birželio 14, 2017
Socialinės apsaugos ir dabro ministerijos informacija
Tarptautinė bendruomenė tariasi, kaip didinti neįgaliųjų ir juos atstovaujančių organizacijų įtraukimą užtikrinant neįgaliųjų teises

Pasibaigus pirmajam Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo dešimtmečiui, ją ratifikavusios šalys ieško būdų, kaip į konvencijos įgyvendinimą labiau įtraukti žmones su negalia bei juos atstovaujančias organizacijas. Kaip konvencijos šalių narių konferencijos 10-ojoje sesijoje Niujorke pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, bendradarbiavimas su neįgaliųjų bendruomene yra būtinas sėkmingai neįgaliųjų socialinei integracijai ir teisių užtikrinimui.

„Žmonių su negalia įtraukties politika bus veiksminga tik tada, kai dirbant kartu su neįgaliaisiais ir juos atstovaujančiomis organizacijomis bus tariamasi svarbiausiais klausimais, dalijamasi patirtimi ir bendra atsakomybe“, – akcentavo viceministrė V. Šilalienė.

Anot viceministrės, Vyriausybė savo programoje ypatingą dėmesį skiria socialinei integracijai, nevyriausybinių organizacijų plėtrai ir bendruomenių stiprinimui. Todėl vienas iš Vyriausybės programos įgyvendinimo ateinančių metų prioritetų yra nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais ir visuose etapuose.

Įgyvendinant vieną iš svarbiausių ir pagrindinių Jungtinių Tautų rekomendacijų Lietuvai – nuo pirmųjų etapų visiškai įtraukti neįgaliųjų organizacijas į visų neįgaliesiems svarbių politinių sprendimų priėmimo procesą visuose sektoriuose – praėjusiais metais pakeistas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Jame nustatytas Neįgaliųjų reikalų tarybos, kaip visuomeninės patariamosios institucijos, pagrindinis uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos.

„Telkiant pastangas į priemones, sudarančias sąlygas neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti visuose neįgaliesiems svarbių sprendimų priėmimo procesuose, neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai yra kviečiami dalyvauti darbo grupėse, kuriose rengiami Konvencijos įgyvendinimui skirti teisės aktai“, – sakė V. Šilalienė.

Jungtinės Tautos pirmąją neįgaliųjų teises ginančią sutartį – Neįgaliųjų asmenų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą – priėmė 2006 m. gruodžio 13 d. Lietuva juos ratifikavo 2010 m. bei įsipareigojo įgyvendinti visas konvencijos nuostatas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių žmonių prigimtiniam orumui.

2012 m. parengta pirmoji oficiali ataskaita apie konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, kurią ruošiant dalyvavo beveik visos ministerijos, pateikusios išsamią informaciją apie tai, kas jų srityje − švietimo, aplinkos, sveikatos, kultūros, sporto ir kitose − yra daroma dėl neįgaliųjų teisių įgyvendinimo. Praėjusį rudenį parengta papildoma ir atnaujinta informacija apie konvencijos įgyvendinimą.

Share Button


birželio 1, 2020

Birželio 1-ąją minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Kiekvienas vaikas turi teisę į saugią, aprūpintą, kupiną meilės ir pagarbos vaikystę, į […]

gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 25, 2020

Kritikuojame Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politiką. Teisingai darome, nes geopolitinio žvilgsnio jai išties trūksta…  Dabartinė Europos Komisija, pradėdama savo darbą […]

gegužės 20, 2020

Gegužės 19 d. Seimas po pateikimo pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisai, reikalaujančiai nelaikyti biodegalais, jei jie pagaminti iš alyvpalmių […]

gegužės 20, 2020

Baltarusija Faktas: Baltarusijos atominės elektrinės (AE) pirmajam reaktoriui skirtas branduolinis kuras atgabentas į elektrinės statybos aikštelę, pranešė Baltarusijos energetikos ministerija. […]

gegužės 15, 2020

Seimas po pateikimo pritarė trim įstatymo pataisoms, nustatančioms, kad medžioklėje naudojamos leistinos ir draudžiamos priemonės būtų reglamentuojamos tik įstatymu. Taip […]

gegužės 13, 2020

Koronaviruso pandemijos metu žemės ūkio sektoriaus stabilumas ir maisto ištekliai yra vienas didžiausių prioritetų ne tik Europos Sąjungoje (ES), bet […]

gegužės 13, 2020

Čekija Faktas: Prahoje demontuotas paminklas SSSR maršalui Ivanui Konevui. Aikštė prieš Rusijos ambasadą pavadinta Boriso Nemcovo vardu. Rusija kaltina Čekijos […]

gegužės 11, 2020

Visi pasidarėme tokie protingi, kad jau nieko nebežinome. Žinome, kad Antrasis Pasaulinis karas buvo, kad buvo ganėtinai siaubingas, tačiau ar […]