20 sausio, 2016
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Gražina Šimkevičienė

Bevartant 2016-ųjų metų močiutės kalendorių…

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje sausio 14 dieną vyko etnografinė popietė „Tai bent močiutė“. Ji buvo skirta Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 97-erių metų gimtadieniui, sausio 13-ajai – Lietuvos Laisvės gynimo 25-ečiui paminėti, 2015-ųjų, etnografinių metų, projektų ir nuveiktų darbų įgyvendinimui bei 2016 metų močiutės kalendoriaus pristatymui. Į šią popietę rinkosi svečiai ir Raseinių rajono priešmokyklinio ugdymo vaikai su auklėtojomis bei tautiniais rūbais pasipuošę pradinių klasių mokiniai su močiutėmis, seneliais, tėveliais ir mokytojais.

Jau dešimtus metus leidžiamo kalendoriaus ir etnografinės popietės tikslas – skatinti vaikus nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, branginti juos, vertinti jų buvimą šalia bei ugdyti vaikų suvokimą, kokiais įvairiausiais būdais galima puoselėti kultūrinį tautos paveldą.

„Sveiki, mieli sveteliai, atvykę į šį pasibuvimą. Pažvelkime į mūsų senolių praeitį, daugiau sužinokime apie jų gilią išmintį. Įsitaisykite patogiai prie skobnių baltųjų, laužkit pyrago, imkit ragaišio, kurį motutė užmaišė, ir skalsios duonelės pakaštavokit. Senesnius prašom mandrą rodyti, jaunus asloj patrypinėti. Linksminkitės, nes rimtus žvirbliams supenėsim, piktus rogėmis išvežiosim“, – tokiais žodžiais prasidėjo etnografinė popietė „Taip bent močiutė“ mūsų mokyklos aktų salėje. Pirmieji šauniai pasirodė 24 mažiausi mūsų popietės dalyviai, atkeliavę iš Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ su savo auklėtojomis Laisvida Audariene, Daiva Pupštiene, Albina Kunigoniene, Erika Vaitkiene ir Virginija Olechnavičiene. Visi buvo apdalinti 2016 metų močiutės kalendoriais, kuriuose puikavosi ir mažųjų piešinėliai.

Smagusis popietės momentas prasidėjo tada, kai visi susėdome grupėmis pagal mėnesius. Kiekvienai mėnesio grupei teko pasitarti ir pasiruošti namų darbo pristatymui, nes reikėjo pakviesti ir naujuosius grupės narius, į renginį atėjusius svečius, kuriems burtai lėmė prisėsti prie to stalo. Taip pradėjome versti 2016-ųjų metų kalendorių…

Sausis. Nuoširdžiai nuskambėjo mūsų mokyklos 3a klasės mokinių, mokytojų Virginijos Vaitkienės ir Daivos Rapolienės bei močiutės Genovaitės Dimšienės atliekama daina „Tėviškės žiema“. Kartu dainavo ir vėliau visus pasveikino Raseinių švietimo centro metodininkė Saulė Sitavičienė. Klausant dainos, visų žvilgsnis krypo į baltą kaip sniegas močiutės tortą.

Vasaris. „Džiaugės senis po žiemos, kad sulaukė šilumos“, – uždainavo Raseinių Šaltinio progimnazijos 1 d, 2 d, 3 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Meilė Radavičienė. O mūsų mokyklos 1 a klasės mokiniai, pašokę „Oželį“, pradėjo trypti kojomis ir šaukti: „Žyma, žyma, bėk iš kyma“. Betygalos Maironio gimnazijos mokytoja Lina Liutkienė pašmaikštavo, kad žiema dar tegul pabūna, o 1a klasės mokytoja Ona Bielskienė ir močiutė Vida Gricienė mokinukus nuramino pavaišindamos grybukais, vafliniais blynais ir gardžiu pyragu.

Kovas. „Ne aš mušu, verba muša“, – teisinosi 1 d klasės mokiniai ir, pamokyti mokytojos Ramutės Mockuvienės, papasakojo apie verbas ir plakimo jomis prasmę.

Balandis. Šokiu „Mergyt, patrepsėk, klumpių negailėk“ pakvietė 3 b klasės mokiniai ir mane, savo mokytoją, močiutę , dar kartą patrepsėti su „Raskilos“ šokėjomis šokį „Per Klausučių ulytėlę“. O kaip buvo gera, kai į šventę atėjusios mano sesės Genovaitė ir Dalia, taip pat močiutė, pasveikino mane ir stalą papuošė vaisiais, saldainiais, grybukais bei kitokiais skanėstais.

Gegužė. „Žemė kėlė žolę“ su dūdelėmis pagrojo ir padainavo 3 b klasės mokiniai, jų muzikos mokytoja Daiva Rapolienė. Ariogalos gimnazijos 1 b klasės mokiniai, jų mokytojos Silvija Brazienė, Aldona Norkienė bei močiutė Laimutė Litvinskienė uždainavo „Gera pas močiutę vasarą pabūti“ ir patarė niekada nesiožiuoti, bet geriau linksmai pašokti „Oželį“ bei padovanojo vasaros dovanų: savo rankomis surinktų kviečių varpų puokštelę, duonos kepalą ir gražiai papuoštą medaus indelį.

Birželis. „Išbėgs, išbėgs pelė iš miško“ – sutartinai traukė Raseinių specialiosios mokyklos 4 klasės mokiniai, mokytojai Rima Kazlauskaitė ir Ovidijus Jurgutis, jiems pritarė visi susirinkusieji. Prie šio stalo sėdėjusios „Raskilos“ šokėjos, kurios renginio pradžioje pradžiugino ,,Kepurine“, visus vaišino jau tradiciniu kolektyvo koncertų patiekalu, Editos Pečiulaitienės kepamais žagarėliais. Prieš metus kolektyvo šokėja tapusi Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Pagarauskaitė džiaugėsi jau dešimtį metų leidžiamais kalendoriais, o ypač 2016-ųjų metų močiutės kalendoriumi, kuriam išleisti jos iniciatyva buvo skirta lėšų ir iš etnokultūrinio projekto.

Liepa. „Pjoviau šieną per visą dieną“ – uždainavo mūsų mokyklos 2 a klasės mokiniai, mokytoja Rita Goleckienė bei močiutės Danguolė Narbutienė, Zina Virmauskienė ir senelis Česlovas Virmauskas, o kelios poros pademonstravo, kaip šis šokis šokamas. Malonu, kad kartu linksmai dainavusi, o vėliau aktyviai ir šokusi Raseinių Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja, taip pat močiutė, Regina Petreikienė nuoširdžiai pritarė tokios veiklos prasmingumui.

Rugpjūtis. „Ar nebuvai miške, ar nematei kiškio? Visiems žinomos dainos žodžiais prabilo mūsų mokyklos 2 c klasės mokiniai ir jų mokytoja Lina Baltrušaitienė. O Ilgižių mokyklos-daugiafunkcio centro 4 klasės mokytojos Ingridos Račickienės mokinės Erika su močiutėmis Genovaite Džiugiene ir Genovaite Girdžiuviene bei Orinta su močiute Danute Lukošiene paniūniavo „Lopšinę“, suvaidino pamėgdžiojimą, vaišino grybukais ir pamokė net 3 eilėmis per salę sustojusius popietės dalyvius „grybų raut“.

Rugsėjis. Šiam mėnesiui labai pritiko 4 b klasės mokinių , mokytojos Dalios Kosienės, močiučių Aldonos Urbonavičienės ir Angelinos Brazauskienės gudrumo patikrinimas, nes buvo sakomos ne tik gerai žinomos patarlės ir menamos mįslės iš kalendoriaus, bet ir negirdėtos, pačių močiučių parinktos, dėl kurių teko gerokai pasukti galveles. Už mįslių įminimą visi sulaukė vaišių iš mokytojos krepšelio. Gilių mokyklos-daugiafunkcio centro 1 ir 4 klasės mokinių Oresto ir Oto Augusčių, jų močiučių, mokytojų Gražinos Juozapaitytės ir Editos Kliknienės žaidimas „Klausia žvirblis čiulbuonėlis“ įsuko net du didžiulius žaidėjų ratus. Mes galėjome pasigėrėti močiutės Petronelės Mockuvienės sukurtais minkštais žaisliukais iš siūlų.

Spalis. Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojos Raigedos Buzienės 4 a klasės mokinės Kotrynos Piatkutės, jos mamytės ir močiutės daina „Giedu giesmelę“ salėje nepaliko nė vieno abejingo, močiutės kepti grybukai tirpte tirpo burnoje. Dainą „Pas močiutę augau“ skambiai ir energingai atliko bendras močiučių ir mokytojų choras. Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė kultūrologė Laimutė Pečkaitienė į renginį atėjo pasipuošusi gintariniais papuošalais ir atsinešė paslaptingus maišelius iš nepaprastos močiutės skrynelės bei pakvietė visus dalyvauti Dubysos regioninio parko organizuojamose edukacinėse programose.

Lapkritis. Ariogalos gimnazijos mokytojos Benjaminos Eimutienės suburtas „eurovizinių“ močiučių Almos Judeckienės ir Michalinos Klimienės bei jų anūkės būgnininkės pasirodymas, Marijaus Gudžiūno grojimas klarnetu bei 3 b klasės mokinių ansamblio pasirodymas buvo toks turiningas, o pagal kalendoriaus receptą keptas pyragas ir kiti skanėstai tokie gardūs, kad mokytoja net pamiršo savo pažadą – paraginti pažaisti žaidimą „Šiaudų batai“.

Gruodis. Kaip lengvai trypė močiutės kojos, apmautos pačios megztomis šlepetėmis. Šokį „Noriu miego, saldaus miego“ visiems priminė Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 3 b klasės mokinė Evelina Saročkaitė su savo močiute Ona Saročkiene. Vėliau visi ragavo gardų jos sūrį. Dalyves į popietę atvykti paragino mokytoja Silva Vitauskienė.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, pakviesta su visais pasimokyti šokti „Grečinikę“, šoko kaip tikra šokėja ir prisipažino, kad anksčiau yra šokusi aktyviau, ir džiaugėsi patekusi į tokį renginį.

Nuoširdžiausi žodžiai 2016 metų močiutės kalendoriaus rėmėjams: Raseinių rajono savivaldybei, UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, UAB „Litspin“ direktoriui Kęstučiui Žilinskui, ūkininkui Jonui Šimkevičiui, verslininkui Edverdui Balsiui, močiutei Bernardai Stonienei, seneliui Antanui Šimkevičiui, taip pat popietės rėmėjams: UAB gėlių salonui „Tėjula“, Sujainių bibliotekininkei Danelijai Laurinavičiūtei ir specialistei kultūrai Ritai Visockienei, D. Pečiulaitienės IĮ „Virimgė“, V. Gailienės valgyklai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems popietės dalyviams, mūsų mokyklos direktoriui Gediminui Diržiui, pavaduotojoms už nuoširdžius žodžius ir pagalbą, Raseinių rajono kultūros centro tautinių šokių kolektyvui „Raskila“ ir jo vadovei Mildai Urniežienei, pradinių klasių mokytojai metodininkei Dianai Užemeckienei, padėjusiai organizuoti ir vesti šį renginį, bei kitoms mokytojoms, auklėtojoms, taip gražiai paruošusioms pasirodymams savo mokinius, pakvietusioms šaunias močiutes. Ačiū močiutėms už drąsą ir kūrybiškumą dalyvaujant popietėje. Tegul dovanoti „Tai bent močiutė 2016“ medaliai ir 2016 metų močiutės kalendoriai primena šią popietę ir suteikia džiaugsmo, kad mes, močiutės, savo anūkams esame labai reikalingos.


Tomo Andrijausko nuotr.
2 vasario, 2023

M.A.M.A apdovanojimuose LATGA įsteigta Metų autoriaus statulėle praėjusią savaitę apdovanotas Paulius Jasiūnas neslepia, kad toks įvertinimas ne tik džiugina, bet […]

Dovilė Mazanec
2 vasario, 2023

Šiaurinėje Anykščių miesto dalyje pokyčių laukia net 33 ha ploto teritorija – senoji dvarvietė (ONIXTI). Šiandien didžioji dalis teritorijos yra be reikiamos […]

2 vasario, 2023

Nuo sausio pabaigos iki vasario 5 d. Italijos mieste Bolonijoje vyksta šiuolaikinio meno parodų, renginių ir specialių projektų programa „ART […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
2 vasario, 2023

Nuo parodų iki kino ir koncertų – savivaldybė parems beveik 400 kultūros ir meno projektų projektų jubiliejiniais sostinės metais ir […]

Visuomenei pristatytas Raitininkų Krašto muziejus
31 sausio, 2023

Kasmet, sausio 27-ąją, yra minima tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Šiemet minint šią dieną, sausio 28 d., Kražių M. K. […]

30 sausio, 2023

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pristato visuomenei skaitmenizuotų ir atvirų kultūros paveldo duomenų portalą, kuriame galima rasti daug svarbios […]

Jussi Tiainen nuotr.
28 sausio, 2023

Vienoje svarbiausių Suomijos šiuolaikinio meno erdvių – parodų centre „Kohta“ Helsinkyje – pristatoma lietuvių fotomenininkės Violetos Bubelytės kūryba jungtinėje parodoje „Itsekuva“ kartu […]

27 sausio, 2023

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) siekia, kad kalba ne skaldytų, bet jungtų visuomenę. Todėl stengiasi išklausyti visas visuomenės grupes ir […]

S. Žiūros nuotr.
26 sausio, 2023

Tradiciniai, jau 25-ieji, „Šv. Kristoforo“ apdovanojimai šiemet tapo Vilniaus 700-ojo jubiliejaus šventės dalimi. Tarp vienuolikos apdovanotųjų – net šeši, nominuoti […]

Žemaitijos kaimo ekspozicija. Muziejusalka.lt nuotr.
25 sausio, 2023

2023-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį kviečia lankytojus apžiūrėti savo nuolatines ekspozicijas nemokamai. […]

25 sausio, 2023

Sausio 19 d. Pažaislio vienuolyno Fundatorių salėje vyko Kauno istorijos metraščio jubiliejinio 20-ojo tomo, skirto Barokui ir Pacų giminei, pristatymas. […]

J. Vaičikonio nuotr.
25 sausio, 2023

Sausio 29 d. į Panevėžio muzikinio teatro sceną grįžta Johano Štrauso operetė „Vienos kraujas“. Pirmą kartą spektaklį diriguos Martynas Bražas, […]

Varšuvos karalių pilies muziejaus nuotr.
25 sausio, 2023

Pirmadienį Varšuvos karalių pilies muziejuje, minint 160-ąsias sukilimo metines, buvo atidaryta paroda „Meilė ir pareiga. 1863–1864 metų sukilimas“. Svarbią šios […]

24 sausio, 2023

Kempteno miesto muziejuje sausio 20 d. atidaryta fotografo Kazio Daugėlos paroda „Laikinas prieglobstis. Kasdienybė Kempteno stovykloje 1945–1949 m.“ (Zuflucht auf […]

S. Benetis ir meras V. Grubliauskas, Aurimo Pociaus nuotr.
24 sausio, 2023

Literatūrinė Ievos Simonaitytės vardo premija iškilmingai įteikta Sigitui Benečiui už novelių knygą „Apgaulė“ tradiciškai per rašytojos minimą gimtadienį sausio 23 […]

22 sausio, 2023

Šiandien minimos 160-osios metinės, kai Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią, greitai išsiplėtęs ir visoje Lietuvoje. Atsiliepę į LR […]

21 sausio, 2023

Trakų viešojoje bibliotekoje sausio 12 d. vyko Regimanto Dimos knygos „Žavingasis šunsnukis. Lietuviškoji J. Pilsudskio biografija“ pristatymas. Tai penktoji autoriaus […]

19 sausio, 2023

2023 m. sausio 18 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje aštuntą kartą išdalyti prestižiniai kultūros apdovanojimai „Auksiniai feniksai“. Lietuvos kultūros centrų […]

19 sausio, 2023

Kultūros infrastruktūros centro (KIC) užsakymu baigta tvarkyti Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios pastatų kompleksui priklausanti Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (Radviliškio […]

K. Sabaliauskaitė
18 sausio, 2023

UNESCO literatūros miestu tapęs Vilnius garbės pilietės vardą suteikia rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei. Neabejotinai viena populiariausių ne tik šalyje, bet ir […]