rugsėjo 11, 2018
Kreipėsi į prokuratūrą ir VSD dėl Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietų nustatymo

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, buvę partizanai, visuomenės veikėjai kreipėsi į prokuratūrą ir VSD, kad būtų imtasi priemonių Lietuvos partizano palaikų užkasimo vietų nustatymui.

Kreipimasis, Kaunas, 2018-09-11

Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems partizanams, visuomeninių organizacijų nariams bei didžiajai daliai Lietuvos piliečių išlieka labai aktualus klausimas, kur užkasti 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai. Po 28 Nepriklausomybės metų buvo rasti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Iki šiol nerasti daugumos partizanų vadų, kaip antai, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos posėdyje priimtos Deklaracijos signatarų, LLKS Tarybos narių Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto Gužo-Kardo, Juozo Šibailos-Merainio, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Petro Bartkaus-Žadgailo palaikai. Taip pat nerasti legendinių partizanų Juozo Lukšos-Daumanto, Antano Kraujelio-Siaubūno ir kitų žymių partizanų palaikai. Lietuvos valstybės garbės reikalas rasti savo tautos didvyrių užkasimo vietas. Žinoma, kad LSSR KGB sistemoje viso sovietmečio laikotarpyje visada bent keli aukščiausi vadai žinodavo, kur yra užkasti partizanų vadų palaikai. Dėl to prašome LR Generalinėje prokuratūroje pradėti tyrimą dėl partizanų vadų palaikų suradimo ir šiam darbui pasitelkti profesionalius ir pilietiškus prokurorus. Taip pat prašome šiuose tyrimuose talkinti VSD. Turbūt realiausias kelias būtų gauti žinias iš buvusio LSSR KGB pirmininko pavaduotojo generolo Henriko Vaigausko (g. 1928 m.), kuris pirmininko pavaduotojo pareigose išdirbo apie 20 metų. Gal jis nurodytų, kur yra užkasti partizanų vadų kūnai. R. Čekutis „Delfi“ 2008 04 02 publikuotame straipsnyje „Duobkasių puota“ nurodo, kad partizanų užkasimo vietos buvo parodytos ir H. Vaigausko broliui, KGB pulkininkui Ričardui Vaigauskui.

Taip pat prašome nustatyti, kas yra dar  gyvi iš LSSR KGB pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų ir juos  apklausti. Tikimės sėkmingų rezultatų šiame tyrime.

Dr. Raimundas Kaminskas Lietuvos laisvės kovotojų sajungos valdybos pirmininko pavaduotojas

DrGvidas Rutkauskas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  pirmininkas

Dr. Leonas Milčius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Dr. Jonas Koryzna Kauno m. savivaldybės tarybos narys

Dr. Aušra Jurevičiūtė Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius pirmininkė

Prof. Arimantas Dumčius Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos garbės pirmininkas    

 

JUOZAS LUKŠA DAUMANTAS – PASKUTINIS MŪŠIS

Share Button

kovo 23, 2019

Kaip žinome, tarp Gedimino kalne aptiktų 1863-1864 metų sukilimo dalyvių palaikų yra Baltarusijos ir Lietuvos nacionalinis didvyris, vienas iš sukilimo […]

vasario 13, 2019

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko  dizainerio Viliaus Purono orginalios knygos „Geležinė knyga: „Kovojantiems garbė!“ pristatymas. Ši knyga pasakoja […]

vasario 12, 2019

Vasario 15 d., ketvirtadienį, 13 val. Medininkų pilyje (Medininkų k., Vilniaus r.) atidaroma Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirta fotografijos darbų […]

sausio 29, 2019

2019 m. sausio 22 – vasario 28 d. Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje veikia mažoji paroda „Mano vilnietiška biografija“, skirta […]

sausio 22, 2019

Sausio 21 d. Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas pristatė fotografijų parodą apie Jungtinėse Amerikos Valstijose […]

sausio 21, 2019

Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado akcijų iniciatorius, pirmųjų mitingų už laisvę organizatorius, […]

lapkričio 20, 2018

Mažoji Lietuva gali pasigirti ne tik nuostabiais vandens telkiniais, užburiančia gamta, bet ir tik šiam kraštui būdinga, unikalia architektūra. Projektas […]

lapkričio 16, 2018

Lapkričio 14 dieną Rusijos Mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge atidaryta paroda “Lietuvis Maskvoje, rusas Kaune – Jurgis Baltrušaitis ir Levas […]

lapkričio 15, 2018

Lapkričio 13 dieną Lietuvos Respublikos ambasada Rusijoje, minėdama Vilniaus geto likvidavimo 75-sias metines, sukvietė Maskvoje reziduojančius diplomatus, žydų bei kitų […]

lapkričio 12, 2018

Lapkričio 8 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta Broniaus Kašelionio knyga „Dainavos krašto partizanai“. Susitikti su skaitytojais atvyko knygos  autorius, „Diemedžio“ […]