vasario 23, 2015
Rima Norvilienė, Šilalės rajono savivaldybės Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė
49-tasis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vasario 19 dieną įvyko 49-tasis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 23 į Savivaldybės tarybą išrinkti nariai, neatvyko Tadas Bartkus ir Albinas Ežerskis. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, įvairių įstaigų vadovai, kiti svečiai. Posėdžio metu priimti 26 sprendimai, vienas iš jų – papildomas.

Pritarta Tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus veiklos ataskaitoms

Posėdžio pradžioje Savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitą pateikė meras Jonas Gudauskas. Savivaldybės vadovas paminėjo, kad praėjusiais metais įvyko 11 Tarybos posėdžių. Juose apsvarstyta 329 klausimai, išklausytos 25 įvairių įstaigų vadovų pateiktos informacijos, priimtas 301 sprendimas. Ataskaitoje apžvelgiami svarbiausi Tarybos sprendimai, Tarybos narių aktyvumas, komitetų lankomumas, aptariamas bendradarbiavimas su užsienio partneriais, Tarybos sudarytų komisijų veikla.

Meras taip pat pateikė ir savo, kaip Savivaldybės vadovo, ataskaitą už praėjusius metus. Joje apžvelgiama komisijų, kurioms pirmininkauja meras, darbas, Jaunimo reikalų tarybos veikla, bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai, svarbiausi investicijų ir plėtros klausimais priimti Tarybos sprendimai, akimirkos iš susitikimų, renginių.

Tarybai pristatyta ir Administracijos direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus 2014 metų veiklos ataskaita. Štai keletas skaičių: išleista 3416 Administracijos direktoriaus įsakymų, gauta 9363 raštai iš įvairių įstaigų ir 3474 rajono gyventojų prašymai, išsiųsti 3392 raštai įstaigoms ir 5468 rajono gyventojams. Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama administracijos skyrių ir seniūnijų veikla.

Tarybos nariai gyventojams atsiskaitys kovo ir balandžio mėn.

Patvirtintas Savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraštis. Tarybos nariai kiekvienoje seniūnijoje atsiskaitys atskirai, nuo kovo 18 iki balandžio 10 dienos. Pirmasis susitikimas su gyventojais vyks Upynoje, o paskutinis – Bijotuose.

Taryba pavedė atlikti įvairių projektų užsakovo funkcijas

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai pavesta atlikti gimnazijos pastato rekonstrukcijos, Laukuvos Norberto Vėliaus  gimnazijai – gimnazijos modernizavimo, Šilalės lopšeliui–darželiui „Žiogelis“ – darželio pastato modernizavimo, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai – stogo rekonstravimo, Šilalės rajono ligoninei –  patalpų remonto, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui –  pritaikymo žmonėms su negalia projektus.

Atleista nuo nekilnojamo turto mokesčio

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Atsižvelgiant į vieno Kaltinėnų seniūnijos gyventojo prašymą ir teismo nutartį nuo nekilnojamojo turto mokesčio atleista viena nekilnojamojo turto savininkė.

Leista teikti paraiškas finansavimui gauti

Pritarta Šilalės kultūros centro dalyvavimui Jaunimo reikalų departamento skelbiamame Atvirųjų jaunimo centrų programų finansavimo 2015 metais konkurse. Konkurso laimėjimo atveju Savivaldybė skirs 290 Eur papildomą finansavimą.

Taryba leido įtraukti papildomą veiklą į projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ ir gauti iš ES struktūrinių fondų finansinę paramą.

Teiks projektus Valstybės investicijų programai

Taryba nusprendė, kad reikia rengti ir teikti Valstybės investicijų 2016-2018 metų programai investicijų projektus ir gauti finansavimą tokiems projektams, kaip laisvalaikio ir sporto komplekso sporto salės statybai, tęstiniams Šilalės Simono Gaudėšiaus ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų,  taip pat Šilalės lopšelio–darželio „Žiogelis pastatų rekonstravimui, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus patalpų remontui, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos pastatų vidaus patalpų ir sporto salės rekonstravimui, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato pritaikymui žmonėms su negalia ir paslaugų plėtrai, Šilalės rajono ligoninės liftų keitimui naujais, operacinės patalpų remontui ir įrangos įsigijimui, Laukuvos ambulatorijos apšiltinimui ir teritorijos sutvarkymui, Šilalės kultūros centro pastato rekonstravimui, Dalios Grinkevičiūtės vardo muziejaus įrengimui, Žadeikių ir Upynos laisvalaikio salių remontui.

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos

Taryba leido Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai skelbti 56,06 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūryje, nuomos viešą konkursą 10 metų laikotarpiui administracinei – vairavimo mokyklų – veiklai vykdyti. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,35 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Leista Pajūrio seniūnijai skelbti negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūryje, pastate-mokomosiose dirbtuvėse, nuomos viešą konkursą 10 metų laikotarpiui 373,73 kv. m,  359,39 kv. m ir 424,17 kv. m patalpose verstis komercine veikla. Pradinis šių trijų patalpų nuomos mokesčio dydis – 0,44 Eur už 1 kv. m per mėnesį;

Priimti kiti svarbūs sprendimai

Patvirtintas Savivaldybės 2015 metų biudžetas bei Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas.

Pakeistos Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pritarta Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programai. Patvirtinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo, Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo, Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitoms.

Pritarta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitai. Patvirtintas 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas.

Svarstytas papildomas klausimas

Pakeistas Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ 3 punktas, kuriame teigiama, kad iš Savivaldybės biudžeto bus skiriama 10 proc. lėšų nuo projektų vertės.

Share Button


liepos 16, 2020

„Mes jau domėjomės galimybe Pagramančiui gauti kurortinės vietovės statusą. Ten nuostabus kraštovaizdis. Teka Jūra. Yra piliakalnis, Balskų užtvanka“, – kalbant […]

liepos 14, 2020

Investuoti tik į trinkeles ir gatves neužtenka – reikia kurti gyventojų gerovę ir taip juos išlaikyti regionuose, įsitikinęs Tauragėje dirbantis […]

liepos 13, 2020

2020 m. liepos 11 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro įgyvendinamo projekto „Kurčiųjų meno pasaulis […]

liepos 13, 2020

Kai tik pasitaisys orai, balsiškiai ir šilališkiai jau galės traukti į naują poilsiavietę prie Ašučio tvenkinio. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės […]

liepos 10, 2020

„Mūsų muziejus vadinasi „Santaka“, bet tai reiškia ne upių, o kultūrų įvairovės susiliejimą. Tauragėje yra kelios religinės konfesijos. Čia yra […]

birželio 26, 2020

2020 m. birželio 25 d. Pagėgių miesto stadione vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, […]

birželio 19, 2020

Gyvename tarp žmonių ir su žmonėmis. Nuo mūsų tarpusavio bendravimo priklauso didelės ir mažos sėkmės, atsiveria kūrybinės galimybės. Šiandien bendruomeniškumo […]

birželio 18, 2020

– Nėra jokios abejonės, kad prie Kvėdarnos yra stovėjusi pirmoji Gedimino pilis, – pareiškė Klaipėdos universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras […]

birželio 10, 2020

Birželio 6 d. Tauragė kvietė kartu švęsti 513-ąjį miesto gimtadienį. Dėl užsitęsusio karantino kiek kukliau – be planuotų  įspūdingų koncertų, […]

gegužės 28, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

gegužės 20, 2020

Norime pasidžiaugti, jog biblioteka atnaujino savo teikiamas paslaugas, ir jau galime susitikti su knygų mylėtojais! Visgi, keičiantis karantino sąlygoms, įstaigos […]

gegužės 17, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

gegužės 13, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]

gegužės 12, 2020

Verslininko Gedimino Tamulyno draugų nebesužavėsi atostogomis turistų numintais takais po Balį ar poilsiu prabangiuose Turkijos viešbučiuose. Po du metus trukusio […]

gegužės 11, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

gegužės 11, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

gegužės 6, 2020

Lietuvos informacinę erdvę stebintys kariuomenės ekspertai atkreipia dėmesį į vis didėjantį dezinformacijos srautą, susijusį su koronaviruso valdymu. Specialistai ragina gyventojus […]

balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

balandžio 24, 2020

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams atveriami atvirose erdvėse esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos […]

balandžio 6, 2020

Ne, laukuviškė Eligija Budreckienė nėra profesionali siuvėja. Kaip sako pati, yra tik baigusi tokius kursus. Neturi ir profesionalams skirtos siuvimo […]