10 lapkričio, 2020

Kada galima kirsti ir genėti medžius, o kada leidimai šiems darbams neišduodami?

Tiek pavasarį, tiek rudenį dažnas gyventojas savo kiemuose ir aplink namus tvarkosi aplinką, prašo savivaldybės leidimo kirsti ir genėti krūmus ar medžius.

Alytaus rajono savivaldybė informuoja, kad spalio viduryje keitėsi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.

 Primename, kokie yra pagrindiniai reikalavimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams vykdyti. Šiuos darbus galima vykdyti tik turint savivaldybės leidimą.

„Alytaus rajono savivaldybės administracija siekia išvengti perteklinio ir nepagrįsto želdinių pašalinimo, ieško galimybių išsaugoti kuo daugiau medžių. Pabrėžtina ir visokeriopa išsaugotų brandžių medžių nauda, mat šie medžiai, lyginant su naujais želdiniais, dar ne vieną dešimtmetį sugers daug daugiau anglies dioksido dujų, jų vainikuose dažniausiai įsikuria paukščiai ir kiti biologinę aplinkos įvairovę praturtinantys gyvūnai“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Rita Zmitrulevičienė.

Asmuo, prašantis išduoti leidimą, turi pateikti savivaldybei nustatytos formos prašymą. Įvertinus prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, savivaldybės administracija apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti leidimą. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti savivaldybė gali prašyti papildomos informacijos.

Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems leidimas galioja neterminuotai.

Kada leidimo nereikia?
 • Kai atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;
 • Žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo  geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.
Kada leidimai neišduodami?
 • Kai želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti arba pateikia klaidingą informaciją;
 • Komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo;
 • Ir kitais išimtiniais atvejais.
Kada galima kirsti saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai?
 • Jei jie pasvirę didesniu negu 45okampu;         
 • Jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;
 • Kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai;
 • Auga ant piliakalnių ir pilkapių;
 • Auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir/ar įrenginius;
 • Gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;
 • Auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo;
 • Pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos;
 • Auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  nustatytais apribojimais;
 • Auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;
 • Jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;
 • Auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto pažyma, kad kertamame ar genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija


Laukinių paukčių platinamas paukčių gripas gali sunaikinti visą naminių paukščių ūkį
21 sausio, 2021

Šalyje pradėjo plisti pavojinga liga – paukščių gripas. Pagrindiniai šio viruso platintojai yra laukiniai paukščiai, bet liga gali pražudyti ir […]

20 sausio, 2021

Šiandien Prezidentui buvo įteikta  Druskininkuose veikiančios neįgaliems vaikams iš Baltarusijos gydymo ir reabilitacijos paslaugas teikiančios VšĮ sanatorija „Belorus“ darbuotojų peticija, […]

19 sausio, 2021

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus pateikta praėjusių metų statistika rodo, kad 2020-asiais jaunavedžiai iš visos Lietuvos ir toliau rinkosi savo […]

Zenonas Bulgakovas
12 sausio, 2021

Šis mėnuo ypatingas sukaktimi – Lietuva išdidžiai mini 30-ąsias Sausio įvykių metines. Jau trisdešimt metų skaičiuojame nuo laisvę galutinai lėmusios […]

Alytaus rajono bibliotekos fondui formuoti – papildomos lėšos
8 sausio, 2021

Alytaus rajono savivaldybės viešajai bibliotekai skirta virš 30 tūkst. eurų, tai beveik 5 tūkst. eurų daugiau negu praėjusiais metais. Kultūros ministerija […]

30 gruodžio, 2020

Daugelis sutiks, kad bėgimas – ypač populiarus būdas treniruotis, bėgimą galima sieti su begale puikių savybių, tai puikus būdas mesti […]

Rezultatai džiugina – dalis ilgalaikių bedarbių įtraukti į darbo rinką, o keletas jų šiuo metu mokosi profesijos
29 gruodžio, 2020

Prieš metus Alytaus rajono savivaldybei pradėjus garsiai kalbėti apie kartu su Užimtumo tarnyba planuojamą įgyvendinti programą, buvo pasigirdę dvejonių dėl […]

29 gruodžio, 2020

Taksi paslaugas teikiantys verslininkai gali kreiptis į Alytaus rajono savivaldybę su prašymu įrengti taksi stotelę.  Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino […]

Ankstesnių metų paramos studentams įteikimo akimirka
28 gruodžio, 2020

Studentai, besimokantys aukštosiose ar profesinio rengimo mokyklose, tačiau gaunantys mažas pajamas, prieš Naujuosius gaus Alytaus rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo […]

Prie Alytaus rajono riboženklių sužibo žaliaskarės.
21 gruodžio, 2020

Artėja džiugesio ir vilties kupinos gražiausios metų šventės – šv. Kalėdos. Šiais metais jos bus kitokios – be susibūrimų, šurmulio, […]

Vytautas Bakas
21 gruodžio, 2020

Patobulintame 2021 m. valstybės biudžete – nepaaiškinami pokyčiai dėl asignavimų savivaldybėms. Vienoms savivaldybėms pajamų netekimų kompensavimas iš biudžeto mažėjo, kitoms […]

Savivaldybė nuolat gauna skundų dėl perpildytų konteinerių, neišvežamų šiukšlių
17 gruodžio, 2020

Atliekų tvarkymas – viena opiausių Alytaus rajone esančių sodininkų bendrijų problemų. Savivaldybė nuolat gauna skundų dėl perpildytų konteinerių, neišvežamų šiukšlių. […]

Dovanos senolius pasieks iki Kūčių
16 gruodžio, 2020

Tradicija tapusios Alytaus rajono savivaldybės kalėdinės dovanos senolius pasieks ir karantino metu. Iki Kūčių jos bus išdalintos daugiau kaip pusei […]

12 gruodžio, 2020

Gruodžio 11 d. Alytaus rajone įžiebtos Kalėdų eglutės. Dvylika žaliaskarių papuošė seniūnijų centrus, o Alytaus seniūnijoje sužibo net dvi eglutės.  […]

7 gruodžio, 2020

Šiandien įvykusiame Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime jos prezidentu išrinktas Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, […]

Alytaus rajono Daugų miestas / Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.
3 gruodžio, 2020

Įsteigus Alytaus regiono plėtros tarybą, penkių savivaldybių vadovai ir specialistai  nuotoliniuose susitikimuose aktyviai svarsto tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo galimybes ir sritis. Alytaus, […]

2 gruodžio, 2020

Druskininkuose jau kvepia Kalėdomis – beveik mėnesį trukę kurorto puošybos darbai baigti, šį savaitgalį bus įžiebta daugiau kaip 20 metrų […]

R. Rastauskas
1 gruodžio, 2020

Lapkričio pabaiga jau devintąjį kartą Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pakvipo ypatingu prieskoniu. Čia kiekvienais poriniais metais organizuojami „imbierinės“ prozos […]

1 gruodžio, 2020

Alytaus rajono smulkieji augintojai, gamintojai, perdirbėjai ir pardavėjai, norintys prekiauti tiesiogiai, bus skelbiami žemėlapyje, kuriame pirkėjas galės lengviau surasti pageidaujamą […]

Nemuno pakrantė prie Punios piliakalnio bus pritaikyta lankymui ir vandens pramogų mėgėjams
30 lapkričio, 2020

Prie Punios piliakalnio esanti žvejų ir vandens transporto pramogų entuziastų pamėgta Nemuno pakrantė bus apsaugota nuo ardymo, taip pat bus […]