1 vasario, 2018
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Judita Stankienė: Kvitų žaidimas – subtilus kovos su šešėline ekonomika būdas

Praėjusių metų pabaigoje startavus Kvitų žaidimui, gyventojų susidomėjimas ir aktyvumas registruojant kvitus nemažėja. Detaliau apie žaidimo naudą, laimėjimo taisykles ir laimėtojus kalbamės su Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.

Kam reikalingas Kvitų žaidimas?

Pagrindinis loterijų ar kitų priemonių, skatinančių reikalauti kvitų, tikslas – mažinti šešėlinės ekonomikos mastus didinant pajamų apskaitymą. Klientams reikalaujant kvito, pardavėjai/paslaugų teikėjai privalo jį išduoti, taip apskaitydami daugiau įvykusių sandorių ir gautų pajamų. Sumokėtais mokesčiais finansuojamas švietimas, viešosios paslaugos, gerinama infrastruktūra ir kt. Tad linkėčiau, kad visi bent tokiomis, paprastomis ir daug sąnaudų nereikalaujančiomis priemonėmis prisidėtume prie šešėlio mažinimo.  

 Prašau dar kartą priminkite, kur gauti kvitai gali dalyvauti žaidime?

Kvitų žaidime gali dalyvauti kvitai, gauti turgavietėse, mobiliuose turgeliuose, taip pat gauti už paslaugas. Kai kalbame apie paslaugas, reikia atkreipti dėmesį, kad tai gali būti bet kokią ekonominę veiklą vykdančio gyventojo ar įmonės klientui suteikta paslauga – pavyzdžiui, automobilių remonto, viešojo maitinimo, grožio puoselėjimo, sveikatinimo, drabužių ar avalynės taisymo ir kitos paslaugos, kai paslaugos teikėjas gautoms pajamos apskaityti naudoja kasos aparatą.

Kodėl žaidime dalyvauja tik turgavietėse ar už suteiktas paslaugas gauti čekiai?

Šios loterijos pagrindinis tikslas yra didinti pajamų apskaitymą tose srityse, kuriose mokesčių vengiama labiausiai. Paslaugų ir prekių įsigijimo sektoriai pasirinkti atsižvelgiant į mokesčių surinkimo prasme rizikingumo faktorių, nes šiose srityse vyrauja atsiskaitymas grynaisiais pinigais.

Įvertinus žaidimo eigą, tarpinius ir galutinius rezultatus, į kvitų žaidimą galbūt galės būti įtraukiami ir kiti sektoriai.

Kadangi kol kas nėra galimybės registruoti su verslo liudijimais dirbančių ir individualią veiklą vykdančių asmenų išduotų kvitų, kaip pirkėjui žinoti, jo čekis gali dalyvauti kvitų žaidime ar ne? Juk turgavietėse prekiauja ne tik gyventojai ir įmonės.

Siekiant užtikrinti užregistruotų kvitų unikalumą bei užtikrinti kvito žaidime registruojamų kvitų duomenų pateikimo paprastumą buvo priimtas sprendimas sistemoje leisti registruoti tik fiskalinių kasos aparatų kvitus. Todėl kvitų žaidime gali dalyvauti visi turgavietėje gauti fiskaliniai kvitai, nepriklausomai nuo to, ar prekę pardavinėjo gyventojas, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, ar įmonė, turinti prekybos vietą turgavietėje.

Kaip atpažinti žaidimui tinkamą fiskalinį kvitą? 

Nepriklausomai nuo to, ar atsiskaitoma grynaisiais pinigais ar banko kortele, galutinis išduodamas fiskalinis kvitas turi turėti būtinas LTF raides. Jeigu atsiskaitydamas korteles, gyventojas tokio nesulaukė, jis turėtų reikalauti fiskalinio kvito, kadangi nefiskaliniai kvitai žaidime dalyvauti negali.

Kaip manote, ar dėl kvitų loterijos galėtų pabrangti daugelis turgaus prekių ir smulkių paslaugų?

Svarbu atkreipti dėmesį, kad verslininkams, kurie pajamų apskaitymui neprivalo naudoti kasos aparatų, jokių naujų reikalavimų neatsirado ir papildomų išlaidų dėl kvitų žaidimo jie nepatyrė.

Ar keisis prekių ir paslaugų kainos, nebūčiau linkusi prognozuoti, nes tai – verslininkų kainodaros klausimas. Tačiau reikėtų paminėti, kad atliktas mokesčių mokėtojų sąmoningumo ir šešėlinės ekonomikos lygio vertinimo tyrimas parodė, kad organizuojant kvitų žaidimą, visą prekės kainą mokėti ir gauti pirkimo dokumentus sutinka 13 proc. daugiau apklaustųjų, nei nevykdant kvitų žaidimo.

Kaip gyventojams reikėtų atskirti, kas yra prekė, kas yra paslauga?

Paprastai tariant, prekė yra daiktas, kurį galima įsigyti ir kuris po sandorio yra laikomas pirkėjo nuosavybe, tuo tarpu paslauga yra nauda, negalinti tapti nuosavybe. Pavyzdžiui, pirkėjo įsigytos padangos automobiliui yra prekė, tuo tarpu padangų pakeitimas autoservise – paslauga, grožio salone įsigytas plaukų priežiūros produktas yra prekė, tačiau šventinis sušukavimas – paslauga.

Kiek valstybei kainuoja šis kvitų žaidimas ir kokia numatoma jo grąža?

Iš viso kvitų loterijos organizavimui skirta 300 tūkst. eurų, loterijos metiniam priziniam fondui numatyta skirti 173 tūkst. eurų. Remiantis atliktais skaičiavimais, manoma, jog kvitų loterijos taikymas tik viešojo maitinimo sektoriuje per metus galimai generuos apie 7 mln. eurų papildomų pridėtinės vertės mokesčio pajamų.

Kaip aktyviai gyventojai dalyvauja žaidime? Ar visi piniginiai prizai atsiimti?

Per laikotarpį nuo žaidimo pradžios, t.y. 2017 m. lapkričio 28 dienos, sistemoje užregistruota daugiau nei 461 tūkst. fiskalinių kasos aparatų kvitų: 265 tūkst. už paslaugas, 197 tūkst. už prekes turgavietėse.

Šiuo metu piniginius prizus visoje Lietuvoje jau laimėjo 81 gyventojas. Daugiausiai laimingųjų – Kauno ir Vilniaus miestuose – atitinkamai 26 ir 23. Iš mažesnių miestų išsiskiria Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys – juose savaitinius prizus laimėjo po 2 asmenis.

Ar žaidime gali dalyvauti VMI darbuotojai?

Vadovaujamės etikos ir skaidrumo principais. Žaidimas skirtas gyventojams, o VMI yra loteriją organizuojanti institucija, todėl savaime suprantama, kad darbuotojai ir jų šeimos nariai žaidime dalyvauti negali. Kvitų žaidime taip pat negali dalyvauti kvitų žaidimui interneto svetainę kūrusios ir atsitiktine tvarka laimėtojus nustatančios bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat finansų ministerijos darbuotojai ir jų šeimos nariai.

Ar reikia išsaugoti užregistruotą kvitą?

Taip, užregistruotą kvitą būtina išsaugoti, tai yra loterijos „bilieto“ atitikmuo ir įrodymas, kad gyventojas iš tiesų dalyvavo kvitų žaidime. Laimingojo kvito savininkui atvykus į VMI dėl laimėjimo atsiėmimo, originalų kvitą reikės pateikti mokesčių inspekcijos specialistui. Laimėtojui nepateikus kvito originalo laimėjimas nebus išmokamas.

Ką daryti, jeigu gyventojai nemoka naudotis /neturi kompiuterio/interneto?

Tie gyventojai, kurie neturi kompiuterio ar interneto ar jiems kyla problemų jais naudotis, pagalbos gali kreiptis į labiau įgudusius artimuosius, giminaičius ar draugus. Taip pat pagalbą registruojant kvitus teikia VMI specialistai aptarnavimo padaliniuose.

Ar galima savo laimėjimą perleisti kitam asmeniui?

Žinoma, senelio teisė padovanoti laimingą bilietą, šiuo atveju kvitą, kitam žmogui iki laimėjimo atsiėmimo. Prizą atsiims tas asmuo, kuris pristatys kvito originalą į VMI. Tokiu atveju, anūkas, gavęs laimėjusį kvitą, turėtų kreiptis į artimiausią VMI aptarnavimo padalinį dėl laimėjimo atsiėmimo. Tačiau pažymėtina, kad žaidime gali dalyvauti asmenys, ne jaunesni nei 14 metų.

Kur reikia registruoti kvitus?

Kvitai registruojami žaidimo interneto svetainėje, adresu kvituzaidimas.vmi.lt. Čia gyventojai ras ir pagrindines žaidimo taisykles ir nuostatas.

Kokiu būdu gyventojai sužino apie laimėjimą?

Tiek savaitinių, tiek mėnesio prizo laimėtojai informuojami trumpąja SMS žinute, kurią gauna registracijos metu nurodytu mobilaus telefono numeriu.

Kur gyventojai gali atsiimti laimėjimą?

Gyventojai, laimėję prizus ir norėdami juos atsiimti, per 20 darbo dienų turi kreiptis į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių. Laimėtojai turi pateikti laimingojo kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prizas per 14 darbo dienų bus pervestas į gyventojo banko sąskaitą. Jei per nustatytą terminą gyventojai nesikreips dėl prizo, jis grįš į valstybės biudžetą.

Kur skelbiami laimėtojai?

Savaitinio ir mėnesio laimėtojai skelbiami kvitų žaidimo interneto svetainėje adresu  kvituzaidimas.vmi.lt, skiltyje „Laimėtojai“. Ankstesnių žaidimų laimėtojai skelbiami skiltyje „Žaidimų archyvas“. Be to, laimėtojai skelbiami kiekvieną antradienį, 18.30 val. žinių laidoje per LNK televiziją. Kaip minėjau anksčiau, apie laimėjimą gyventojai informuojami ir individualiai, SMS žinutėmis.

Visą su kvitų žaidimu susijusią informaciją galima gauti ne tik minėtame interneto tinklalapyje, bet ir paskambinus VMI trumpuoju numeriu 1882. Taip pat visi gyventojai, atvykę į VMI aptarnavimo padalinius be abejonės sulauks atsakymų į jiems rūpimus klausimus, o taip pat ir pagalbos registruojant kvitus.


25 kovo, 2022

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad sukūrė ir kviečia naudotis Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skaičiuokle, kuri padės smulkiesiems verslininkams, autorinius […]

M. Endrijaitis, VMI nuotr.
17 kovo, 2022

2022 m. kovo 17 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog Vidaus reikalų ministerijai supaprastinus tvarką Migracijos departamente užsiregistravę […]

3 kovo, 2022

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje yra įvesta nepaprastoji padėtis1 ir daugėja atvejų, kai […]

14 balandžio, 2021

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) primena, kad gyventojai, kurie 2020 m. vykdė individualią veiklą, įtrauktą į […]

22 kovo, 2021

Daugelis maitinimo įstaigų šiuo metu išgyvena ne pačius lengviausius laikus – restoranų ir kavinių veikla apribota dėl karantino, maistą galima […]

19 sausio, 2021

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad verslininkai, kurie nėra įtraukti į nukentėjusių nuo pandemijos įmonių sąrašą, tačiau dėl […]

18 sausio, 2021

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. daugiau ūkininkų, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – […]

25 lapkričio, 2020

Nekilnojamąjį turtą (NT) pardavę gyventojai pajamų mokestį turi mokėti tada, kai NT parduoda brangiau nei įsigijo ir neišlaikė jo nuosavybėje […]

25 lapkričio, 2020

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog išsiuntė daugiau nei 6 tūkst. pranešimų mikroįmonėms, kurios sulaukė kvietimų teikti prašymus […]

3 gegužės, 2019

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliu – VMI) informuoja, kad šiais metais iš viso jau pateikta daugiau nei 1,5 mln. pajamų ir […]

9 spalio, 2018

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog interneto svetainėje www.vmi.lt atnaujinus Metinių gyventojų (šeimos) […]

14 kovo, 2018

2018 m. kovo 14 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad 1,8 mln. šalies gyventojų Elektroninio deklaravimo […]

6 kovo, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informuoja, kad iš Kvitų žaidimo 122 laimėtojų Šiaulių apskrityje yra 13. […]

7 vasario, 2018

2018 metais keičiasi keletas nuostatų, reglamentuojančių gyventojų gautų pajamų už nekilnojamojo turto nuomą ir pajamų iš individualios veiklos apmokestinimą. Su […]

6 vasario, 2018

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2018 metų gyventojams išmokėtoms apmokestintoms išmokoms […]

30 sausio, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) primena, kad artėja terminai, iki kurių privalu Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti […]

26 sausio, 2018

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), siekdama užtikrinti sklandų kasmetinį gyventojų pajamų deklaravimą, primena, kad iki 2018 m. vasario 1 […]

25 sausio, 2018

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad užfiksuota keletas atvejų, kuomet gyventojai į savo e. paštą […]

17 sausio, 2018

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad gyventojams, iki šiol nesumokėjusiems žemės mokesčio, mokesčių administratorius išsiuntė […]

11 sausio, 2018

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI), artėjant Lietuvos šimtmečio minėjimui, kviečia visas Lietuvos mokyklų bendruomenes dalyvauti VMI […]