3 liepos, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija

Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 32 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 27-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore Milda Žiliene (spr. Nr. T2-196).

Esmė. Milda Žilienė atleista iš Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorės pareigų nuo 2017-06-30.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-197).

Esmė. Padidintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir asignavimai pagal priedus.

3. Dėl žemės nuomos mokesčio (spr. Nr. T2-198).

Esmė. Fizinis asmuo S. N. atleistas nuo žemės nuomos mokesčio už 2015 m. ir 2016 m. Fizinis asmuo K. K. neatleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2016 m.

4. Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui (spr. Nr. T2-199).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui nuo 2017 m. liepos 1 d. skirta 60 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka.

5. Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Černeckiui (spr. Nr. T2-200).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Černeckiui nuo 2017 m. liepos 1 d. skirta 60 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka.

6. Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-201).

Esmė. Patvirtinta 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T1-202).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (spr. Nr. T2-203).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

9. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo (spr. Nr. T2-204).

Esmė. Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos (spr. Nr. T2-205).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitai.

11. Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Diana Bakstiene (spr. Nr. T2-206).

Esmė. Diana Bakstienė, Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, atleista iš pareigų nuo 2017-07-17.

12. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo (spr. Nr. T2-206).

Esmė. Pritarta bendradarbiavimo sutarties „Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo“ pasirašymui.

13. Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-208).

Esmė. Patvirtintas Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-209).

Esmė. Papildytas Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo (spr. Nr. T2-210).

Esmė. Socialinio būsto nuomininkams pakeistos nuomos sąlygos.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-211).

Esmė. Pakeista Juodupėnų vasaros šventės data.

17. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ pakeitimo (spr. Nr. T2-212).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T2-160 ,,Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ 1.3.4.1 punkte nustatyto draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, data.

18. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo (spr. Nr. T2-213).

Esmė. Nuspręsta netaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą asmenims pagal priedą, fizinius asmenis atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-213).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonės.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-215).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-216).

Esmė. Antanas Kalnius paskirtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-217).

Esmė. Alvydas Jonaitis paskirtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (spr. Nr. T2-218).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

24. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. Nr. T2-219).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiui 22,07 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

25. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. Nr. T2-220).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiui 18,78 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2-221).

Esmė. Perduota Kretingos futbolo klubui „Minija“ panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti 3 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai vykdyti 17,83 m2 ploto negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingos m., pagal du kartus per metus su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriumi suderintą užsiėmimų tvarkaraštį.

27. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (spr. Nr. T2-222).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ 1.1 papunktis – Jokūbavo kaimo bendruomenės centras grąžino nenaudojamas patalpas, esančias Žaliojoje g. 3, Jokūbavo k.

28. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (spr. Nr. T2-223).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ 1.2 papunktis – Kretingos socialinių paslaugų centras atsisako patalpų, bendrai naudotų su Kretingos psichikos sveikatos centru.

29. Dėl sutikimo parduoti materialųjį turtą (spr. Nr. T2-224).

Esmė. Sutikta, kad būtų parduotas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis SĮ „Kretingos komunalininkas“ patikėjimo teise valdomas turtas.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. pr. Nr. T2-225).

Esmė. Nurašytas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 2 vnt. pavėsinių, patikėjimo teise valdomų Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“.

31. Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo (spr. Nr. T2-226).

Esmė. Nurašytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas.

32. Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T1-203).

Esmė. Suteikti Petrikaičių k., Žalgirio seniūnijoje, Jono Jablonskio ir Degalo gatvių pavadinimai.


28 kovo, 2023

Seimas nusprendė 2023 m. Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – skirti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Česlovui Juršėnui ir Ukrainos […]

28 kovo, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasveikino Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos konferencijos ir apdovanojimų dalyvius. Šalies vadovas […]

27 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatus. Kovo 24 d. VRK posėdyje patvirtinti 34-ių […]

24 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia preliminarias savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas 60 Lietuvos savivaldybių. Rinkimų kodeksas numato, kad pirmojo savivaldybės […]

Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.
24 kovo, 2023

Penktadienį tvirtindama savivaldos rinkimų rezultatus, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atmetė partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės Dalios Štraupaitės skundą ir nesutiko […]

23 kovo, 2023

Vidaus reikalų ministerija, būdama atsakinga už nacionalinę regioninę politiką ir siekdama sklandaus Regionų plėtros programos (RPP) įgyvendinimo, inicijavo tarpinstitucinės darbo […]

Viekšnių senosios vaistinės muziejus / Vytauto Malūko nuotr.
23 kovo, 2023

Seimo Sveikatos reikalų komiteto atstovai pateikė Farmacijos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma su tam tikromis išlygomis, leisti dirbti farmakotechnikams baigusiems studijas […]

Mindaugas Sinkevičius
22 kovo, 2023

Dideli regionų lūkesčiai dėl Europos Sąjungos (ES) investicijų gali subliūkšti net nepradėjus įgyvendinti projektų, kurie turėtų tapti atspirties tašku mažinant […]

20 kovo, 2023

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų kampanijos metu socialiniame tinkle „Facebook“ užfiksuoti potencialūs bandymai dirbtinai padidinti tam tikrų kandidatų skelbiamo turinio […]

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) skundžia teismui Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kuriuo ji grąžino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos […]

Valdas Benkunskas su žmona Vismante. Andriaus Ufarto (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Preliminariais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, Vilniaus mero rinkimus laimėjęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos atstovas Valdas Benkunskas teigia santūriai […]

Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminis štabas. Oresto Gurevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Pasibaigus 2023 m. savivaldos merų ir tarybų rinkimams paaiškėjo, kurių partijų ir kitų politinių organizacijų atstovai pasirodė geriausiai – šiemet […]

Rytas po rinkimų su ELTA. Politinių partijų lyderiai aptarė svarbiausius rezultatus. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

A. Vyšniauskas apie TS-LKD pralaimėjimą regionuose: kai kur reikėjo atsinaujinimo, buvo ir „baudimo efekto“ Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkimų […]

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Lansbergis. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
20 kovo, 2023

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, kad partijos sąrašo ir kandidato į merus Valdo Benkunsko pergalė sostinės […]

15 kovo, 2023

Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija pateikia […]

ELTA nuotr.
13 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 10 d. patvirtino I savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turo rezultatus. Paskelbta, kad 26 Lietuvos […]

13 kovo, 2023

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį priėmė sprendimą leisti į antrąjį turą patekusiai kandidatei į Visagino mero postą Daliai Štraupaitei toliau […]

6 kovo, 2023

Savivaldos rinkimuose merą per pirmąjį turą išsirinko 26-iose savivaldybėse, likusiose 34-iose po dviejų savaičių antrajame ture susikaus du daugiausiai balsų […]

3 kovo, 2023

Nors gali atrodyti, kad šie savivaldybių tarybų ir merų rinkimai yra kaip niekada nuobodūs, bet „Žinau, ką renku“ debatai parodė, […]

3 kovo, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, drauge su Airijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Nyderlandų, Slovakijos ir Suomijos šalių vadovais, kreipėsi […]