rugpjūčio 27, 2018
Milda Mikalonytė
Tradiciniame susitikime su TFP nariais – padėka už laisvę

Rugpjūčio 25 d. Sukilėlių kalnelyje vyko tradicinis 27-asis susitikimas ir diskusija su tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariais. Nepabijoję lietaus, prie Nepriklausomybės paminklo susirinkę šiauliečiai ir miesto svečiai prisiminė ir pagerbė TFP organizacijos narių įvykdytą žygdarbį – didžiausią pasaulyje parašų rinkimo akciją, skirtą Lietuvos nepriklausomybei paremti. Organizacija surinko apie 6 milijonus parašų, du žmonės rinkdami parašus mirė.

Renginio metu malda buvo pagerbti žuvusieji TFP nariai, prie paminklo padėtos atminimo ir padėkos gėlės, sugiedota „Tautiška giesmė“. Pristatyta TFP organizacija ir pagrindinės trys jos vertybės – tradicija, šeima ir nuosavybė, kurios kartu, pasak organizacijos, yra apsauginė siena valstybei. Sveikinimo žodį tarė TFP organizacijos atstovas iš Lenkijos Matijas Malešik.

Už organizacijos suteiktą paramą, dvasinę stiprybę ir palaikymą dėkojo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Šiaulių skyriaus pirmininkas, Šiaulių miesto tarybos narys Jonas Bartkus ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė.

Istorijos takais nuvedė TS-LKD Šiaulių skyriaus tarybos narys, Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas Algirdas Donatas Kulikauskas, kuris susirinkusiesiems pasakojo, kaip buvo renkami parašai ir kiek pastangų organizacija įdėjo, kad padėtų Lietuvai išsikovoti nepriklausomybę.

Padėkos žodį tarė ir TFP organizacijos globėja, Kelmės krikščioniškosios kultūros instituto vadovė Daiva Lileikienė bei Šiaulių katalikių moterų Šv. Elžbietos draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė. Šventės dalyviai buvo pakviesti dalyvauti rugpjūčio 26 d. vyksiančiame tradiciniame piligriminiame žygyje iš Tytuvėnų į Šiluvą.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dėkojo organizacijai už jos nepaprastą aktyvumą ir parodytą meilę, paliudytą krauju. „Ši organizacija – Dievo pasiuntinys mūsų brangiai Tėvynei Lietuvai prikelti. Jie mums labai aiškiai primena, kaip mes turime branginti tradiciją, šeimą ir nuosavybę“ – kalbėjo vyskupas. Paraginęs už Lietuvos laisvę dėkoti Dievui bei mylėti ir gerbti vieni kitus, Šiaulių vyskupas palaimino susirinkusiuosius.

Renginio metu skambėjo Šiaulių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro „Tremtinys“ (vad. Romualdas Pečeliūnas), Rūtos Klungevičiūtės ir Alano Braso atliekamos giesmės ir dainos.

Renginį vainikavo iškilmingas Padėkos ir Vilties žygis. Nešdami Fatimos Dievo Motinos statulą, TFP nariai ir kiti šventės dalyviai patraukė link Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios.

Share Button

birželio 19, 2019

Trys šventinės istorinės patrankos salvės – už Lietuvą, už Baisogalą, už Ateitį – nuskambėjo Baisogaloje, pranešdamos, kad šis miestelis švenčia […]

birželio 17, 2019

2018 metų vasario mėnesį Pasaulio piliečių akademija kvietė aktyvias organizacijas dalyvauti tarptautiniame projekte „Global Education Goes Local“ ir organizuoti globaliojo […]

birželio 16, 2019

Birželio 7-9 dienomis Gerviškių apylinkių miške vyko Šalčininkų 1011-osios šaulių kuopos trumpalaikė stovykla. Šioje stovykloje susirinko per 70 jaunųjų ir […]

birželio 14, 2019

Radviliškietis Alvydas Tamošiūnas, Karinių oro pajėgų vyriausias puskarininkis, parašė ir sėkmingai apgynė baigiamąjį magistro darbą „Lietuvos kariuomenės ir Rusijos Vakarų […]

birželio 14, 2019

2019 m. birželio 13 d. Chaimo Frenkelio vilos parke (Vilniaus g. 74, Šiauliai) Kauno šokio teatro „Aura“ spektakliu „Norėčiau būt […]

birželio 14, 2019

Pagrindinė vizija – teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui. Projektiniuose pasiūlymuose numatyta  įrengti pasivaikščiojimo takus, poilsio aikšteles, […]

birželio 13, 2019

Birželio mėn. Radviliškio rajono savivaldybės dėka Radviliškio viešoji biblioteka įsigijo naują, modernią skaitmeninimo įrangą. Radviliškio viešoji biblioteka atsiliepė į Šiaulių […]

birželio 12, 2019

Šiaulių rajono Ginkūnų senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Dobilas“ dalyvavo Graikijos Hanioti mieste vykusiame tarptautiniame šokio ir dainos festivalyje. Į jį […]

birželio 12, 2019

TAU Knygos bičiulių grupės „Beržė“ nariai baigė rimtus renginius ir į vasarą išskubėjo nuotaikingai. Puiki vietelė Vismantuose prie tvenkinio, o […]

birželio 12, 2019

Penktadienį Kuršėnų ligoninės kolektyvas ir gausiai susirinkę svečiai šventė ligoninės 70-mečio jubiliejų. Iškilmingame minėjime Kuršėnų ligoninės kolektyvą, ligoninės direktorę Renatą […]