20 sausio, 2016
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Šimkevičienė

Bevartant 2016-ųjų metų močiutės kalendorių…

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje sausio 14 dieną vyko etnografinė popietė „Tai bent močiutė“. Ji buvo skirta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 97-erių metų gimtadieniui, sausio 13-ajai – Lietuvos Laisvės gynimo 25-ečiui paminėti, 2015-ųjų, etnografinių metų, projektų ir nuveiktų darbų įgyvendinimui bei 2016 metų močiutės kalendoriaus pristatymui. Į šią popietę rinkosi svečiai ir Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo vaikai su auklėtojomis bei tautiniais rūbais pasipuošę pradinių klasių mokiniai su močiutėmis, seneliais, tėveliais ir mokytojais.

Jau dešimtus metus leidžiamo kalendoriaus ir etnografinės popietės tikslas – skatinti vaikus nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, branginti juos, vertinti jų buvimą šalia bei ugdyti vaikų suvokimą, kokiais įvairiausiais būdais galima puoselėti kultūrinį tautos paveldą.

„Sveiki, mieli sveteliai, atvykę į šį pasibuvimą. Pažvelkime į mūsų senolių praeitį, daugiau sužinokime apie jų gilią išmintį. Įsitaisykite patogiai prie skobnių baltųjų, laužkit pyrago, imkit ragaišio, kurį motutė užmaišė, ir skalsios duonelės pakaštavokit. Senesnius prašom mandrą rodyti, jaunus asloj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus rogėmis išvežiosim“, – tokiais žodžiais prasidėjo etnografinė popietė „Taip bent močiutė“ mūsų mokyklos aktų salėje. Pirmieji šauniai pasirodė 24 mažiausi mūsų popietės dalyviai, atkeliavę iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ su savo auklėtojomis Laisvida Audariene, Daiva Pupštiene, Albina Kunigoniene, Erika Vaitkiene ir Virginija Olechnavičiene. Visi buvo apdalinti 2016 metų močiutės kalendoriais, kuriuose puikavosi ir mažųjų piešinėliai.

Smagusis popietės momentas prasidėjo tada, kai visi susėdome grupėmis pagal mėnesius. Kiekvienai mėnesio grupei teko pasitarti ir pasiruošti namų darbo pristatymui, nes reikėjo pakviesti ir naujuosius grupės narius, į renginį atėjusius svečius, kuriems burtai lėmė prisėsti prie to stalo. Taip pradėjome versti 2016-ųjų metų kalendorių…

Sausis. Nuoširdžiai nuskambėjo mūsų mokyklos 3a klasės mokinių, mokytojų Virginijos Vaitkienės ir Daivos Rapolienės bei močiutės Genovaitės Dimšienės atliekama daina „Tėviškės žiema“. Kartu dainavo ir vėliau visus pasveikino Raseinių švietimo centro metodininkė Saulė Sitavičienė. Klausant dainos, visų žvilgsnis krypo į baltą kaip sniegas močiutės tortą.

Vasaris. „Džiaugės senis po žiemos, kad sulaukė šilumos“, – uždainavo Raseinių Šaltinio progimnazijos 1 d, 2 d, 3 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Meilė Radavičienė. O mūsų mokyklos 1 a klasės mokiniai, pašokę „Oželį“, pradėjo trypti kojomis ir šaukti: „Žyma, žyma, bėk iš kyma“. Betygalos Maironio gimnazijos mokytoja Lina Liutkienė pašmaikštavo, kad žiema dar tegul pabūna, o 1a klasės mokytoja Ona Bielskienė ir močiutė Vida Gricienė mokinukus nuramino pavaišindamos grybukais, vafliniais blynais ir gardžiu pyragu.

Kovas. „Ne aš mušu, verba muša“, – teisinosi 1 d klasės mokiniai ir, pamokyti mokytojos Ramutės Mockuvienės, papasakojo apie verbas ir plakimo jomis prasmę.

Balandis. Šokiu „Mergyt, patrepsėk, klumpių negailėk“ pakvietė 3 b klasės mokiniai ir mane, savo mokytoją, močiutę , dar kartą patrepsėti su „Raskilos“ šokėjomis šokį „Per Klausučių ulytėlę“. O kaip buvo gera, kai į šventę atėjusios mano sesės Genovaitė ir Dalia, taip pat močiutė, pasveikino mane ir stalą papuošė vaisiais, saldainiais, grybukais bei kitokiais skanėstais.

Gegužė. „Žemė kėlė žolę“ su dūdelėmis pagrojo ir padainavo 3 b klasės mokiniai, jų muzikos mokytoja Daiva Rapolienė. Ariogalos gimnazijos 1 b klasės mokiniai, jų mokytojos Silvija Brazienė, Aldona Norkienė bei močiutė Laimutė Litvinskienė uždainavo „Gera pas močiutę vasarą pabūti“ ir patarė niekada nesiožiuoti, bet geriau linksmai pašokti „Oželį“ bei padovanojo vasaros dovanų: savo rankomis surinktų kviečių varpų puokštelę, duonos kepalą ir gražiai papuoštą medaus indelį.

Birželis. „Išbėgs, išbėgs pelė iš miško“ – sutartinai traukė Raseinių specialiosios mokyklos 4 klasės mokiniai, mokytojai Rima Kazlauskaitė ir Ovidijus Jurgutis, jiems pritarė visi susirinkusieji. Prie šio stalo sėdėjusios „Raskilos“ šokėjos, kurios renginio pradžioje pradžiugino ,,Kepurine“, visus vaišino jau tradiciniu kolektyvo koncertų patiekalu, Editos Pečiulaitienės kepamais žagarėliais. Prieš metus kolektyvo šokėja tapusi Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Pagarauskaitė džiaugėsi jau dešimtį metų leidžiamais kalendoriais, o ypač 2016-ųjų metų močiutės kalendoriumi, kuriam išleisti jos iniciatyva buvo skirta lėšų ir iš etnokultūrinio projekto.

Liepa. „Pjoviau šieną per visą dieną“ – uždainavo mūsų mokyklos 2 a klasės mokiniai, mokytoja Rita Goleckienė bei močiutės Danguolė Narbutienė, Zina Virmauskienė ir senelis Česlovas Virmauskas, o kelios poros pademonstravo, kaip šis šokis šokamas. Malonu, kad kartu linksmai dainavusi, o vėliau aktyviai ir šokusi Raseinių Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja, taip pat močiutė, Regina Petreikienė nuoširdžiai pritarė tokios veiklos prasmingumui.

Rugpjūtis. „Ar nebuvai miške, ar nematei kiškio? Visiems žinomos dainos žodžiais prabilo mūsų mokyklos 2 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Lina Baltrušaitienė. O Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro 4 klasės mokytojos Ingridos Račickienės mokinės Erika su močiutėmis Genovaite Džiugiene ir Genovaite Girdžiuviene bei Orinta su močiute Danute Lukošiene paniūniavo „Lopšinę“, suvaidino pamėgdžiojimą, vaišino grybukais ir pamokė net 3 eilėmis per salę sustojusius popietės dalyvius „grybų raut“.

Rugsėjis. Šiam mėnesiui labai pritiko 4 b klasės mokinių , mokytojos Dalios Kosienės, močiučių Aldonos Urbonavičienės ir Angelinos Brazauskienės gudrumo patikrinimas, nes buvo sakomos ne tik gerai žinomos patarlės ir menamos mįslės iš kalendoriaus, bet ir negirdėtos, pačių močiučių parinktos, dėl kurių teko gerokai pasukti galveles. Už mįslių įminimą visi sulaukė vaišių iš mokytojos krepšelio. Gilių mokyklos-daugiafunkcio centro 1 ir 4 klasės mokinių Oresto ir Oto Augusčių, jų močiučių, mokytojų Gražinos Juozapaitytės ir Editos Kliknienės žaidimas „Klausia žvirblis čiulbuonėlis“ įsuko net du didžiulius žaidėjų ratus. Mes galėjome pasigėrėti močiutės Petronelės Mockuvienės sukurtais minkštais žaisliukais iš siūlų.

Spalis. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojos Raigedos Buzienės 4 a klasės mokinės Kotrynos Piatkutės, jos mamytės ir močiutės daina „Giedu giesmelę“ salėje nepaliko nė vieno abejingo, močiutės kepti grybukai tirpte tirpo burnoje. Dainą „Pas močiutę augau“ skambiai ir energingai atliko bendras močiučių ir mokytojų choras. Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė kultūrologė Laimutė Pečkaitienė į renginį atėjo pasipuošusi gintariniais papuošalais ir atsinešė paslaptingus maišelius iš nepaprastos močiutės skrynelės bei pakvietė visus dalyvauti Dubysos regioninio parko organizuojamose edukacinėse programose.

Lapkritis. Ariogalos gimnazijos mokytojos Benjaminos Eimutienės suburtas „eurovizinių“ močiučių Almos Judeckienės ir Michalinos Klimienės bei jų anūkės būgnininkės pasirodymas, Marijaus Gudžiūno grojimas klarnetu bei 3 b klasės mokinių ansamblio pasirodymas buvo toks turiningas, o pagal kalendoriaus receptą keptas pyragas ir kiti skanėstai tokie gardūs, kad mokytoja net pamiršo savo pažadą – paraginti pažaisti žaidimą „Šiaudų batai“.

Gruodis. Kaip lengvai trypė močiutės kojos, apmautos pačios megztomis šlepetėmis. Šokį „Noriu miego, saldaus miego“ visiems priminė Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 3 b klasės mokinė Evelina Saročkaitė su savo močiute Ona Saročkiene. Vėliau visi ragavo gardų jos sūrį. Dalyves į popietę atvykti paragino mokytoja Silva Vitauskienė.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, pakviesta su visais pasimokyti šokti „Grečinikę“, šoko kaip tikra šokėja ir prisipažino, kad anksčiau yra šokusi aktyviau, ir džiaugėsi patekusi į tokį renginį.

Nuoširdžiausi žodžiai 2016 metų močiutės kalendoriaus rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, UAB „Litspin“ direktoriui Kęstučiui Žilinskui, ūkininkui Jonui Šimkevičiui, verslininkui Edverdui Balsiui, močiutei Bernardai Stonienei, seneliui Antanui Šimkevičiui, taip pat popietės rėmėjams: UAB gėlių salonui „Tėjula“, Sujainių bibliotekininkei Danelijai Laurinavičiūtei ir specialistei kultūrai Ritai Visockienei, D. Pečiulaitienės IĮ „Virimgė“, V. Gailienės valgyklai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems popietės dalyviams, mūsų mokyklos direktoriui Gediminui Diržiui, pavaduotojoms už nuoširdžius žodžius ir pagalbą, Raseinių rajono kultūros centro tautinių šokių kolektyvui „Raskila“ ir jo vadovei Mildai Urniežienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei Dianai Užemeckienei, padėjusiai organizuoti ir vesti šį renginį, bei kitoms mokytojoms, auklėtojoms, taip gražiai paruošusioms pasirodymams savo mokinius, pakvietusioms šaunias močiutes. Ačiū močiutėms už drąsą ir kūrybiškumą dalyvaujant popietėje. Tegul dovanoti „Tai bent močiutė 2016“ medaliai ir 2016 metų močiutės kalendoriai primena šią popietę ir suteikia džiaugsmo, kad mes, močiutės, savo anūkams esame labai reikalingos.


Kanų kino festivalio „Auksinė palmės šakelė“ atiteko J. Triet už filmą „Anatomy of a Fall“. EPA-ELTA nuotr.
28 gegužės, 2023

Šių metų Kanų kino festivalyje „Auksinė palmės šakelė“ įteikta prancūzų režisierei Justine Triet už filmą „Anatomy of a Fall“ („Nuopuolio […]

27 gegužės, 2023

Penktadienio vakarą Panevėžio muzikiniame teatre skambėjo nuostabūs muzikos kūriniai ir gausūs aplodismentai, – vyko festivalio „Už muziką ir vaikystę“ atidarymo […]

26 gegužės, 2023

Panevėžio rajone, Puziniškyje gyvenusios ir kūrusios lietuvių rašytojos, visuomenininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skirta rašytojai, dramaturgei, poetei, žurnalistei Laurai Sintijai […]

Kurtuvėnų žirgynas. 2023 m. L. Bimbirienės nuotr.
26 gegužės, 2023

Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė atmintinais Žirgo metais. Minėdamas šiuos metus, Šiaulių regioninis valstybės archyvas parengė virtualią parodą „Šiaulių krašto […]

25 gegužės, 2023

Įpusėjus 59-ajam tarptautiniam poezijos festivaliui, Vilniaus rotušėje už savo kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių mero premijomis apdovanoti […]

24 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 23 d., antradienį, Krokuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tarptautinė paroda „Vilnius–Wilno–Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug istorijų“. Šią […]

22 gegužės, 2023

Be savo kalbos, be dainų, muzikos, be amatų, ir be savo patruovu nebūtų žemaitis gyvas, įdomus ir kūrybingas, tad Žemaičių […]

22 gegužės, 2023

Gegužės 20-ąją Ignalinos rajono Rojaus kaime apsilankiusieji gavo gerą grožio, kūrybos ir šviesos dozę.  Aukštaitijos metams ir Tarptautinei muziejų dienai […]

21 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 20 dieną Miežiškių Angelų slėnis buvo virtęs gražiausių, dainingiausių, puošniausių mūsų krašto žmonių suėjimo vieta. Skambėjo liaudies dainos, […]

G. Mažeikis - laureatas
19 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 18 d. Šiaulių kultūros centre vyko šiauliečio profesoriaus Stasio Šalkauskio premijos įteikimo vakaras, kurį lydėjo įspūdinga koncertinė […]

19 gegužės, 2023

2023 m. gegužės antrajį šeštadienį, Utenoje, kaip ir kituose Lietuvos bei Europos miestuose vyko tarptautinis projektas „Europos muziejų naktis“. Duris […]

Vaidos Žalienės nuotr.
18 gegužės, 2023

Gegužės 16-osios vakarą Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos padalinyje – Smėlynės bibliotekoje – įvyko susitikimas su žurnalistu, rašytoju Audriumi Skačkausku, […]

Muziejininkų visuotinis susirinkimas 2022 m.
18 gegužės, 2023

Gegužės 18-oji – Tarptautinė muziejų diena, skirta atkreipti dėmesį į muziejų rolę visuomenėje. Kiekvienais metais muziejai raginami būtent šią dieną […]

17 gegužės, 2023

Gegužės 19 d. Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras „Garsas“ kviečia į 61-ąjį gimtadienį, kurį dirigento Martyno Bražo vadovaujamas kolektyvas pasitinka […]

Zenonas Bulgakovas, I. Krupavičienės nuotr.
17 gegužės, 2023

Antradienis Alytaus Jurgio Kunčino viešąjai bibliotekai pasitaikė neeilinis. Sausakimšoje salėje susirinko gausus būrys fotomenininko Zenono Bulgakovo kūrybą mylinčių alytiškių. Juk […]

Remigijus Ruokis
17 gegužės, 2023

Kiek žinome apie Lietuvos regionuose vykstantį kultūrinį gyvenimą ir renginius, kokią pridėtinę vertę jie kuria, ar darome viską, kad atokiau […]

. VI-ojo literatūros festivalio „Laukinės vaivorykštės 2023“ dalyviai: poetas Vladas Braziūnas, prozininkas Herkus Kunčius, poetas Rimvydas Stankevičius, aktorius ir dainų atlikėjas Saulius Bareikis
16 gegužės, 2023

Vasariškai šiltą gegužės popietę Dauguose vyko jau VI-asis literatūros festivalis „Laukinės vaivorykštės 2023“, kurį organizavo Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, […]

16 gegužės, 2023

Lietuvos rašytojų sąjunga 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbė architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkursą. […]

16 gegužės, 2023

Pirmadienio popietę šventiniame renginyje Vilniaus rotušėje pristatytos į Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą naujai įrašytos vertybės ir įteikti sertifikatai jų saugotojams. […]

Venclauskių namai, V. Gelžinienės nuotr.
15 gegužės, 2023

2023 m. gegužės 13 d. vyko tarptautinio projekto „Europos muziejų naktis“ renginiai, kvietę apsilankyti 18-oje Šiaulių muziejų. Vakare ir naktį […]