7 gegužės, 2021
Akvilė Narbutienė

Kaip mes šventėme Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę

Nemažą klausytojų būrį tiek pačioje bibliotekoje, tiek anapus ekrano pritraukė susitikimas su kraštiečiu, žurnalistu, leidėju Juozu Vercinkevičiumi

Kasmet balandžio pabaigoje vykstanti Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė – laukiamiausia šventė visoms šalies bibliotekoms – ne išimtis ir Trakų viešoji biblioteka. Balandžio 23–29 d. minima savaitė buvo jau 21-oji, o ją lydėjo skambus šūkis „Nauja realybė – naujos formos“, kuris puikiai atliepė šio meto aktualijas. Lankytojai buvo kviečiami prisijungti prie renginių Trakų viešojoje bibliotekoje gyvai ir prisitaikant prie naujos realybės virtualiai – „Zoom“ platformoje. Šiemet ypatingas dėmesys skirtas savo kraštui: kūrėjams bei kultūros puoselėtojams.

Bibliotekoje buvo parengtos dvi kraštotyros parodos: „Trakų viešoji biblioteka 2020 metais“ bei „Lietuvos žurnalistui, leidėjui Juozui Vercinkevičiui – 80“, supažindinančios su reikšmingiausiais pastarųjų metų įvykiais. Pirmojoje – pristatoma Trakų viešosios bibliotekos aštuoniasdešimtmečio proga išleista knyga „80 žingsnių iki šiandien“, apžvelgiami įvykę renginiai, įgyvendinti projektai, pristatomi netgi pandemijos reliktai – kaukės ir pačių bibliotekos darbuotojų 3D spausdintuvu pagaminti apsauginiai skydeliai. Antrojoje – eksponuojami „Vorutos“ ir „Trakų žemės“ redakcijų išleisti nauji leidiniai, skelbtos publikacijos, redaktoriui J. Vercinkevičiui įteikti apdovanojimai.

Visą savaitę bibliotekos „Facebook“ paskyroje ir „YouTube“ kanale buvo galima stebėti vaizdo reportažą, kuriame pristatomos naujausios bei populiariausios knygos.

„Zoom“ platformoje biblioteka organizavo susitikimą su Trakų krašto literatais, poezijos almanacho „Trakų krašto literatai – 20“ pristatymą. Tai jubiliejinis, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ dvidešimtmetį menantis brolijos narių almanachas. 1999 m. birželio 28 d. įsikūrusi literatų brolija jau yra išleidusi keturis almanachus: „Paparčio žydėjimas“ (2001), „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015). Šiame penktajame almanache pateikiami keturiasdešimt šešių autorių poezijos, prozos, publicistikos kūriniai, portretinės nuotraukos ir biografijos. Sudarytojos: Teresė Balkutė-Zolotuchinienė, Rūta Daudytė-Minkevičienė, Irma Stadalnykaitė. Viršelį kūrė – „Trakų žemės“ ir „Vorutos“ redakcijų dizainerė Jurgita Jakienė, nuotraukos autorė – Jūratė Buivienė. Nemaža dalis publikuojamų kūrėjų – lentvariečiai. Knygoje pagerbti ir anapilin iškeliavę autoriai. Kuo šis almanachas skiriasi nuo anksčiau leistų? Ogi atsirado naujų autorių, jaunų literatų, kurie pakviesti mielai publikavo savo kūrybą, nušvietė rinktinę naujomis spalvomis.

Brolijos pirmininkė ir viena iš almanacho sudarytojų T. Balkutė-Zolotuchinienė susitikimo metu pabrėžė, kad „Aukuras“ buvo įregistruotas prie Trakų viešosios bibliotekos kaip savarankiška kūrybinė organizacija. O draugija įsikūrė buvusios ilgametės bibliotekos direktorės Aldonos Pilienės, Bibliografijos skyriaus vedėjos Jadvygos Kulikienės, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario Valentino Vytauto Navicko (kuris tapo ir pirmuoju pirmininku) iniciatyva. Atskleidė, jog draugijos emblemą sukūrė kraštietis fotomenininkas Vytautas Žemaitis. Pirmininkė dalijosi nuveiktais darbais, pasakojo, jog anuomet draugija respublikiniuose konkursuose laimėdavo nemažai prizinių vietų. Per savo gyvavimo dešimtmečius draugijos nariai yra išleidę apie 200 knygų. Poeziją kuria ir tarmiškai: aukštaičių, dzūkų tarmėmis. Svarbu paminėti, jog savo eilėmis „Aukuro“ nariai trakiškius džiugina iki šiol. Aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, renginių metu dalyvius pagerbia eilėraščių posmais.

Medžiaga penktajam almanachui pradėta rinkti 2019 m., tačiau susidūrus su leidybos sunkumais, lėšų stygiumi, pradėta ieškoti rėmėjų, kurių dėka 2020 m., kvepiantis spaustuvės dažais, almanachas išvydo dienos šviesą. Itin didelį indėlį į almanacho leidybą, lėšų rinkimą įnešė leidėjas, vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, VšĮ „Vorutos“ fondo, „Trakų žemės“ redakcijų darbuotojai, o solidžią finansinę paramą skyrė Trakų rajono savivaldybė bei prisidėjo didelis būrys rėmėjų, mecenatų, kurie visi išvardinti knygoje. Anot susitikime virtualiai dalyvavusio LR Seimo nario Kęstučio Vilkausko, „Kūrėjai – pavyzdys, kad šiuo sunkiu laiku žmonės nepasiduoda depresijai ir išgyvenimus sudeda į kūrybą. Juk kūryba – sielos džiaugsmas ir ramybė.“ Tad kviečiame ateiti į biblioteką ir susipažinti su kraštiečių literatų kūryba.

Nemažą klausytojų būrį tiek pačioje bibliotekoje, tiek anapus ekrano pritraukė susitikimas su kraštiečiu, žurnalistu, leidėju Juozu Vercinkevičiumi. Kalbėta apie redaktoriaus indėlį puoselėjant Trakų krašto kultūrinį identitetą. Šie metai redaktoriui įsimintini. Tradiciškai kasmet Sausio 13-osios išvakarėse būna teikiama Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą“. Šiais metais ji paskirta istorijos laikraščio, dabar žurnalo „Voruta“ steigėjui, redaktoriui Juozui Vercinkevičiui už ilgametį ir nuoseklų darbą istorinės žurnalistikos srityje.

Skambėjo redaktoriaus pasakojimai apie žurnalistinio kelio pradžią ir atsidavimą spaudai bei savo kraštui, žurnalistiniam darbui paskirtus 52-ejus metus. Papasakojo apie Trakuose anuomet leistus laikraščius, apie leidybinį darbą, be to, atskleidė, jog ruošiasi išleisti naujų leidinių: apie trakiečius ir jų likimus bei apie a. a. monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką, tad galbūt Naujuosius metus pasitiksime su naujais kūriniais ne tik lietuvių, bet ir kitomis kalbomis. Redaktorė Jolanta Zakarevičiūtė dalijosi mintimis apie darbą redakcijoje bei apie svarbią karaimikos temą. Akcentavo, kad nuo pat įsteigimo 1988 m. „Trakų žemės“ redakcija skiria didelį dėmesį tautinėms mažumoms, bendrijoms, ypač karaimams, jų istorijai, kultūrai pristatyti. Pabrėžė, jog atsižvelgiama ir į jaunuosius karaimus, ką jiems reiškia puoselėti protėvių tradicijas. Laikraštyje pateikiami ne tik sausi istoriniai faktai, bet ir daug dėmesio skiriama karaimikos studijų nagrinėjimui, pristatomi jų mokslo, literatūros, visuomenės, religijos veikėjai, be kurių neįsivaizduojamas karaimų tapatumas. Galima sakyti, dvylika metų „Trakų žemėje“ publikuojama karaimų tautos epopėja. 2022-ieji – LR Seimo paskelbti karaimų metais, tad redakcija tikrai turės kuo pasidalinti su visuomene. Karaimikos tematikos projektą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Renginyje dalyvavusi Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė kalbėjo apie žurnalisto profesijos aktualumą, iškylančius iššūkius, prisiminė „Spartuolio“ laikus. Akcentavo, jog redaktoriaus vaidmuo šiam kraštui, Lietuvos žurnalistikos istorijai – nepaprastai reikšmingas, jo dėka į gyvenimą išėjo daug subrendusių žurnalistų, kurie perėmė idėjas, tęsia redaktoriaus inspiruotus darbus.

Didelį indėlį leidyboje lemia Trakų rajono savivaldybė, remianti redakcijos sumanymus, finansuojanti leidinius. Redakcija rūpinasi knygų bei prenumeratos sklaida – visoms rajono bibliotekoms dovanoja leidinių, laikraščių.

Neseniai sulaukęs garbingo jubiliejaus, redaktorius vis dar kupinas idėjų, trykštantis entuziazmu. Kirba klausimas, kas paskatino pasirinkti žurnalisto profesiją? Pasigirsta užtikrintas atsakas: „Susidomėjimas užgimė dar mokyklos suole. Ir nors žurnalisto kelias buvo nelengvas, tačiau norėjosi laisvos spaudos.“ Pasiteiravus, kokie ateities planai, paaiškėjo, jog būtent rengiamų knygų pristatymai. Renginio metu buvo gvildenamos šių dienų aktualijos bei klaidžiojama praeities užkaboriais. Vakarą vainikavo linkėjimai redaktoriui didžiausios kloties ateities idėjoms bei veikloms.

Dėkojame visiems dalyvavusiems už pateiktus klausimus, išsakytas mintis bei buvimą drauge. Ir nors šiųmetė Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė atsisveikino iki kitų metų, lai meilė knygai neblėsta visus metus ir tampa akstinu kaskart apsilankyti bibliotekoje.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


18 birželio, 2021

Kai rašytojos Gajos Gunos Eklės socialinėje „Facebook“ paskyroje pastebėjome konkursą apie dovanojamą virtualų susitikimą ir knygos „Keistuoliai“ pristatymą, su rimtu […]

18 birželio, 2021

Ar teko jums bendrauti su žmogumi-orkestru? Jeigu ne, stenkitės susitikti su Saule Degutyte. Saulė kuria spektaklius, režisuoja, kuria scenografiją, vaizdo […]

Miestų finalistų žemėlapis
18 birželio, 2021

Vilniaus miesto savivaldybės idėja paversti miestą atvira mokykla pateko tarp 50-ies finalistų pasauliniame „Merų iššūkio“ konkurse, kurį organizuoja buvusio Niujorko […]

18 birželio, 2021

Norintiems turiningai paatostogauti aktyvias ir kultūrinių patirčių kupinas atostogas siūlo ne tik populiarūs Lietuvos kurortai, bet ir Lietuvos sostinė. Šią […]

18 birželio, 2021

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Tiltų biblioteka pasipuošė dailininkės Astės Masiukaitės iliustracijomis, sukurtomis Vandos Mockevičienės knygai „Šoka šarka ir genys“. „Mūsų […]

Marytės Šaučiulienės tapybos darbų paroda
18 birželio, 2021

Onuškio bibliotekoje svečiuojasi kraštietės Marytės Šaučiulienės (g.1959 m.), gyvenančios Rūdiškėse, Trakų r., tapybos darbų paroda. Parodos autorė piešti pradėjo dar […]

17 birželio, 2021

Grendavės bibliotekoje jau tapo kasmetine tradicija birželio viduryje minėti Gedulo ir vilties dieną. Šiais metais surengta istorinė popietė „Ištremti, bet […]

17 birželio, 2021

Mokslininkai teigia, kad kavos gėrimas gali įpūsti mums optimizmo ir padėti geriau įžvelgti šviesiąją gyvenimo pusę. Pokalbis prie kavos puodelio […]

17 birželio, 2021

Gedulo ir vilties dieną Trakų viešoji biblioteka pakvietė tremtinius ir politinius kalinius į tradicinę SĄŠAUKĄ. Kas kelis metus vykstanti SĄŠAUKA […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
15 birželio, 2021

Šiandien Rotušėje trims sostinės kūrėjams, talentams už puoselėjamą Vilniaus kultūrą, išskirtines iniciatyvas įteiktos piniginės premijos, skambėjo miesto vadovų padėkos. Dailininkui, […]

Bernardinų sodo vasaros skaitykla
11 birželio, 2021

Vilniaus centrinės bibliotekos organizuojama vasaros skaitykla jau trečią vasarą džiugins vilniečius ir miesto svečius. Šiais metais Bernardinų sode nuo birželio […]

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
9 birželio, 2021

Vilniuje vakcinacija tampa dar laisvesnė ir visi norintieji pasiskiepyti pirmąja „Pfizer-BioNTech“ vakcina tai padaryti galės be registracijos, kiekvieną dieną nuo […]

Irmanto Gelūno nuotr.
8 birželio, 2021

„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) kartu su Vilniaus miesto savivaldybe praneša, kad žengtas dar vienas svarbus žingsnis Vilniaus stoties rajono atgimimo link […]

Adasa Skliutauskaitė
8 birželio, 2021

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus padalinys Samuelio Bako muziejus (Naugarduko g. 10/2, Vilnius), vasarą pasitinka atidarydamas dvi naujas parodas. Abiejų […]

Adomo Kačerausko nuotr.
3 birželio, 2021

Artėjant maudymosi sezonui, vis daugiau sostinės gyventojų poilsiui renkasi miesto paplūdimius. Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad daugelyje jų galima ne […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
3 birželio, 2021

Praėjus penkiems mėnesiams nuo Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įsigaliojimo, Vilniaus miesto tarybai, svarstymui komitetuose, šiandien perduoti 2020 m. gruodį priimtų […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
2 birželio, 2021

Prieš šešerius metus nukeltas sostinės Žaliojo tilto skulptūras Vilniaus savivaldybė perduoda Lietuvos nacionaliniam muziejui. Skulptūrų grupėms „Pramonė ir statyba“, „Žemės […]

Adomo Kačerausko nuotr.
2 birželio, 2021

Vaikų gynimo dieną sostinės Valdovų rūmų terasoje 11 gabių moksleivių įteikti Mažojo šv. Kristoforo žymens apdovanojimai. Vilniaus meras Remigijus Šimašius […]

2 birželio, 2021

Kalbėti apie negalią vis dar nedrąsu. Jei kalba pasisuka apie autizmą, daugelis iš mūsų nusukame akis – nepatogu, nelabai ką […]

VON iš Vilniaus
2 birželio, 2021

Kartu su vasara internete startuoja analogų Lietuvoje neturintis, veržlus ir aktyvus iššūkis skambiu pavadinimu „VON* iš Vilniaus“ (* Vasara Ošia […]