gruodžio 9, 2015
Šeduvos kultūros ir amatų centro informacija
Šeduvoje padėkota tiems, kurie visada šalia

Šeduvoje (Radviliškio r.) padėkota tiems, kurie dalyvauja, padeda ir kuria, kurie išsaugo ir tęsia tradicijas, kuriems rūpi, kurie neabejingi kuriamai seniūnijos bendruomenės gerovei. Šeduvos kultūros ir amatų centre surengtame padėkos vakare „Ačiū, kad esi“ susirinko šeduviai, kuriems rūpi Šeduvos gerovė.

Šeduvius Radviliškio rajono savivaldybės vadovų vardu pasveikino ir už visuomeninę veiklą padėkojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys. Jis priėmė Radviliškio rajono savivaldybei skirtą apdovanojimą už nuolatinę paramą, pagalbą ir perspektyvos matymą Šeduvos miesto seniūnijoje.

Padėkas ir apdovanojimus (kalendorius ir atminimo ženklus) šeduviams ir Šeduvą mylintiems žmonėms įteikė Šeduvos miesto seniūnas Justinas Pranys.

Šeduvos žydų memorialiniam fondui padėkota už Šeduvos žydų bendruomenės istorijos ir atminties išsaugojimą, piliečių švietimą ir Šeduvos garsinimą, mokytojai Joanai Vasiliauskienei – už tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą, už didelį indėlį, skatinant gyventojų užimtumą. Mokytoja apdovanota ir kultūros ir amatų centro padėka  už šokio meno propagavimą, moterų tautinių šokių kolektyvo subūrimą.

Daivai ir Sigitui Petraičiams padėkota už progresyvią ūkio plėtrą, žymų indėlį į bendruomenės veiklą ir nuoširdžią pagalbą Šeduvos miesto seniūnijai, UAB ,,Šeduvos avininkystė“ – už nuoširdų bendradarbiavimą, pagalbą Pavartyčių bendruomenei ir Šeduvos miesto seniūnijai.

Alinai ir Andriui Sabonaičiams Šeduvos miesto seniūno padėka įteikta už sveikos gyvensenos propagavimą ir skatinimą bei atstovavimą Šeduvos miestui įvairiuose renginiuose, Šeduvos gimnazijos moksleiviui Ignui Kielai – už atsakingą mokymąsi ir gerą pavyzdį moksleiviams, tapus laimėtoju projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, atstovaujant Šeduvos gimnaziją.

Pirmąją renginio dalį vedė aktorė Olita Dautartaitė, muzikavo pianistas, tarptautinių konkursų laureatas Darius Kudirka ir saksofonininkas Darijus Venckus.

Antroji koncerto dalis buvo skirta satyrai, humorui. Skambėjo linksmos muzikinės melodijos, visus pasveikino Šeduvos kultūros ir matų centro direktorė Natalija Borgerdt. Ji padėkojo nuolat ir aktyviai koncertus, spektaklius, parodas lankantiems šeduviams: Remigijaus ir Nijolės Peleckių šeimynai, Vilytei Jonaitytei, Konstancijai Goštautienei, Juzefai Norkuvienei, Romai Skestenienei, Aldonai Rimkevičienei su sūnumi Vaidu.

Už bendradarbiavimą ir paramą Šeduvos kultūros ir amatų centro centrui padėkota Vidai Šimienei, AB ,,Lelija“ filialo Šeduvos siuvimo įmonės direktorei ir kolektyvui, už dalyvavimą Šeduvos kultūros ir amatų centro meno kolektyvų veikloje: kapelose, teatre, humoro grupėje ,,Sprandžina“, už aktyvią veiklą, pagalbą ir savanoriavimą renginiuose – Vitarui Skromanui, Šeduvos gimnazijos abiturientui, už dalyvavimą Šeduvos kultūros ir amatų centro fotografijų konkurse – fotografui Andriui Jankauskui, už parodų organizavimą, savanoriavimą Šeduvos kultūros ir amatų centro renginiuose – fotografui Sigitui Mikučiui.

Rėmėjai – Sauliaus Verbliudavičiaus kavinė ,,Prie stoties“ – visiems apdovanotiesiems padovanojo po saldžią dovaną.

Renginyje visi dalijosi prasmingais žodžiais, bendrystės idėjomis.

Visi šventinio vakaro dalyviai buvo apdovanoti naujai išleistais Šeduvos kultūros ir amatų centro kalendoriais.

Pirmąjį Advento ketvirtadienį „Caritoׅ“ ir Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai nuvežė sriubos vienuolikai miesto vienišų senelių. Už paaukotus maisto produktus akcijos organizatoriai dėkingi Eglei Mockevičienei, Vidmantui Vingeliui, Silvai Nortimaitei. Akcija ,,Pasidalink sriuba“ Šeduvoje rengiama jau penkti metai. Seneliai ir vieniši žmonės bus lankomi dar tris ketvirtadienius. Ačiū visiems geradariams, padedantiems linksmiau ir sočiau laukti šventų Kalėdų.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Rudens gerybės Ruduo – derliaus metas, o ką daryti, kai to derliaus per daug? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gauna […]

rugsėjo 18, 2019

Važiuodama į Baisogalą žinojau, kad ten išlikę dvaro pastatai, kad juose įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas ir kad […]

rugsėjo 17, 2019

2019 m. rugsėjo 14 d. Radviliškio sporto bazėje sportavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų. Čia vyko XII Lietuvos […]

rugsėjo 17, 2019

Radviliškio rajone suorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo akademijos viceprezidentas akademikas […]

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]