birželio 3, 2016
Skaistė Sadonytė, Telšių rajono savivaldybės Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telšių rajono savivaldybė ruošia į žmogaus gerovę orientuotą socialinių paslaugų pertvarkos strategiją

Telšių rajono savivaldybės administracijos vienas svarbiausių uždavinių yra socialinės paramos užtikrinimas Telšių rajono gyventojams. Keičiantis laikmečiui, keičiasi ir paslaugų poreikis: visuomenė sensta, vystosi įvairios priklausomybės ir pan. Tuo pačiu atsiranda ir naujų galimybių.

Tad Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), siekdama patenkinti naujus poreikius socialinių paslaugų srityje ir sumažinti socialines problemas, parengė socialinių paslaugų galimos pertvarkos strategiją.

Su ja supažindina Administracijos direktorius Saulius Urbonas, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė bei Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, gydytoja Stefa Naujokienė.

„Socialinių paslaugų pertvarkos strategiją pirmiausia pristatome visuomenei, nes tik bendraudami ir bendradarbiaudami su gyventojais pasieksime maksimalių ir visas gyventojų grupes tenkinančių rezultatų,“ – teigia S. Urbonas.

Socialinė globa

Šiuo metu yra viena iš jautriausių aktualijų – tėvų globos netekusių vaikų socialinė globa. Tad Telšių rajono savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo finansuoti socialinę globą šeimoje globojantiems 4 vaikus: globėjams mokamas atlygis už darbą ir išmoka už kiekvieną globojamą vaiką. „Tai buvo iššūkis, tačiau šis sprendimas pasiteisino ir pavyzdį iš mūsų jau ima kitos šalies savivaldybės. Nuo praėjusių metų taip pat pradėti mokėti pagalbos pinigai globėjui už kiekvieną globojamą vaiką  – po 75 eurus per mėnesį. Praktika parodė, jog ne dėl finansinės paramos vaikai paimami į šeimas. Pagrindinis motyvas: pasišventimas ir atsakomybė už kitų žmonių gyvenimus,“ – sako Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja.

Telšių rajono savivaldybė ne tik rodo pavyzdį kitiems, bet ir pati semiasi gerosios patirties. „Mes – už saugų rajoną ir saugią Lietuvą, o tai neįmanoma neužtikrinus augančios kartos saugumo“, – teigia S. Urbonas. Todėl Administracija nesiima skubotų sprendimų, neeksperimentuoja su vaikais, o leidžia procesams vystytis palaipsniui.

„Nepasisakome už Telšių vaikų globos namų sunaikinimą čia ir dabar: sieksime, kad kiekvienas vaikas pirmiausiai nepatektų į globos namus, o čia esantis – apsigyventų tik šeimoje. Vaikai namų aplinkos sąlygomis globos namuose gyvena šeimynose po 8. Tačiau vaikų gyvenimą dar šiemet tikimės labiau priartinti prie įprastų gyvenimo sąlygų: sieksime, kad vaikai prisidėtų prie maisto gaminimosi šeimynoje taip, kaip kiekvienoje šeimoje. Šią, pasiteisinusią praktiką, pasiimsime  iš N. Akmenės vaikų globos namų“, – informuoja L. Bukauskienė.

Remiantis globėjų (įtėvių) mokymus vykdančios socialinės įmonės „Soneima“ duomenimis, šiais metais globa šeimoje gali būti suteikta 21 vaikui. Jie patektų į profesionalių globėjų šeimas, taip užkertant kelią institucinei globai.

Šiuo metu rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo šeimoje ir apmokėjimo globėjams. Tai – dar vienas Telšių rajono savivaldybės žingsnis pirmyn.

Pilotiniai projektai seniūnijose

Problema dėl tėvų globos netekusių ar socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gali būti išspręsta stiprinant darbą su socialinės rizikos šeimomis ir asmenimis. Dar praėjusiais metais Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė dėl pilotinių seniūnijų, organizuojant kultūros veiklą seniūnijose, ir kai kuriose jų šias funkcijas perdavė seniūnų pavaldumui. Socialinėje srityje taip pat siūlytina priimti sprendimus dėl pilotinių projektų seniūnijose vykdymo.

Bus siūloma nustatyti 3 modelius: socialines paslaugas organizuoja ir vienoje seniūnijoje teikia seniūnas, kitoje – Telšių socialinių paslaugų centras, trečioje – bendruomenė. Tuo bus siekiama įvertinti geriausią ir efektyviausią veiklos formą, išanalizuoti galimybes ir veiklos trūkumus. Pagrindinis siekis – įtraukti bendruomenes.

Pasak L. Bukauskienės, sprendimams būtinas politinis pritarimas ir teisės aktų suderinimas, o seniūnijos ir bendruomenės pačios galės priimti sprendimus dėl dalyvavimo šioje veikloje.

Dienos centro pertvarka

„Įgyvendinant socialinių paslaugų pertvarkos strategiją, siūlysime pertvarkyti Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centrą į Paramos šeimai centrą“, – sako Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, – „Taip bet kuri šeima galėtų gauti informaciją ir tinkamą pagalbą vienoje vietoje. Tikimės, jog pavyks paslaugas organizuoti kompleksiškai, pagal poreikį apjungiant socialinės, sveikatos, švietimo ir kitų sričių specialistus. Tai padarius, būtų galima operatyviau organizuoti pagalbos suteikimą šeimoms dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, netekčių, negalios ir kitais atvejais, atsiradus socialinės rizikos veiksniams. Tokia pertvarka nereikalaus jokių papildomų biudžeto lėšų, tik bus peržiūrėtos ir sukoncentruotos funkcijos“.

Laikinų šeimos namų plėtra

Nuo 2015 m. pradžios pradėjo veikti Laikini šeimos namai Telšių vaikų globos namų struktūroje. Juose apgyvendinamos vienišos ir socialiai pažeistos mamos su vaikais. Mamos – socialinės rizikos šeimose užaugusios, neturinčios nuolatinės gyvenamosios vietos ar nuolat smurtą patiriančios moterys, kurios dėl savo gebėjimų stokos ar sveikatos problemų negali pasirūpinti vaikais.

Vienu metu šiuose namuose gyvena 5-6 moterys ir 10-20 jų mažamečių vaikų. Šeimos gyvena savarankiškai, perka maistą ir gaminasi patiekalus, tvarko aplinką, rūpinasi higiena, prižiūri vaikus, o už pragyvenimą moka iš savo gaunamų pajamų.

„Didžiausias dėmesys skiriamas socialinių ir sveikatos problemų sprendimui, mokyti prižiūrėti vaikus bei stiprinti gebėjimus gyventi savarankiškai“, – sako Laikinų šeimos namų įkūrimo iniciatorė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė S. Naujokienė.

Dalis Laikinuose šeimos namuose pagyvenusių šeimų sugeba pradėti savarankišką gyvenimą. Tačiau kitai daliai, kaip pastebi S. Naujokienė, reikalinga ilgesnė socialinių darbuotojų pagalba. Be to, vietų skaičius Laikinuose šeimos namuose nebeatitinka poreikio, tad siūlytina įsteigti dar 15 vietų.

„Nuo šių namų įsteigimo apsaugojome jau iki 30 vaikų nuo institucinės globos. Svarbiausias ne skaičius, o už jų slypinti žmogaus dabartis ir ateitis“, – sako Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė.

Pagalba socialinės rizikos asmenims

Šiuo metu socialinės rizikos asmenų sąraše įrašyti 64 asmenys. Pašalpos jiems grynaisiais pinigais nemokamos: pervedamos maisto produktams įsigyti, mokesčiams ar gydymo paslaugoms apmokėti, skoloms padengti.

Socialinių paslaugų organizavimo ir pagalbos teikimo socialinės rizikos asmenims klausimas tampa vis aktualesnis. Tad nuo šių metų pradžios pradėta įgyvendinti Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarka. Net per tokį trumpą laiką jau pastebimi veiklos rezultatai, tačiau Telšių rajono savivaldybė ir toliau ieško būdų pagerinti pagalbos teikimą rajono žmonėms. „Siekdami pasisemti gerosios praktikos, apsilankėme Akmenės rajone. Pavyko užmegzti glaudžius ryšius su VšĮ „Pastogė“, kurios veikla išties plačiai išvystyta“, – sako S. Urbonas. Minėtoje įstaigoje mūsų rajono gyventojui jau teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos. Be to, teikti pagalbą asocialiems asmenims sutinka ir Telšių rajono ūkininkai – pas vieną iš jų šiuo metu apgyvendintas socialinės rizikos asmuo.

„Ūkininkai gali dalyvauti socialinių paslaugų teikime atstatant darbinius ir socialinius įgūdžius, tad kreipsimės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogo papildymo ir tokios veiklos įteisinimo“, – informuoja Administracijos direktorius.

Rengiama nauja programa

„Šiuo metu rengiama Darbo su socialinės rizikos šeimomis programa. Tikimės, jog jai artimiausiu laiku bus pritarta ir mums pavyks sukurti tokią paslaugų sistemą, kad atitinkamą pagalbą gautų kiekvienas žmogus“, – sako Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, – „Gerbiame senjorus ir siekiame jiems sukurti kuo geresnes sąlygas, tad sieksime, kad asocialūs asmenys negyventų kartu su jais socialinės globos namuose. Ir užtikrinsime, kad kiekvienas asmuo iš gaunamų pašalpų ar kitų pajamų susimokėtų už gaunamas paslaugas, tuo didinant tiek paties asmens motyvaciją, tiek mažinant socialinę įtampą visuomenėje“.

Administracijos direktorius S. Urbonas akcentuoja, jog privaloma rūpintis ne tik be tėvų globos augančiais vaikais ir socialinės rizikos asmenims, bet ir rūpintis kitomis gyventojų grupėmis.  Todėl siūlytina plėtoti paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems asmenims bei jų šeimų nariams, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

18 asmenų virš 2 metų dienos socialinės globos paslaugos šiuo metu teikiamos Telšių „Vilties“ mokyklos Dienos socialinės globos skyriuje. Poreikis didėja, tad planuojama plėsti paslaugas ir dalį patalpų pritaikyti grupinio gyvenimo namams. Juose gyventų iki 10 neįgaliųjų.

„Kitas siūlomas sprendimas – nupirkti būstą ir įkurti juose grupinius gyvenimo namelius šeimose užaugusiems proto negalią turintiems asmenims virš 21 metų. Paslaugų teikimas būtų perduodamas nevyriausybinei organizacijai apklausos būdu“, – informuoja S. Urbonas.

Tokiu pačiu būdu siūlytina organizuoti paslaugas senyvo amžiaus asmenims kaimo bendruomenėse. „Kitų šalių ir Lietuvos patirtis rodo, jog senyvo amžiaus žmonės nori likti savo bendruomenėje, o tokių paslaugų organizavimas yra ne tik socialiai atsakingas, bet ir efektyvus skaičiuojant lėšas. Žinoma, tam vėl reikia politinio pritarimo, bendruomenių pasirengimo ir lėšų suplanavimo,“ – teigia Socialinių reikalų komiteto pirmininkė. Pasak pašnekovės, šiuo metu rajone nebeturima galimybių suteikti ilgalaikės socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, todėl paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių.

Atliekant socialinių paslaugų galimą pertvarką, taip pat siūlytina Varnių pirminės sveikatos priežiūros Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos skyriuje teikiamos ilgalaikės socialinės globos vietų skaičių didinti nuo 25 iki 30.

Taip pat bus siekiama kuo aktyvesnio bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo socialinių paslaugų sprendime.

Dar šiais metais žadama skelbti projektus dienos centrų veiklai vykdyti, higienos ir maitinimo paslaugoms teikti kaimo bendruomenėse.

„Mes privalome rūpintis tais rajono žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.  Todėl socialinių paslaugų pertvarka privalo būti kruopščiai apgalvota ir orientuota tik į žmogaus gerovę. Tikiu, kad Telšių rajono savivaldybės Taryba, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, Administracija bei kiti specialistai gali sukurti tobulesnę socialinių paslaugų sistemą ir dar kartą tapsime pavyzdžiu kitoms Lietuvos savivaldybėms“, – pabrėžia Administracijos direktorius S. Urbonas.

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja informuoja, jog dėl pertvarkos, didėjančio etatų skaičiaus lėšų poreikis nedidės: „Paslaugų infrastruktūra jau yra sukurta, o pertvarkymą vykdysime įtraukiant tik nevyriausybinį sektorių, bendruomenes. Jei pagalbos nesulauksime iš jų, siūlomų pokyčių tikrai nebus. Taip pat būtinas ir Telšių rajono savivaldybės tarybos pritarimas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia rajono žmones teikti savo nuomones, pasiūlymus ir atsiliepimus el. p. lendra.bukauskiene@telsiai.lt

Share Button


liepos 8, 2020

Iranas Faktas: Irano Atominės Energijos agentūra pranešė apie sprogimą ir gaisrą įvykusį Natanz branduolinio kuro sodrinimo įmonėje. Diagnozė: Satelitinė žvalgyba […]

liepos 7, 2020

Nors COVID-19 pandemija sutrikdė daug ekonominių procesų, tačiau gamtos ritmo ji nesustabdė, kaip ir žemės ūkio darbų. O įsibėgėjusi vasara […]

liepos 6, 2020

Minėdamas JAV nepriklausomybės šventę prisikroviau į galvą keistų minčių. Pirma ir paradoksalu pasirodė tai, kad Ameriką atrado tas, kuris visiškai […]

liepos 1, 2020

Rusija Faktas: Liepos 1- ją Rusijos rinkėjai dalyvauja referendume dėl Rusijos konstitucijos pataisų. Diagnozė: Svarbiausiomis ir pavojingiausiomis „pataisomis“ apžvalgininkai laiko […]

liepos 1, 2020

Artėjant rinkimams į Seimą, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) siūlo politinėms partijoms stiprinti savivaldos savarankiškumą ir skatinti lygiavertį bendradarbiavimą su centrine […]

birželio 29, 2020

Ketvirtadienį Seimas pritarė įstatymo pataisai dėl ekonominių sankcijų už perteklinę taršą ir netvarkomas atliekas; už pataisą balsavo 77 Seimo nariai, […]

birželio 25, 2020

Ketvirtadienį Seimas priėmė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis įtvirtintas draudimas įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines ir pavojingąsias […]

birželio 24, 2020

Balkanai/JAV Faktas: Stiprėja amerikiečių diplomatinis aktyvumas Balkanuose. Diagnozė: Sakoma, kad visus rimtus karus Europoje galiausiai pabaigia amerikiečiai. Prieš ketvirtį amžiaus […]

birželio 23, 2020

Seimas po svarstymo pritarė Seimo nutarimo projektui (Nr. XIIIP-4966(2) dėl Valstybinio plėtros banko steigimo ir valstybės dalyvavimo kreditų įstaigos kapitale. Nutarimo […]

birželio 22, 2020

Tarp Indijos ir Kinijos karių vyksta ginkluoti susirėmimai. Tiesa, žuvusių nedaug ir pats konfliktas kažkur neprieinamuose Himalajuose – kam tas […]

birželio 19, 2020

Išmintingas žmogus planuojasi tiek savo išlaidas, tiek pajamas. Žinojimas, kokia situacija yra „piniginėje“, leidžia geriau įsivertinti savo finansines galimybes, o […]

birželio 17, 2020

Kinija  Faktai: Kinijos sostinės prekyvietėse pastebimas naujas viruso protrūkis, griežtas karantinas skelbiamas vis dažniau. O tuo pat metu valdžia nervingai […]

birželio 17, 2020

Nuo liepos 1 d. mažas pajamas gaunantys, sunkiai besiverčiantys senjorai ir turintieji negalią kompensuojamuosius vaistus ir jiems reikiamas medicinos pagalbos […]

birželio 17, 2020

Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms nuo šiol bus paprasčiau nuomotis stadionus, sporto aikštynus, baseinus, sporto sales, kabinetus ir kitas sporto, kultūros, […]

birželio 15, 2020

Šventinis šeštadienis Telšiuose prasidėjo liaupsėmis, gražiais ir pagarbiais žodžiais įvairias erdves gausiai puošiančiam ir nuostabiai žydinčiam miesto simboliui – bijūno […]

birželio 12, 2020

Seimas po svarstymo pritarė Atliekų tvarkymo įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama įtvirtinti draudimą įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines […]

birželio 11, 2020

Birželio 10 d. nuotoliniu būdu posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė rezoliuciją „Dėl balsavimo Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų […]

birželio 10, 2020

Pavasarį pasaulis buvo sustojęs dėl kovos su grėsmingu virusu ir visi grįžome į savo šeimas, į skirtingus namus, kupinus įvairiausių […]

birželio 10, 2020

Vakar Seimas svarstymo stadijoje pritarė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymui, kuriuo iš esmės keičiamos sankcijos už perteklinę taršą, teršimą, už […]

birželio 10, 2020

Filipinai Faktas: Šalies vyriausybė sustabdė bendradarbiavimo su JAV sutarties nutraukimo procesą. Diagnozė: Dar vienas Kinijos politinis pralaimėjimas. Filipinai buvo šalis, […]