birželio 22, 2017
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
Žengtas svarbus žingsnis užtikrinant saugesnę šalies vaikų ateitį

Vyriausybė vakar pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Tai svarbus žingsnis užtikrinant didesnį vaikų ir šeimų saugumą šalyje bei pertvarkant visą vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri, kaip parodė praeities įvykiai, funkcionavo labai neefektyviai.

Numatyta sustiprinti pagalbą vaikui ir jo tėvams, susidūrusiems su krizine situacija, užtikrinant jiems reikiamas paslaugas ir kitą būtiną pagalbą Taip pat ši pagalba bus kompleksinė, aiškiai apibrėžta, su konkrečiomis atsakomybėmis ir terminais. Su vaikais ir šeimomis dirbs tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio teigimu, šiuo klausimu buvo dirbama labai daug ir itin profesionaliai, atsakingai, įvertinant daugybės valstybės ir nevyriausybinių institucijų, susijusių su vaikais ar šeimų problemomis, pasiūlymus bei nuomones. Buvo intensyviai ieškoma optimalių sprendimų.

Pasak ministro, labai daug nuveikta ir praktiškai visi poįstatyminiai teisės aktai jau yra parengti, diskutuojant ir kviečiant įsitraukti savivaldybes taip pat pasiekta rezultatų: jau net dešimtyje savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veikla yra organizuojama visą parą.

„Svarbiausios naujovės, kurios atsiras įgyvendint šio įstatymo nuostatas – tai  maksimali prevencija, institucijų darbo koordinacija, aukštesni reikalavimai specialistų kvalifikacijai, veiksmingesnė jų darbo kontrolė, didesnis specialistų skaičiaus įtraukimas į pagalbos šeimai teikimą, pagalbos vaikui organizavimas stiprinant darbą su tėvais, – tai esminiai sprendiniai, padėsiantys ne pakeisti esamą vaiko teisų apsaugos sistemą, o sukurti iš esmės naują sistemą. Artimiausią dešimtmetį turėsime šį – pagrindinį – vaiko teisių apsaugą užtikrinantį įstatymą“, – sako Linas Kukuraitis.

Svarbiausios žinios, užtikrinant saugesnį vaikų gyvenimą, numatomos šios:

 • Išplečiama arba naujai nustatoma pagalba tėvams (informacinė, prevencinė, konsultacinė, švietimo, paslaugų teikimo);
 • Vaiko teisių apsaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai, kuri užtikrins šių teritorinių tarnybų darbą pagal vieningus standartus;
 • Keliami aukštesni reikalavimai darbuotojų, dirbančių vaiko teisų apsaugos srityje kvalifikacijai: teritorinėse vaiko teisų apsaugos tarnybose galės dirbti tik penkių specialybių profesionalai (psichologai, socialiniai pedagogai, specialiųjų poreikių pedagogai, teisininkai, socialiniai darbuotojai), turintys darbo su vaikais patirtį (atitinkamą darbo stažą ar savanorystės 1 metų patirtį);
 • Pagalba vaikui ir šeimai suprojektuota dviem kryptimis:
  • Pirma kryptis – bus teikiama išankstinė pagalba vaiką auginančiai šeimai: informacinė, prevencinė, konsultacinė, paslaugos pagal  poreikį konkrečiam vaikui ir jo šeimai, kurioje pastebima, kad vaikas turi atitinkamų problemų. Informaciją apie tokius vaikus turės pateikti visos, kurių darbas susijęs su vaikais,  institucijos, įskaitant pediatrus, kitus medikus. Šią pagalbą organizuos socialinių paramos centrų socialiniai darbuotojai. Į šiuos centrus tiesiogiai galės kreiptis tėvai ir savo iniciatyva, kai jiems reikės tokios pagalbos;
  • Kita kryptis  – vaiko teisinė apsauga, kurią organizuoja teritorinės vaiko teisų apsaugos tarnybos. Kai vaikui bus reikalinga skubi pagalba (jei pastebimas smurtas prieš vaiką, arba vaikas yra nesaugioje aplinkoje ir dėl to gali kilti grėsmė jo gyvybei ar sveikatai), reikės būtinai pranešti policijai ar teritorinei vaiko teisių apsaugos tarnybai;
 • Gavusi pranešimą, teritorinė vaiko teisių apsaugos tarnyba privalės ne ilgiau kaip per 3 dienasinicijuoti vaiko atvejo tyrimą, savivaldybė turės paskirti atvejo vadybininką kiekvienam smurto prieš vaiką atvejui. Atvejo vadybininkas  turės teisę pasitelkti ir kitus specialistus, o su šeima dirbs pagal konkretų Pagalbos vaikui ir šeimai planą;
 • Numatyta privaloma pagalbos plano kontrolė – kartą į ketvirtį, jei vaikas auga itin probleminėje šeimoje, kitais atvejais – ne rečiau kaip kartą į pusmetį;
 • Jei su krize susidūrusiai šeimai, kurios vaikui nustatyta laikinoji globa, teikta pagalba per metus bus nerezultatyvi, visais atvejais turės būti organizuojamas vaiko atvejo posėdis su visais specialistais, kurie dirbo su šeima ir nusprendus, kad nėra galimybės vaiką grąžinti į šeimą, galės būti sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios apribojimo teismine tvarka paimant vaiką iš šeimos ir nustatant jam nuolatinę globą arba leidžiant jį įvaikinti;
 • Pagalba vaikui ir šeimai bus paremta įvairių kursų, mokymų programų organizavimu – dėl tėvystės įgūdžių, socialinių įgūdžių, nesmurtinio elgesio mokymo ir kt.

Įstatymo projektas ir lydintieji teisės aktai bus teikiami LR Seimui.

Share Button

rugsėjo 18, 2019

Zimbabvė Faktas: Buvęs šalies prezidentas Robertas Mugabe palaidotas su pagarba derama buvusiam valstybės vadovui, bet jo ilgametė prezidentinė kadencija vertinama […]

rugsėjo 16, 2019

Išlaidos gynybai, šauktiniai, Rusijos grėsmė, įsipareigojimai NATO, šauliai ir kitokie ginkluoti bei uniformuoti žmonės… Kas tai – visuomenės saugumo (o […]

rugsėjo 11, 2019

Vis dar Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kuris per savo kadenciją jau išsakė ne vieną „sparnuotą frazę“, pareiškė, kad siūlytų naujai […]

rugsėjo 11, 2019

Ukraina-Rusija Faktas: Ukraina ir Rusija pasikeitė belaisviais ir įkalintais asmenimis. Abi šalys „atidavė“ viena kitai po 35 asmenis. Išlaisvinti Ukrainos […]

rugsėjo 4, 2019

Jungtinė Karalystė Faktas: Karalienė Elžbieta II patenkino premjero Boriso Johnsono prašymą suspenduoti parlamento funkcijas ir pasitraukti iš Europos Sąjungos be […]

rugsėjo 3, 2019

Ministerijoje vykusioje diskusijoje labiausiai akcentuoti siūlymai dėl juridinio asmens statuso suteikimo regionų plėtros taryboms ir jų veiklų finansavimo. Tapusios juridiniais […]

rugsėjo 2, 2019

Kai kalba pradeda suktis apie pasaulio negandas, dažnai sakoma, ach, kad tik nebūtų karo. Karas, ypač branduolinis, suvokiamas kaip galimas […]

rugpjūčio 28, 2019

G-7 Faktas: Rusija nebuvo pakviesta į ekonomiškai stipriausių valstybių vadovų susitikimą. Neformaliai dalyvavo Irano užsienio reikalų ministras. Diagnozė Pagal apibrėžimą […]

rugpjūčio 21, 2019

Politinės santalkos pamatai 2008 m. jungiantis Lietuvos konservatoriams ir krikščionims demokratams, buvo paskelbta, kad nauja politinė santalka kuriama, siekiant telkti […]

rugpjūčio 21, 2019

Pietų Afrika Faktas: Investuotojai ir verslininkai masiškai pardavinėja Pietų Afrikos vertybinius popierius. Diagnozė: Dar prieš ketvirtį amžiaus Pietų Afrika galutinai […]