kovo 31, 2017
Žemės ūkio ministerijos informacija
Galimybės vietos veiklos grupių bendradarbiavimui

Informuojame, kad nuo balandžio 3 d. pradedama įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,LEADER“ veiklos sritis „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paramos gali kreiptis kaimo arba dvisektorės vietos veiklos grupės (VVG), kurios įgyvendina Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) patvirtintas vietos plėtros strategijas.

Iš viso 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu Lietuvos kaimo ir dvisektorių VVG bendradarbiavimo projektams skirta 2,9 mln. Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2017 m. šioms VVG numatytas 724 tūkst. Eur siekiantis finansavimas. Svarbu paminėti, kad bendradarbiavimo projektuose gali dalyvauti ir kiti partneriai, t. y. miesto, žuvininkystės VVG, kurie prie bendrai vykdomo projekto  turi prisidėti savo fondo lėšomis (Europos socialinio fondo, Europos jūrų reikalų ir  žuvininkystės fondo, kt.).

Paramos paraiškas bendradarbiavimo projektams inicijuoti arba įgyvendinti šiais metais bus galima teikti 4 kartus atitinkamai pagal projekto pobūdį.

Nuo š. m. balandžio 3 d. iki balandžio 28 d. VVG galės teikti projektus tarptautinio bendradarbiavimo projektams inicijuoti. Paramos dydis – iki 3 000 Eur, paramos intensyvumas – 80 proc. Svarbu paminėti, kad parama, skirta pasirengti tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti tai pačiai VVG gali būti skirta tik vieną kartą per visą programinį laikotarpį.

Paramos paraiškas teritorinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti VVG  2017 m. galės teikti 2 kartus: nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. ir nuo  lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. Paramos dydis – iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas – 80 proc.

Paramos paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektams įgyvendinti VVG galės teikti nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Paramos dydis – iki 100 000 Eur, pramos intensyvumas – 80 proc. Jei projektas bus įgyvendinamas su VVG, kurios yra iš Baltijos jūros regiono, projektu turės būti siekiama įgyvendinti ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono vietos plėtros strategijos tikslus, kurie iš esmės  siejasi su VVG strategijų tikslais.

Bendradarbiavimo projektai kaimo VVG nėra naujovė, jos jau turi bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties. 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu buvo įgyvendintas 71 projektas, iš jų 39 – tarptautinio bendradarbiavimo. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų partneriai buvo Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Čekijos VVG. Bendradarbiavimo projektų sritys apėmė ir verslumo skatinimą, amatus, vaikų ir jaunimo stovyklų kūrybinių dirbtuvių organizavimą, kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimą, bendrų regionų prekių ženklų kūrimą ir leidybą, turistinių maršrutų ženklinimą, naujų paslaugų kaimo vietovėse kūrimą ir kt.

VVG, siekiančios daugiau sužinoti apie paramą bendradarbiavimo projektams, yra kviečiamos dalyvauti ŽŪM organizuojamuose seminaruose, kurie vyks balandžio 12 d. Kaune, Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmų 204 auditorijoje (adresas: Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53361 Kauno r.), balandžio 19 d. – Šiauliuose, Šaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (adresas: Aušros alėja 62, LT 76235, Šiauliai) ir  balandžio 21 d. Anykščiuose, Anykščių rajono savivaldybės Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių viešojoje bibliotekoje (adresas: Vyskupo skv. 1, Anykščiai LT- 29145).

Su taisyklėmis galite susipažinti čia

Share Button


vasario 28, 2020

Kauno rajono mero Valerijaus Makūno iniciatyva trečiadienį įvyko savivaldybės administracijos, Ramučių bendruomenės centro „Mūsų teisė“ ir Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) […]

vasario 26, 2020

Vasario 24 d. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje vyko „Istorijos pamoka kitaip“, kuri buvo skirta JAV piliečio, Vyties kryžiaus ordino kavalieriaus, […]

vasario 26, 2020

Šiaulių kultūros centras šiais metais Užgavėnes suorganizavo tikrąją kalendorinės šventės dieną miesto centre bei sukvietė visus švęsti pavasario pasitikimo ir […]

vasario 26, 2020

Vasario 24 d.  Kaune  senosiose Aleksoto kapinėse, o vėliau Aleksoto seniūnijoje vyko  Lietuvos savanorio – JAV piliečio, Vyties kryžiaus kavalieriaus,  […]

vasario 25, 2020

Viešosios įstaigos „Kaunas IN“ skelbta akcija „Kaunas pilnas gerumo“ sėkmingai pasibaigė –    Maltos ordino pagalbos tarnybos Kauno grupei nupirktas neįgaliesiems […]

vasario 25, 2020

Skatinant turiningą, kūrybingą vaikų laisvalaikį atostogų metu, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10) vasario 17–21 dienomis buvo […]

vasario 24, 2020

Vasario 22 d. vakarą Šiaulių arenoje (Jono Jablonskio g. 16) netrūko pasidabinusių šiauliečių, svečių iš kitų Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Baltarusijos […]

vasario 24, 2020

Vasario 22 d. Žaliūkių malūnininko sodyboje tradiciškai vyko Užgavėnių šventė. Šiemet žiema neparodė savo nagų, tad pernelyg jos vyti nereikėjo […]

vasario 19, 2020

Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centre vyko žemėlapių parodos „Valstybės siena – Lietuvos valstybingumo simbolis“, kuri skirta Lietuvos Nepriklausomybės […]

vasario 18, 2020

Vasario 18 d.. Kaune Petrašiūnų kapinėse  vyko pirmojo Lietuvos savanorio, plk. Kazio Škirpos (1895 -1979)  gimino 125-ųjų metinių paminėjimas, kuriame […]