5 kovo, 2021
Almantas Šlivinskas

Biblioteka įsigijo Aleksandro Ostašenkovo fotografijų kolekciją ,,Laiko permainos”

Bernardas Brazdžionis su šeima prie savo pastatyto kryžiaus, 1989 m.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka virtualiai pristato Aleksandro Ostašenkovo fotografijų parodą ,,Laiko permainos”, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Anksčiau šis pusšimtis kolekcijos fotografijų gulėjo šimtatūkstantiniame autoriaus negatyvų archyve, ir tik bibliotekai pasiūlius, buvo „prikeltos“ ir visuomenės dėmesiui pateikiamos pirmą kartą. Daugumoje jų – politiškai pats neramiausias 1988–1994 m. mūsų krašto laikotarpis, vadintinas išskirtiniu liudijimu apie praėjusius faktus ir žmones,  jau tapusiais šalies, Šiaulių miesto ir rajono istorija.

Aleksandras Ostašenkovas – tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografas menininkas (AFIAP), Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, tarptautinės žurnalistų federacijos narys, Lietuvos valstybinės Kultūros ir meno premijos laureatas, Šiaulių miesto Kultūros ir meno, Neringos savivaldybės Mero premijų laureatas.

Ši fotografų gildijos mohikano personalinė kūrybos paroda Kuršėnuose jau 95-oji, grupinių surengė per 180. Sklidinas ir apdovanojimų bagažas, jame per 70 įvairiausių padėkų ir diplomų. Menininkas produktyvus ir kalbant apie filmų kūrimą. Dienos šviesą išvydo 13 juostų. Vienas iš vaidybinių filmų – „Lapams krintant“ buvo įvertintas pagrindiniu prizu respublikiniame festivalyje Vilniuje 1975 metais ir Žiūrovų simpatijų prizu Baltijos šalių kino festivalyje Kaune 1976 m.

Dr. Stasys Tumėnas vienoje iš recenzijų teigia, kad Aleksandras pirmuosius kūrybinius žingsnius pradėjo žengti studijuodamas tuomečiame Šiaulių pedagoginiame institute. Daug laiko jis praleisdavo studentų fotografijos mėgėjų būrelio globėjo Algirdo Musneckio kuruotoje laboratorijoje niūrokame rūsyje. Ir po studijų niekada nebuvo nutolęs nuo šios savo kūrybos mūzos – fotografijos. Žurnalistinis darbas, spaudos fotografija, parodos, vėliau gimę ir fotografijų albumai, turėjo vieną bendrą vardiklį – niekada nepataikavo stebėtojui, vertintojui. Visuomet jis išliko ištikimas savo kūrybiniam kredo – nepagražinti, neretušuoti nei fotografijų, nei personažų biografijų, tarp kurių būta ir daug socialistinio realizmo subjektų.

Didžiulė menininko patirtis, negailestingai bėgantys metai, keitę žmonių laikyseną ir socialinį antspaudą juose, suponavo ne tik fotografijų parodos pavadinimą, bet ir jos briaunų aštrumą. „Laiko permainos“ – graži ir talpi metafora, už kurios likusi istorija ir su ja susiję skaudūs ir puikūs laikmečio įvykiai.

Žvelgdami į gerai žinomo fotografo užfiksuotas akimirkas, galime skaityti, nelygintumei metraštyje, savo šalies, Šiaulių miesto ir rajono  istoriją. Kiekviena nuotrauka nebyliai liudija praėjusį laiką ir po užmaršties dulkėmis pasislėpusius svarbius politinius įvykius. Vienose įamžintas daug emocijų pažėręs tuometinės SSRS prezidento, Aukščiausiosios Tarybos (AT) pirmininko Michailo Gorbačiovo vizitas Šiauliuose, kitose – ramybe ir susikaupimu alsuojantis Kryžių kalnas, kuriame savo kryželį 1989 m. paliko ir tautos dainius Bernardas Brazdžionis su šeima, nerimą išduodantys įvairias politines ir socialines negeroves atskleidę 1988 metų Persitvarkymo sąjūdžio mitingai, 1991-04-05 vykęs mokytojų piketas prie savivaldybės, 1990 metų Lietuvos ekonominė blokada (kuomet Lietuvai nutrauktas naftos ir kt. žaliavų tiekimas, 80 proc. sumažintas dujų tiekimas, iki 30 litrų apribotas degalų pardavimas degalinėse). 1989 m. birželio 1-ąją, kaip ir 1991 m. sausio mėn., Šiaulius sudrebino viena galingesnių Sąjūdžio akcijų: nuotraukose matoma, kaip žmonės nešė plakatus, skelbiančius pasipriešinimą sovietų okupantams, ant smeigių kabino savo sovietinius asmens dokumentus, ypač karinius bilietus, protestuodami prieš kruviną sausio 13-osios agresiją.

Gana daug fotografijų skirta 1990 m. sausio 12 d. M. Gorbačiovo vizitui su to meto vadovų, funkcionierių palyda, kurioje Lietuvos Komunistų partijos (LKP) CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, Šiaulių miesto ir rajono LKP komitetų pirmieji sekretoriai Mindaugas Stakvilevičius, Vytautas Skripkauskas ir kiti, kartu su karinės bazės kariškiais jį sutiko Zoknių aerodrome. Po to delegacija lankėsi Šiauliuose ir Briduose, pavyzdiniame Šiaulių rajono kolūkyje „Pirmyn“, kur jį atvykusį kolūkio dirbtuvėse pasitiko ūkio pirmininkas ir SSRS AT deputatas Aloyzas Jocas. Kaip liudija A. Ostašenkovo ir nežinomo fotografo pernai Bridų bibliotekoje eksponuota kita šio vizito temos fotografijų paroda, matyti draugiškas pasivaikščiojimas ūkio gatvėmis, pakelėse – plakatai, vizitas pas tuometį kolūkio traktorininką Joną Klusą, vaikų darželyje, pietūs „veidrodžių salėje“. Kodėl vykta į Bridus? Bridai seniai garsėjo kaip pažangiai besitvarkantis kolūkis, sovietmečio perlas, kurį nuolat rodydavo iš draugiškų socialistinių valstybių atvykstančioms delegacijoms. Vėlgi, naująjį socialistinį rojų Briduose žmonės sukūrė ant išdegintos žemės – beveik visas kaimas po Antrojo pasaulinio karo buvo ištremtas.

Kaip mena tų susitikimų liudininkai, M. Gorbačiovas tiek kaime, tiek Šiauliuose, susitikęs su žmonėmis gatvėse, kalbėjo paprastai, draugiškai, o į klausimus dėl laisvės siekio, galimo atsiskyrimo iš SSRS, perspėdavo, kad pasitraukimo pasekmės būtų skaudžios, geriau siekti visos respublikos ūkiskaitos autonomijos sąlygomis. Jo vizitas pritraukė minias smalsuolių – nuotraukose matyti gausybė žmonių, kiti įlipę į medžius, stulpus, ant stogų… O didžiausias fiksuotas susitikimas su visuomene buvęs Šiaulių televizorių gamykloje – kalbama, žmonės netilpę…

Fotografijos padeda žvilgtelti atgal ir prisiminti svarbius 1990 m. įvykius: pirmuosius laisvus Lietuvos AT rinkimus 1990-02-24 d., tuščias maisto prekių lentynas, pirmosios šalies premjerės Kazimieros Prunskienės reformą, kuomet maisto produktų kainas ir žmonių algas pakėlus maždaug tris kartus, tikėtasi tas lentynas papildyti.

Iškalbinga fotografija, kurioje pilna salė susirinkusių žmonių ir scena, apstatyta plastiko buteliais su vandeniu, laukiant filipiniečio pašventinimo – tai dienos, kai nestabilia žmonių būsena bandė naudotis įvairių šalių šarlatanai, kuomet,  pasak autoriaus, „žmonės tikėjo įvairiais pramanais“. Labai šiltos, nors socialiai „pilnos įtampos“ ir minių gausa stebinančios Popiežiaus Jono Pauliaus II pamaldų laukimo fotografijos iš Kryžių kalno 1993 m.

Mūsų kraštui brangūs tautodailininkai ir jų darbai. Ne vienoje A. Ostašenkovo dovanotoje nuotraukoje užfiksuotas darbų kūrimo procesas ir į užmarštį nueinantys kūrėjų veidai, kuriais pagrįstai galime didžiuotis: meškuitiškiu Kostu Gentvilu, savo sodyboje sukūrusiu savitą tautos muziejų, šiauliečiais tautinių juostų pynėjais Birute ir Antanu Dunduliais, minkštų žaislų kūrėja Elvyra Smolenskiene ir kt.  Kultūrai ir istorijai taip pat svarbūs Kuršėnų puodžių karaliaus rinkimai, su karūnomis užfiksuoti kuršėniškiai Bronius Radeckas ir Vladas Damkus,  žurnalistų Joninės ant Girnikų kalno, kuomet buvo pastatytas paminklas spaudos laisvei ir knygnešiams, ir nepelnytai pamiršto, 1934 m. Aleksandrijoje pastatyto akmens „Labora“ Šiaulių gegužinėms atminti, atgaivinimo sąjūdis 1991 m., organizuotas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus kartu su bend­ri­ja „La­bo­ra“, sukvietęs labai daug garbių emigrantų, kilusių iš Šiaulių krašto.

Kiekviena Aleksandro Ostašenkovo fotografija turi ne tik meninį svorį, bet ir labai ryškią istorinę vertę, todėl tampa solidžiu Šiaulių regiono istorijos paveldu. Užfiksuotos akimirkos suteikia prasmę ateinančioms kartoms šiam jau primirštam neramiam politinių permainų laikotarpiui suvokti.

 

Paroda eksponuojama Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos fotomeno erdvėje, bet tebesant karantinui, šiuo metu ji pasiekiama tik bibliotekos interneto svetainėje, virtualių parodų skiltyje, adresu https://youtu.be/hVwtJsxfUC4.

 


Bibliotekos nuotr.
6 gruodžio, 2022

Tradiciškai, prasidėjus Didžiųjų švenčių laukimui, Lietuvos bibliotekose prasideda Knygų Kalėdų akcija. Akcijos „Bibliotekų knygų Kalėdos“ organizatorius – Lietuvos bibliotekininkų draugija. Kaip […]

6 gruodžio, 2022

Viena laukiamiausių metų švenčių – Kalėdos – jau nebe už kalnų. Šiemet Šiaulių miestas turi paruošęs programą, kuri, tikimasi, pripildys […]

6 gruodžio, 2022

Gruodžio 3 dieną, šeštadienį, Radviliškio viešojoje bibliotekoje vyko Ritos Daukšaitės autoportretų parodos „Ievos žydėjimas“ pristatymas. Renginio metu parodytas meninis performansas, […]

5 gruodžio, 2022

Nuoma yra dažnas reiškinys Lietuvoje, galima nuomotis rūbus, aksesuarus, namus ir net automobilius. Žinoma, ne visada galima pasitikėti tuo, ką […]

3 gruodžio, 2022

2022 gruodžio 2 dieną, 18 valandą, Telšių kultūros centro salėje vyko tradicinis šventinis Telšių kultūros centro kolektyvų koncertas „Kai žmogus […]

2 gruodžio, 2022

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė šiandien pasirašė susitarimą su savivaldybių vadovais dėl meno ir dizaino viešosiose […]

1 gruodžio, 2022

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama savo projektą, išleido knygą „Žodis, talpinantis laiką. Literatūros kūrėjai ir puoselėtojai Radviliškio rajone“. Knygą […]

Augustės Labenskytės nuotr.
1 gruodžio, 2022

Advento išvakarėse Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaimo buities skyriuje vyko edukacinės dirbtuvės „Advento vainiko pynimas“. Į apsnigtą šimtametę gryčią […]

1 gruodžio, 2022

Vienų audinių raštų ritminis judesys vos juntamas, kitų – toks stiprus, kad sunku ilgiau išlaikyti žvilgsnį; langelių srovė gali tekėti […]

I. Slonksnytės ir T. Pauliuščenkos nuotr.
30 lapkričio, 2022

Lapkričio 21–25 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko „Erasmus+“ projekto „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading“ […]

L. Yarmoshenko nuotr.
28 lapkričio, 2022

Lapkričio 26 d. vakarą Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose XIII respublikinį mėgėjų teatrų festivalį „Pulsas“ vainikavo Pasvalio kultūros centro […]

24 lapkričio, 2022

Niūrų lapkričio vakarą, Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, praskaidrino kompozitoriaus, muzikos bei tekstų autoriaus, aktoriaus Justino Stanislovaičio dainuojamosios poezijos albumas […]

Šiemet vykstantis istorijų pasakojimo festivalis Mano migracijos istorijos - jau antras. Fot. Samsonas. LNM
24 lapkričio, 2022

Už savo tėvynės ribų žmonės atsiduria dėl įvairiausių priežasčių, tačiau jų išgyvenimai panašūs. Siekdamas giliau suvokti ir pažinti migracines patirtis, […]

23 lapkričio, 2022

Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, siekdami atskleisti Darnaus vystymosi tikslų, bibliotekos ir POPkultūros ryšį, parengė ir įgyvendino projektą „Biblioteka, […]

Europos chorų asociacijos generalinė sekretorė Sonja Greiner, Ieva Krivickaitė, Silvija Pročkytė (Iš kairės) / Organizatorių nuotr.
22 lapkričio, 2022

Novi Sad mieste, Serbijoje, savaitgalį vyko Europos chorų asociacijos Generalinė asamblėja, kurios metu oficialiai paskelbta, kad sekančiai organizacijos Asamblėjai pasirinktas […]

22 lapkričio, 2022

Lapkričio 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Multisensorinės erdvės „Minčių SPA“ atidarymo renginys, kurį nuotaikingai vedė muzikos pedagogė, […]

18 lapkričio, 2022

Lapkričio 17 dieną Radviliškio viešoji biblioteka kartu su Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ketvirtokais minėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Šia proga buvo […]

„Dekoratyvi stiklo medžiaga „Cinivitro“ (aut. Airidas Skublickas, projektą kuruoja antrepreneris doc. Marius Norkus)
18 lapkričio, 2022

Spalį Eindhovene surengta „Nyderlandų dizaino savaitė“ (angl. Dutch Design Week), garsėjanti naujausiomis dizaino idėjomis ir didžiule dizainerių koncentracija viename mieste. […]

Liubov Yarmoshenko nuotr.
18 lapkričio, 2022

Lapkričio 16 dieną Šiaulių kultūros centrą drebino jau eilę metų gyvuojanti rudens vakaronė „Močiutės skrynią pravėrus“. Renginys subūrė tiek didelius, […]

Pypkė su Senojo Testamento scena su pranašą Joną ryjančia didžuve / S. Samsono nuotr. LNM
18 lapkričio, 2022

Nuo vaisto visoms ligoms gydyti iki XXI amžiaus rykštės – tabako istorija pasaulyje ir Europoje yra intriguojanti, o šiandien, pasibaigus […]