4 gegužės, 2016
Joniškio rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius atsiskaitė Tarybai už savo ir administracijos darbą

Balandžio 29 d. vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 13 posėdyje patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaita. Administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos veiklos ataskaita pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas.

Veiklos ataskaitoje pateikta informacija apie savivaldybės administracijos direktoriui priskirtų funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų panaudojimą, taip pat pateikti savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų praeitų metų veiklos ataskaitų duomenys.

Veiklos ataskaitos pradžioje pateikiama informacija apie administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko dalyvavimą seminaruose, komisijų darbe, renginiuose. 2015 m. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2363 įsakymus, iš jų 60 norminių teisės aktų. Priimtų teisės aktų skaičius 2013–2015 m. išliko panašus.

Įgyvendinant savivaldybės prioritetinę veiklos kryptį – administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo paslaugų gavėjams tobulinimas, administracinės naštos mažinimas, siekiant skatinti  elektroninių administracinių paslaugų naudojimą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą gyventojams ir verslui, įgyvendintas  projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Projekto įgyvendinimo metu į elektroninę erdvę perkeltos 42 savivaldybėje teikiamos administracinės paslaugos.

Administracijos direktorius A. Rudnickas pristatydamas ataskaitą Tarybos nariams trumpai apžvelgė visas sritis, išskirdamas pagrindinius ir svarbiausius 2015 m. atliktus darbus. Jo teigimu, didžiausias leistinas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius per praeitus metus nekito (194).

Administracijos direktorius pasidžiaugė, kad nuo 2013 m. savivaldybės biudžetas kasmet didėja, 2015 m. savivaldybės biudžeto pajamų planas be dotacijų ir paskolos lėšų įvykdytas 103,5 proc., t. y. pajamų planas viršytas beveik 400 tūkst. Eur. 2015 m. biudžeto lėšų įsiskolinimas sudarė 0,5 mln. Eur, kuris, lyginant su 2013 m., sumažėjo 0,6 mln. Eur.

2015 m. – tai projektų įgyvendinimo baigiamasis laikotarpis, todėl vykdyta aktyvi veikla Europos Sąjungos (ES) regioninių projektų planavimo srityje. 2015 m. pabaigti įgyvendinti tęstiniai ES paramos projektai: Joniškio miesto centrinės dalies kompleksiškas sutvarkymas, Žagarės kultūros centro pastato, Žagarės miesto aikštės prieigų rekonstrukcija ir bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Gasčiūnų kaime.

Taip pat įgyvendinamas projektas „Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pernai pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. ES paramos projektai: „Viešosios infrastruktūros prie daugiabučių namų Joniškio mieste, Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. atnaujinimas“, „Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio rajone. Daugiabučio namo, esančio Pakluonių g. 60, statyba“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtras Joniškio rajone“.

Kalbėdamas apie infrastruktūros sritį administracijos direktorius minėjo skaičius: 2015 m. įrengta (rekonstruota) 3500 kv. m šaligatvių, išasfaltuota 4,7 km kelių ir užtaisyta 2875 kv. m duobių. Apžvelgtos ir statinių naudojimo priežiūros administravimo (patikrinti 334 statiniai, iš jų 89 – ypatingi pastatai, į apskaitą įtraukti 173 bešeimininkiai statiniai), socialinio būsto nuomos ir administravimo (priimti 247 prašymai), viešosios tvarkos sritys.

Žemės ūkio skyrius sutvarkė 0,25 km drenažo rinktuvų, 20,4 km griovių, 36 pralaidas ir 1 tiltą. Taip pat atliko 3396 žemės ūkio technikos technines apžiūras, 579 transporto priemonių registraciją.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi 2656 mokiniai. Lyginant 2014–2015 mokslo metų pradžią su 2015–2016 mokslo metų pradžia mokinių sumažėjo 199 mokiniais. 2015 m. laikyti pagrindinę brandos egzaminų sesiją bendrojo ugdymo mokyklose registravosi 202 abiturientai. Aukščiausią šimto balų įvertinimą gavo vienas Joniškio „Aušros“ gimnazijos abiturientas iš matematikos valstybinio brandos egzamino. Rajono apibendrintas valstybinių brandos egzaminų rodiklis yra aukštesnis už šalies savivaldybių rezultatų vidurkį. Administracijos direktorius pasidžiaugė puikiais rajono sportininkų pasiekimais. 2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynėse Joniškio rajonas tapo nugalėtoju.

Didelis dėmesys pernai buvo skiriamas jaunimui. 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsteigtas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras.

2015 m. valstybės paramai, socialinei piniginei paramai, piniginei paramai išimties atveju, socialinėms paslaugoms teikti ir plėsti, neįgalių žmonių socialinei integracijai ir sveikatos priežiūrai buvo skirta beveik 7,7 mln. Eur. Lyginant su 2014 m., socialinei paramai įgyvendinti ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programoms įgyvendinti efektyviau skirstant socialinę paramą buvo panaudota 295 tūkst. Eur mažiau.

Viešųjų pirkimų komisijai įvykdžius pirkimus, administracija pasirašė 40 sutarčių. Per 2015 m. pasirašyta daugiau nei 183 viešųjų pirkimų sutartys ar sutarčių pakeitimai. Lyginant su ankstesniais metais, skaičius mažėja, tačiau tai susiję su ES finansavimo laikotarpiu, kitais metais šis skaičius didės.

Teisės ir metrikacijos skyrius savivaldybės administracijai atstovavo 33 teisminėse bylose, o 716 gyventojų suteikta pirminė teisinė pagalba.

Seniūnijos skiria didelį dėmesį viešosioms erdvėms tvarkyti, prižiūri veikiančias ir neveikiančias kapines, atlieka kitus ūkinius darbus. Didžioji dalis darbų atlikta žmonių, dirbančių viešuosius darbus ar žmonių, atidirbančių už socialines pašalpas. Direktoriaus teigimu, šių žmonių skaičius kasmet mažėja, todėl seniūnijos susiduria su žmonių trūkumu, todėl administracija planuoja Tarybai teikti siūlymą priimti seniūnijose papildomų darbuotojų aplinkai prižiūrėti.

Trumpai apžvelgęs 2015 metus ir svarbiausius įvykdytus darbus, administracijos direktorius  padėkojo savo pavaduotojui, administracijos darbuotojams už pasiektus rezultatus, o kitąmet rezultatai tikisi bus tik geresni.

Išsamiau su ataskaita galima susipažinti čia.


R. Dačkaus nuotr.
23 sausio, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Varšuvoje kartu su Lenkijos Prezidentu Andrzejumi Duda dalyvavo 1863–1864 m. sukilimo, dar vadinamo Sausio […]

23 sausio, 2023

2023 m. švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 136 mln. Eur. […]

19 sausio, 2023

Artimiausiais metais ketinama mažinti finansavimą kelių priežiūrai ir plėtrai, o tai, pasak šalies savivaldybių, mokesčių mokėtojams ir šalies biudžetui galiausiai […]

Habil. dr. Katarzyna Molek-Kozakowska
13 sausio, 2023

Populizmą galima tirti dviem būdais. Vienas iš jų remiasi politikos mokslų perspektyva, nagrinėjant, kaip kai kuriems politikams ir partijoms pavyksta […]

R. Dačkaus nuotr.
29 gruodžio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas, kurios nuo kitų metų leis savivaldai lanksčiau […]

M. K. Čiurlionis
22 gruodžio, 2022

Seimas, siekdamas pažymėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Baroko literatūros reikšmę Lietuvoje ir Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos rinktinės „Trys […]

20 gruodžio, 2022

Vidaus reikalų ministerijoje įvykusiame Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje aptarti šalies regionų ir visos valstybės plėtrai aktualūs klausimai, susiję su […]

14 gruodžio, 2022

Šiandien Panevėžio rajone lankėsi Telšių rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Kęstučio Gusarovo. Kolegų iš Žemaitijos vizito tikslas – pasidalyti dalyvaujamojo […]

6 gruodžio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko Seimo narių grupės siūlomų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektų […]

2 gruodžio, 2022

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė šiandien pasirašė susitarimą su savivaldybių vadovais dėl meno ir dizaino viešosiose […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministerija nutraukia dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija. 1993 m. pasirašytas susitarimas numato bendradarbiavimą ministerijų valdymo […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje patrulinio laivo „Gintaras Žagunis“ krikšto ir naujų katerių šventinimo […]

25 lapkričio, 2022

Lapkričio 25 d. Kaune buvo surengtas tarptautinis simpoziumas „Europos idėja“. Simpoziume gyvai dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos prezidentai, nuotoliniu būdu […]

23 lapkričio, 2022

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką. Vidaus […]

9 lapkričio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybės) pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai […]

4 lapkričio, 2022

2022-ieji – Lietuvos krepšinio šimtmečio metai. 1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio varžybos, o 1937 […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

27 spalio, 2022

Praėjusią savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių atstovus pakvietė į praktinį seminarą-diskusiją „Pirkimų centralizavimo problematika […]

25 spalio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Prahos proceso 4-ojoje ministrų konferencijoje, kurioje aptarti pagrindiniai migracijos srities iššūkiai, pastarųjų metų krizių […]

Vytautas Lansbergis
20 spalio, 2022

Jonas Mekas rašė: „Tai, kas įvyko Lietuvoje, Lietuvos nepriklausomybė – tai yra Fluxus!“ Jis ne vienintelis pastebėjo Lietuvos visuomeninio judėjimo […]