5 kovo, 2021
Almantas Šlivinskas

Biblioteka įsigijo Aleksandro Ostašenkovo fotografijų kolekciją ,,Laiko permainos”

Bernardas Brazdžionis su šeima prie savo pastatyto kryžiaus, 1989 m.

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka virtualiai pristato Aleksandro Ostašenkovo fotografijų parodą ,,Laiko permainos”, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Anksčiau šis pusšimtis kolekcijos fotografijų gulėjo šimtatūkstantiniame autoriaus negatyvų archyve, ir tik bibliotekai pasiūlius, buvo „prikeltos“ ir visuomenės dėmesiui pateikiamos pirmą kartą. Daugumoje jų – politiškai pats neramiausias 1988–1994 m. mūsų krašto laikotarpis, vadintinas išskirtiniu liudijimu apie praėjusius faktus ir žmones,  jau tapusiais šalies, Šiaulių miesto ir rajono istorija.

Aleksandras Ostašenkovas – tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografas menininkas (AFIAP), Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, tarptautinės žurnalistų federacijos narys, Lietuvos valstybinės Kultūros ir meno premijos laureatas, Šiaulių miesto Kultūros ir meno, Neringos savivaldybės Mero premijų laureatas.

Ši fotografų gildijos mohikano personalinė kūrybos paroda Kuršėnuose jau 95-oji, grupinių surengė per 180. Sklidinas ir apdovanojimų bagažas, jame per 70 įvairiausių padėkų ir diplomų. Menininkas produktyvus ir kalbant apie filmų kūrimą. Dienos šviesą išvydo 13 juostų. Vienas iš vaidybinių filmų – „Lapams krintant“ buvo įvertintas pagrindiniu prizu respublikiniame festivalyje Vilniuje 1975 metais ir Žiūrovų simpatijų prizu Baltijos šalių kino festivalyje Kaune 1976 m.

Dr. Stasys Tumėnas vienoje iš recenzijų teigia, kad Aleksandras pirmuosius kūrybinius žingsnius pradėjo žengti studijuodamas tuomečiame Šiaulių pedagoginiame institute. Daug laiko jis praleisdavo studentų fotografijos mėgėjų būrelio globėjo Algirdo Musneckio kuruotoje laboratorijoje niūrokame rūsyje. Ir po studijų niekada nebuvo nutolęs nuo šios savo kūrybos mūzos – fotografijos. Žurnalistinis darbas, spaudos fotografija, parodos, vėliau gimę ir fotografijų albumai, turėjo vieną bendrą vardiklį – niekada nepataikavo stebėtojui, vertintojui. Visuomet jis išliko ištikimas savo kūrybiniam kredo – nepagražinti, neretušuoti nei fotografijų, nei personažų biografijų, tarp kurių būta ir daug socialistinio realizmo subjektų.

Didžiulė menininko patirtis, negailestingai bėgantys metai, keitę žmonių laikyseną ir socialinį antspaudą juose, suponavo ne tik fotografijų parodos pavadinimą, bet ir jos briaunų aštrumą. „Laiko permainos“ – graži ir talpi metafora, už kurios likusi istorija ir su ja susiję skaudūs ir puikūs laikmečio įvykiai.

Žvelgdami į gerai žinomo fotografo užfiksuotas akimirkas, galime skaityti, nelygintumei metraštyje, savo šalies, Šiaulių miesto ir rajono  istoriją. Kiekviena nuotrauka nebyliai liudija praėjusį laiką ir po užmaršties dulkėmis pasislėpusius svarbius politinius įvykius. Vienose įamžintas daug emocijų pažėręs tuometinės SSRS prezidento, Aukščiausiosios Tarybos (AT) pirmininko Michailo Gorbačiovo vizitas Šiauliuose, kitose – ramybe ir susikaupimu alsuojantis Kryžių kalnas, kuriame savo kryželį 1989 m. paliko ir tautos dainius Bernardas Brazdžionis su šeima, nerimą išduodantys įvairias politines ir socialines negeroves atskleidę 1988 metų Persitvarkymo sąjūdžio mitingai, 1991-04-05 vykęs mokytojų piketas prie savivaldybės, 1990 metų Lietuvos ekonominė blokada (kuomet Lietuvai nutrauktas naftos ir kt. žaliavų tiekimas, 80 proc. sumažintas dujų tiekimas, iki 30 litrų apribotas degalų pardavimas degalinėse). 1989 m. birželio 1-ąją, kaip ir 1991 m. sausio mėn., Šiaulius sudrebino viena galingesnių Sąjūdžio akcijų: nuotraukose matoma, kaip žmonės nešė plakatus, skelbiančius pasipriešinimą sovietų okupantams, ant smeigių kabino savo sovietinius asmens dokumentus, ypač karinius bilietus, protestuodami prieš kruviną sausio 13-osios agresiją.

Gana daug fotografijų skirta 1990 m. sausio 12 d. M. Gorbačiovo vizitui su to meto vadovų, funkcionierių palyda, kurioje Lietuvos Komunistų partijos (LKP) CK pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas, Šiaulių miesto ir rajono LKP komitetų pirmieji sekretoriai Mindaugas Stakvilevičius, Vytautas Skripkauskas ir kiti, kartu su karinės bazės kariškiais jį sutiko Zoknių aerodrome. Po to delegacija lankėsi Šiauliuose ir Briduose, pavyzdiniame Šiaulių rajono kolūkyje „Pirmyn“, kur jį atvykusį kolūkio dirbtuvėse pasitiko ūkio pirmininkas ir SSRS AT deputatas Aloyzas Jocas. Kaip liudija A. Ostašenkovo ir nežinomo fotografo pernai Bridų bibliotekoje eksponuota kita šio vizito temos fotografijų paroda, matyti draugiškas pasivaikščiojimas ūkio gatvėmis, pakelėse – plakatai, vizitas pas tuometį kolūkio traktorininką Joną Klusą, vaikų darželyje, pietūs „veidrodžių salėje“. Kodėl vykta į Bridus? Bridai seniai garsėjo kaip pažangiai besitvarkantis kolūkis, sovietmečio perlas, kurį nuolat rodydavo iš draugiškų socialistinių valstybių atvykstančioms delegacijoms. Vėlgi, naująjį socialistinį rojų Briduose žmonės sukūrė ant išdegintos žemės – beveik visas kaimas po Antrojo pasaulinio karo buvo ištremtas.

Kaip mena tų susitikimų liudininkai, M. Gorbačiovas tiek kaime, tiek Šiauliuose, susitikęs su žmonėmis gatvėse, kalbėjo paprastai, draugiškai, o į klausimus dėl laisvės siekio, galimo atsiskyrimo iš SSRS, perspėdavo, kad pasitraukimo pasekmės būtų skaudžios, geriau siekti visos respublikos ūkiskaitos autonomijos sąlygomis. Jo vizitas pritraukė minias smalsuolių – nuotraukose matyti gausybė žmonių, kiti įlipę į medžius, stulpus, ant stogų… O didžiausias fiksuotas susitikimas su visuomene buvęs Šiaulių televizorių gamykloje – kalbama, žmonės netilpę…

Fotografijos padeda žvilgtelti atgal ir prisiminti svarbius 1990 m. įvykius: pirmuosius laisvus Lietuvos AT rinkimus 1990-02-24 d., tuščias maisto prekių lentynas, pirmosios šalies premjerės Kazimieros Prunskienės reformą, kuomet maisto produktų kainas ir žmonių algas pakėlus maždaug tris kartus, tikėtasi tas lentynas papildyti.

Iškalbinga fotografija, kurioje pilna salė susirinkusių žmonių ir scena, apstatyta plastiko buteliais su vandeniu, laukiant filipiniečio pašventinimo – tai dienos, kai nestabilia žmonių būsena bandė naudotis įvairių šalių šarlatanai, kuomet,  pasak autoriaus, „žmonės tikėjo įvairiais pramanais“. Labai šiltos, nors socialiai „pilnos įtampos“ ir minių gausa stebinančios Popiežiaus Jono Pauliaus II pamaldų laukimo fotografijos iš Kryžių kalno 1993 m.

Mūsų kraštui brangūs tautodailininkai ir jų darbai. Ne vienoje A. Ostašenkovo dovanotoje nuotraukoje užfiksuotas darbų kūrimo procesas ir į užmarštį nueinantys kūrėjų veidai, kuriais pagrįstai galime didžiuotis: meškuitiškiu Kostu Gentvilu, savo sodyboje sukūrusiu savitą tautos muziejų, šiauliečiais tautinių juostų pynėjais Birute ir Antanu Dunduliais, minkštų žaislų kūrėja Elvyra Smolenskiene ir kt.  Kultūrai ir istorijai taip pat svarbūs Kuršėnų puodžių karaliaus rinkimai, su karūnomis užfiksuoti kuršėniškiai Bronius Radeckas ir Vladas Damkus,  žurnalistų Joninės ant Girnikų kalno, kuomet buvo pastatytas paminklas spaudos laisvei ir knygnešiams, ir nepelnytai pamiršto, 1934 m. Aleksandrijoje pastatyto akmens „Labora“ Šiaulių gegužinėms atminti, atgaivinimo sąjūdis 1991 m., organizuotas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus kartu su bend­ri­ja „La­bo­ra“, sukvietęs labai daug garbių emigrantų, kilusių iš Šiaulių krašto.

Kiekviena Aleksandro Ostašenkovo fotografija turi ne tik meninį svorį, bet ir labai ryškią istorinę vertę, todėl tampa solidžiu Šiaulių regiono istorijos paveldu. Užfiksuotos akimirkos suteikia prasmę ateinančioms kartoms šiam jau primirštam neramiam politinių permainų laikotarpiui suvokti.

 

Paroda eksponuojama Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos fotomeno erdvėje, bet tebesant karantinui, šiuo metu ji pasiekiama tik bibliotekos interneto svetainėje, virtualių parodų skiltyje, adresu https://youtu.be/hVwtJsxfUC4.

 

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Vinco Kudirkos muziejuje – kartu su bendruomene parengta paroda apie vestuvių tradicijas
17 balandžio, 2021

Vinco Kudirkos muziejus kviečia į naują parodą „Aukso žiedą dovanojo…“, kurią parengė kartu su vietos bendruomene. Paroda supažindina su Kudirkos […]

16 balandžio, 2021

Balandžio 15-ąją Radviliškio rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai pasveikino kultūros darbuotojus Kultūros dienos proga. […]

Audrius Sabūnas lanko žymias Japonijos vietas / asmeninio archyvo nuotr.
16 balandžio, 2021

Šiemet sukanka 100 metų, kai gimė poetas Vytautas Mačernis. Lietuvos Seimas paskelbė šiuos metus V. Mačernio metais. Mokyklos organizuoja rašinių […]

15 balandžio, 2021

Balandžio 15-ąją minime Kultūros dieną. Šia proga jau 15-ąjį kartą visoje Lietuvoje keliama Taikos vėliava, o kultūros darbuotojams siunčiami šilčiausi […]

15 balandžio, 2021

Ketvirtadienį, minint Kultūros dieną, Klaipėdos rajono kultūros darbuotojams padėkota už jų kūrybiškumą, neišsenkančias idėjas ir meilę menui. Siekiant saugoti vieniems […]

Pasaulinė kultūros diena Šiauliuose 2021
15 balandžio, 2021

Balandžio 15 d. Šiauliuose simboliškai paminėta Pasaulinė kultūros diena. Prisikėlimo aikštėje suplazdėjo Taikos vėliava, simbolizuojanti taikos per kultūrą idėją, o […]

15 balandžio, 2021

Balandžio 15–ąją minint pasaulinę kultūros dieną, Rokiškio kultūros įstaigų atstovai miesto gyventojus nudžiugino automobilių paradu ir specialiu šokiu. Šia akcija […]

15 balandžio, 2021

Šiandien visame pasaulyje minima Kultūros diena. Ta proga Druskininkuose atidengta atminimo lenta rašytojui R. Gaveliui, o prie miesto muziejaus iškelta […]

15 balandžio, 2021

Balandžio 13 d. Šiaulių kultūros centras, būdamas Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kultūros […]

O. Posaškovos nuotr.
15 balandžio, 2021

Balandžio 15-ąją, skatinant žmoniją saugoti vertybes ir taiką, visame pasaulyje minima Pasaulinė kultūros diena. Vaizdo žinutė „NEpaMIRŠTI“ – tai simbolinė […]

13 balandžio, 2021

Šį pavasarį Lietuvos keliuose vėl pasirodys „Google Street View“ automobiliai, kurie keliaus per daugelį šalies miestų. Pagrindinis pakartotinio važiavimo tikslas […]

Vyskupas Jurgis Matulaitis
13 balandžio, 2021

Šiandien, 2021 metų balandžio 13 d. sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta […]

12 balandžio, 2021

Konkurencijos taryba išnagrinėjo informaciją dėl Kauno miesto savivaldybės skirtos paramos M.A.M.A. renginio organizatoriams ir paragino savivaldybę įteisinti suteiktą paramą, kad […]

10 balandžio, 2021

„Siūlau šiam pastatymui suteikti geriausios praėjusių metų operos apdovanojimą“, – tokius ir panašius susižavėjimo komentarus Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro youtube […]

10 balandžio, 2021

2021 m. Europos paveldo dienų (EPD) tema – „Įtraukiantis paveldas“. EPD renginiai Lietuvoje vyks rugsėjo 17-26 dienomis. Kultūros paveldo departamentas […]

9 balandžio, 2021

Turininga popamokinė veikla su visiška laisve rinktis – nuo muzikos, šokio bei teatro sintezės iki scenos technologijų. Tokią ambiciją iškėlė […]

9 balandžio, 2021

Balandžio 7 d. Lizdeikos gimnazijoje baigtas per 320 tūkstančių kainavęs Europos Sąjungos fondų investicijų ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis […]

9 balandžio, 2021

Karantino metu taikomi ribojimai lengvai virsta privalumais. Tuo įsitikinusi Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, kviečianti atvykti į muziejuje rengiamus […]

Konkurso dalyvių vizual.
8 balandžio, 2021

Ketvirtus metus skaičiuojantis, meną į netikėtas sostinės erdves atnešantis konkursas „Kuriu Vilnių“ pasipildė 12 naujų projektų. Šiemet konkursas sulaukė rekordiškai […]

8 balandžio, 2021

Ne vieną radviliškietį intriguoja klausimas, kada ir kokios veiklos bus vykdomos Laisvės alėjoje Radviliškio mieste stovinčiame vagone-restorane, kas bus daroma […]