gruodžio 7, 2018
Inesa Dumbravienė
Zarasų viešoji biblioteka atšventė 95 metų jubiliejų!

Gyvename jubiliejiniais 2018-taisiais metais. Švenčiame savo tautinės valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmetį. Tarp lemtingų valstybės įvykių džiaugiamės, kad šiais metais lapkričio 29 d. paminėjome Zarasų viešosios bibliotekos 95 metų veiklos sukaktį. Į biblioteką rinkosi valstybinių institucijų, viešųjų bibliotekų direktoriai, švietimo ir kultūros įstaigų atstovai, bičiuliai ir draugai.

Per daugiau nei devynias dešimtis, biblioteka išgyveno daug gražių, šviesių, kartais sunkių momentų. Niekada nenustojo tobulėti, neprarado ryžto, drąsos siekdama naujovių ir žinių. Šiandien, dėka joje dirbančių bei kuriančių žmonių, biblioteka yra reikšmingas kultūros židinys bei šviesos nešėjas Zarasuose. Didžiuojamės turtingais knygų fondais, ryškiais kultūriniais renginiais, koncertais, parodų atidarymais, edukaciniais užsiėmimais, naujausiomis technologijomis, draugišku ir atsidavusiu darbui kolektyvu bei aktyviais bibliotekos skaitytojais ir lankytojais.

Šventiniame renginyje mažą žiupsnelį iš bibliotekos istorijos ir Juozo Erlicko mintis apie bibliotekininko profesiją perskaitė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ketvirtokai.

95-uosius savo gyvavimo metus skaičiuojančią biblioteką ir šių knygų namų šeimininkę bei darbuotojus sveikino Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas. Svečias dėkojo bibliotekos bendruomenei už gyvenimo išmintį, nuolatinį siekį tobulėti, pokyčių inicijavimą, jų įgyvendinimą, sėkmingą projektų vykdymą, Zarasų krašto garsinimą.

Meras įteikė padėkos raštus aktyviems bibliotekos specialistams: Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Zinai Černovienei už projektinę veiklą ir kūrybišką vaikų skaitymo įgūdžių ugdymą, renginių organizavimą; vyresniajai bibliotekininkei ryšiams su visuomene Inesai Dumbravienei už aktyvų darbą informuojant visuomenę apie bibliotekos vertybes, renginius, veiklas, projektus; Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniajai bibliografei Vidai Mikštienei už ilgametį darbą pildant, saugant ir viešinant Zarasų krašto rašytinius informacinius išteklius; Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Saulutei Pelekienei už kūrybines iniciatyvas organizuojant Europos dienos šventes; Ūkio skyriaus vedėjai Irenai Sventickienei už atsakingą darbą ir iniciatyvas įgyvendinant naujas bibliotekos veiklas; Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Liudmilai Vaitavičienei už sukurtą personažą Zuikį Nulėpausį, populiarinantį Vaikų literatūrą.

Brandžios ir reikšmingos sukakties proga sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava. Džiaugėsi, kad biblioteka yra antrieji namai, kur visuomet gera, šilta ir jauku. Dėkojo už rūpestį ir bendravimą su Zarasų krašto gyventojais, už prasmingus ir gražius renginius, suteikiančius zarasiškiams ir svečiams nepakartojamų įspūdžių.

Zarasų krašto garbės pilietis Petras Papovas pripažino, kad bibliotekos pastatas yra pats gražiausias Zarasuose, o jame dirba talentingiausi žmonės.

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio sveikinimą perskaitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Petrėnas. „Linkiu, kad bibliotekos bendruomenė nuolat stiprėtų ir augtų, išsaugodama savo krašto savitumą, skiepydama meilę knygai ir skaitymui“.

Džiaugiamės, kad mus aplankė ir šilčiausius linkėjimus bei sveikinimus dalino kolegos iš Latvijos. Latgalės centrinės bibliotekos direktorė Jelena Šapkova, kartu su darbuotojomis biblioteką pasveikino latviškai „Sveiks lai dzīvo“. Linkėjo išsaugoti savo identitetą, naujų šviesių horizontų, sėkmingų projektų ir tolesnių bendradarbiavimo galimybių.

Preilio viešosios bibliotekos atstovė Vilhelmina Jakimova sveikino vieno išminčiaus pasakytais žodžiais: „Prieš pastatant biblioteką, reikia surasti gerą bibliotekininką“. Viešnia neabejojo, kad bibliotekoje būtent tokie specialistai ir dirba.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė pasidžiaugė, kad kartu su Zarasų viešąja biblioteka sieja daugiau nei keturiasdešimt metų bendrų prisiminimų. „Zarasų kraštas turi magiją, čia yra ypatinga atmosfera, ypatingo šarmo turi visi zarasiškiai. Jūs, bibliotekininkai, esate atradėjai ir kūrėjai, mokytojai, drąsiai priimantys iššūkius ir nestokojantys naujų idėjų inovatoriai, puikūs savo srities specialistai. Likdami ištikimi knygai, kuriate erdvę, kurioje susirenka žmonės, kad kartu svajotų, mokytųsi, bendrautų ir kurtų“, – kalbėjo direktorė R. Maselytė.

Sveikinimo žodį tarė ir Kultūros ministerijos padėkas įteikė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Viešnia padėkojo už aktyvų dalyvavimą Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos veikloje, už idėjas ir jų sklaidą visoje Lietuvos bibliotekininkystėje bei šviesos nešimą savo krašto bendruomenėje. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkas gavo vyriausioji metodininkė Stanislova Bikulčiūtė, už profesionalų ir kūrybingą darbą, projektų rengimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą, neformalaus švietimo programų koordinavimą. Padėka už nuoširdų, profesionalų ir kūrybingą darbą, aktyvią projektinę veiklą, skaitymo skatinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą, bibliotekos sklaidą įteikta direktoriaus pavaduotojai Jolantai Lementauskienei; už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, už bibliotekos kaip pajėgiausios Zarasų krašto kultūros, mokymosi visą gyvenimą, ekonominės ir socialinės plėtros, informacinės infrastruktūros stiprinimą padėka skiriama bibliotekos direktorei Danutei Karlienei.

Pasveikinti atgimusią Zarasų viešąją biblioteką atvyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė. „Lietuvoje bibliotekos yra pačios inovatyviausios, šauniausios, ir jų darbuotojai nakvoja namie, ne ministerijose. Linkiu sveikatos ir noro ryte ateiti į darbą, o vakare – į namus, valdžios dėmesio ne žodžiais, o darbais“, – kalbėjo V. Garunkštytė.

Gražų bibliotekos jubiliejų vainikavo išskirtinio lygio, tarptautinį pripažinimą pelniusio Lietuvos smuiko genijaus Vilhelmo Čepinskio ir charizmatiškosios smuikininkės Viktorijos Čepinskienės fatališkas duetas. Nepaprastai emocionalus grojimas pavergė klausytojų širdis nuo pat pirmųjų akordų.

Už dėmesį, linkėjimus, kurie tikime, tikrai išsipildys, už dovanas bei Jūsų draugiją taip pat dėkojame: Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Romui Kutkai, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Loretai Aleknienei, Visagino miesto viešosios bibliotekos direktorei Daliai Sargūnienei, Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų miesto seniūnei Olgai Podolskienei, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriui Rimantui Bikulčiui, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorei Aldonai Navickienei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorei bendruomenei, Žemės ūkio mokyklos direktorei Nijolei Guobienei, Zarasų meno mokyklos mokytojai Jūratei Stacevičiūtei, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos vadovei Rasai Jurevičienei, Zarasų kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Jūrai Nastajienei, Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro direktorei Nijolei Šukštulienei, „Zarasų kraštas“ vyriausiajam redaktoriui Valdui Šerėnui, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorei Gintarei Laurikėnienei, Zarasų TAU direktorei  Nadieždai Matušovai, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Audroniui Barisevičiui.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai, verslininkams Stasei Goštautienei ir visai šeimai, UAB „Zarasų agroservisas“ direktoriui Ignui Zavadskui, Virginijai ir Algirdui Baliams, kooperatyvui „Sartų lankų jautiena“.

Už šventinės nuotaikos kūrimą ir bibliotekos istorijos teatralizuotą pastatymą dėkingi režisierei Gražinai Karlaitei ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ketvirtokams.

Pastatyti biblioteką, tai sukurti gyvenimą, tai nėra atsitiktinė knygų kolekcija (Carlos María Domínguez).

Share Button


lapkričio 12, 2019

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai „Norden“ organizuojama kasmetinė tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti […]

lapkričio 12, 2019

Skubame skaitytojams pranešti džiugią žinią, kad Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Zarasų „Rotary“ klubas atidarė knygų lentyną. Simboliškame knygų […]

lapkričio 11, 2019

Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos auklėtiniai prisijungė prie penktus metus vykstančio tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“, kurį iš […]

lapkričio 11, 2019

Puiki penktadienio popietė: mažytis autobusiukas rieda Anykščių link. Projekto „Knygos šventė“ (literatūriniai tiltai Utenos regione), kurį remia Lietuvos kultūros taryba […]

lapkričio 8, 2019

„Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“ – literatų susitikimas, skirtas vietovardžių metams, vyko lapkričio 7 d. Panevėžio raj. Liūdynės kultūros centre. […]

lapkričio 6, 2019

Lapkričio 5 d. Zarasų viešojoje bibliotekoje su Zarasų moksleiviais ir gyventojais susitiko lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkas, pulkininkas Darius Novickis. […]

spalio 29, 2019

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo projektą „Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione)“. Į literatūros ir muzikos vakarą „Ateik, dovanosiu […]

spalio 23, 2019

Tęsiasi Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione”) renginiai. Ką ir sakyti – pirmieji […]

spalio 23, 2019

Kunigas vikaras Miroslav ANUŠKEVIČ, aptarnaujantis Zarasų rajono Turmanto, Smalvų ir Tilžės parapijas, Smalvų bendruomenės namuose pasakojo gausiai susirinkusiems pėsčiomis įveiktos […]

spalio 21, 2019

Spalio 14 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje svečiavosi Danutė Narutienė – vyr. specialistė – maisto produktų inspektorė ir Daivydas Barzda […]