balandžio 6, 2017
Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija
Vyriausybė nustatė sutartininkų kasmetinį veiklos vertinimą

Vyriausybė pritarė siūlymui nustatyti tvarką, kuri reglamentuos pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose dirbančiųjų kasmetinės veiklos vertinimą. Atsižvelgus į jų pasiektus rezultatus, darbdavys galės atitinkamai įvertinti šiuos pavaldinius.

„Įstaigos pasiekimai priklauso nuo darbuotojų atsidavimo savo veiklai. Jeigu jie yra abejingi, nemotyvuoti ir nepakankamai įsitraukia į užduočių vykdymą, aukštų rezultatų tikėtis yra beprasmiška. Aiški motyvavimo sistema padeda darbuotojams susitelkti efektyviam darbui ir taip įgyvendinti įstaigos tikslus“, – sako Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis.

Veiklos vertinimo tvarkos aprašas reglamentuos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojui keliamų metinių užduočių, siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių nustatymo procedūras. Už tai bus atsakingas tiesioginis darbuotojo vadovas.

Be to, šis aprašas nustatys, kokius veiksmus reikės atlikti vertinant asmens darbą. Pavyzdžiui, nagrinėti darbuotojo veiklą (įskaitant pokalbį su pastaruoju), ją įvertinti, surašyti išvadą. Asmens veikla galės būti įvertinta labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Atsižvelgiant į rezultatus, darbuotojai turės galimybę gauti papildomą apmokėjimą.

Vadovaujantis šių metų vasario 1 d. įsigaliojusiu Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Vyriausybė yra įpareigota parengti ir patvirtinti biudžetinėse įstaigose dirbančiųjų veiklos vertinimo tvarkos aprašą.

Pažymėtina, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo minėtų darbuotojų veikla nebuvo susieta su kasmetiniu vertinimu. Išimtis taikyta tik biudžetinių įstaigų vadovams. Pastariesiems, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimo rodiklius, galėjo būti mokami tarnybinio atlyginimo dydžio priedai.

Šis veiklos vertinimo tvarkos aprašas nebus taikomas kultūros ir meno, socialinių paslaugų darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams (jų vertinimo tvarkos bus patvirtintos atskirų sričių ministrų įsakymais), taip pat darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkams). Pastarųjų vertinimą nustato Įstatymas. Mokytojams veiklos vertinimo tvarka, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro įsakymu, bus taikoma nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

XVII Vyriausybė savo programoje yra užsibrėžusi diegti naujus personalo valdymo įrankius, kurie leis įstaigų vadovams efektyviai valdyti personalą, siekti geriausių įstaigų veiklos rezultatų, taip pat numatyta didinti darbdavių atsakomybę už jų vadovaujamų įstaigų veiklos rezultatus.

Share Button


birželio 4, 2020

Antradienį Seimas pritarė Seimo narės Virginijos Vingrienės parengtai ir kartu su Seimo nariu Simonu Gentvilu pateiktai Atliekų tvarkymo įstatymo pataisai […]

birželio 4, 2020

Lietuviai ypač lojalūs savo finansinei institucijai – pastaraisiais metais savo banko nekeitė net 86 proc. šalies gyventojų, tačiau yra priežasčių, […]

birželio 3, 2020

JAV Faktas: Sulaikymo metu nukentėjo ir vėliau mirė juodaodis George Floyd. Dėl jo netyčinio nužudymo kaltinamas baltaodis policininkas Derek Chauvin. […]

birželio 2, 2020

Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) ir rangovų pasirašytas žvyrkelių asfaltavimo sutartis per 2016–2020 […]

birželio 2, 2020

Ruošiantis ilgesnei svečių viešnagei tikrai yra ką apgalvoti. Juk norisi, kad atvykusieji mūsų namuose jaustųsi kuo geriau ir pasimėgautų kiekviena […]

birželio 1, 2020

Birželio 1-ąją minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Kiekvienas vaikas turi teisę į saugią, aprūpintą, kupiną meilės ir pagarbos vaikystę, į […]

gegužės 29, 2020

Balandžio mėnesį „Sodra“ paskyrė nedarbo išmokas per 17 tūkst. naujai užsiregistravusių bedarbių. Preliminariais duomenimis, gegužę nedarbo išmokos iš viso pasieks […]

gegužės 27, 2020

Turbūt sunkiai rastume žmogų, kuris suabejotų, jog klimato kaita ir aplinkos tarša yra rimta ir neatidėliotina žmonijos problema, nes kai […]

gegužės 27, 2020

Kinija Faktas: Pekino valdžia šalies parlamento sprendimais siekia sumenkinti Honkongo autonomiją. Diagnozė: Galutinis Pekino tikslas abejonių nekelia: viena šalis – […]

gegužės 26, 2020

Jau keletas savaičių praėjo nuo paskelbtos dar vienos priemonės verslui – dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. […]