gegužės 14, 2019
Antrajame savivaldybės tarybos posėdyje

2019 m. gegužės 10 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje vyko antrasis 9-ojo šaukimo Savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 24 Savivaldybės tarybos nariai (dėl pateisinamos priežasties į posėdį neatvyko Ritas Vaiginas).

Posėdis pradėtas Lietuvos valstybės himnu.

Posėdžio pradžioje Tarybos nario priesaiką davė pirmajame Tarybos posėdyje nedalyvavusi Joana Kvedaravičienė. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jonė Valčiukienė.

Po to posėdyje buvo priimti du sprendimai: „Dėl  Savivaldybės  tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-91 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir  „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaryta Biržų rajono savivaldybės balsų skaičiavimo komisija iš 5 Savivaldybės tarybos narių: Tomo Četvergo, Audriaus Juknos, Gražinos Kučinskienės, Danutės Martinkėnienės, Aido Vaitkevičiaus. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Tomas Četvergas.

Trečiuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Vido Eiduko skyrimo į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“. Po klausimų pretendentui ir diskusijų vyko slaptas balsavimas. 12 balsų „už“, 11 „prieš“ Vidas Eidukas buvo paskirtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Ketvirtuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Astros Korsakienės skyrimo į Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas“. A. Korsakienė atsakė į Tarybos narių klausimus, vyko diskusija. Slaptu balsavimu už Astrą Korsakienę balsavo 13 Tarybos narių, susilaikė 1, prieš balsavo 10 Tarybos narių.

Priimtas sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų“. Sudaryti trys komitetai: Ekonomikos ir finansų (8 Savivaldybės tarybos nariai); Socialinio vystymo (8 Savivaldybės tarybos nariai); Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo reikalų (8 Savivaldybės tarybos nariai).

Priimtas sprendimas „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“. Ekonomikos ir finansų komitete dirbs: Vidas Eidukas, Audronė Garšvaitė, Viktoras Kurganovas, Danutė Martinkėnienė,  Sigutis Štrėmas, Ritas Vaiginas, Aidas Vaitkevičius, Irutė Varzienė; Socialinio vystymo: Arūnas Anskinas, Tomas Četvergas, Stasė Eitavičienė, Dalius Jakubėnas, Astra Korsakienė, Joana Kvedaravičienė, Valdemaras Valkiūnas, Mantas Visockas; Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos, miesto ūkio ir kaimo: Kęstutis Armonas, Dalius Drevinskas, Vaida Dževečkaitė-Klepeckienė, Audrius Jukna, Gražina Kučinskienė, Petras Plepys, Arūnas Remeika, Vilius Trečiokas.

Priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“. Šiame komitete dirbs 5 nariai, kuriuos delegavo Savivaldybės tarybos frakcijos: Arūnas Anskinas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas); Tomas Četvergas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas); Audrius Jukna (Socialdemokratų frakcijos atstovas); Valdemaras Valkiūnas (Lietuvių tautininkų ir respublikonų frakcijos atstovas); Mantas Visockas (Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas).

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pavaduotojo skyrimo“ Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas Arūnas Anskinas, jo pavaduotoju – Tomas Četvergas.

Priimtas sprendimas „Dėl Biržų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“. Šioje komisijoje dirbs 7 nariai: Vida Jasinevičienė (visuomenės atstovė, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga); Stasė Karosienė (Biržų miesto seniūnijos Laisvės seniūnaitijos seniūnaitė); Joana Kvedaravičienė (Savivaldybės tarybos narė); Gražina Kučinskienė (Savivaldybės tarybos narė); Violeta Tušinskienė (visuomenės atstovė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas); Irutė Varzienė (Savivaldybės tarybos narė); Mantas Visockas (Savivaldybės tarybos narys).

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ komisijos pirmininke paskirta Irutė Varzienė.

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ komisija sudaryta iš 9 narių: Kęstučio Armono – Savivaldybės tarybos nario; Vytauto Džėjos – visuomenės atstovo (Biržų pagyvenusių žmonių asociacija); Audronės Garšvaitės – Savivaldybės tarybos narės; Romo Gendvilo – Biržų miesto seniūnijos Agaro seniūnaitijos seniūnaičio; Adolfo Jasinevičiaus – Vabalninko seniūnijos Gaižiūnų seniūnaitijos seniūnaičio; Gražinos Kučinskienės – Savivaldybės tarybos narės; Virginijaus Laumės – Biržų miesto Kęstučio seniūnaitijos seniūnaičio; Arūno Remeikos – Savivaldybės tarybos nario; Viliaus Trečioko – Savivaldybės tarybos nario.

Sprendimu „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo“ Etikos komisijos pirmininke paskirta Audronė Garšvaitė.

Sprendimu „Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą“ Savivaldybės įgaliojimų laikui į Panevėžio regiono plėtros tarybą deleguotas Aidas Vaitkevičius. Jis įgaliotas šioje taryboje atstovauti Biržų rajono savivaldybei. Taip pat pagal Vietos savivaldos įstatymą Panevėžio regiono plėtros taryboje savivaldybei atstovaus Savivaldybės meras Vytas Jareckas.

Sprendimu „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkimo“ Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui į  Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą išrinkti ir deleguoti atstovai Savivaldybės tarybos nariai Arūnas Remeika ir Valdemaras Valkiūnas. Taip pat pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatus į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą deleguojamas Savivaldybės meras Vytas Jareckas.

Sprendimu „Dėl atstovų delegavimo į Biržų miesto vietos veiklos grupę“ į Biržų miesto vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams deleguoti atstovai, kurie gali būti renkami į Biržų miesto veiklos grupės valdymo organus: Kęstutis Knizikevičius – Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas; Mantas Visockas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys; Vesta Urvakytė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).

Sprendimu „Dėl atstovų delegavimo į Biržų rajono vietos veiklos grupę“ į Biržų rajono vietos veiklos grupę atstovauti Biržų rajono savivaldybės interesams deleguoti atstovai, kurie gali būti renkami į Biržų rajono vietos veiklos grupės valdymo organus: Kęstutis Armonas – Savivaldybės tarybos narys; Sandra Balčiūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė; Jolanta Vaitkevičienė – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Po diskusijų priimtas sprendimas „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“. Biržų mieste ir rajono seniūnijose numatyta atlikti rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, kelių inventorizavimo darbų už 1118 tūkstančių eurų.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Share Button

liepos 16, 2019

Liepos 16 dieną Biržų rajono savivaldybėje buvo pagerbti geriausiai brandos egzaminus išlaikę mokiniai, visi jie – „Saulės“ gimnazijos abiturientai. Abiturientus […]

liepos 15, 2019

Liepos 13 dieną Vecumniekų savivaldybėje (Latvijos Respublika) vyko savivaldybės 10-ojo gimtadienio ir Lelijų šventė. Pasveikinti Vecumniekų savivaldybės gyventojų į šventę […]

liepos 12, 2019

Prieš rinkimus į Europos Parlamentą ne kartą teko girdėti klausimus, ką veikia mūsų europarlamentarai ir kuo apskritai tas Europos Parlamentas […]

liepos 11, 2019

Liepos mėnesį vyksta XXII-asis tradicinis miesto Dailės galerijos organizuotas Panevėžio keramikos simpoziumas, sukviečiantis  menininkus iš viso pasaulio. Liepos 10 d. […]

liepos 10, 2019

Taline vykusioje estų dainų šventėje dalyvavo ir vienintelis Lietuvos atstovas – Panevėžio rajono savivaldybės Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos varinių pučiamųjų […]

liepos 9, 2019

Visi sutiks, jog turbūt nieko nėra geriau už keliones ir naujus įspūdžius, tad beveik trisdešimt stovyklautojų iš „Židinio“ bibliotekos išsiruošė […]

liepos 9, 2019

Keliauti yra visada smagu, nes kiekviena kelionė palieka neišdildomą įspūdį. Rašė rašytojas Antuano de Sent – Egziuperi. Taigi ankstų liepos […]

liepos 8, 2019

Liepos 6 dieną Panevėžio rajone Upytėje įvyko iškilmingas renginys „Čia – mūsų žemė“, skirtas paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) […]

liepos 5, 2019

Naujų leidinių, fotografijų ar paveikslų parodos – jau įprastos skaitytojams, tačiau šįkart visą liepos mėnesį „Židinio“ biblioteka džiugina lankytojus unikalia […]

liepos 4, 2019

Liepos 3 dieną rajono Savivaldybės meras Vytas Jareckas ir Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas susitiko su Biržų rajono verslininkų asociacijos […]