lapkričio 15, 2017
Skaistė Sadonytė
Surengtas susitikimas su turizmo sektoriaus verslininkais

Turizmo perlu tapusius Telšius nuolat lanko Lietuvos ir užsienio šalių turistai. Sparčiai gausėjant jų skaičiui, kyla poreikis tobulinti ir plėsti Telšių rajone teikiamas paslaugas.

Telšių rajono savivaldybės administracija, siekdama kuo geresnių sąlygų turistams ir juos aptarnaujantiems verslo subjektams, surengė susitikimą su turizmo sektoriaus verslininkais ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais.

„Prisiminkime Telšius prieš keliolika metų. Ar tuomet būtume patikėję, jog netolimoje ateityje tapsime tuo, kuo esame dabar – vienu iš gražiausių miestų Lietuvoje? Ar būtume savyje radę tiek vilties šviesesniu rytojumi? Tai, kas anuomet buvo sunkiai tikėtina, šiandieną virsta realybe. Lietuvos ir užsienio šalių turistus žavi unikalus senamiestis, miesto centre tyvuliuojantis Masčio ežeras, vienintelis Lietuvoje amfiteatras, tarptautinius standartus atitinkantis stadionas ir daugybė kitų objektų. O viso to nebūtų be turizmo sektoriuje dirbančių verslininkų. Savo darbais ir idėjomis šie žmonės įrodo, jog tai, ką turime, prasideda būtent nuo mūsų meilės savo miestui, nuo aplinkos, kurioje gyvename, nuo istorijos ir ateities, kurią patys kuriame“, – teigia Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.

2005 metais Žemaitijos turizmo informacijos centre užregistruoti 5 696, 2015-aisiais – 15 962, pernai – 21 580 turistų. Kiek konkrečiai turistų Telšių rajoną aplanko per vienerius metus, sudėtinga atsakyti, nes šis skaičius atspindi tik tuos turistus, kurie apsilanko Žemaitijos turizmo informacijos centre. Tačiau nenuneigtina, kad turistai apsilanko kone kasdien ir jiems aktualūs ne tik viešos paskirties lankytini objektai, bet ir vietos, kuriose galima pavalgyti, pernakvoti, pramogauti, įsigyti suvenyrų.

Vienas iš keblumų, su kuriuo, didėjant turistų srautui, susiduria Telšių rajono savivaldybė – kur apgyvendinti vienu metu į rajoną gausiai atvykusius turistus. Apgyvendinimo įstaigos neturi galimybių priimti pilną autobusą svečių, tad būna atvejų, kai tenka naudotis kaimyninių rajonų viešbučiais. Keblumų kyla ir tiems turistams (bei vietos gyventojams), kurie vėlesniu paros metu nori pavakarieniauti rajono maitinimo įstaigose.

Šios ir kitos problemos, su kuriomis susiduriama teikiant turizmo paslaugas, aptartos Telšių rajono savivaldybės administracijos, VšĮ „Versli Lietuva“ ir turizmo sektoriaus verslininkų susitikime.

VšĮ „Versli Lietuva“ pranešimai

Susitikime susirinkusieji supažindinti su verslo plano rašymo subtilybėmis, verslo finansavimo paieška ir galimybėmis, elektroninėmis galimybėmis versle. Pranešimus skaitė VšĮ „Versli Lietuva“ atstovės regione Auksė Vizbarienė ir Neringa Trinskienė, projektų vadovas Ramūnas Čižas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė, Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorė Kristina Ligeikienė. Turizmo sektoriaus verslininkams pristatytos galimybės gauti įvairių fondų finansavimą verslo pradžiai ir plėtrai.

Viena ši priemonių verslo pradžiai – „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Fiziniams asmenims ir labai mažoms įmonėms, veikiančios iki 6 mėn., gali būti finansuojama ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą. Tinkamos finansuoti išlaidos: infrastruktūros tvarkymas; įrangos įsigijimas; IT technikos įsigijimas. Maksimali paramos suma – 40 tūkst. eurų. 

Lengvatinės paskolos verslininkams teikiamos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“, sudaro fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą. Paskolos dydis – ne daugiau kaip 25 tūkst. eurų. Verslininkas, norintis pasinaudoti šia priemone, turi kreiptis į Lietuvos kredito unijos grupės kredito unijas.

Rengiami turizmą plėtojantys projektai

Susirinkusiesiems pristatyti Telšių rajono savivaldybės administracijos paruošti projektai, pritrauksiantys daugiau turistų. Vienas iš labiausiai turistų lankomų Žemaitijos sostinės objektų – Masčio ežero pakrantė. Prieš kelerius metus Telšiuose besilankiusieji turbūt nebepažintų naujam gyvenimui prikeltų Masčio ežero prieigų. Gyventojai ir turistai naudojasi išvystyta dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūra, saulę palydi ir pasitinka rotondose, ilsisi pliaže ar pramogauja vandenyje. Šalia ežero – ir vienintelis šalyje amfiteatras – jame organizuojami įvairūs renginiai.

Administracija gauna finansavimą įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Žemaičių muziejaus „Alka“ iki Žemaitijos kaimo ekspozicijos“. Finansavimas takui skiriamas pagal LR Susisiekimo ministerijos priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Pratęsus takus, prireiks juos apšviesti ir įrengti prieplauką, tad administracija kartu su Latvijos Grobinos savivaldybe yra parengusi projektą „Žalieji keliai: koridoriai, jungiantys žmones ir vietoves su gamta“.

Telšių rajono savivaldybės administracija turi tikslą pratęsti pėsčiųjų–dviračių taką ir į kitą pusę ir sujungti šį naująjį taką su esamu taku link Rainių. Finansavimą tam tikimasi gauti pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Šis takas būtų modernus – iš saulės energijos gamintų elektros energiją, o pati tako danga tamsiu paros metu šviestų. Be to, take būtų integruota atitirpinimo funkcija – šaltuoju metų laiku ledo ar sniego danga nutirptų.

„Vienas iš mūsų tikslų – įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus aplink visą Masčio ežerą. Tam reikalingos didžiulės lėšos, tad ieškome finansavimo, teikiame projektus ir pamažu, dalimis, šį tikslą pasieksime, taip pritraukdami dar daugiau turistų į mūsų rajoną“, – teigia Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.

Pagal 2014-2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą parengtas projektas „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“. Pagal šį projektą penkiose Baltijos šalyse bus suformuoti, viešinami paveldo turizmo maršrutai, pagal kuriuos į Telšius bei kitų valstybių miestus bus kviečiami atvykti turistai.

Susirinkusiesiems pristatyti ir kiti Telšių rajono savivaldybės turizmo bei kitose srityse parengti projektai.

„Mums, rajono vadovams, rūpi ne tik išorinis rajono grožis. Įgyvendintus projektus vertiname ir pagal ekonominę naudą, kurią gali gauti mūsų rajono žmonės. Sutvarkytos Masčio ežero prieigos suteikė naujų galimybių verslininkams: duris atvėrė kavinės, įsteigti vandens dviračių ir laivų nuomos punktai ir kt. Už kiekvienos šios veiklos slypi gyventojų pajamų šaltinis, rajono patrauklumas turistams“, – teigia Administracijos vadovas Saulius Urbonas. 

Savivaldybė teikia lengvatas verslui

Telšių rajono savivaldybė, norėdama suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, skatinti savivaldybės verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą į Telšių rajoną, Tarybos sprendimu taiko valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas (lengvatų suma negali būti didesnė nei investicijų dydžio suma).

Darbo rinkoje remiamų bedarbių, bedarbių, baigusių profesinį mokymą, ir jaunesnių kaip 25 metų bedarbių įsteigtiems verslo subjektams (įmonėms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme), pirmaisiais veiklos metais minėti mokesčiai gali būti sumažinami 100 proc., antraisiais – 75 proc., trečiaisiais – 50 proc.

Per pusę mokesčiai gali būti sumažinami įmonėms, apibrėžtoms LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme, einamaisiais metais įsteigusioms naujų darbo vietų darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos darbo sutartys visai darbo dienai (minėtoje tvarkoje nurodomas privalomas darbuotojų skaičius, metinių pajamų dydis ar įmonės turto balansinė vertė). Teisę į lengvatą taip pat turi einamaisiais metais naujai įsteigtos įmonės (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai): kaimiškose vietovėse pirmaisiais metais nuo minėtų mokesčių atleidžiami 100 proc., antraisiais metais – 50 proc.; miesto teritorijoje – 50 proc. Taip pat lengvata gali būti skiriama verslo subjektams, einamaisiais metais investavusiems į savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra visuomeninės paskirties naudojimo teritorija ir neįeina į įmonės ar privačių asmenų naudojamą žemės valdą (pagal susitarimus su Savivaldybės administracija), priklausomai nuo investicijos dydžio.

Telšių rajono savivaldybė rajono gyventojų verslumą skatina kiekvienais metais tvirtindama fiksuotus pajamų mokesčio ir lengvatų dydžius veiklai, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus.

Taip pat numatytos įvairios lengvatos įsigyjantiems verslo liudijimą. Tarkime, neįgaliems asmenims, kurie yra nedarbingi ar iš dalies darbingi, kuriems nustatytas vidutinis, sunkus ar lengvas neįgalumo lygis, nedidelių, vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių dydis, taikoma 100 proc. lengvata; mokiniams ar studentams – 50 proc., tėvams (įtėviams), auginantiems tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi ar studijuoja – 50 proc. ir t. t.

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką reklamos davėjai, vykdantys veiklą pirmuosius metus, nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre, atleidžiami nuo  vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Manome, kad toks atleidimas nuo mokesčio pradedančiam verslininkui taip pat yra šioks toks finansinis palengvinimas.

Taip pat Telšių rajono savivaldybės taryba savo sprendimu yra patvirtinusi Smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programą. Paramą gali gauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai – jiems gali būti kompensuojamos įmonės įregistravimo išlaidos, kompensuojamos palūkanos už paskolas, parama gali būti skiriama parodoms, renginiams, konferencijoms ir seminarams organizuoti, leidiniams leisti.

Raginame gyventojus pasinaudoti nurodytomis galimybėmis ir kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administraciją (Žemaitės g. 14, Telšiai, prašymą užpildyti pas „vieno langelio“ principu gyventojus aptarnaujančias specialistes).

Susitikimai su verslininkais vyks ir ateityje

Aptariamo susitikimo metu priimtas sprendimas vystyti glaudesnį savivaldos ir verslo bendradarbiavimą, kad būtų pasiekti visam rajonui naudingi sprendimai ir rezultatai. „Tarp rajono valdžios ir verslo vykstantį dialogą galime pavadinti abipusiais mainais. Mes, savivalda, pagal galimybes remiame verslą, bet ir iš jo gauname. Ir nesuklysiu pasakęs, kad gauname daugiau. Kodėl taip teigiu? Nes ne tik verslininkams svarbu pritraukti turistų – mums, savivaldybei, aktualu, kad rajono žmonės dirbtų ir užsidirbtų. Dirbantis ir save bei šeimą išlaikyti gebantis žmogus nesvarstys apie emigraciją ir daugiau ar mažiau bus patenkintas savo gyvenimo kokybe gimtajame rajone. Be to, turistai yra kandidatai į investuotojus – per kelionę susidomėję Telšiais, čia gali sugrįžti ne kaip turistai, o kaip investuotojai,“ – teigia Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.

Share Button


birželio 15, 2020

Šventinis šeštadienis Telšiuose prasidėjo liaupsėmis, gražiais ir pagarbiais žodžiais įvairias erdves gausiai puošiančiam ir nuostabiai žydinčiam miesto simboliui – bijūno […]

birželio 10, 2020

Pavasarį pasaulis buvo sustojęs dėl kovos su grėsmingu virusu ir visi grįžome į savo šeimas, į skirtingus namus, kupinus įvairiausių […]

birželio 5, 2020

Norintiems keliauti į užsienį netrukus atsivers dar daugiau galimybių – tarptautinio keleivių pervežimo bendrovė „Ecolines“ atnaujina tarptautinius autobusų maršrutus į […]

birželio 2, 2020

Telšių kultūros centro puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ surengta virtuali 2020 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Telšių regioninio […]

gegužės 31, 2020

„Nors mes negalime varžytis su Ignalinos, Molėtų ar kitu ežerų krašto rajonu, bet įdomių vietų, kurias verta aplankyti, Panevėžio rajone […]

gegužės 29, 2020

Biržų turizmo informacijos centras naująjį turizmo sezoną pasitinka šūkiu „Suk į Biržus“.  Naujajame sezone naujos ir jau lankytojų pamėgtos pramogos, […]

gegužės 25, 2020

Praėjusį šeštadienį Telšiuose suorganizuota „Gatvės muzikos diena“ kitaip – net aštuoniuose Telšių miesto daugiabučių namų kiemuose trumpus koncertus surengė Telšių […]

gegužės 21, 2020

Telšių kultūros centro puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ eksponuojama virtuali 2020 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Telšių regioninio […]

gegužės 19, 2020

Dažnai keliaujantys ar turintys sodo namelius, neretai naudojasi ir biotualetu. Šių įrenginių pajungimui nereikia nei vandens, nei kanalizacijos, todėl tai […]

gegužės 18, 2020

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba 2019 Metų muziejininko vardą suteikė ir premiją skyrė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojai dr. Jolantai […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 14, 2020

Naujuoju vaizdo klipu, kuriame atskleidžiamas gamtos, istorinių pilių ir dvarų grožis, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija skatina keliauti po Lietuvą […]

gegužės 12, 2020

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai informuoja, kad dėl besitęsiančios nepalankios COVID-19 ligos epidemiologinės […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

Jei jau pamatėte Alpes, pasimaudėte žydriausiose jūrose, pats metas krautis kuprines, pasiimti asmens dokumentus (dėl viso pikto, juk kirsite sieną) […]

balandžio 28, 2020

Jau nuo šiandien, balandžio 28 d., vėl galima lankytis Olando Kepurėje. Panaikinti draudimą nuspręsta Vyriausybei švelninant karantino sąlygas. Nuo šios […]

balandžio 27, 2020

Šiauliai ne veltui vadinami miestu Feniksu – prisikeliančiu iš pelenų, mat šiuo metu mieste vykstant renovacijoms, rekonstrukcijoms atkasama senoji miesto […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

kovo 23, 2020

Darbui paruoštas ir nuo rytojaus 12 val. Telšiuose pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo […]