4 gegužės, 2016
Joniškio rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė Tarybai už savo ir administracijos darbą

Balandžio 29 d. vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 13 posėdyje patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaita. Administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos veiklos ataskaita pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas.

Veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą, taip pat pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų praeitų metų veiklos ataskaitų duomenys.

Veiklos ataskaitos pradžioje pateikiama informacija apie administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko dalyvavimą seminaruose, komisijų darbe, renginiuose. 2015 m. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2363 įsakymus, iš jų 60 norminių teisės aktų. Priimtų teisės aktų skaičius 2013–2015 m. išliko panašus.

Įgyvendinant savivaldybės prioritetinę veiklos kryptį – administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo paslaugų gavėjams tobulinimas, administracinės naštos mažinimas, siekiant skatinti  elektroninių administracinių paslaugų naudojimą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą gyventojams ir verslui, įgyvendintas  projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Projekto įgyvendinimo metu į elektroninę erdvę perkeltos 42 savivaldybėje teikiamos administracinės paslaugos.

Administracijos direktorius A. Rudnickas pristatydamas ataskaitą Tarybos nariams trumpai apžvelgė visas sritis, išskirdamas pagrindinius ir svarbiausius 2015 m. atliktus darbus. Jo teigimu, didžiausias leistinas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius per praeitus metus nekito (194).

Administracijos direktorius pasidžiaugė, kad nuo 2013 m. savivaldybės biudžetas kasmet didėja, 2015 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas be dotacijų ir paskolos lėšų įvykdytas 103,5 proc., t. y. pajamų planas viršytas beveik 400 tūkst. Eur. 2015 m. biudžeto lėšų įsiskolinimas sudarė 0,5 mln. Eur, kuris, lyginant su 2013 m., sumažėjo 0,6 mln. Eur.

2015 m. – tai projektų įgyvendinimo baigiamasis laikotarpis, todėl vykdyta aktyvi veikla Europos Sąjungos (ES) regioninių projektų planavimo srityje. 2015 m. pabaigti įgyvendinti tęstiniai ES paramos projektai: Joniškio miesto centrinės dalies kompleksiškas sutvarkymas, Žagarės kultūros centro pastato, Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcija ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime.

Taip pat įgyvendinamas projektas „Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pernai pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. ES paramos projektai: „Viešosios infrastruktūros prie daugiabučių namų Joniškio mieste, Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. atnaujinimas“, „Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio rajone. Daugiabučio namo, esančio Pakluonių g. 60, statyba“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtras Joniškio rajone“.

Kalbėdamas apie infrastruktūros sritį administracijos direktorius minėjo skaičius: 2015 m. įrengta (rekonstruota) 3500 kv. m šaligatvių, išasfaltuota 4,7 km kelių ir užtaisyta 2875 kv. m duobių. Apžvelgtos ir statinių naudojimo priežiūros administravimo (patikrinti 334 statiniai, iš jų 89 – ypatingi pastatai, į apskaitą įtraukti 173 bešeimininkiai statiniai), socialinio būsto nuomos ir administravimo (priimti 247 prašymai), viešosios tvarkos sritys.

Žemės ūkio skyrius sutvarkė 0,25 km drenažo rinktuvų, 20,4 km griovių, 36 pralaidas ir 1 tiltą. Taip pat atliko 3396 žemės ūkio technikos technines apžiūras, 579 transporto priemonių registraciją.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi 2656 mokiniai. Lyginant 2014–2015 mokslo metų pradžią su 2015–2016 mokslo metų pradžia mokinių sumažėjo 199 mokiniais. 2015 m. laikyti pagrindinę brandos egzaminų sesiją bendrojo ugdymo mokyklose registravosi 202 abiturientai. Aukščiausią šimto balų įvertinimą gavo vienas Joniškio „Aušros“ gimnazijos abiturientas iš matematikos valstybinio brandos egzamino. Rajono apibendrintas valstybinių brandos egzaminų rodiklis yra aukštesnis už šalies savivaldybių rezultatų vidurkį. Administracijos direktorius pasidžiaugė puikiais rajono sportininkų pasiekimais. 2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynėse Joniškio rajonas tapo nugalėtoju.

Didelis dėmesys pernai buvo skiriamas jaunimui. 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsteigtas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras.

2015 m. valstybės paramai, socialinei piniginei paramai, piniginei paramai išimties atveju, socialinėms paslaugoms teikti ir plėsti, neįgalių žmonių socialinei integracijai ir sveikatos priežiūrai buvo skirta beveik 7,7 mln. Eur. Lyginant su 2014 m., socialinei paramai įgyvendinti ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programoms įgyvendinti efektyviau skirstant socialinę paramą buvo panaudota 295 tūkst. Eur mažiau.

Viešųjų pirkimų komisijai įvykdžius pirkimus, administracija pasirašė 40 sutarčių. Per 2015 m. pasirašyta daugiau nei 183 viešųjų pirkimų sutartys ar sutarčių pakeitimai. Lyginant su ankstesniais metais, skaičius mažėja, tačiau tai susiję su ES finansavimo laikotarpiu, kitais metais šis skaičius didės.

Teisės ir metrikacijos skyrius savivaldybės administracijai atstovavo 33 teisminėse bylose, o 716 gyventojų suteikta pirminė teisinė pagalba.

Seniūnijos skiria didelį dėmesį viešosioms erdvėms tvarkyti, prižiūri veikiančias ir neveikiančias kapines, atlieka kitus ūkinius darbus. Didžioji dalis darbų atlikta žmonių, dirbančių viešuosius darbus ar žmonių, atidirbančių už socialines pašalpas. Direktoriaus teigimu, šių žmonių skaičius kasmet mažėja, todėl seniūnijos susiduria su žmonių trūkumu, todėl administracija planuoja Tarybai teikti siūlymą priimti seniūnijose papildomų darbuotojų aplinkai prižiūrėti.

Trumpai apžvelgęs 2015 metus ir svarbiausius įvykdytus darbus, administracijos direktorius  padėkojo savo pavaduotojui, administracijos darbuotojams už pasiektus rezultatus, o kitąmet rezultatai tikisi bus tik geresni.

Išsamiau su ataskaita galima susipažinti čia.


Seimo kanceliarijos nuotr.
1 spalio, 2022

Rugsėjo 27–29 d. po ilgų pandeminių metų į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija šiandien baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 5 […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

20 rugsėjo, 2022

Utenoje prasideda Vidaus reikalų ministerijos organizuojamas renginių ciklas, skirtas pasidalinti gerosiomis patirtimis įgyvendinant bendruomenės inicijuotas vietos plėtros (BIVP) strategijas ir […]

20 rugsėjo, 2022

Nuo iš Baltarusijos besibraunančių neteisėtų migrantų apgręžimo politikos taikymo pradžios Lietuvos pasieniečiai jų į šalį neįleido jau 15 tūkst. Šeštadienį […]

19 rugsėjo, 2022

Nuo pirmadienio, rugsėjo 19 d., į Lietuvą per Europos Sąjungos išorės sieną atvykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė. Atsižvelgus […]

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė
17 rugsėjo, 2022

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamentui skaitė metinį pranešimą apie situaciją Europos Sąjungoje. Ir nors didžioji dalis […]

Karolina Mickutė
13 rugsėjo, 2022

Antradienį Trišalės tarybos posėdyje tęsiamos diskusijos dėl minimalios mėnesio algos (MMA), kuri būtų taikoma nuo 2023 m., dydžio ir skaičiavimo […]

12 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Klaipėdos regione. Susitikime […]

Prezidentūros nuotr.
8 rugsėjo, 2022

Šiandien Prezidentūroje atidarytas ketvirtasis Regionų forumas. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino forumo dalyvius. Šalies vadovo inicijuotas kasmetinis Regionų forumas, […]

6 rugsėjo, 2022

Vidaus reikalų ministerija siūlo pratęsti nepaprastąją padėtį Lietuvoje iki šių metų gruodžio 16 d. 24 valandos 00 minučių. Ministerijos siūlymu […]

30 rugpjūčio, 2022

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko iniciatyva šiandien surengta konferencija apie laivybos Nemuno aukštupyje  atgaivinimą, infrastruktūros kūrimą. Konferencijoje dalyvavo abiejų […]

Karolina Mickutė
30 rugpjūčio, 2022

Antradienį trišalėje taryboje svarstoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMin) siūloma atnaujinta minimaliosios mokestinės algos (MMA) apskaičiavimo tvarka. Pagal ją svarbiu […]

Žvyro karjeras šalia Karklės
29 rugpjūčio, 2022

Siekdama išsaugoti vertingą Pakarklės mišką, Kauno rajono savivaldybė tęsia konsultacijas su Aplinkos ministerija ir ieško papildomų teisinių saugiklių. Meras Valerijus […]

25 rugpjūčio, 2022

Norint, kad įtraukusis ugdymas neliktų tik deklaratyviu siekiu, būtina kuo greičiau spręsti švietimo pagalbos specialistų trūkumo problemą bei peržiūrėti, kiek […]

23 rugpjūčio, 2022

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas (VTD) prie Vidaus reikalų ministerijos taps Viešojo valdymo agentūra – jau […]

22 rugpjūčio, 2022

Rusijai užpuolus Ukrainą dar labiau paaštrėjo ir taip nestabili geopolitinė situacija regione. Baltijos ir Šiaurės šalys patiria daugiau hibridinių ir […]

18 rugpjūčio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė vizito Šiauliuose metu pristatė specialųjį priedangos ženklą. Juo pažymėtas pirmasis statinys šalyje – Juliaus Janonio […]

16 rugpjūčio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), antikorupciniu požiūriu įvertinusi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, reglamentuojantį savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

Klaipėdos LEZ
4 rugpjūčio, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Lietuvos savivaldybių infrastruktūros projektams skiria 10 mln. eurų. Pasinaudojusios šiomis lėšomis, jos galės įrengti ir tobulinti […]