6 gruodžio, 2017

Adventinėje popietėje Jurbarke – savivaldos ir parapijų bendrystė

Tęsdamas gražią tradiciją susitikti ir pabendrauti su savivaldybės vadovais, aptarti besibaigiančių metų darbus bei ateities planus, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius gruodžio 5 d. į Adventinę popietę pakvietė Jurbarko rajono dvasininkus. Jurbarko krašto muziejaus Židinio salėje surengtoje popietėje kalbėta apie šių dienų aktualijas – emigraciją, socialinės atskirties mažinimą, bendruomeniškumo skatinimą, aptarti kiti parapijoms aktualūs klausimai susiję su bažnyčių ir joms priklausančių pastatų remontu, religinių bendruomenių projektų finansavimu.

Po muzikinės dovanos, kurią susirinkusiems skyrė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkių ansamblis (vad. Rima Balčiūnienė) savivaldybės vadovas prisiminė rugpjūčio mėnesį vykusią Jurbarko krašto šventę, kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Apžvelgęs šiai progai skirtus renginius, jis pasidžiaugė gražėjančiomis rajono bažnyčiomis, kalbėjo apie savivaldybės indėlį į jų tvarkymą. „Bažnyčios yra autoritetas, kuris vienija žmones“, – susitikime akcentavo meras.

Savivaldybės vadovas informavo apie gautą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos raštą, kad svarstant 2018 m. sakralinių objektų paveldotvarkos programą nutarta iš valstybės biudžeto skirti 81,95 tūkst. eurų Veliuonos bažnyčios vidaus sienų ir dalies lubų remonto/restauravimo darbams atlikti. Šia džiugia žinia taip pat pasidžiaugė Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Raudonės Švč. Jėzaus Širdies ir Stakių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonas – kun. Šarūnas Leskauskas.

Liepos mėnesį 1 000 eurų savivaldybės biudžeto asignavimų, patvirtintų religinėms bendruomenėms remti, skirta Pašaltuonio bažnyčios tvoros tvarkybos darbų projektui parengti. Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Gaurės Šv. arkangelo Mykolo parapijų kun. Kazys Lesčiauskas informavo, kad lapkričio mėnesį buvo gautas dalinis 11 100 eurų finansavimas minėto projekto pirmo etapo įgyvendinimui.

Pasidžiaugęs gražia tradicija susitikti su savivaldybės vadovais ir rajono parapijose tarnystę atliekančiais dvasininkais Girdžių Šv. Marijos Magdalietės, Eržvilko Šv. Jurgio ir Vadžgirio Šv. Juozapo parapijų klebonas – kun. Saulius Pavalkis padėkojo už savivaldybės skirtas lėšas – 500 eurų, Girdžių bažnyčios fasadų apšvietimui įrengti.

Apžvelgdamas Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos metų įvykius kunigas Mindaugas Kairys padėkojo savivaldybės vadovams už materialinę pagalbą ir prisidėjimą organizuojant renginius skirtus Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Šiems renginiams iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų kultūrinės veiklos programos ir renginių projektams remti skirta 1 500 eurų.

Kunigas Mindaugas Kairys supažindino dvasininkus su Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ veikla orientuota į socialinės politikos įgyvendinimą. „Šiai dienai esame įsteigę dienos centrus vaikams, praplėtėme paslaugas šeimai suteikdami ne tik dvasines, bet ir psichologo konsultacijas“, – supažindindamas su veiklomis socialinių paslaugų teikimo šeimoms ir vaikams srityje sakė kunigas Mindaugas Kairys.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pasidžiaugė, kad Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ dalyvauja projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“, kurios tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.

Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčios bokšto apskardinimui ir zakristijos remontui reikalingoms medžiagoms įsigyti savivaldybė šiemet skyrė 400 eurų. Viešvilės Kristaus Atsimainymo ir Smalininkų Šv. Juozapo parapijų kun., eduk. m. lic. Kęstutis Pajaujis informavo, kad skardinimo darbus planuojama užbaigti kitais metais. Artėjančių metų Viešvilės parapijos planuose ir lurda (koplyčia), skirta Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimų Lurde 160 metų jubiliejui paminėti. Beveik keturių metrų aukščio lurdą planuojama pastatyti šalia bažnyčios. Supažindinęs su kitų metų planais kun., eduk. m. lic. Kęstutis Pajaujis padėkojo rajono vadovams už skirtą 700 eurų paramą Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčios grindų remontui.

„Pagrindinė problema Seredžiaus bažnyčioje – suolų stygius. Tiek vienoje, tiek kitoje bažnyčios pusėje turime po penkis suolus, kitur yra sudėtos kėdės. Žmonėms nėra patogu nei atsiklaupti, nei atsisėsti. Kita problema – įgarsinimas. Manau, kad žmogus atėjęs į bažnyčią turi girdėti, ką kalba kunigas“, – rūpesčiais dalinosi Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo ir Vilkijos Šv. Jurgio parapijų klebonas – kun. mgr. Linas Šipavičius. Išgirdęs problemas kunigas Mindaugas Kairys informavo apie šiuo metu Vokietijos bažnyčiose vyraujančią tendenciją keisti suolus į kėdes, todėl pasisiūlė tarpininkauti ieškant atliekamų suolų Seredžiaus bažnyčiai.

Anot Varlaukio Švč. Trejybės ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijų g. kan. Alvydo Bridikio, pagrindinė problema su kuria susiduria Varlaukio bažnyčia – įėjimas į šventorių, kuriam reikalingas remontas.

Beveik 700 parapijiečių vienijančioje Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje dvylika metų dirbantis klebonas – kun. Žygintas Veselka (aptarnaujantis ir Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapiją) susitikime išsakė pastebėjimus dėl gyventojų senėjimo, mažėjančio gimstamumo, aptarė emigracijos bei jaunimo užimtumo problemas. Pasakodamas apie Juodaičių bažnyčios būklę klebonas – kun. Žygintas Veselka teigė, jog reikia dažyti bažnyčios išorę, tačiau tam nepakanka turimų finansinių išteklių.

Jurbarko dekanato dekanas – kun. Darius Auglys susitikime pasakojo apie aptarnaujamas Jurbarko Švč. Trejybės ir Vertimų Šv. Jono Krikštytojo parapijas. „Kadangi Vertimų bažnytėlė yra medinė, norime įsivesti priešgaisrinę signalizaciją. Vasarą bandysime keisti ir bažnyčios grindis. Jurbarko bažnyčioje įsivesime didesnės galios kabelį, kuris bus naudojamas patalpoms šildyti“, – informavo jis.

Susitikime meras pasidžiaugė Paulių kaime (Šimkaičių sen.) šių metų rugsėjo mėnesį oficialiai atidarytu Šv. Pranciškaus Asyžiečio mažesniųjų brolių kapucinų vienuolynu. Apie vienuolyną ir prieš šešerius metus buvusiose Paulių kaimo mokyklos patalpose įsteigtą reabilitacijos centrą nuo priklausomybių kenčiantiems asmenims papasakojo pirmą kartą tokiame susitikime dalyvaujantys brolis Andžejus Biniekas ir brolis Vincentas Tamošauskas. „Šiuo metu patarnaujame priklausomų žmonių bendruomenei, vedame rekolekcijas, remiame sunkiai gyvenančias daugiavaikes šeimas. Kalbant apie ateities planus, buvusią mokyklos sporto salę norime perdaryti į koplyčią atvirą vietos bendruomenei su kuria palaikome glaudžius ryšius“, – mintimis dalinosi broliai.

„Džiaugiuosi bendryste vienas kitą pamatyti, išgirsti, pažinti. To mes siekiame savo darbe ir bendruomenių veikloje“, – dėkodama Adventinėje popietėje dalyvavusiems rajono dvasininkams sakė administracijos direktorė Vida Rekešienė. Atsisveikindami savivaldybės vadovai dvasininkams įteikė dovanėles, palinkėjo šiltų bei jaukių artėjančių švenčių bei išreiškė viltį, kad ši tradicija, kasmet susitikti, gyvuos ir ateityje. Už gražia tradicija tampančius susitikimus, kuriuose aptariami parapijų džiaugsmai, rūpesčiai, apžvelgiami būsimi darbai rajono dvasininkai padėkojo ir savivaldybės vadovams. Ištarę padėkos žodžius jie taip pat pasveikino merą su artėjančiu gimtadieniu.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija


27 kovo, 2023

Kovo 25 d. Šakių kultūros centre vyko iškilminga XVIII Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“. „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimai kasmet iš […]

Suvalkijos „Tramtatulio“ turo dalyviai
27 kovo, 2023

Kovo 26 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko X Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – […]

26 kovo, 2023

Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras, vadovaujamas Danutės Samienės, puoselėja gražią tradiciją kasmet artėjant Tarptautinei teatro dienai pakviesti visus šio […]

25 kovo, 2023

Kovo 23 d., Mockaičių kultūros namuose (Kelmės raj.) vyko jaukus renginys „Teatro pavakariai Mockaičiuose“. Renginyje vyko Arūno Revoto darbų parodos […]

20 kovo, 2023

Kovo 20-oji – ypatinga diena, kai susiduria tamsusis ir šviesusis metų laikotarpiai, o nakties ir dienos trukmė tampa lygi. Ši […]

16 kovo, 2023

Tau 29 metai, tu negali išvykti iš savo šalies. Kaip pasauliui papasakosi savo istoriją? Rašytojui Nasimui Soleimanpūrui (Nassim Soleimanpour) buvo […]

14 kovo, 2023

Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vad. D. Lapienė) praėjusį sekmadienį, kovo 12 d.,  dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame […]

„Išmanusis miestas 9“ projekto partnerių ir dalyvių (architektų) susitikimas su Anykščių savivaldybės atstovais
6 kovo, 2023

Šių metų „Išmanusis miestas 9“ konkurse dalyvaujant rekordiniam Lietuvos savivaldybių skaičiui, prasidėjo projekto organizatorių, architektų ir partnerių vizitai, kurių metu […]

22 vasario, 2023

Jurbarko mieste nuo 1995 metų stovi Vytauto Didžiojo progimnazija, kurios atnaujinimo potencialą įžvelgia miesto savivaldybė. Ji ėmėsi dalinės pastato renovacijos, […]

7 vasario, 2023

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių […]

„Archaza“ komanda
2 vasario, 2023

Jurbarko centrinėje dalyje, tarp Gedimino ir S. Daukanto gatvių, yra net du sklypai, kurie šiandien neįveiklinti, tačiau ateityje gali prisidėti […]

23 sausio, 2023

Tradicinio Verslo vakaro, vykstančio kiekvienų naujų metų pradžioje, tikslas yra į vieną būrį sukviesti rajono verslininkus. Pasidžiaugti jų pasiekimais ir […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko tapytojos Lidijos Meškaitytės vardu paskelbtų 2022 metų baigiamasis renginys. Praėjusiųjų […]

28 gruodžio, 2022

Gruodžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šventinis padėkos-labdaros vakaras, į kurį jo iniciatorius – Savivaldybės meras Skirmantas […]

27 gruodžio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 84 gaisrų ir atliko 87 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu žuvo 4 žmonės, vienas […]

Rolandas Matulevičius
20 gruodžio, 2022

Jurbarko rajono savivaldybė siekia darnaus turizmo vystymosi, keleivinio ir pramoninio uostų atnaujinimo, išplėsti mažųjų laivelių prieplaukas, įrengti Nemuno upės prieigas, […]

19 gruodžio, 2022

Gruodžio 18 d. Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko paskutinis šių metų tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ renginys – […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje vyko ypatingas renginys – IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio […]

6 gruodžio, 2022

Kiekvienų metų gruodžio pradžioje Jurbarke suspindi kalėdinė eglė ir prasideda didysis švenčių laukimas. Šiais metais ta magiška diena buvo gruodžio […]