17 vasario, 2020

Garbės piliečio regalijos įteiktos Algirdui Pranui Garbauskui

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Biržuose vyko dvi dienas. Svarbiausias šios šventės minėjimas vasario 16 dieną buvo surengtas Biržų kultūros centre. Šventės dalyvius pasveikino Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir Savivaldybės vadovams perdavė Vyriausybės vadovo S. Skvernelio sveikinimą bei vėliavą.

Visus biržiečius Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino Savivaldybės meras Vytas Jareckas, linkėdamas, kad savo valstybę kurtume visi dideliais ir mažais darbais, rinkdami mūsų atstovus Seime, savivaldoje, pasakydami savo nuomonę dėl svarbiausių dalykų.

„Šiandien mes turime puikią progą didžiuotis savo krašto žmonėmis: Biržų rajono savivaldybės garbės piliečių sąrašą papildo dar vienas mūsų krašto žmogus, vertinantis ir saugantis Biržų krašto istoriją, kultūrą. Džiaugiuosi biržiečiams galėdamas pristatyti Biržų rajono savivaldybės garbės pilietį Algirdą Praną Garbauską, Vabalninko krašto žmogų, kurį pažįsta ir žino visi rajono žmonės“, – šiais žodžiais meras V. Jareckas pradėjo regalijų įteikimo Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiui Algirdui Pranui Garbauskui ceremoniją.

Suteikti jam Biržų rajono Savivaldybės garbės piliečio vardą pasiūlė „Sėlos“ muziejus, rekomendacijas pateikė Vabalninko seniūnija ir Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas.

A. P. Garbauskas yra Vabalninko krašto istorijos metraštininkas, kraštotyrininkas, vienas iš Vabalninko krašto muziejaus steigėjų, aktyviai rinkęs eksponatus, istorinę medžiagą, ją sisteminęs ir pritaikęs kuriamai muziejaus ekspozicijai.

A. P. Garbauskas yra 2007 m. išleistos knygos „Dvidešimtojo amžiaus Vabalninkas“ bendraautorius, knygų „Vabalninko žiedas“, „Kur gimėm, kur augom“, „Natiškiai“, „Vabalninko krašto įvykiai ir žmonės“ sudarytojas ir autorius.

A. P. Garbauskas nuolat bendradarbiauja žiniasklaidoje, pats rūpinasi laikraščio „Vabalninko kraštas“ leidyba, maketavimu.

2010 m. A. P. Garbauskas apdovanotas Vabalninko krašto garbingiausiu apdovanojimu „Lino žiedo“ žymeniu.

A. P. Garbauskas yra fotografas, aktyvus meno mėgėjas, Neįgaliųjų draugijos narys, kolekcininkas.

Visi Algirdo Prano Garbausko visuomeniniai darbai turi išliekamąją vertę, skatina didžiuotis gimtuoju kraštu, domėtis jo istorija ir kultūra.

Nuo 1965 iki 2007 m. A. P. Garbauskas dirbo Vabalninko žemės ūkio technikume, turėjo profesijos mokytojo eksperto kvalifikaciją, išugdė daug žemės ūkio specialistų.

Biržų rajono savivaldybės taryba sausio 30 d. vykusiame posėdyje visais balsais priėmė sprendimą už nuopelnus Biržų kraštui suteikti Algirdui Pranui Garbauskui, Vabalninko krašto istorijos tyrinėtojui, krašto istorijos metraštininkui,  Vabalninko krašto muziejaus kūrėjui, knygų ir publikacijų istorinėmis krašto temomis autoriui, Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardą.

Pristatęs A. P. Garbausko nuopelnus Biržų kraštui, meras V. Jareckas įteikė Garbės piliečio žymenį ir dokumentus Algirdui Pranui Garbauskui. Garbingo apdovanojimo proga A. P. Garbauską sveikino Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas, Vabalninko krašto žmonių vardu – seniūnas Laimutis Braždžionis, kiti sveikintojai, dėkodami už jo prasmingą veiklą mūsų krašto labui, linkėdami gražių darbų.

P. Garbauskas padėkojo už įvertinimą ir linkėjimus.

Garbės piliečiui J. Naujalio dainą skyrė Biržų kultūros centro choras „Viktorija“, vadovaujamas Viktorijos Morkūnienės.

Po apdovanojimo ceremonijos meras Vytas Jareckas ir seniūnas Laimutis Braždžionis Algirdą Praną Garbauską išlydėjo į Vabalninką, kur tuo pačiu metu vyko Vasario 16-osios šventė. Vabalninkiečiai taip pat pasveikino Algirdą Praną Garbauską, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietį.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija


15 vasario, 2021

Vasario 16-ąją Panevėžio rajono Maženių kaimo gyventojams primena jų kaime 1938 metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 20-osioms metinėms.  Apie kaimo […]

Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
8 vasario, 2021

Nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, kuriame – per amžius sukauptos žinios, įgūdžiai, susiformavusios tradicijos, iš kartos į kartą perduodama […]

Seimo narė Guoda Burokienė
8 vasario, 2021

Chaosas, prasta komunikacija ir pavienių ministrų tušti pažadai. Taip iš šalies atrodo Vyriausybės pastangos spręsti karantino atlaisvinimą. Visą praėjusią savaitę […]

Velžio projektas
5 vasario, 2021

Praėjusią savaitę Panevėžio rajono savivaldybės administracija tarybos nariams pateikė 2021 m. biudžeto projektą.  Planuojamos biudžeto pajamos – 38,9 mln. eurų. […]

5 vasario, 2021

Kartų atskirties dėl atstumo ir kalbos barjero problema nėra nauja – išvykus gyventi į užsienį, šeimos dažnai susilaukia vaikų kitoje […]

Dr. Andrius Pranculis
5 vasario, 2021

2021 m. sausio mėn. į Respublikinę Panevėžio ligoninę buvo paguldytas pacientas, kuriam buvo diagnozuota sunki aortos disekacijos būklė. Ligoniui situacija […]

4 vasario, 2021

Panevėžio rajono vaikų globos namai Linkaučių kaime baigė gyvavimą. Juose gyvenę 28 vaikai įkurdinti trijuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose Piniavos, […]

Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos komanda 2020 m. dalyvavo konkurse „Gardu, kaip du medu". Trečia iš kairės sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė
2 vasario, 2021

Apie Panevėžio rajono bendruomenes, jų veiklą ir pasiekimus, apie tai, ko iš ši rajono gyventojų nepajėgė atimti pandemija, kalbamės su […]

29 sausio, 2021

Siekiant, kad kuo greičiau UAB „AQ Wiring Systems“ Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) galėtų būti pradedamos statybos, šiandien Panevėžio miesto […]

27 sausio, 2021

Panevėžio rajono savivaldybėje didinami pagalbos pinigai už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) šeimose. Socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, […]

27 sausio, 2021

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų 2021 m. programą. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai LR žemės […]

27 sausio, 2021

Rankininkas ir rankinio treneris Sergejus Sokolovas šiuo metu dirba Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje ir Panevėžio sporto centre treneriu, kur […]

26 sausio, 2021

Pastaruosius metus gyvename susitelkę į vieną netikėtai visą pasaulį užklupusią pandemiją. Kurį laiką, rodėsi, tai didžiausia problema, kurią turime įveikti. […]

Reginos Slučkienės nuotr.
21 sausio, 2021

Panevėžio rajono savivaldybės taryba nutarė Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą suteikti žinomam gamtininkui Antanui Slučkai. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į Garbės […]

14 sausio, 2021

Baigėsi jau dešimtą kartą vykusi akcija „Knygų Kalėdos“, kurią pirmą kartą 2011 m. inicijavo ir toliau globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. […]

13 sausio, 2021

LAISVEI JAU 30. AR DAR TIK 30? KOKIA BUVO LAISVĖS KAINA? AR PRISIMENI? AŠ PRISIMENU… Šiais žodžiais šiandien prasidėjo Panevėžio […]

12 sausio, 2021

Iki sausio 16 d. (imtinai) miestiečiai kviečiami mobiliajame punkte profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Tyrimui prašome registruotis tel. 1808 ir […]

6 sausio, 2021

Šiandien nuotoliniu būdu vykusiame LR Seimo Kultūros komiteto posėdyje buvo aptartas Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybų klausimas. „Džiugu, kad šis […]

5 sausio, 2021

Didžiosios metų šventės kai kuriems vaikams tapo tikru išbandymu. Karantinas, ribojamas išvykimas iš gyvenamosios teritorijos ir net draudimas švęsti daugiau […]

2 sausio, 2021

AB „Panevėžio energija“ pranešė, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatyta vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – […]