1 rugpjūčio, 2017
Rasa Simonavičienė, Alėjų kaimo bendruomenės tarybos narė

„Dalgė rugienon – balana sienon“

Šių metų balandžio mėnesį Alėjų kaimo (Raseinių r.) bendruomenė Žemės ūkio ministerijai teikė projekto „Oninių šventės tradicijų puoselėjimas Alėjų kaimo bendruomenėje“ paraišką nacionalinei paramai gauti. Projektą pavyko laimėti, todėl liepos 30 d. Alėjuose šurmuliavo jau tradicine tampanti Alėjų kaimo bendruomenės organizuota Oninių šventė. Šiais metais kaimynus, kraštiečius bei kaimo svečius vieną gražiausių vasaros švenčių kvietėme paminėti šūkiu „Dalgė rugienon – balana sienon“. Nors šventės šūkis ir simbolizuoja apie sparčiai trumpėjančią dieną, tądien susirinkusiems pakako ne tik saulės šviesos, bet ir daug nuoširdžių šypsenų. Renginys subūrė per 150 dalyvių ir svečių ne tik iš mūsų rajono bet ir visos Lietuvos.

Renginį pradėjome šv. Mišiomis Alėjų Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po apeigų bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė kvietė visus susiburti apie Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos lėšomis ir Alėjų kaimo bendruomenės savanorių pastangomis bažnyčios šventoriuje atstatytą kaimo kryžių. Šis kryžius 1941, okupacijų metais, pastatytas šv. Misijų, kurių metu į mūsų bažnyčią keliaudavo gausus būrys parapijiečių, atminimui. Džiugu, jog ši prasminga iniciatyva tapo integralia įgyvendinamo projekto dalimi – šiuo kryžiumi katalikiškąją Šv. Onos minėjimo tradiciją susiejome su Alėjų kaimo Švč. Trejybės parapijos paveldo išsaugojimu. Šventoji Ona liaudiškoje ikonografijoje vaizduojama apglėbusi dukrą mergelę Mariją. Šis motinos įvaizdis paskatino būtent Oninių šventės metu atnaujinti užgesusią kaimo kryžiaus tradiciją ir jį, remiantis Šv. Onos, globėjos, įvaizdžiu, dedikuoti „ateinantiems – sutikti, išėjusiems – atminti“. Taigi iš esmės, šio kryžiaus misija yra tęsiama: svarbiausias tikslas – burti tikinčiuosius. Po parapijos klebono Vytauto Paukščio atliktų šventinimo apeigų padėkota visiems, prisidėjusiems prie šio kilnaus tikslo. Bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė už nuoširdų darbą ir puikų rezultatą dėkojo tautodailininkui Dariui Janušauskui, už medieną ir pirminius medžio parengimo darbus Padubysio girininkijos girininkui Nerijui Sutkevičiui bei UAB „Medieva“, už savanorišką darbą ir didžiules pastangas, kuriant jaukesnę bažnyčios ir šventoriaus aplinką bendruomenės nariams bei kraštiečiams: Eugenijai Mažintienei, Valdui Jurkui, Irmantui Tarnauskui, I. ir K. Gailiams, R. ir R. Aleknoms, R. ir V. Kavaliauskams. Šie padėkos žodžiai simboliškai palydėti Alėjų kaimo bendruomenės giedotojų giesmėmis.

Iškilmingai pradėtą renginį tęsė šventine eisena į bendruomenės namų kiemelį. Eisenai vadovavo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės vadovo, mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo specialiai šiam renginiui suburta pučiamųjų grupė bei jaunosios Alėjų kaimo bendruomenės merginos. Šventei parengtoje Alėjų kaimo bendruomenės namų kiemelio erdvėje eisenos dalyvių laukė Ramonų ir Gėluvos kaimo bendruomenių vokaliniai ansambliai, „Onos kermošius“ ir galimybė atsigaivinti šalta, tradicine bendruomenės narės Salomėjos Trakinskienės pagaminta gira. Po antrąją renginio dalį pradėjusio Manto Kringelio atliekamo šventės himno, bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė sveikinimo žodžiui kvietė ir simbolinėmis dovanomis pagerbė renginio neaplenkusius svečius. Džiugu, jog tądien kartu su mumis buvo Raseinių parapijos klebonas Vytautas Paukštis, LR Seimo narės Vidos Ačienės padėjėja Janina Jasiulienė, buvęs seimo narys, mūsų rajono ūkininkas Edmundas Jonyla, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys, Ramonų kaimo bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė, Raseinių parapijos „Caritas“ vadovė Irena Mitalienė bei savo apsilankymu nustebinusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo pirmininkė Valerija Jokubauskienė su būreliu sąjungos narių. Taip pat bendruomenės pirmininkė nuoširdžius padėkos žodžius tarė visiems, jau kelintą kartą iniciatyviai prisidedantiems prie bendruomenės idėjų įgyvendinimo. Už materialinę paramą šiam renginiui ačiū tariame UAB „Medieva“ direktoriui Mariui Šimkevičiui, ŽŪB „Šlyna“ vadovui Romaldui Poškevičiui, UAB „Biogrūdai“ direktorei Jolantai Branick, kaimynams G. ir G. Jasiuliams, B. ir J. Kavaliauskams, verslininkei Jūratei Rotmanaitei bei už saldžias dovanas – E. Kavaliauskienei bei R. ir L. Petravičiams.

Kokios Oninės be Onučių pagerbimo, kokia šventė be šokių ir dainų – pas mus tądien buvo visko. Šauniuosius mūsų rajono saviveiklininkus scenoje keitė žavioji Apolionija ir muzikantas Juozas Kavaliauskas. Kokia gi šventė be galimybės pasidžiaugti artimo laimėjimais? Renginio metu pagerbta Raseinių rajono savivaldybės organizuotame tradiciniame konkurse-apžiūroje „Gražinkime savo aplinką“ pastebėta Vilmos ir Valdo Jurkių sodyba. Kokios Oninės be gardaus kopūstų troškinio? Už jį ačiū tariame Ritai Kavaliauskienei, už pagalbą organizuojant vaišių stalą – L klubo savininkui V. Laurynui. Šventės be staigmenų taip pat nebūna – nuoširdų ačiū tariame „Twins forever MC support“ baikerių klubui ir pagrindiniam idėjos pildytojui Simonui Jasiuliui už galimybę visiems norintiems ne tik pasigrožėti, bet ir išbandyti galinguosius klubo narių motociklus.

Renginio pabaigoje bendruomenės pirmininkė Irena Grigienė kalbėjo apie tai, jog vienas lauke ne karys. Alėjiškiai jau ne kartą įrodė, jog jų yra daug ir kad bendras, nuoširdus darbas nugali viską. Ačiū visiems, negailėjusiems savo laiko ir pastangų bei įvairiomis formomis, bent maža dalimi prisidėjusiems prie šios šventės idėjų išpildymo. Žmonių padėkos žodžiai ir šypsenos atperka visas negandas ir sunkumus, todėl dar kartą dėkojame visiems susirinkusiems. Tik toks gražus būrys kaimynų ir svečių stumia pirmyn ir kviečia ieškoti naujų idėjų.

 


6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

Lyduvėnų tiltas
18 lapkričio, 2022

Raseinių rajone, Lyduvėnų miestelyje, baigti kultūros paminklo – Lyduvėnų geležinkelio tilto – tvarkybos darbai.  Ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio […]

Petras Girdzijauskas
10 lapkričio, 2022

Petras Girdzijauskas gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Raseinių aps. Šimkaičių vlsč. Bulzgeniškių k. ūkininkų Jono ir Elenos Girdzijauskų šeimoje, […]

14 spalio, 2022

Minint kraštiečio rašytojo, dramaturgo, poeto Aleksandro Fromo-Gužučio 200-ąsias gimimo metines, Aušgirio kaime (Šimkaičių sen., Jurbarko r.), ant Siesarties upelio kranto, […]

4 spalio, 2022

Šiais metais bendradarbiavimas tarp VšĮ Šiluvos piligrimų centro ir VDU Katalikų teologijos fakulteto žengė dar vieną brandų žingsnį puoselėjant akademinės […]

Vaclovo Liubino nuotr.
13 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 12 d. Šiluvoje, Šilinių atlaiduose, buvo surengta Teisingumo saugojimo diena, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, […]

Jono Pauliaus II piligrimų centras
22 rugpjūčio, 2022

Nenumaldomai artėjant dvasiškai, o taip pat ir kultūriškai bene ilgiausią tradiciją turintiems Šilinių atlaidams, verta pažvelgti į šiandien dialogą su […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

9 rugpjūčio, 2022

Sovietmečiu Šiluvos miestelis buvo paverstas į kolūkio gyvenvietę. Jame buvo draudžiami atlaidai ir kovojama su jų organizatoriais. Tačiau šiandien mažą, […]

7 rugpjūčio, 2022

Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį rinkosi tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Gyventojų […]

11 liepos, 2022

Dantų balinimas per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo viena populiariausių kosmetinių dantų procedūrų. Iš pradžių buvo tiesiog siekiama negyvų dantų spalvą […]

Šiluva KAI komanda
3 gegužės, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė ketina atnaujinti Šiluvos miestelio parką. Projekto imasi architektų, […]

Raseiniai
24 vasario, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė sieks atnaujinti net kelias savo teritorijas, o vienai […]

18 vasario, 2022

Vasario 16-ąją Nemakščiuose įvyko mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymo šventė, į kurią susirinko būrys svečių ir vietos gyventojų. Lietuvos valstybei […]

Raseinių centras
31 sausio, 2022

Dažnai vyrauja nuomonė, kad miesto centras atspindi ir patį miesto veidą. Modernūs ir tvarūs sprendimai miesto centre neretai įkvepia taip […]

Šiluvos piligrimų centro muziejinė ekspozicija / Rūtos Giniūnaitės nuotr.
22 spalio, 2021

Šiluvos šventovė džiaugiasi dar vienu šiais metais įvykdytu kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų projektu – ,,Antano Vivulskio Šiluvos Apsireiškimo koplyčios […]

19 spalio, 2021

Antradienio vakarą Vilniuje jau šešioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

23 rugsėjo, 2021

Mykolo Romerio universitete (MRU) įteikti aktyviausių Lietuvos bendruomenių 2021 m. konkurso laimėtojai.  Jau šeštą kartą surengtas respublikinis konkursas šiais metais […]

Foto Agnietė Čisler
16 rugsėjo, 2021

Kaip ir kasmet, rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvos šventovėje vyko didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, dar žinomi Šilinių vardu. Kiekviena […]

Prezidentūros nuotr.
3 rugsėjo, 2021

Penktadienį Diana Nausėdienė lankėsi Raseiniuose, kur duris atvėrė Maltiečių vaikų dienos centras. Sveikindama susirinkusiuosius pirmoji ponia pasidžiaugė, kad Maltos ordino […]