birželio 22, 2017
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
Žengtas svarbus žingsnis užtikrinant saugesnę šalies vaikų ateitį

Vyriausybė vakar pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Tai svarbus žingsnis užtikrinant didesnį vaikų ir šeimų saugumą šalyje bei pertvarkant visą vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri, kaip parodė praeities įvykiai, funkcionavo labai neefektyviai.

Numatyta sustiprinti pagalbą vaikui ir jo tėvams, susidūrusiems su krizine situacija, užtikrinant jiems reikiamas paslaugas ir kitą būtiną pagalbą Taip pat ši pagalba bus kompleksinė, aiškiai apibrėžta, su konkrečiomis atsakomybėmis ir terminais. Su vaikais ir šeimomis dirbs tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio teigimu, šiuo klausimu buvo dirbama labai daug ir itin profesionaliai, atsakingai, įvertinant daugybės valstybės ir nevyriausybinių institucijų, susijusių su vaikais ar šeimų problemomis, pasiūlymus bei nuomones. Buvo intensyviai ieškoma optimalių sprendimų.

Pasak ministro, labai daug nuveikta ir praktiškai visi poįstatyminiai teisės aktai jau yra parengti, diskutuojant ir kviečiant įsitraukti savivaldybes taip pat pasiekta rezultatų: jau net dešimtyje savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veikla yra organizuojama visą parą.

„Svarbiausios naujovės, kurios atsiras įgyvendint šio įstatymo nuostatas – tai  maksimali prevencija, institucijų darbo koordinacija, aukštesni reikalavimai specialistų kvalifikacijai, veiksmingesnė jų darbo kontrolė, didesnis specialistų skaičiaus įtraukimas į pagalbos šeimai teikimą, pagalbos vaikui organizavimas stiprinant darbą su tėvais, – tai esminiai sprendiniai, padėsiantys ne pakeisti esamą vaiko teisų apsaugos sistemą, o sukurti iš esmės naują sistemą. Artimiausią dešimtmetį turėsime šį – pagrindinį – vaiko teisių apsaugą užtikrinantį įstatymą“, – sako Linas Kukuraitis.

Svarbiausios žinios, užtikrinant saugesnį vaikų gyvenimą, numatomos šios:

 • Išplečiama arba naujai nustatoma pagalba tėvams (informacinė, prevencinė, konsultacinė, švietimo, paslaugų teikimo);
 • Vaiko teisių apsaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai, kuri užtikrins šių teritorinių tarnybų darbą pagal vieningus standartus;
 • Keliami aukštesni reikalavimai darbuotojų, dirbančių vaiko teisų apsaugos srityje kvalifikacijai: teritorinėse vaiko teisų apsaugos tarnybose galės dirbti tik penkių specialybių profesionalai (psichologai, socialiniai pedagogai, specialiųjų poreikių pedagogai, teisininkai, socialiniai darbuotojai), turintys darbo su vaikais patirtį (atitinkamą darbo stažą ar savanorystės 1 metų patirtį);
 • Pagalba vaikui ir šeimai suprojektuota dviem kryptimis:
  • Pirma kryptis – bus teikiama išankstinė pagalba vaiką auginančiai šeimai: informacinė, prevencinė, konsultacinė, paslaugos pagal  poreikį konkrečiam vaikui ir jo šeimai, kurioje pastebima, kad vaikas turi atitinkamų problemų. Informaciją apie tokius vaikus turės pateikti visos, kurių darbas susijęs su vaikais,  institucijos, įskaitant pediatrus, kitus medikus. Šią pagalbą organizuos socialinių paramos centrų socialiniai darbuotojai. Į šiuos centrus tiesiogiai galės kreiptis tėvai ir savo iniciatyva, kai jiems reikės tokios pagalbos;
  • Kita kryptis  – vaiko teisinė apsauga, kurią organizuoja teritorinės vaiko teisų apsaugos tarnybos. Kai vaikui bus reikalinga skubi pagalba (jei pastebimas smurtas prieš vaiką, arba vaikas yra nesaugioje aplinkoje ir dėl to gali kilti grėsmė jo gyvybei ar sveikatai), reikės būtinai pranešti policijai ar teritorinei vaiko teisių apsaugos tarnybai;
 • Gavusi pranešimą, teritorinė vaiko teisių apsaugos tarnyba privalės ne ilgiau kaip per 3 dienasinicijuoti vaiko atvejo tyrimą, savivaldybė turės paskirti atvejo vadybininką kiekvienam smurto prieš vaiką atvejui. Atvejo vadybininkas  turės teisę pasitelkti ir kitus specialistus, o su šeima dirbs pagal konkretų Pagalbos vaikui ir šeimai planą;
 • Numatyta privaloma pagalbos plano kontrolė – kartą į ketvirtį, jei vaikas auga itin probleminėje šeimoje, kitais atvejais – ne rečiau kaip kartą į pusmetį;
 • Jei su krize susidūrusiai šeimai, kurios vaikui nustatyta laikinoji globa, teikta pagalba per metus bus nerezultatyvi, visais atvejais turės būti organizuojamas vaiko atvejo posėdis su visais specialistais, kurie dirbo su šeima ir nusprendus, kad nėra galimybės vaiką grąžinti į šeimą, galės būti sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios apribojimo teismine tvarka paimant vaiką iš šeimos ir nustatant jam nuolatinę globą arba leidžiant jį įvaikinti;
 • Pagalba vaikui ir šeimai bus paremta įvairių kursų, mokymų programų organizavimu – dėl tėvystės įgūdžių, socialinių įgūdžių, nesmurtinio elgesio mokymo ir kt.

Įstatymo projektas ir lydintieji teisės aktai bus teikiami LR Seimui.

Share Button


gruodžio 4, 2019

Seimo Europos reikalų komiteto delegacija tęsia darbą gruodžio 1–3 dienomis Helsinkyje vykstančioje LXII Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC). Šiandien […]

gruodžio 4, 2019

NATO Faktas: Aljanso 70 metų jubiliejaus minėjimas paženklintas vidiniais nesutarimais tarp didžiųjų NATO šalių-narių. Prancūzijos prezidentas diagnozuoja NATO smegenų mirtį, […]

lapkričio 27, 2019

Honkongas / Kinija Faktas: Vietinės valdžios rinkimuose daugiau kaip 90 procentų vietų valdžios struktūrose laimėjo demokratijos šalininkai. Pekino valdžios vietininkai […]

lapkričio 25, 2019

George’as Friedmanas – vienas iš protingiausių JAV geopolitikų ­­- Trečiąjį pasaulinį karą numatė apie 2050 metus. Tuomet du nauji galios […]

lapkričio 22, 2019

Kaip parodė Alytuje kilęs gaisras, padangų atliekų tvarkymas apkerpėjęs didžiule netvarką, kurioje lyg ežiukas rūke klaidžioja ir teisės aktai, ir […]

lapkričio 22, 2019

Jau kelis kartus minėjau, kad tvirtai palaikau Žalių kryžių akciją ir Lietuvos ūkininkus. Manau, kad ir dėl to, kad mano […]

lapkričio 22, 2019

Pažymint Lietuvių Chartos 70-metį ir Pasaulio lietuvių metus Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda atidarė Prezidentūroje rengiamą forumą „Lietuvių Chartai 70: […]

lapkričio 20, 2019

Rusija Faktas: Pasak karo pramonės pareigūnų, Rusija yra pasiruošusi kovinės parengties būklėje dislokuoti pirmuosius Avangard tipo hipersoninės ginkluotės komplektus. Diagnozė: […]

lapkričio 19, 2019

Atrodo, visai neseniai masiškai piktindavomės besimėtančiais plastikiniais buteliais miškuose, pakelėse ir kitose viešosiose vietose. Šiandien pamatyti tokio vaizdo beveik nebeturime […]

lapkričio 15, 2019

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministrės pasiūlymui tobulinti teisinį reguliavimą ir suteikti teisę Vyriausybei vertinti savivaldybių teritorijų pertvarkos tikslingumą. Vyriausybė  galės […]