13 balandžio, 2023
Vilniaus miesto savivaldybė

Ką svarbu žinoti apie kompensacijas pasibaigus šildymo sezonui?

Nors šildymo sezoną sostinė oficialiai jau baigė, kompensacijos už būsto šildymo paslaugas laukiantys vilniečiai jos nepraras. Gyventojams, kuriems priklauso teisė gauti kompensaciją, šilumos tiekėjas apskaičiuos ir ją pritaikys einamosiose mėnesio sąskaitose už visus paskirtus laikotarpius. Sąskaitas jau apmokėję vilniečiai einamosiose sąskaitose matys permoką, kuria bus dengiami ateities mokėjimai ar jų dalis.

„Net ir pasibaigus šildymo sezonui šildymo išlaidų kompensacijos prašymų nagrinėjimas nesibaigia, visus kompensacijos laukiančius gyventojus norime patikinti, kad visa pagal teisės aktus priklausanti apskaičiuota suma bus pritaikyta būsimose šilumos tiekėjo sąskaitose. Nors rugsėjį–spalį dėl kompensacijų kreipėsi triskart daugiau gyventojų, jau nagrinėjame lapkritį pateiktus prašymus ir procesas vyksta greičiau. Taigi priklausančios kompensacijos bus pritaikytos padengiant visas išlaidas ar jų dalį priklausomai nuo individualios situacijos“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė.

Jau išnagrinėta beveik 80 proc. per šį šildymo sezoną gautų prašymų, likusių prašymų nagrinėjimą tikimasi užbaigti iki gegužės 31-osios. Tam, kad kompensacijos gyventojus pasiektų kuo greičiau, prašymus nagrinėjantys darbuotojai dirba po darbo valandų, savaitgaliais. Vis dėlto, be rekordiškai išaugusio besikreipiančiųjų dėl šildymo kompensacijos skaičiaus prašymų nagrinėjimo trukmę dažnai šį šildymo sezoną lėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos SPIS sistemos sutrikimai – bendra sistemos sutrikimų trukmė nuo rugsėjo iki kovo sudarė daugiau nei 200 valandų, o tai yra daugiau nei 26 darbo dienos.Taigi dėl nuolatinių SPIS trikdžių Savivaldybė negalėjo dirbti taip, kaip buvo pasirengusi, sprendimų priėmimui prarado maždaug mėnesį. Pavyzdžiui, per vieną darbo dieną įprastai išnagrinėjama daugiau kaip 600 prašymų, jei sistema nebūtų strigusi – būtų išnagrinėta bent 15 tūkst. daugiau prašymų.

Apie priimtą sprendimą skirti ar neskirti kompensaciją gyventojai informuojami paštu ar el. paštu. Jei šildomasi dujomis, elektra ar kitu kuru (malkomis, granulėmis ir kt.), skirsis kompensacijos pritaikymo procesas – apskaičiuota pinigų suma bus pervesta į gyventojo nurodytą banko sąskaitą arba suteikta galimybė ją grynais pinigais atsiimti pašto skyriuje.

Centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai, net ir pasibaigus šildymo sezonui, teisę į kompensacijas turintiems klientams jas apskaičiuos ir pritaikys pagal teisės aktų nuostatus.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 314 Eur kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 471 Eur vienam gyvenančiam asmeniui.

„Nors šį šildymo sezoną šilumos kaina Vilniuje nuosekliai mažėjo ir buvo viena mažiausių Lietuvoje, suprantame, kad sąskaitos už šildymo paslaugas reikšmingai veikia mažesnes pajamas gaunančių gyventojų biudžetą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, norime patikinti, kad mes, kaip šilumos tiekėjas, Savivaldybės paskirtas kompensacijas apskaičiuosime laikydamiesi teisės aktų ir jas pritaikysime net ir šildymo sezonui pasibaigus. Tokiu atveju klientai sąskaitose matys permoką, kuria bus dengiami ateities mokėjimai ar jų dalis. Kompensacijų dar laukiantiems klientams taip pat siūlome pasinaudoti mokėjimo atidėjimo galimybe“, – sako AB Vilniaus šilumos tinklai Klientų komandos vadovas Laurynas Jakubauskas.

Dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos už visą praeitą šildymo sezoną galima kreiptis iki balandžio 30 d. Kreipiantis nuo gegužės būtų nustatoma teisė tik už praeitus du mėnesius.

Dažniausiai užduodami klausimai apie šildymo kompensaciją
Kaip bus pritaikyta kompensacija už šį šildymo sezoną, jeigu mano prašymas bus išnagrinėtas jam pasibaigus?

Kompensacijos dydis bus apskaičiuotas remiantis Jūsų patirtomis šildymo išlaidomis, turimomis pajamomis ir būsto plotu bei pritaikytas vienu iš būdų, priklausomai nuo šildymo būdo.
Centralizuotai besišildančių gyventojų informacija bus perduota šilumos tiekėjui, kuris, vadovaudamasis teisės aktais, už visus priklausančius laikotarpius apskaičiuos kompensuojamos sumos dydį ir jį pritaikys einamojo mėnesio sąskaitoje.

Besišildantiems dujomis, elektra ar malkomis kompensacijos dydis bus apskaičiuotas teisės aktuose numatytomis sąlygomis ir pinigai pervesti į gyventojo nurodytą sąskaitą arba kompensaciją bus galima atsiimti pašto skyriuje.

Šildymo sezonas baigėsi, tačiau vis dar nagrinėjami lapkričio prašymai ar dar galiu pateikti prašymą kompensacijai?

Tikrai taip, prašymą būsto šildymo išlaidų kompensacijai už visą šildymo sezoną galima pateikti iki šio mėnesio pabaigos. Nuo gegužės bus galima kreiptis dėl kompensacijos už pastaruosius du mėnesius.

Kada bus išnagrinėtas mano prašymas?

Informacija apie datas, kuriomis pateikti būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymai nagrinėjami, yra kas savaitę skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje vilnius.lt ir oficialioje socialinio tinklo facebook Vilniaus miesto savivaldybės paskyroje.

Kaip pritaikoma kompensacija šildantis skirtingais būdais: centralizuotai, dujomis, elektra, kietu kuru?

Šildantis centralizuotai informacija apie kompensacijos gavėjus yra perduodama šilumos tiekėjui. AB Vilniaus šilumos tinklai, vadovaudamiesi teisės aktais, apskaičiuoja kompensacijos dydį ir pritaiko kompensaciją. Kompensacijos dydį gyventojas gali pamatyti einamojo mėnesio sąskaitos eilutėje „Kompensacija“. Šildantis dujomis, elektra Socialinių išmokų skyrius turi gauti informaciją apie gyventojo patirtas išlaidas ir tik tuomet kompensuoja apskaičiuotą išlaidų dalį. Šildantis malkomis gyventojui pagal teisės aktų sąlygas apskaičiuojama kompensacija ir pasirinktu būdu išmokama kompensuojama suma.

Man nustatyta teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, bet jos negaunu ir nesimato sąskaitoje už šildymą

Tikėtina, kad pagal teisės aktų nuostatas įvertinus Jūsų gaunamas pajamas, būsto plotą ir šildymui patiriamas išlaidas tą mėnesį kompensacija nepriklauso. Remiantis teisės aktų nuostatomis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 157 Eur; 2 VRP – 314 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Savarankiškai apskaičiuoti galimą kompensacijos sumą galima pasinaudojus būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Laukiau kompensacijos ir nemokėjau už šildymą, ar tapau skolininku?

Šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi socialinio atsakingumo principais, todėl atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl kompensacijų prašymų nagrinėjimo prieš imdamasis skolos išieškojimo veiksmų patikrina, ar klientui praėjusį šildymo sezoną buvo taikoma kompensacija. Jeigu praėjusiais metais klientui buvo taikoma kompensacija, daroma prielaida, kad ir šį šildymo sezoną klientas kreipėsi dėl kompensacijos, o jo prašymas dar yra nagrinėjamas. Bendrovė nesiims skolos išieškojimo veiksmų tol, kol Vilniaus miesto savivaldybė neinformuos, kad visi gyventojų pateikti prašymai yra išnagrinėti.

Ar man bus kompensuojama visa šildymo sąskaitose priskaičiuota suma?

Kompensacijos suma yra apskaičiuojama remiantis teisės aktuose numatytomis sąlygomis įvertinant būsto gyventojams, gyvenamąją vietą būste deklaravusiems asmenims, tenkančias pajamas ir išlaidas būsto šildymui bei būsto plotą. Kompensacijos suma priklauso nuo individualios situacijos. Įprastai kompensacija taikoma, kai išlaidų už šildymą suma viršija 10 % skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 157 Eur; 2 VRP – 314 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (471 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.

Nesikreipiau dėl kompensacijos, bet sužinojau, kad man ji galėtų priklausyti, ar dar galiu kreiptis?

Prašymą būsto šildymo išlaidų kompensacijai už visą šildymo sezoną galima pateikti iki šio mėnesio pabaigos. Nuo gegužės bus galima kreiptis dėl kompensacijos už pastaruosius du mėnesius.

Jei šildymo kompensacija nepriklauso, ar yra kitų lengvatų, kuriomis galėčiau pasinaudoti?

Kaip ir pernai, gyventojai gali pasinaudoti mokėjimų atidėjimo galimybe. Pasirašę Susitarimą dėl mokėjimo atidėjimo klientai galės mokėti 50 proc. kiekvieno iš šildymo sezono mėnesio sąskaitos sumos. Pavyzdžiui, jei 2022-ųjų lapkričio sąskaita už suteiktas paslaugas yra 120,00 Eur, iki sąskaitoje nurodyto termino galima mokėti 60,00 Eur (120,00 Eur – 50 proc.). Sumą, viršijančią 50 proc. galima apmokėti per 6 mėnesius. Dėl Susitarimo pasirašymo raginame kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus.

Laukiau kompensacijos ir dar nemokėjau nei vienos sąskaitos. Ar galiu pasinaudoti mokėjimo atidėjimu?

Taip. Jei paskirta kompensacija nepadengs susidariusio įsiskolinimo visa apimtimi, jį bus galima apmokėti dalimis. Tokiu atveju klientui būtina kreiptis į šilumos tiekėją ir pasirašyti Susitarimą. Susitarus dėl skolos apmokėjimo dalimis Vilniaus šilumos tinklai neinicijuos teisminio skolos išieškojimo.

Iki kada galiu kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų?

Prašymą kompensuoti viso praeito šildymo sezono metu patirtas išlaidas galima pateikti iki balandžio 30 d. Vėliau galima kreiptis dėl pastarųjų dviejų mėnesių būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

Kas bus jei esu skolininkas, bet nesikreipiau kompensacijos?

Skolos išieškojimas bus vykdomas įprasta tvarka. Skolininkas bus perduotas skolų išieškojimo įmonei, o vėliau skola gali būti išieškoma teisminiu keliu. Susidūrus su finansiniais sunkumais bendrovė rekomenduoja nekaupti skolos ir kreiptis dėl skolos apmokėjimo dalimis.

Laukiau kompensacijos ir nemokėjau už šildymą. Ar tapau skolininku?

Šilumos ir karšto vandens tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi socialinės atsakomybės principais, todėl atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl kompensacijų prašymų nagrinėjimo prieš imdamasis skolos išieškojimo veiksmų pasitikrina, ar klientui praėjusį šildymo sezoną buvo taikoma kompensacija. Jeigu praėjusiais metais klientui buvo taikoma kompensacija, daroma prielaida, kad ir šį šildymo sezoną klientas kreipėsi dėl kompensacijos, o jo prašymas dar yra nagrinėjamas. Bendrovė skolos išieškojimo veiksmų nesiims tol, kol Vilniaus miesto savivaldybė neinformuos, kad visi gyventojų pateikti prašymai yra išnagrinėti.

Kaip vyks kompensacijos pritaikymas / grąžinimas, pasibaigus šildymo sezonui?

AB Vilniaus šilumos tinklams gavus informaciją apie klientui skirtą kompensaciją ją apskaičiuoja vadovaudamasi teisės aktuose numatytais kriterijais (normatyvais). Kompensacija pritaikoma su einamojo mėnesio sąskaita, kompensuojamos sumos dydį už visą paskirtą laikotarpį (įskaitant ir praėjusius mėnesius) klientas gali matyt atskiroje sąskaitos eilutėje „Kompensacija“. Kompensacija bus pritaikoma už visą paskirtą laikotarpį atbuline data ir šildymo sezonui pasibaigus. Pritaikius kompensaciją ir susidarius permokai, ja bus dengiami būsimi mokėjimai ar jų dalis už suteiktas paslaugas.

Nesikreipiau dėl kompensacijos, bet sužinojau, kad man ji galėtų priklausyti, ar dar galiu kreiptis?

Dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos atgaline data už visą šildymo sezoną, galima iki balandžio mėnesio pabaigos. Kreipiantis gegužės mėn. galima būtų prašyti kompensacijos tik už du praeitus mėnesius.

Belaukiant šildymo kompensacijos mirė į ją pretendavęs mano artimasis, ar šildymo kompensacija bus skirta atgaline data?

Tokiu atveju teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją nustatoma nuo prašyme skirti kompensacija nurodytos datos iki asmens mirties datos.

Kur galima papildomai rasti informacijos apie būsto šildymo kompensacijas?

Daugiau informacijos apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas ir jos teikimo sąlygas galima rasti vilnius.lt polapyje Socialinė parama. Taip pat paslaugos „Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens kompensacijos skyrimas“ aprašyme.


Piketas „Stabdykime Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą: NE ideologijai švietime!“. ELTA / Dainius Labutis
28 rugsėjo, 2023

Kelios dešimtys Nacionalinės tėvų ir šeimų asociacijos atstovų ketvirtadienį susirinko prie Seimo protestui dėl Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos. Asociacija ragino […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
26 rugsėjo, 2023

Nuo šiol daugiau nei 100 maršrutų po Vilnių, taip pat rekomendacijos, kur pramogauti, pavalgyti, kokius muziejus aplankyti, kur rasti žaliąsias […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
25 rugsėjo, 2023

700 metų jubiliejų pasitikęs Vilnius kvietė kartu tradiciškai paminėti Pasaulinę turizmo dieną: šį savaitgalį  kiekvienas galėjo pasijusti laukiamu Lietuvos sostinės svečiu, […]

21 rugsėjo, 2023

Lentvario bibliotekos kolektyvas rugsėjo 16 d. dalyvavo miesto derliaus šventėje. Tradiciniu tapęs renginys pritraukia daugybę lankytojų. Vieni užsuka į mugę […]

Vilniaus geto likvidavimo 80-ųjų metinių minėjimas Seime. ELTA / Dainius Labutis
21 rugsėjo, 2023

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky sako, kad antisemitiniai pasisakymai iš valdžios tribūnų kelia ne baimę, bet pasišlykštėjimą ir pyktį. […]

Eglė Randytė
21 rugsėjo, 2023

Nuvilnijus informacijos bangai, kad sostinės gyventojai, gaunantys kompensacijas už šildymą ir balsuojantys prieš renovaciją, valstybės paramos nebegaus, patikslinama, kokių priemonių […]

20 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 14 d. Trakų viešojoje bibliotekoje įvyko geštalto psichoterapeutės Daivos Žukauskienės ir mitybos specialistės Olgos Pakalniškienės romano „Neparašyta knyga“ pristatymas. […]

20 rugsėjo, 2023

Vilniaus miesto taryba pritarė atminimo lentų, kuriose dar likę tekstai rusų kalba ar paminėta, pavyzdžiui, LTSR, nuėmimui. 13 lentų bus […]

Priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms perduoti nauji automobiliai. ELTA / Julius Kalinskas
18 rugsėjo, 2023

Priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms pirmadienį perduotos 37 vidutinės ir 6 sunkiosios klasės automobilinės cisternos bei 4 automobilinės kopėčios. Vidaus reikalų ministrė […]

18 rugsėjo, 2023

Tvarių miestų plėtros ir statybų bendrovės „YIT Lietuva“ sostinės Viršuliškių rajone baigiamą vystyti naują 18 aukštų „Sky Office“ verslo centrą […]

15 rugsėjo, 2023

Rinkdamiesi būstą Lietuvos didmiesčių gyventojai vis dažniau žvalgosi į užmiestį ir toliau nuo centro nutolusius rajonus. Būstui toliau nuo centro […]

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. Andriaus Ufarto (ELTA) nuotr.
14 rugsėjo, 2023

Švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako pastebintis streikuoti planuojantiems mokytojams daromą psichologinį spaudimą. Pasak jo, profesinė sąjunga sulaukia Vilniaus […]

14 rugsėjo, 2023

Kelionės į pajūrį kokybė pagrindine šalies susisiekimo arterija – automagistrale Vilnius–Klaipėda – netrukus bus dar pagerinta. Daugiau kaip trijų kilometrų […]

Gintautas Jakštas. ELTA / Žygimantas Gedvila
14 rugsėjo, 2023

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) skelbia, kad Rudaminoje, Vilniaus rajone, švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas atidarė naują […]

13 rugsėjo, 2023

Ateinantį šildymo sezoną Vilniuje skiriant kompensacijas bus atsižvelgiama ir į gyventojų balsus dėl namo renovacijos, skelbia „Delfi“. Pasak portalo, kompensacijų […]

12 rugsėjo, 2023

Pašilaičiuose, esančiame Perkūnkiemyje, gyventojams šiandien atveriamas Perkūno skveras, kuriame įrengtos krepšinio, futbolo aikštelės, lauko treniruokliai, amfiteatras, vaikų žaidimų aikštelė ir […]

Eitvydo Kinaičio nuotr.
12 rugsėjo, 2023

Šiandien sparčiai augančiame Pilaitės mikrorajone simboliniu kapsulės įkasimu pažymėtas vaikų lopšelio-darželio statybos darbų startas. Numatoma, kad ugdymo įstaigą galės lankyti […]

Vilniaus psichiatrijos ligoninė
12 rugsėjo, 2023

Iš Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) masiškai traukiasi darbuotojai. Kaip LRT radijui pirmadienį teigė RVPL sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, […]

Lina Petronienė. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
11 rugsėjo, 2023

Prieš kitąmet vyksiančius Seimo rinkimus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) siūlo naikinti šiaurės rytų Lietuvoje esančią Molėtų-Širvintų apygardą. Nauja apygarda atsirastų […]

11 rugsėjo, 2023

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje šiandien atidaryta jaunų Ukrainos menininkų paroda „Kartu į pergalę“. Parodoje eksponuojami keliolikos kylančių […]