4 gruodžio, 2017
Laima Verbickienė, Gitana Abromikienė, Lizdeikos gimnazijos mokytojos

20-mečio pamokos Lizdeikos gimnazijoje

Pirmoji pamoka arba pasitinkant jubiliejų

Mokykla neatsiejama nuo besikartojančių  rudens darbų dar tik viltingai mąstant apie gėrybes, po to dažniausiai be sniego, tiesiog kaip kasdienybės  nuošliaužos prispaudžiantys žiemos rūpesčiai, egzaminų staigmenomis kibirkščiuojančios pavasario „linksmybės“ ir  trumpalaikė vasaros tyla, kurios saldumu galime pasimėgauti, deja, ne tiek, kiek norėtųsi. Tad vėl reikia donelaitiškam ratui įsisukti nuo pradžių. Taigi atsakymas į klausimą, iš kur geriausiai  galima matyti mokyklą, skambėtų taip: mokyklą geriausiai matyti pro mokyklos langą tiems, kurie ja gyvena, o kitiems ji tik mokykla, kuri dažniausiai neatsiejama nuo kiekvieno individo  savasties trilogijos: idealų, lūkesčių, galimybių.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 20-metis pasitiktas įvairiausiais renginiais ir konkursais, kurių tikslas – skatinti domėtis gimnazijos istorija ir garsinti Lizdeikos gimnazijos vardą, ieškant individualių saviraiškos formų, išbandant įvairias kūrybos technikas, stilius ir žanrus. Mokyklos vardo įamžinimas poezijos darbų konkurse „Posmai mokyklai“ pabiro netikėtais ženklais ar simboliais. Jaunieji poetai, paskatinti lietuvių kalbos mokytojų, gimnazijos istoriją įamžino skirtingais būdais: vieni – akrostichu, kiti – trioletu, dar kiti – lyriniu pamąstymu ar žaisminga satyra, taip išbandydami savo kūrybinius gebėjimus bei meniniu žodžiu išsakydami savąjį santykį su gimnazija. Jubiliejaus proga gimnaziją papuošė dailės darbų paroda „Skiriama mokyklai“, kurios iniciatorė dailės mokytoja Ilma Andriušaitienė, informacinių technologijų mokytojos Jolantos Kvedarienės organizuotas jubiliejinis logo bei knygos skirtukų konkursas, technologijų mokytojo Naglio Vilbiko ir 1-4 klasių gimnazistų medžio drožinių ekspozicija „Šaukštu proto neįkrėsi“, technologijų  mokytojos Olesios Kablienės 1 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Linksmieji pelėdžiukai ruošiasi žiemoti“ ir vizitinių kortelių ekspozicija „Žinutė pasauliui apie save“ bei dekoratyvinio konservavimo paroda „Užkonsevuotos emocijos“, taip pat gimnazijos istorija tapusių įvykių fotoparoda „Metraščio puslapius pavarčius“, kurią paruošė lietuvių kalbos mokytoja Alvydė Panova. Į jubiliejinius renginius aktyviai įsijungė ir mokyklos sportininkai, kūno kultūros mokytojų iniciatyva organizuotos krepšinio varžybos ir tinklinio turnyras. Taip pat šiuo metu rengiamas gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų almanachas „Įsibuvimai“ ir montuojamas dokumentinis filmas, įprasminantis 20 metų gimnazijos veiklą.

Antroji pamoka arba smagu prisiminimuose atgimus augti

Legendos yra amžinos kaip ir išmintis, kartais ji atsitraukia, susigūžia ir laukia, kada vėl atgims ir su nauja jėga apglėbs pasaulį. Daugiau nei prieš 20 metų vėl įsižiebė  žynio Lizdeikos aukuro liepsna, kai mažame Lietuvos miestelyje – Radviliškyje  kilo mintis įsteigti Lizdeikos vardo gimnaziją. Nebuvo tai lengvas kelias: prireikė drąsos ir užsispyrimo, visos bendruomenės pastangų ir kūrybiškų sprendimų, kol galiausiai pasiektas rezultatas. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 1997 metų gegužės 30 d. Kolegijos nutarimu Nr. 36 Lizdeikos vidurinei mokyklai suteiktas humanitarinio profilio gimnazijos statusas, dar po trejų metų – realinio profilio. Dvidešimt metų – tai tarsi dvidešimt prasmingos veiklos žingsnių, aprėpiančių įvairiausias iniciatyvas ir idėjas, daugybę įvykių, darbų ir emocijų. Didžiuojamės, kad Lizdeikos gimnazija – pirmoji rajone įrengė kompiuterių klasę. Lizdeikiečiai pirmieji ėmė mokytis ekonomikos, taip pat pirmieji rajone džiaugėsi renovuotu stadionu bei moderniai įrengta atletinės gimnastikos sale, pirmieji ėmė naudotis elektroniniu dienynu tamo.lt ir muzikiniu skambučiu, sulaukusio visuotinio mokinių pritarimo. Lizdeikos gimnazijoje vyko mokinių sporto olimpiada „Olimpiečiai tarp mūsų“, ne kartą mokykla buvo apdovanota kaip sportiškiausia Lietuvos gimnazija.  2005-aisiais metais nuo Lizdeikos gimnazijos aukuro jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, besilankantis gimnazijoje antrą kartą, įžiebė respublikinio mokinių olimpinio festivalio ugnį. Gimnazija garsėja mokinių vasaros stovyklomis „Robinzonai“ ir „Puiki vasara“. Gabiausi mokiniai kasmet apdovanojami Lizdeikos premija, įrašomi į gimnazijos Garbės knygą. Buvęs lizdeikietis, pirmosios atkurtos gimnazijos laidos abiturientas Vladas Krivickas, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis JAV, įsteigė premiją „Mokiniai – mokiniams“, kuria kasmet apdovanojami iniciatyvūs ir verslūs mokiniai. 2008 metais, išgryninus gimnaziją, dalis mokinių perėjo mokytis į Radviliškio Gražinos pagrindinę mokyklą. Šiandien renovuotoje gimnazijoje mokosi 615 mokinių, dirba 77 mokytojai. Lizdeikos gimnazija yra Pasaulinio UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo narė, mokykloje nuolat vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai, organizuojamos mokslinės-praktinės lietuvių kalbos ir literatūros bei gamtos ir tiksliųjų mokslų konferencijos, gimnaziją iki šiol  reprezentuoja respublikinis „Žynio“ konkursas, rengiamas nuo 1996 metų, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Mokykla yra „Euroscola“ konkurso laureatė, o gimnazijos komanda – respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ laureatė ir prizininkė. 2011 metais kartu su rajono neįgaliais gyventojais sėkmingai įgyvendintas projektas „Perliukai“, o projekto dalyviai pakviesti koncertuoti Prezidentūroje. Mokinių dailės darbų paroda „Pakyla pelėda išskleidus sparnus“ 2014 metais eksponuota Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Lizdeikos gimnazijos vardą mokiniai kasmet garsina respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose ar teatro festivaliuose. Jau keleri metai veikia EMILE klasė, o frankofonų veikla žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi, Lizdeikos gimnazija šiuolaikinė švietimo įstaiga, kurioje siekiama žinių, tobulėjama, įgyvendinamos svajonės ir tikslai, skvarbiu žvilgsniu gebama žvelgti į priekį ir matyti savo ateitį.

Trečioji pamoka arba švęskime kartu

„Kilk, ugnele, kilk į viršų, kad dievai maldą išgirstų,“ – kreipėsi į aukščiausias jėgas vaidilutės, saugančios amžinąją išminties ugnį, įžiebtą žynio Lizdeikos. Kompozicija pagal B.Sruogos poemą „Giesmė apie Gediminą“, parengta lietuvių kalbos mokytojos Sandros Karenauskienės, choreografijos mokytojos Almos Krivickienės, teatro mokytojos Rasos Atkočiūnienės ir muzikos mokytojo Egidijaus Kablio, nukėlė žiūrovus į istorines ištakas, kai užgimė valstybės vizija, rutuliojosi mintis, išgryninta išminties bei materializavusi žmonių sielose ir širdyse. Žynys dar kartą priminė mums, kad turime branginti vienas kitą, saugotume visa, kas „žmogui duota prigimties“, ir toliau puoselėtume tradicijas. Jubiliejaus šventėje prasmingai nuskambėjo  Lizdeikos gimnazijos himnas, kurį atliko 3B klasės mokinė Vaiva Pakštaitė ir 2000 metų abiturientė Kristina Čerbauskytė – Poškienė. Šventės dalyviai aplodismentais pasveikino Vaidą Žilį, vieną iš gimnazijos himno autorių, kuris, vėliau pašmaikštavo, kad, pasak sumanytojų, himno melodija „turėjusi priminti roką,“ tačiau ir šis variantas neblogas. Džiugu, kad meninėje programoje dalyvavo ne tik dabartiniai gimnazijos mokiniai, bet ir baigę ją prieš kelis ar keliolika metų. Tai 2000 m. gimnazistė Kristina Čerbauskytė – Poškienė, 2004 m. abiturientė Jolita Pranevičiūtė – Banaitienė, 2007 m. laidos gimnazistas  Dainius Garuckas, 2012 m. laidos abiturientė Sonata Sakalauskaitė – Markušenkienė,  2013 m. gimnazistė Paulina Urbelytė, 2014 m. abiturientė Miglė Remeikaitė, 2016 m. gimnazistė Ema Pauraitė. Pritariant gimnazijos roko grupei ,,Ratai“ svečiai atliko  savo muzikinius sveikinimus. Laukiamiausias šventės akcentas – šventinis tortas, papuoštas žvakutėmis, ir netradiciškai nuskambėję gimtadienio dainos akordai, pritariant gimnazijos direktorei Inai Bajarauskaitei, kuri palinkėjo, kad gimnazija taptų kiekvieno sėkmės mokykla.

Ketvirtoji pamoka arba sveikinimai ir linkėjimai

Prieš dvidešimt metų Lizdeikos gimnazijoje apsigyveno gėlė, vardu Gimnazistė, kuri papuošė sceną. Simboliška, bet per tiek metų išaugusi atšaka apsivijo pagrindinį kamieną. Prieš dvi dešimtis metų būtent šią gėlę gimnazijos įsteigimo proga, linkėdamas kūrybiškai augti, padovanojo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, tuometinis švietimo skyriaus vedėjas. Sakydamas sveikinimo kalbą ir įteikdamas padėkos raštą bendruomenei meras palinkėjo nesustoti, nes tai, kas sukurta, yra nepakartojama. Jis išreiškė viltį, kad naujai suformuota Lizdeikos gimnazijos bendruomenė subrandins naujų bendrų idėjų ir toliau garsins Radviliškio vardą. Ilgametis gimnazijos direktorius Jonas Varkulevičius padėkojo mokytojams, kurie kūrė gimnaziją, ir taikliai pastebėjo, kad mokykla visais laikais laikosi ant septynių banginių, t. y. pačių iniciatyviausių ir kūrybiškiausių. Kovojant dėl gimnazijos vardo, daug padėjo ir mokiniai, kurių dauguma buvo talentingi ir atsakingi. Pasiekti tokių rezultatų gali tik stipri bendruomenė, jos susitelkimas ir  nusiteikimas. Taip pat nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus išsakė kolegos iš kitų rajono mokyklų: Baisogalos ir Šeduvos gimnazijų, V. Kudirkos ir Vaižganto progimnazijų, Gražinos pagrindinės mokyklos, Muzikos ir Jaunimo mokyklų,  Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro. Šiltus sveikinimo žodžius tarė Radviliškio viešosios bibliotekos, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai. Smagu, kad gimnazijos neužmiršo ir jubiliejaus proga pasveikino gimnaziją baigusių mokinių tėveliai – 2016m. abiturientų mama Rasa Jurgulienė, pakvietusi mylėti „tolstantį skambučio aidą“. Į gimnaziją atplaukė sveikinimai, buvusieji lizdeikiukai siuntė linkėjimus ir gražius žodžius ne tik iš Lietuvos miestų ir miestelių, bet ir iš Malio respublikos, Gvatemalos ir kitų pasaulio kampelių.

Šeštoji pamoka arba post scriptum

Lizdeikos gimnazijos simbolis – linksmasis Pelėdžiukas palydėjo prie  gimtadieninio vaišių stalo. Kur svečiai – esami ir buvę Lizdeikos gimnazijos darbuotojai, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai – maloniai dalinosi prisiminimais ir džiaugėsi  mokinių pasiekimais, atsinaujinusia, išgražėjusia mokykla. Netrūko geros nuotaikos, šiltų emocijų ir linkėjimų: „Linkiu išlikti modernia akademine įstaiga, kurioje būtų visiems gera ir visi atrastų save“ (Skirmantė Petraitienė); „Likite lizdeikiečiais dvasia ir kūnu“ (Jonas Varkulevičius); „Linkiu kūrybiškumo, bendruomenės stiprių ryšių, vieningumo“ (Gražina Vasiliauskienė); „Susiklausymo ir tikėjimo savo darbu“ (Laima Duglas); „Gera grįžti į gimnaziją, kur formavosi mano vertybinis pagrindas. Šioje scenoje buvo žengti pirmieji žingsneliai didžiosios scenos link“ (Miglė Remeikaitė); „Jaučiuosi laiminga, kad esu šios mokyklos dalis“ (Kristina Čerbauskytė – Poškienė); „Linkiu kūrybingų minčių, ilgaamžiškumo, o mokytojams kantrybės“ (Agnė Sluckutė); „Nors skambės pompastiškai, bet Lizdeika yra mano antrieji namai“ (Mantas Jelinskas); „20 metų – tai meilė darbui, atsakomybė, pareiga ir didelis džiaugsmas, kad gimnazija gyvuoja“ (Rita Šimkuvienė); „Sugrįžus į gimnaziją, atgijo šilčiausi prisiminimai, nes čia dirba patys geriausi mokytojai, todėl ir pati pasirinkau šią profesiją“ (Sonata Sakalauskaitė – Markušenkienė); „Kiek daug gerų žmonių likimas leido man pažinti“ (Dainius Garuckas); „Lizdeika tai vieta, kurioje atradau save ir suvokiau draugystės paslaptį“ (Kornelija Stavginskaitė); „Čia buvo gera“ (Ema Pauraitė); „Sveikinimai mokyklai, didžiausios sėkmės ir daug stiprybės darbuose“ (Gabrielė Buivytė); „Laikas, praleistas mokykloje, buvo vienas įdomiausių, tik čia aš galėjau bent akimirkai tapti bet kuo, čia aš galėjau išbandyti visas sritis, kurios mane atvedė į dabartinį gyvenimą, čia aš su kiekviena diena vis labiau mokiausi būti tikru žmogumi“ (Mantas Jakštas).


24 vasario, 2021

Lietuvoje plačiai nuskambėjo Radviliškio muzikos mokyklos organizuotas nuotolinis lietuviškų dainų festivalis „Neužmirštuolė gyva“, skirtas pačioms gražiausioms Lietuvos valstybės datoms – […]

23 vasario, 2021

Radviliškio rajono Vėriškių bendruomenė ėmėsi įgyvendinti verslumą skatinantį projektą „Vėriškių benruomėnės maisto grandinės kūrimas „nuo lauko iki stalo“. „Pagrindinis šio […]

Graffiti ir sienų tapybos-piešinių kūrėjo Tado Šimkaus ir jaunųjų dailininkų piešinys papuošė statinio, esančio Radvilonių gatvėje, sieną
22 vasario, 2021

Praėjusių metų vasarą  Radviliškio rajono Pakalniškių seniūnijos gyvenvietėse buvo surengtas pirmasis meno festivalis „BendruoMENIŠKAS. Apie projektą, pasiektus rezultatus ir lūkesčius […]

18 vasario, 2021

Šiais metais Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, visi šventė netradiciškai: šeimose, virtualiai. Radviliškio miesto kultūros centras surengė virtualų penkių […]

17 vasario, 2021

Šeduvos kultūros ir amatų centras kvietė Vasario 16-ąją paminėti žygiu „Keliaudamas po Šeduvą, pažink Lietuvą“. Saulėtą antradienio rytą į Šeduvos […]

16 vasario, 2021

Vasario 15 d. Minaičiuose, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarų ir Lietuvos partizanų memoriale, […]

13 vasario, 2021

Gyventojų patogumui Radviliškio mieste atidaroma daugiau pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, kurios įrengtos adresais: Marijošiaus g. 1, Vasario 16-osios […]

12 vasario, 2021

Šiandien Radviliškio rajone pirmuoju skiepu nuo COVID-19 ligos paskiepyti pirmieji pedagogai ir gyventojai, priklausantys prioritetinėms grupėms (į pirmąjį skiepijimo ratą […]

Bibliotekos nuotr.
3 vasario, 2021

Baigėsi daugiau nei prieš trejus metus prasidėjęs Pasaulio piliečių akademijos tarptautinis projektas „Global education goes local“ (GEGL), į kurį įsitraukė […]

1 vasario, 2021

Radviliškio rajono savivaldybė jau daug metų neturi biudžeto deficito, neturi skolų ir kasmet į naujus metus žengia turėdama didesnį ar […]

6 sausio, 2021

Knyga siekiama supažindinti skaitytojus su padavimais, pasakojimais, atsiminimais apie Radviliškio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, išskirtinius kraštovaizdžio objektus, išnykusius […]

Martynas Šnioka ir Edvardas Šeputis. Šiaulių lapė
29 gruodžio, 2020

Vienas lauke – ne karys. Tai galioja ir turizme, kai bendradarbiaujant nuveikiama daugiau ir gaunami geresni rezultatai. Naujausio turizmo gido […]

26 gruodžio, 2020

„Kiekvieni metai turi savo pliusų ir savo minusų. Nelengvi buvo šie metai, dėl pandemijos atnešę naujų iššūkių, kai problemoms spręsti […]

18 gruodžio, 2020

Karantino metu pasikeitus įprastam gyvenimo ritmui bei artėjant didžiausioms žiemos šventėms vis daugiau žmonių susiduria psichologine įtampa bei stresu. Šiuo […]

18 gruodžio, 2020

Socialinis darbuotojas dažnai klaidingai suvokiamas vien tik kaip šeimos auklėtojas ir drausmintojas, kai kuriais atvejais netgi kaip prievaizdas, kontroliuojantis kiekvieną […]

17 gruodžio, 2020

Šeduvoje jau aštunti metai organizuojamas teatrų festivalis „MIZANscena“, šiais metais iš mėgėjų teatrų festivalio virtęs profesionalių teatrų festivaliu. 2020 m. […]

17 gruodžio, 2020

Šeduvos kultūros ir amatų centras su didžiausiu nekantrumu ir geriausiomis emocijomis pristato ilgai lauktą virtualų Šeduvos turą „Kelionė laiku“. Šis […]

17 gruodžio, 2020

Tiek daug ir intensyvaus darbo prie Radviliškio rajono kelių remonto projektų, kiek buvo šiais, 2020 metais, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos […]

16 gruodžio, 2020

Radviliškiečiai aktyviai palaiko ryšius su kraštiečiais, pasklidusiais po Lietuvą ir pasaulį: su mokslininkais, menininkais, muzikantais, aktoriais, pedagogais, rašytojais, režisieriais ir […]

15 gruodžio, 2020

Anksčiau ilgus žiemos vakarus žmonės užpildydavo, kartu dirbdami nesunkius ir neskubius darbus. Radviliškio kraštas nuo seno garsėja savo tautodailininkais, jų […]