liepos 2, 2018
Egidijus Vareikis
Valdovai ir jų pravardės

Dar kartą paminėsime Mindaugo karūnavimo dieną. Apie pirmą ir vienintelį Lietuvos karalių žinome tiek, kad jis – Mindaugas. Neišliko patikimesnių žinių apie tai, koks jis buvo iš tikrųjų – aukštas, žemaūgis, drąsus, jaunas ar senas. Žodžiu, neišliko jokia valdovą charakterizuojanti pravardė.

Reikia pasakyti, kad mūsų valdovai retai kada turėjo pravardes, o jei jau turėjo, tai labai įprastas. Vytautas dėl suprantamų priežasčių buvo vadinamas Didžiuoju, vienas iš Žygimantų – Senuoju, Augustas II – Stipriuoju. Beveik viskas.

Pasaulyje tačiau apstu karalių, kunigaikščių bei princų su charakteringomis ir net politiką apibūdinančiomis pravardėmis. Istorikai jas netgi skirto į dvi grupes. Pirma tai – epitetas (cognomina), apibūdinantis kokią nors valdovo savybę, pvz. Vytautas Didysis, Wilhelmas Užkariautojas, ar Friedrichas Barbarossa (Raudonbarzdis). Antra – tai pravardė, pakeičianti vardą kokiu nors bendriniu žodžiu, pvz., Romos imperatorius Gaius Julius Caesar Germanicus buvo žinomas kaip… Caligula – Batelis.

Suprantama, kad iš pagarbos valdovams nestigo pravardžių Didysis, Narsusis, Išmintingasis ir pan. Narsumu, matyt, pasižymėjo lenkų kunigaikštis Boleslovas, prancūzai – Karolis II ir Karolis III, nes vadinti Narsiaisiais ar Drąsiaisiais. Aragonietis Alfonsas I turėjo epitetą – Kovotojas. Rusijos caras Aleksandras II, panaikinęs baudžiavą, sėkmingai kovojęs su turkais, rusų ir kitų slavų tautose gavo Išlaisvintojo ar Išvaduotojo pravardę. Tokią pačią turėjo ir Brazilijos imperatorius Petras I, paskelbęs šios šalies nepriklausomybę.

Populiarumo problema visada buvo aktuali. Žmonių pagarbos nusipelnę Prancūzijos karalius Karolis VIII vadintas Mieluoju, gi Liudvikas I – Maloniuoju. Gerojo Valdovo pravardėmis gali didžiuotis aragonietis Alfonsas IV, norvegai Haakonas I bei Magnusas I, Jonas I iš Portugalijos ir dešimtis kitų. Portugalijos karalienė Marija II turėjo “Gerosios Motinėlės” pravardę. Nesvetimas valdovams ir teisingumas. Teisingaisiais vadintas Prancūzijos karalius Liudvikas XIII, vengras Matyašas I ir kiti. Dar svarbesnė savybė – kilniaširdiškumas. Juo pasižymėjo Neapolio karalius Vladislovas (Ladislas), Brazilijos monarchas Petras II bei portugalas Jonas V.

Austrijos kunigaikščiai Leopoldas II ir Leopoldas V matyt garsėjo dideliais gabumais, nes vadinti Sumaniaisiais, gi portugalas Edwardas – Iškalbiuoju. Kita vertus, lenkų valdovas Boleslavas V turėjo Droviojo valdovo pravardę, gi čekų valdovas Boleslovas II, portugalas Jonas III, prancūzai Liudvikas I bei Robertas II vadinti Dievobaimingais.

Žmonių pagarba ar baimė atspindėta įvairovėje valdovų – liūtų, saulių ir panašių pravardėmis. Kastilijos karalius Alfonsas XI visuomenės akyse buvo Keršytojas, gi Kijevo kunigaikštis Vladimiras oficialiai priėmė Monomacho pravardę. Išvertus iš Graikų kalbos tai reiškia Vienišas Kovotojas. Beje Monomachu vadintas ir Bizantijos imperatorius Konstantinas IX.

Tačiau ne visi juk tobuli. Prancūzas Karolis II vadintas Plikuoju, o norvegas Magnusas II – Basakoju. Be minėto Friedricho Raudonbarzdžio, būta visos eilės šviesiaplaukių, tamsiaplaukių, aklų monarchų. Ir jiems duotos atitinkamos pravardės. Mazovijos kunigaikštis Boleslavas IV pramintas Garbanotuoju, norvegas Haakonas II – Plačiapečiu, o švedas Sverkeris I – Šlubuoju. Pamplonos didikas Fortunatas I buvo tiesiog Vienaakis.

Monarchų šeimose netruko nutukėlių iš šiaip jau “dručkių”. Tokiais buvo, pavyzdžiui, portugalas Alfonsas II, Šventosios Romos imperijos imperatorius Karolis III bei Henrikas I Navarietis. Sąrašas čia aišku, nepilnas. Kaip bebūtų paradoksalu, Karolio Didžiojo – vieno didingiausių Europos valdovo – tėvas pašaipiai buvo vadinamas Pepinu III Trumpuoju. Taip jau būna, matyt ne ūgis lemia.

Prancūzijos karalius Liudvikas V turėjo Tinginio pravardę, jo pirmtakas Liudvikas II buvo Mikčius, vienas iš Maskvos kunigaikščių – Vasilijus – Žvairys, o Anglijos karalius Ričardas III – Kuprius. Matyt dėl specifinių savybių vienas Bulgarijos carų vadintas Ivaila Kopūstgalvis.

Kai kurie valdovai gavo pravardes pagal savo pomėgius. Vokietis Henrikas I vadintas Paukštininku, Ispanijos karalius Alfonsas X – Astronomu, Gruzijos valdovas Dovydas IV – Statytoju. Netrūko filosofų, teologų, mąstytojų, vienuolių, tvarkytojų, mokytojų bei reformatorių. Nepastebėti neliko girtuokliai, palaidūnai ir lėbautojai. Vienas tokių – Bizantijos imperatorius Mykolas III.

Monarchijos turi ir savo visai “juodąjį sąrašą”. Romos imperatorius Julijonas pavadintas Atskalūnu, Valakijos kunigaikščiai Vladas II ir Vladas III – tai žymieji demonai – Drakulos. Žiaurusis buvo ne tik Rusas Jonas (Ivanas) IV, nužudęs net savo sūnų. Žiauriuoju vadintas Prancūzijos karalius Liudvikas XI, čekų karalius Vladislovas I, o Kijevo Rusios kunigaikštis Svietopolkas I, nužudęs savo brolius gavo pravardę Prakeiktasis.

Kaip jau minėta, kai kurie valdovai ir iš viso buvo vadinami tik pravardėmis. Kumberlando kunigaikštis Williamas Augustas buvo tiesiog Storasis Bilis arba Skerdikas… Romos imperatorius Kaligula taip vadintas todėl, kad dar vaikas būdamas bėgiojo po kariuomenės stovyklą su keistais kareiviškais batais, kito Romos imperatoriaus Karakalos vardas reiškia tuniką su kapišonu. Austrijos imperatorius Pranciškus Juozapas I italams buvo Cecco Peppe (suvulgarintas Francesco Giuseppe variantas). Jei viešėdami Anglijoje išgirsite apie Gerąją Karalienę Besę arba Europos Močiutę, turėkite galvoje, kad kalbama atitinkamai apie Elžbietą I ir Viktoriją…

Na, o visai pabaigai nepamirškime, kad vieną didingiausių savo valdovų prancūzai vadino tiesiog Mažuoju Kapralu. Tikriausiai žinote, ką.

Share Button

gruodžio 12, 2018

Prancūzija Faktas: Šalies valdžia nusileido spontaniškų masinių protestų dalyvių reikalavimams, atšaukdama degalų apmokestinimą ir žadėdama daugiau finansinių lengvatų. Diagnozė: Prancūzija […]

gruodžio 10, 2018

Visiems, kurie manęs pašaipiai klausia, su kuo kariausime, atsakau žinąs labai konkretų atsakymą: karas bus toks, kokia nesame pasiruošę, kokiam […]

gruodžio 5, 2018

Venesuela: Faktas: Artėjant prezidento inauguracijai, vienijasi šalies opozicijos jėgos. Diagnozė: Didelė visų nedemokratiškų šalių opozicijos problema – nuomonių įvairovė ir […]

gruodžio 4, 2018

Prie streikuojančių pedagogų prisijungia vis daugiau jų kolegų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) paskelbė atnaujintą streikuojančių ir ketinančių streikuoti […]

gruodžio 4, 2018

Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl […]

lapkričio 28, 2018

Jungtinė Karalystė – Europos Sąjunga Faktas: Europos Sąjungos šalių Vadovų Taryba patvirtino teisiškai įpareigojantį susitarimą su Jungtine Karalyste dėl pastarosios […]

lapkričio 25, 2018

Kas skaitė kažkada populiarius Lotynų Amerikos rašytojų romanus, tikriausiai susidarė savą nuomonę apie politinės diktatūros ir demokratijos santykį šiame pasaulio […]

lapkričio 21, 2018

Šri Lanka Faktas: Šalies Aukščiausiasis Teismas sustabdė prezidento dekretą paleisti šalies parlamentą. Diagnozė: Šri Lankos prezidentas Maithripala Sirisena netikėtai sukėlė […]

lapkričio 20, 2018

Seimas, minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, pripažino Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo […]

lapkričio 16, 2018

Lapkričio 13-15 dienomis Madride lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Eitvydas Bajarūnas. Susitikimuose su Ispanijos užsienio bei gynybos […]