24 vasario, 2016
Gediminas Čepulis, Joniškio rajono savivaldybės meras

Joniškio rajono savivaldybės meras: „Šiemet numatoma atlikti nemažai svarbių darbų“

Vasario 15 d. vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžetas: pajamos – 20141,9 tūkst. Eur, asignavimai – 20443,9 tūkst. Eur, paskolų lėšos investicijų projektams finansuoti – 302 tūkst. Eur. Nustatyta, kad iš 905,3 tūkst. Eur Joniškio rajono savivaldybės biudžeto piniginių lėšų likučio, esančio 2016 m. sausio 1 d., 897,5 tūkst. Eur būtų naudojama paskoloms grąžinti.

Savivaldybės skola 2016 m. sausio 1 d. siekė 4936,4 tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 4451,4 tūkst. Eur, kitos skolos – 485 tūkst. Eur. 2015 m. sausio 1 d. buvo – 5674,1 tūkst. Eur. Per metus skola sumažinta 737,7 tūkst. Eur. Šiais metais planuojama skolą sumažinti dar 650 tūkst. Eur.

2016 m. savivaldybės biudžete pajamas daugiausiai sudaro mokesčiai ir dotacijos, o didžiausia savivaldybės išlaidų dalis tenka švietimo sričiai (virš 40 proc.), kiek mažesnė dalis (apie 20 proc.) – socialinei paramai, kitoms išlaidoms – apie 40 proc.

Teigiamai vertinu šiųmetinį biudžetą, jis subalansuotas pakankamai optimistinis, vykdoma koalicinė sutartis, numatyti biudžeto lėšomis įgyvendinti darbai svariai prisidės prie Joniškio rajono gyventojų gerovės kūrimo.

Nors savivaldybės biudžeto asignavimai ir yra didesni 1,5 proc. nei pajamos (tai sudaro 302 tūkst. Eur), tačiau tokia suma susidaro dėl to, kad yra imama paskola investiciniams projektams finansuoti. Įstatymu tai yra leidžiama, todėl geriau buvo patvirtinti tokį biudžetą ir šias lėšas skirti projektams įgyvendinti taip pagerinant žmonių gyvenamąją aplinką, nei turėti idealiai subalansuotą biudžetą ir nežiūrėti į ateitį.

Toliau sėkmingai įgyvendinant Joniškio rajono savivaldybės 2015–2019 metų kadencijos Tarybos narių koalicijos bendrą veiklos programą, šių metų biudžeto lėšomis bus paliečiamos prioritetinės sritys, tokios kaip gyventojų saugumas, sveikatingumas, gyvenamosios aplinkos tvarkymas, energetika ir atliekų tvarkymas, švietimas, sportas, socialinė apsauga ir kt.

Rajono mokyklų tinklas sutvarkytas taip, kad papildomai skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto toms reikmėms, kurios susijusios su mokinio krepšeliu (pedagogų atlyginimams, mokymo priemonėms), neprireikia, pakanka skiriamo mokinio krepšelio.

Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas yra orientuotas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos įsisavinimą. Strateginio veiklos plano misija – tenkinant Joniškio rajono gyventojų viešuosius poreikius ir interesus, demokratiniu keliu plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti  kokybišką viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą.

2016 metais prasidės pirmųjų 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. Šiemet bus teikiamos paraiškos finansavimui gauti šiems projektams:  „Kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas Joniškio mieste“ (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. daugiabučių namų kvartalas), „Socialinio būsto plėtra Joniškio rajone“ (daugiabučio namo adresu Pakluonių g. Nr. 60 dviejų laiptinių pritaikymas socialiniam būstui),  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir Joniškio rajone“, „Joniškio Kultūros centro modernizavimas“.

Pagal projektą „Kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas Joniškio mieste“ (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. daugiabučių namų kvartalas) centriniame miesto kvartale bus padidinamos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengiami nauji šaligatviai, vaikų žaidimų aikštelės, treniruokliai, sutvarkoma lietaus nuvedimo sistema.

Taip pat bus atliekama gatvių apšvietimo rekonstrukcija Joniškio mieste. Planuojama atnaujinti ir išplėsti gatvių apšvietimo tinklus Livonijos ir Vilniaus gatvėse. Bus modernizuoti tinklai, pakeisti stulpai. Tam iš biudžeto skirta 200 tūkst. Eur. Atlikus darbus, tamsiu paros metu taps šviesiau ir gyventojams saugiau vaikščioti mieste.

Praeitais metais buvo parengtas investicinis projektas, o šiemet rajono biudžete skirta 90 tūkst. Eur Laisvalaikio ir sporto centro techniniam projektui parengti, pagal kurį bus statomas Laisvalaikio ir sporto centras su sporto sale ir baseinu.

Šiais metais turime ir naujovę – seniūnijų programose numatyta papildomai 30 tūkst. Eur seniūnijų vietinėms iniciatyvoms įgyvendinti, tai bus lyg ir paskata žmonėms, kurie sumokėjo didesnį mokestį už valstybinės žemės nuomą. Koalicijos iniciatyva, Tarybos narių sprendimu šie pinigai – trečdalis nuo padidinto nuomos mokesčio už valstybinės žemės nuomą (žemės ūkio paskirties žemės) surinktų lėšų dalis. Susirinkimo, kurio iniciatorius bus atitinkamos vietos seniūnas metu, gyventojai turės nuspręsti kam iš biudžeto skirtos lėšos seniūnijoje bus naudojamos.

Pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos fondų ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“, kurį administruos VšĮ Šiaulių atliekų tvarkymo centras. Bus įrengiamos kolektyvinės atliekų surinkimo aikštelės, pritaikytos dvinarės rinkliavos administravimui. Modernios ir atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus aikštelės bus rakinamos ir priskirtos tik tam tikram gyvenamųjų namų kvartalui. Savivaldybė prie projekto prisidėti biudžete numatė 97,2 tūkst. Eur.

Šiemet bus tęsiami Joniškio rytinio aplinkkelio tiesimo darbai. Jau vyksta projektavimo darbai pagal projektą „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis-Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys statybos darbai“. Planuojama suprojektuoti 1,5 km atkarpą su pėsčiųjų-dviračių taku, kurios plotis 7 m (važiuojamoji kelio dalis). Šiuo metu jau baigiama pastatyti 800 m aplinkkelio, kuris pradės veikti rudeniop. Nors atkarpa ir neilga, tačiau itin reikšminga, nes ją atidarius sumažės sunkiojo transporto eismo intensyvumas Kudirkos, Pašvitinio ir Respublikos gatvėse.

Taip pat šiemet planuojama atnaujinti Kudirkos gatvę. Bus atnaujinama kelio danga, pėsčiųjų-dviračių takas, automobilių stovėjimo aikštelė prie Melioratorių a., įrengiamas naujas apšvietimas. Šiemet planuojama dalinai tvarkyti ir Medžiotojų g. bei Vilties g. Joniškyje. Bus įrengiami šaligatviai, paviršinio vandens nuvedimo sistema. Kitais metais, gavus lėšų, šių gatvių tvarkymas bus pabaigtas.

Dar vienas šių metų darbas – Joniškio naujųjų kapinių nusausinimas ir daug kitų ne tokių didelių, bet svarbių darbų, kurie pagerins gyvenimo sąlygas.

Taip pat reikia pasidžiaugti aktyviomis kaimo bendruomenėmis, kurios kiekvienais metais teikia paraiškas, laimi projektus ir daro gražius darbus savo bendruomenėje. Savivaldybės biudžete šiemet numatyti 5 tūkst. Eur, kurie skirti prisidėti prie kaimo bendruomenių įgyvendinamų projektų. Jiems laimėjus finansavimą iš kitų fondų, savivaldybė prisidės biudžeto lėšomis.

Dėmesys biudžete skiriamas smulkiam ir vidutinio verslui. Šių metų biudžete Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo fonde, kuris skirtas finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus numatyta 20 tūkst. Eur. Fondo lėšomis siekiama sudaryti palankias sąlygas verslui plėsti, verslo iniciatyvoms skatinti, naujoms darbo vietoms kurti.

Šiais metais dar ne visomis 2014–2020 metų Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamomis programomis galime pasinaudoti ir teikti paraiškas finansavimui gauti, nes ministerijos dar nėra parengusios reikiamų dokumentų ir nėra paskelbti kvietimai teikti paraiškas, tačiau jau šiandien  planuojame, kad kitais metais tikrai turėtų pavykti gauti lėšų Joniškio miesto parkui sutvarkyti, moderniam ir šiuolaikiškam „Aušros“ gimnazijos stadionui įrengti ir Žagarės miesto vandenvietei pastatyti.


4 lapkričio, 2022

2022-ieji – Lietuvos krepšinio šimtmečio metai. 1922 m. balandžio 23 d. Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio varžybos, o 1937 […]

8 spalio, 2022

Šalies savivaldybėms, labiausiai nusipelniusioms konkrečiose srityse, spalio 7 dienos vakarą Vilniuje išdalinti svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai – 16 bronzinių „Auksinės […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

Joniškio rajono žemės ūkio bendrovei „Kepaliai“
15 vasario, 2022

Žemės ūkio  ministro patarėjas Daivaras Rybakovas įteikė „Pienės 2021“ apdovanojimą pirmosios vietos laimėtojai –Joniškio rajono žemės ūkio bendrovei „Kepaliai“ , kuri  […]

Muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas Česlovas Vaupšas
14 spalio, 2021

Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje stovi iš rąstų statyta trobelė. Pirmą kartą pamatęs lygini ją su kaimo klėtele ar […]

Tėvo Stanislovo namelis-muziejus Juodeikiuose / Broniaus Vertelkos nuotr.
3 rugsėjo, 2021

JUODEIKIAI – Joniškio rajono savivaldybės gyvenvietė, kelių „Žagarė–Piktuižiai“ ir „Martyniškiai–Rudiškiai“ sankryžoje, 13 kilometrų į pietus nuo Žagarės.  Ji įsikūrusi tarp […]

Nominacija „Ryškiausia spektaklio scenografija“ skirta dailininkams Lolitai Rūgytei ir Romualdui Drazdauskui
29 birželio, 2021

Savaitgalį Joniškio kultūros centre už įsimintiniausius, ryškiausius darbus mėgėjų teatro kūrėjams įteiktos metų nominacijos „Tegyvuoja teatras“. Didžiausia Lietuvos mėgėjų teatro […]

10 sausio, 2021

Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai paėmė 7 lūšis ir surašė protokolą asmeniui, kuris Joniškyje neteisėtai lūšis laikė, […]

1 gruodžio, 2020

Siekdama sumažinti rizikos grupės asmenų, sergančių koronavirusu (COVID-19) srautus į šalies gydymo įstaigų priėmimo skyrius ir Greitosios medicinos pagalbos stotis […]

30 lapkričio, 2020

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė apdovanojo keturiolika Lietuvos savivaldybių Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą. „Šiemet su jumis bendravome […]

6 lapkričio, 2020

Regiono centre – Šiaulių mieste – Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių merai pasirašė Šiaulių regiono plėtros […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

27 balandžio, 2020

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė dar 5 žvyrkelių asfaltavimo darbų sutartis. Rangos darbus per 2020 metus planuojama […]

27 balandžio, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

30 gegužės, 2019

Gegužės 29 dieną bendrijos  „Pakruojo Viltis“  nariai, lydimi bendrijos pirmininkės bei socialinės darbuotojos apsilankė Joniškio  „Saulės “ pagrindinėje mokykloje bei Dienos užimtumo centre. Šią išvyką […]

20 gegužės, 2019

Gegužės 16 d. gausus būrys joniškiečių pasitiko paramos žygio dviračiais „Galiu daugiau, nei tu manai“ dalyvius. Joniškyje prie kultūros centro […]

10 balandžio, 2019

Vitalijus Gailius, gimęs 1969 m. liepos 31 dieną,  Joniškio rajono meru išrinktas per pirmąjį tiesioginių mero rinkimų turą. Jo kandidatūrą […]

26 lapkričio, 2018

Jau ketvirtus metus iš eilės, o šiemet pirmą kartą, Joniškio rajono gyventojus šėlti sukvietė „Folkšokių“ vakaronė. Joniškio kultūros centro šokių […]

28 gegužės, 2018

Kirnaičiuose esančioje klėčioje šiandien nuskambėjo aštuonioliktoji gegužinės pabaigtuvių, respublikinė kaimo giedorių šventė „Giesmės ir dainos Šv. Mergelei Marijai“. Jau aštuonioliktus […]