lapkričio 13, 2017
Lietuvių kalbos mokytojas Virginijus Tamoševičius
Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijoje – respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Individuali mokinio pažanga kūrybiškai organizuojant pamoką“

Spalio 30 d. vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Individuali mokinio pažanga kūrybiškai organizuojant pamoką“, jau antrą kartą organizuota Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijos bendruomenės. Organizuojant konferenciją buvo siekiama atkreipti dėmesį į šiandienos švietimo situacijoje ypač aktualius dalykus – vaiko asmenybės ūgtį kūrybiškai organizuojant mokinio pažinimą, stebėjimą, vertinimą, skatinimą, integruojant įvairius mokomuosius dalykus ir efektyvinant mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą. Kad ši problematika tikrai aktuali mokytojams, rodo skaičiai: konferencijoje dalyvavo 93 pedagogai iš visos Lietuvos – Šiaulių, Kauno, Panevėžio, Kuršėnų, Radviliškio, Plungės, Naujosios Akmenės, Meškuičių; 6 pranešėjai pristatė 5 stendinius pranešimus, 24 pranešėjai perskaitė 17 pranešimų, kuriuose dalijosi metodine patirtimi, praktiniais patarimais ir pavyzdžiais.

Konferenciją pradėjo sveikinimo žodžiu Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Neringa Brazaitienė, pakvietusi dalyvius būti aktyvius, klausyti ir klausti. Konferencijos dalyvius ir svečius muzikiniu kūriniu pasveikino neseniai susikūręs Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių trio: fortepijonu grojo Kamilė Kaučikaitė (mokytoja R. Šližienė), akordeonu Arnas Šimaitis (mokytoja M. Markevičienė), mušamaisiais Titas Jukšta (mokytojas A.Povilaitis).

Plenariniame posėdyje perskaityti 5 pranešimai: A. Vaičiūnienė (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija) aptarė mokinių individualią pažangą kokybės vadybos kontekste; D. Kareckaitė ir J. Laurutienė iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos praktiniais pavyzdžiais iliustravo, kaip integruotas matematikos ir lietuvių kalbos, istorijos mokymas garantuoja pamokos sėkmę; T. Kriliuvienė ir Ž. Ivanavičienė (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija) konferencijos dalyviams demonstravo informacinių technologijų panaudojimą pamokoje, siekiant įdomesnio ir labiau įtraukiančio mokymo ir mokymosi; R. Tamoševičienė (VšĮ Lietuvos verslo kolegija) ir V. Tamoševičius (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija) kvietė mokytojus diskutuoti, ugdant ir ugdantis tiek mokinių, tiek mokytojų kritinį ir kūrybinį mąstymą. Plenarinį posėdį baigė kūrybiškas J. Narkienės (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija) ir R. Narkaus (Šiaulių I-oji muzikos mokykla) pranešimas, kuriame buvo gyvai pademonstruota muzikinė improvizacija „Pažink toniką“, atlikta Šiaulių I-osios muzikos mokyklos mokinių.

Toliau konferencijoje dalyviai aktyviai dirbo dviejose sekcijose. Pirmoje darbo grupėje buvo pristatyti 2 stendiniai pranešimai: J. Stulgienė ir R. Lemežienė iš Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pademonstravo vertinimo ir įsivertinimo galimybes lietuvių kalbos pamokose, o įvairių mokymosi poreikių turinčių mokinių mokymo galimybėmis pasidalijo Ž. Kalinauskienė ir I. Lingienė iš Panevėžio Rožyno progimnazijos. Mokytojai susidomėję klausėsi M. Pavilionienės (Šiaulių rajono Meškuičių gimnazija) ir diskutavo dėl individualios mokinio pažangos per asmeninių ir socialinių kompetencijų raišką mokymosi pasiekimų kontekste. O. Girjotienė (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija), pristatydama kūrybiškumo ugdymą fizikos pamokose, pasidalijo patirtimi, kaip sudominti mokinius, siejant fiziką ir gyvenimo patirtį, aplinką, etc., o D. Juodžbalienės (Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla) pranešimas „Kai žagrė iš kišenės nebelenda…“ intrigavo ne tik pavadinimu, bet ir sukėlė įdomių minčių apie lietuvių etnokultūros sampratą ir mokymą. Mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir jo įtaką skatinant individualią mokinio pažangą aptarė K. Dagienė ir E. Valuntienė iš Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos. Mokinių atliktų darbų pavyzdžius aptardama mokinių indėlį organizuojant kūrybiškas užsienio kalbų pamokas demonstravo ir jais džiaugėsi Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja Z. Gramailienė, o kūrybiško metodų taikymo pavyzdžiais lietuvių kalbos pamokose pasidalijo tos pačios gimnazijos mokytoja V. Šilerienė. 

Antrojoje darbo grupėje dirbama buvo taip pat intensyviai –  pristatyti 3 stendiniai ir perskaityti 6 pranešimai. Netradicinę integruotą pamoką „Labas, Europa“ pristatė L. Stankuvienė (Šiaulių „Juventos“ progimnazija) ir D. Janušaitienė (N. Akmenės Saulėtekio progimnazija), geografijos ir informacinių technologijų integravimo galimybes pamokoje „Ugnikalniai. Lentelių sudarymas“ demonstravo S. Vaičiūnienė ir E. Dailidonis iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos. Daug diskusijų sukėlė G. Čapkausko (Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija) pranešimas apie individualių mokymosi tikslų kėlimąsi ir klausimas, ar visiems mokiniams to reikia. Socialiai sąmoningos asmenybės ugdymo problematiką pasitelkiant integraciją nagrinėjo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja D. Marcišauskienė, o praktinių įgūdžių formavimo galimybėmis biologijos ir chemijos pamokose dalijosi E. Leparskienė (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija) ir S. Žukienė (Šiaulių Lieporių gimnazija). E. Bukienė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pasidalino idėja, kaip paskleisti mokslo virusą pasitelkiant mokslo muges. Stendiniuose pranešimuose pristatytos kūrybinės interpretacijos ekologine tematika (R. Valančienė, Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija), estetinis ugdymas kaip pojūčių lavinimo priemonė (J. Šlitė, Šiaulių rajono Meškuičių gimnazija) ir kūrybinių idėjų galia motyvuojant vaiką (D. Šipulskienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija).

Intensyviai padirbėję grupėse, konferencijos dalyviai pasidžiaugė pavykusia konferencija, palinkėjo organizatoriams ir vėl sukviesti mokytojus į kitą konferenciją. O po intensyvaus darbo maloniai nuteikė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinės Kamilės Kaučikaitės (mokytoja R Šližienė) atliktas kompozitoriaus S. Rachmaninovo kūrinys fortepijonui.

Share Button


balandžio 9, 2020

Surinkome 10 dažniausiai pasitaikančių komentatorių pastebėjimų, nuomonių apie Šiaulius. Tai ir stereotipai, ir seni juokeliai, ir tiesa. 10 komentarų ir […]

balandžio 7, 2020

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka toliau sėkmingai 3D spausdintuvu spausdina medikams skirtus apsauginius skydų rėmelius. Šią savaitę 30 vnt. sukomplektuotų […]

balandžio 6, 2020

2020 m. kovo 11 d., švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines, Fotografijos muziejuje buvo pristatyta šią svarbią sukaktį pažyminti paroda […]

balandžio 3, 2020

Nemažai savivaldybių susiduria su iššūkiu organizuojant kultūros ir sporto įstaigų veiklą pandemijos metu, todėl dažniausiai išleidžia darbuotojus atostogauti. Kauno rajono […]

balandžio 1, 2020

2020 m. balandžio mėnesį Šiaulių kultūros centras kviečia prisijungti prie virtualaus renginio „Vaikų Velykėlės su Šiaulių kultūros centru“. Nors dėl […]

kovo 26, 2020

2020 m. kovo 26 d., ketvirtadienį, Šiaulių kultūros centras rengia akciją, kuria siekia atkreipti visuomenės dėmesį ir priminti žmonėms saugojimosi svarbą. Paskelbta […]

kovo 25, 2020

Šiauliai turi kuo didžiuotis ir nustebinti. Ne, pas mus nerasite pilių (na, tik tas laukinio kapitalizmo laikų), sraunių upių ar […]

kovo 24, 2020

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka sureagavo į Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kreipimąsi į Lietuvos bibliotekas, turinčias 3D spausdintuvus. Šiuo […]

kovo 24, 2020

Atkurtos Lietuvos nepriklausomybei – 30 metų. Sudreba širdis, rodos, dar visai neseniai su virpuliu širdyje ir ašaromis akyse 1990 m. […]

kovo 23, 2020

Darbui paruoštas ir nuo rytojaus 12 val. Šiauliuose pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo […]