gruodžio 9, 2015
Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacija
Spaudos konferencijoje aptarti aktualūs klausimai

Gruodžio 4 d. Kelmės žiniasklaidai surengta spaudos konferencija, kurioje pateikta 2015 metų apžvalga bei aptarti Kelmės rajono socialiniai klausimai.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pristatė 2007–2014 metų etape vykdytus projektus. Kai kurie iš jų galutinai užbaigti 2015 m., tačiau buvo ir šiais metais pradėtų projektų, kai kurie jų šiemet ir užbaigti, didesni projektai bus baigti 2016 ar 2017 metais. Bendros šiais metais įgyvendintų projektų lėšos yra 18 mln. 799 Eur, iš jų savivaldybės lėšos 3 mln. 344 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 988 Eur. Buvo rengiami teritorijų planavimo dokumentai – Šaukėnų ir Liolių miestelių bendrieji, detalieji ir specialieji planai, jiems panaudota 173 tūkst. Eur.  Iš vykdytų projektų administracijos direktorė minėjo Raseinių gatvės kvartalo sutvarkymą, jame ir šalia esančiose teritorijose sutvarkytas apšvietimas, vaikų žaidimų, mašinų stovėjimo aikštelės, šaligatviai, tam skirta 679 tūkst. Eur.

Savivaldybės administracijos direktorė pasidžiaugė pasipildžiusiu socialiniu būstu – įrengti 7 nauji būstai, vienas pritaikytas žmonėms su negalia. Iš gyvenamosios aplinkos gerinimo Kelmės rajono vietovėse II etapo įgyvendinti du projektai: sutvarkyta J. Smilgevičiaus parko teritorija prie Ventos upės Užventyje, Pašiaušės bendruomenės namai, jų aplinka, parkas, vaikų žaidimų aikštelė, takai, žaidimams pritaikytas daugiafunkcis stadionas, taip pat atidarytas Pašilės daugiafunkcis centras, tam panaudota 301 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės lėšos – 45 tūkst. Eur. Įvykdyta daug kitų projektų, atsirado patrauklių objektų, kiti dar tik statomi, tarp jų yra ir daugiafunkcis sporto kompleksas, kuriam savivaldybės administracija skiria daug dėmesio.

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė daugiabučių namų renovacija A. Mackevičiaus ir Raseinių gatvių kvartaluose, etapo pabaigoje bus renovuota 70 proc. daugiabučių. Meras supažindino su Kelmės kultūros centro renovacija, kalbėjo apie 2014–2020 metų etapo parengiamuosius darbus, vandentvarkos projektų vykdymą, kelių asfaltavimą. Kalbėdamas apie  finansinę padėtį, rajono vadovas sakė, kad ji yra stabili, metai bus užbaigti be įsiskolinimų, savivaldybės įmonės taip pat metus baigs be įsiskolinimų.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė, kuruojanti socialinę sritį, sakė, kad teikiant socialinę pašalpą nepasiturintiems rajono gyventojams, išmokėta daugiau nei 1 mln. 314 tūkst. Eur, t. y. 26,7 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 2 089 iki 1 531. 2015 metais 1 089 šeimoms buvo paskirtos šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijos. Kompensacijų suma 2015 m. sudarė 95 687 Eur. 2014 m. dėl kompensacijų kreipėsi 1 073 šeimos ir joms buvo kompensuota 206 940 Eur. Kompensacijų suma sumažėjo, nes renovuota 17 daugiabučių namų, be to, dabar pakankamai šiltos žiemos.

Šiemet ir ypač paskutiniame rajono tarybos posėdyje buvo priimti svarbūs sprendimai socialiniais klausimais – apie įvaikinimą, vaikų globą. Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė kalbėjo apie perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo liepos 1 d. 1, 2 ar 3 vaikus globojančiai šeimai (nesusijusiai su vaiku giminystės ryšiais) už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skiriami pagalbos pinigai. Pagalbos pinigų suma vaikus globojančiai šeimai vienam vaikui – 2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį – 76 Eur. Kelmės rajone pagalbos pinigai mokami 11 šeimų, kuriose globojama 14 vaikų. Nuo 2016 m. sausio 1 d. bus mokamos 4 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai per mėnesį, t. y. 152 Eur. Šeimai išmokama vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio įsikūrimo 152 Eur pašalpa už kiekvieną globojamą vaiką.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danguolė Teišerskienė pasidžiaugė, kad rajono vadovai labai skatina ir deda daug pastangų keisti politiką ir skleisti teigiamą požiūrį vaiko teisių apsaugos srityje, siekiama, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę gyventi šeimose ar šeimynose. Vedėja pateikė informaciją apie socialinės rizikos šeimas bei vaikų globą. Kelmės rajono savivaldybėje gyvena 126 socialinės rizikos šeimos, jose auga 294 vaikai. 14-oje socialinės rizikos šeimų, kurios turi daugiau nei 5 vaikus, auga 85 vaikai. Tai padidintos socialinės rizikos šeimos. Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu nustatyta globa (rūpyba) globos įstaigose – 60 vaikų, šeimynose – 12 ir šeimose – 84 vaikams. Kaip informavo D. Teišerskienė, ieškoma asmenų, norinčių ir galinčių globoti (rūpintis) vaikus – stengiamasi pereiti nuo institucinės globos prie globos bendruomenėje ar šeimoje, šeimynoje. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas bei tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo tvarkos aprašas. Vedėja informavo apie būsimus globėjų ir įtėvių kursus, kurie bus pradėti rengti Kelmėje nuo 2016 m. sausio mėnesio. Kursus ves Vijurkų vaikų globos namų darbuotojos Vilma Tifelienė, Daiva Zelionkienė ir Aušra Bracevičienė.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Kvintufelienė kalbėjo apie centro teikiamas paslaugas, darbą su socialinės rizikos grupės šeimomis ir vaikais, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, socialinės pagalbos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims. Su jais dirba 24 darbuotojos, iš 170 paslaugų gavėjų 63 yra visiškai vieniši, jie yra lankomi namuose. Taip pat kalbėta apie paramos maisto produktais programą, kuria šiuo metu naudojasi 4 200 rajono gyventojų. Pasidžiaugta baigiamu vykdyti projektu – Grupiniais gyvenimo namais, kuriuose bus apgyvendinti protinę negalią turintys asmenys. Šie namai bus finansuojami iš savivaldybės biudžeto ir bus skirti tik rajono gyventojams. Taip pat A. Kvintufelienė palietė ir šeimų problemas seniūnijose, jose su socialinės rizikos šeimomis dirba 11 darbuotojų. 2015 m. 85 šeimoms socialinės pašalpos, išmokos vaikui, parama mokinio reikmenims, šalpos išmokos ir kitos socialinės išmokos buvo mokamos per biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų centrą. Daugiausia tokių šeimų yra Kražių seniūnijoje – 18, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 17, Užvenčio seniūnijoje – 15, Kelmės mieste – 14. Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis padėjo šioms šeimoms nusipirkti maisto ir pramoninių prekių, susimokėti už elektros energiją, šias šeimas skatino gaunamas išmokas naudoti vaikų reikmėms, ugdė socialinius įgūdžius.

Mero pavaduotojas supažindino su socialinėmis jaunimo užimtumo problemomis, Europos Sąjungos lėšomis vykdomu projektu „Atrask save“.

Share Button


gruodžio 1, 2019

Svarbus senelių atminimas Apie tai, kad Tytuvėnų centre gyvenanti gydytoja Rūta Katrina Juškaitė – partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio […]

lapkričio 29, 2019

Bernadetos Ščeponavičienės gyvenimas daug kuo panašus į jūros bangų blaškomą laivelį. Į devintą dešimtį įkopusi kelmiškė šiandien drąsiai sako, jog […]

rugsėjo 24, 2019

Rugsėjo 21 d. Kelmėje vyko iškilminga paminklo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui atidengimo ceremonija ir Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo […]

gegužės 9, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros specialistai dalyvavo įžuvinant Kražantės upę. Buvo paleisti 3000 paaugintų šlakių jauniklių. Vykdydami […]

balandžio 19, 2018

Kelmės rajone dalyvaujant Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnams įžuvintas Leošinos tvenkinys. Nuomininkas į tvenkinį paleido lydekaites ir karosus. […]

balandžio 13, 2018

Šylant orui, įsibėgėja ir pavasarinis vandens telkinių įžuvinimas. Šiaulių regione, dalyvaujant aplinkosaugininkams, vandens telkinių nuomotojai pradeda pirmuosius šių metų įžuvinimus. […]

kovo 7, 2018

Kovo 2 d. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko „Kelmės krašto jaunimo apdovanojimai 2017“. Renginys buvo skirtas paminėti Lietuvos šimtmetį. Renginio […]

kovo 6, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra vakar gavo pranešimą, kad Kelmės rajone, Kračių miestelyje yra nugaišusios stirnos. Rastos […]

kovo 6, 2018

Savanorių ugniagesių veikla Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Pirmieji žingsniai visada sunkūs. Tačiau pastaruoju metu Kelmės rajone kilę gaisrai, į […]

kovo 6, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informuoja, kad iš Kvitų žaidimo 122 laimėtojų Šiaulių apskrityje yra 13. […]