27 rugsėjo, 2016
Inga Kanapeckienė, Šakių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Įvyko Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas pirmininkavo 2016 m. rugsėjo 23 d. tarybos posėdžiui, kuriame buvo priimti 42 sprendimai.

Taryba patvirtino Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, kuriuose nustatyta Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo tvarka, Garbės piliečio teisės, statuso praradimas ir atminimo įamžinimo būdai.

Pakeista rajono savivaldybės Etikos komisijos sudėtis vietoj Aldonos Danutės Narkūnienės (Keturnaujienos bendruomenės centro pirmininkė), įrašyta Irena Sakalauskienė (Girėnų bendruomenės centro pirmininkė).

Sudaryta rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, darbo grupė rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams ir papildymams parengti. Grupę sudaro Edgaras Pilypaitis – rajono savivaldybės mero pavaduotojas (darbo grupės pirmininkas), Vaidas Balčiūnas – rajono savivaldybės tarybos Regioninės plėtros komiteto pirmininkas, Inga Kanapeckienė – rajono savivaldybės tarybos sekretorė, Aušrelė Pukinskienė – rajono savivaldybės tarybos Finansų komiteto pirmininkė, Juozas Puodžiukaitis – rajono savivaldybės tarybos Ūkio komiteto pirmininkas, Rima Rauktienė – rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, Arvydas Šlėderis – rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas, Mindaugas Tarnauskas – rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas, Jungtinės opozicinės frakcijos seniūnas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Darbo partijos frakcijos seniūnas, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai) frakcijos seniūnas.

Patvirtinti Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatai, kuriuose numatyti pagrindiniai savivaldybės administracijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės, valdymas ir struktūra, darbo organizavimas, dokumentų valdymas bei asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka, administracijos lėšų šaltiniai, jų naudojimas ir finansinės veiklos kontrolė, administracinė veiklos perdavimas ir priėmimas.

Nuspręsta prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus priskirti 9,5300 ha ploto teritoriją, esančią Plokščių seniūnijoje, Plokščių kaime neprivatizuojamai kitos paskirties žemei, numatant bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos naudojimo būdą bei pradėti rengti Šakių rajono kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programos su priemonių planu ir sprendinių įgyvendinimo  stebėsenos ataskaitos papildymą.

Taryba pripažinimo netekusiu galios rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-265 „Dėl komunalinių atliekų šalinimo ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išdėstymo aikštelių schemų tvirtinimo“, nes už šios funkcijos įgyvendinimą, pagal pasikeitusį įstatymą, yra atsakinga savivaldybės administracija.

Patvirtinti Gotlybiškių kaimo – Slavikų ir Tilto gatvių išdėstymo planai, nustatyti Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centre teikiamų paslaugų tarifai bei pakeistas Rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metais objektų sąrašas.

Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės investicijų planavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų investicinių projektų, finansuojamų iš įvairių finansavimo šaltinių, planavimą, rengimą ir įgyvendinimą (kai pareiškėja yra Savivaldybės administracija), šio proceso dalyvių tarpusavio santykius.

Nuspręsta pakeisti ir iš dalies papildyti 2016 metų biudžetą. 14 033 Eur sumažinamos administracijos direktoriaus rezervo lėšos, kurios paskirstomos 5 000 Eur derliaus šventės organizavimui, 4 000 Eur tarnybinio automobilio įsigijimui (trūkstamos lėšos), 915 Eur seniūnijoms rinkimų organizavimui, 1 218 Eur skiriama Žvirgždaičių seniūnijai paminklinio akmens Nepriklausomybės Akto signataro Justino Staugaičio tėviškėje pastatymui, 2 000 Eur Zanavykų muziejui daliniam apmokėjimui už amatininkų namo techninį projektą, 900 Eur vaikų dienos centrui „Gelbėkit vaikus“ už santechnikos darbus ir t.t.

Pritarta rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai. Nuo spalio 10 d.  10 metų terminui VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perduotos negyvenamosios patalpos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklai vykdyti. Perduotos patalpos 5 metų laikotarpiui asociacijai Sintautų bendruomenės centras, 10 metų laikotarpiui asociacijai Bliuviškių bendruomenės centras, Žvirgždaičių progimnazijai, Lekėčių mokyklai. Perduotas Lekėčių seniūnijai autobusas IVECO.

Išnuomotas savivaldybės būstas R. Bastienei, parduotas savivaldybės būstas būsto nuomininkei Loretai Vasiliauskienei.

Pritarta projektams „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“, „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“, Sudargo atnaujinimas ir plėtra“, Slavikų kaimo atnaujinimas ir plėtra“, Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“, „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“, „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“, „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Pritarta projektams „Šakių miesto infrastruktūros modernizavimas“ plėtojant Medžiotojų g., Vingio g., Staugaičio g., Jazminų g., L. Giros g., E. Steponaičio g., Birutės g., Aušros g., Griškabūdžio g., V. Kudirkos g., Vytauto g., P. Vaičaičio g., J. Basanavičiaus g., S. Banaičio gatvėse susisiekimą vietinės reikšmės keliais (gatvėmis) – gerinant šių kelių (gatvių) techninius parametrus bei diegiant eismo saugos priemones ir „Zyplių dvaro pirmojo svirno pastato modernizavimas pritaikant turizmui ir kultūrinei veiklai“, kurio tikslas kompleksiškai sutvarkyti Zyplių dvaro pirmąjį svirną, pritaikant turizmui ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srauto didėjimui, padidinti jo žinomumą bei pritaikyti jį kultūrinių paslaugų teikimui.

Kai yra pasikeitusios kai kurios sąlygos nutarta pritarti Šakių „Varpo“, Kidulių, Sintautų pagrindinių mokyklų bei Šakių lopšelio – darželio „Berželis“ direktorių atlyginimų pakeitimui.

Leista išimties tvarka 2016/2017 mokslo metais komplektuoti klases Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje, Žvirgždaičių progimnazijoje, Plokščių mokykloje – daugiafunkciame centre, Paluobių mokykloje-daugiafunkciame centre, Kriūkų mokykloje – daugiafunkciame centre,  Šakių „Varpo“ mokykloje ir Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje, Kidulių pagrindinėje mokykloje ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriuje, Slavikų pagrindinėje mokykloje bei pakeistas Bendrojo ugdymo mokyklų, vaikų darželių, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro ir Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus bendrojo ugdymo klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo bei mišrių grupių skaičių 2016/2017 mokslo metams priedas.

Apsvarsčius visus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus pasisakė 2016 m. rugpjūčio 16 d. paskirtas Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Karolis Podolskis.

Pareiškimus perskaitė tarybos nariai Juozas Bertašius, Paulius Puskunigis ir Irena Haase. Kreipimąsi į Lietuvos žurnalistų sąjunga bei Valstybės saugumo departamentą perskaitė tarybos narys Mindaugas Tarnauskas ir viešą poziciją pareiškė Jungtinė opozicinė frakcija.


6 gruodžio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko Seimo narių grupės siūlomų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektų […]

2 gruodžio, 2022

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė šiandien pasirašė susitarimą su savivaldybių vadovais dėl meno ir dizaino viešosiose […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministerija nutraukia dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija. 1993 m. pasirašytas susitarimas numato bendradarbiavimą ministerijų valdymo […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje patrulinio laivo „Gintaras Žagunis“ krikšto ir naujų katerių šventinimo […]

25 lapkričio, 2022

Lapkričio 25 d. Kaune buvo surengtas tarptautinis simpoziumas „Europos idėja“. Simpoziume gyvai dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos prezidentai, nuotoliniu būdu […]

23 lapkričio, 2022

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką. Vidaus […]

Prie Pegaso skulptūros kalba jos autorius Vilniaus dailės akademijos docentas prof. Arvydas Ališanka / Linos Poškevičiūtės nuotr.
10 lapkričio, 2022

Lukšiuose pristatyta skulptūra „Pegasas“ (autorius prof. Arvydas Ališanka), skirta kraštiečiui skulptoriui Vincui Grybui (1890 10 03–1941 07 03), kilusiam iš […]

9 lapkričio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybės) pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

27 spalio, 2022

Praėjusią savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių atstovus pakvietė į praktinį seminarą-diskusiją „Pirkimų centralizavimo problematika […]

25 spalio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Prahos proceso 4-ojoje ministrų konferencijoje, kurioje aptarti pagrindiniai migracijos srities iššūkiai, pastarųjų metų krizių […]

Vytautas Lansbergis
20 spalio, 2022

Jonas Mekas rašė: „Tai, kas įvyko Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybė – tai yra Fluxus!“ Jis ne vienintelis pastebėjo Lietuvos visuomeninio judėjimo […]

VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis, LKI direktorė Albina Auksoriūtė, Seimo Pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas / Viktorijos Chornos nuotr.
18 spalio, 2022

Vilniuje spalio 13 d. pasibaigė 19-oji tarptautinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) mokslinė konferencija „Kalba ir migracija“, kurioje lingvistai iš […]

11 spalio, 2022

Spalio 10 d. Europos Komisija patvirtino Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, […]

8 spalio, 2022

Šalies savivaldybėms, labiausiai nusipelniusioms konkrečiose srityse, spalio 7 dienos vakarą Vilniuje išdalinti svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai – 16 bronzinių „Auksinės […]

Gintarė Skaistė
7 spalio, 2022

Šiandien Finansų ministrė Gintarė Skaistė bei Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pristatė sprendimus su energijos kainų šoku besidorojančiam verslui. […]

Martyno Ambrazo nuotr.
4 spalio, 2022

Rugsėjo 29 d. miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ pakvietė prioritetinių sostinės sektorių atstovus ir institucinius partnerius į […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
1 spalio, 2022

Rugsėjo 27–29 d. po ilgų pandeminių metų į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija šiandien baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 5 […]

Šakių rajono savivaldybės atstovai domėjosi mobiliųjų ambulatorijų veikla ir jų vidaus įranga
30 rugsėjo, 2022

Alytaus rajono savivaldybė yra sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo ir priartinimo prie paciento pavyzdys kitoms šalies savivaldybėms. Čia jau pusę metų […]

30 rugsėjo, 2022

Turto bankas, siekdamas kuo efektyviau panaudoti Šakiuose valdomą administracinį valstybės turtą, įgyvendino visą eilę pokyčių, kurie šiandien leidžia pasidžiaugti rezultatais. […]