3 liepos, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija

Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 32 sprendimai

Praėjusią savaitę vykusiame 27-ajame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai:

1. Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktore Milda Žiliene (spr. Nr. T2-196).

Esmė. Milda Žilienė atleista iš Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorės pareigų nuo 2017-06-30.

2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo (spr. Nr. T2-197).

Esmė. Padidintos Kretingos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos ir asignavimai pagal priedus.

3. Dėl žemės nuomos mokesčio (spr. Nr. T2-198).

Esmė. Fizinis asmuo S. N. atleistas nuo žemės nuomos mokesčio už 2015 m. ir 2016 m. Fizinis asmuo K. K. neatleistas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2016 m.

4. Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui (spr. Nr. T2-199).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Domarkui nuo 2017 m. liepos 1 d. skirta 60 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka.

5. Dėl priemokos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Černeckiui (spr. Nr. T2-200).

Esmė. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Povilui Černeckiui nuo 2017 m. liepos 1 d. skirta 60 procentų jo pareiginės algos dydžio priemoka.

6. Dėl 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo (spr. Nr. T2-201).

Esmė. Patvirtinta 2017 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa.

7. Dėl Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T1-202).

Esmė. Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

8. Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (spr. Nr. T2-203).

Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

9. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo (spr. Nr. T2-204).

Esmė. Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašas.

10. Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos (spr. Nr. T2-205).

Esmė. Pritarta Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitai.

11. Dėl darbo santykių nutraukimo su Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktoriaus pareigas, Diana Bakstiene (spr. Nr. T2-206).

Esmė. Diana Bakstienė, Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, atleista iš pareigų nuo 2017-07-17.

12. Dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo (spr. Nr. T2-206).

Esmė. Pritarta bendradarbiavimo sutarties „Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo“ pasirašymui.

13. Dėl Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (spr. Nr. T2-208).

Esmė. Patvirtintas Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

14. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto fondo ir Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-209).

Esmė. Papildytas Kretingos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas.

15. Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo (spr. Nr. T2-210).

Esmė. Socialinio būsto nuomininkams pakeistos nuomos sąlygos.

16. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl 2017 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-211).

Esmė. Pakeista Juodupėnų vasaros šventės data.

17. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ pakeitimo (spr. Nr. T2-212).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T2-160 ,,Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ 1.3.4.1 punkte nustatyto draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, data.

18. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo (spr. Nr. T2-213).

Esmė. Nuspręsta netaikyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą asmenims pagal priedą, fizinius asmenis atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

19. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-213).

Esmė. Pakeistos Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonės.

20. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-215).

Esmė. Pakeista Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis.

21. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-216).

Esmė. Antanas Kalnius paskirtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininku.

22. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo (spr. Nr. T2-217).

Esmė. Alvydas Jonaitis paskirtas Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

23. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (spr. Nr. T2-218).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

24. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. Nr. T2-219).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiui 22,07 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

25. Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos (spr. Nr. T2-220).

Esmė. Leista Kretingos rajono savivaldybės administracijai viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiui 18,78 m2 ploto Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje.

26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (spr. Nr. T2-221).

Esmė. Perduota Kretingos futbolo klubui „Minija“ panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudoti 3 metų laikotarpiui įstatuose nurodytai veiklai vykdyti 17,83 m2 ploto negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingos m., pagal du kartus per metus su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriumi suderintą užsiėmimų tvarkaraštį.

27. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (spr. Nr. T2-222).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ 1.1 papunktis – Jokūbavo kaimo bendruomenės centras grąžino nenaudojamas patalpas, esančias Žaliojoje g. 3, Jokūbavo k.

28. Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (spr. Nr. T2-223).

Esmė. Pakeistas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ 1.2 papunktis – Kretingos socialinių paslaugų centras atsisako patalpų, bendrai naudotų su Kretingos psichikos sveikatos centru.

29. Dėl sutikimo parduoti materialųjį turtą (spr. Nr. T2-224).

Esmė. Sutikta, kad būtų parduotas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis SĮ „Kretingos komunalininkas“ patikėjimo teise valdomas turtas.

30. Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nurašymo (spr. pr. Nr. T2-225).

Esmė. Nurašytas Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas – 2 vnt. pavėsinių, patikėjimo teise valdomų Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“.

31. Dėl materialiojo trumpalaikio ir ilgalaikio valstybės turto nurašymo (spr. Nr. T2-226).

Esmė. Nurašytas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas.

32. Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo (spr. Nr. T1-203).

Esmė. Suteikti Petrikaičių k., Žalgirio seniūnijoje, Jono Jablonskio ir Degalo gatvių pavadinimai.


13 balandžio, 2021

Balandžio 13 – gegužės 1 dienomis, nuo COVID-19 viruso pasiskiepiję Kauno miesto ir rajono senjorai, dovanų gaus kvietimą apsilankyti Lietuvos […]

13 balandžio, 2021

Lietuvoje vis dažniau pasigirstant ekspertų svarstymams apie trečiąją COVID-19 sergamumo bangą, o užsikrėtusiųjų skaičiams vėl augant, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų […]

13 balandžio, 2021

Seime įregistruotos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama atšaukti buvusio aplinkos ministro įteisintą naktinę medžioklę su šunimis ir […]

12 balandžio, 2021

Balandžio 11 dieną įvykusiame Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų ture daugiausia rinkėjų palaikymo ir balsų sulaukė šiuo […]

LR Seimo narys Kęstutis Mažeika
1 balandžio, 2021

Šią savaitę Seimas priėmė labai svarbias Gyvūnų gerovės įstatymo pataisas. Tačiau, pasirodo, šalia gerų ir svarbių pataisų žmonėms ir gyvūnams, […]

30 kovo, 2021

Seimas priėmė Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo gegužės 1 d. įteisinti privalomą kačių, šunų ir šeškų […]

26 kovo, 2021

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė Lietuvos savivaldybių finansinio pajėgumo ataskaitą. Joje pažymima, kad Lietuvos Vyriausybei regioninė plėtra yra […]

26 kovo, 2021

Vyriausybė apsisprendė pratęsti karantiną iki balandžio 30 d., taip pat priimtas sprendimas nustatyti asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimą laikotarpiu nuo […]

26 kovo, 2021

Nuo 1959 m. veikianti Kauno hidroelektrinė (KHE) iki šių dienų išlikusi pagrindine kliūtimi nenutrūkstamam laivybos maršrutui ir žuvų migracijai. Daugiau […]

Ingrida Šimonytė
25 kovo, 2021

Daugiau kaip šimtas nevyriausybinių organizacijų (NVO) trečiadienį kreipėsi raštu į Lietuvos premjerę Ingridą Šimonytę klausdami, kodėl nevykdomi pažadai į svarbius […]

LR Seimo narė Guoda Burokienė
24 kovo, 2021

Įvairios pasaulio organizacijos skelbia, jog esame viena iš labiausiai nykstančių tautų pasaulyje. Matyt anokia čia ir problema, jei bandoma ne […]

23 kovo, 2021

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) susitarimo dėl dvišalio bendradarbiavimo pasirašymo ceremonijoje. Susitarimą pirmadienį pasirašė […]

17 kovo, 2021

Seimas jau ketvirtadienį spręs dėl gyvūnų ženklinimo tvarkos. Jei bus pritarta siūlymui, visi privalės savo šunis, kates ir šeškus ženklinti: […]

Zigmantas Balčytis
16 kovo, 2021

Žiniasklaidos priemonėse pasirodė informacija, kurioje Aplinkos ministerija teigia nematanti priežasčių, kodėl vienai didžiausių šalies naftos gavybos bendrovių „Minijos nafta“ neturėtų […]

Guoda Burokienė
16 kovo, 2021

Politikos abėcėlėje įprasta, jog valdančiuosius stebi, priimamus sprendimus analizuoja ir vertina opozicija. Paprastai valdantiesiems duodama 100 dienų „įsivažiavimui“, artimiausių metų […]

15 kovo, 2021

Seimo narys Linas Jonauskas įregistravo Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siekia dvidešimt kartų padidinti baudas juridinių asmenų vadovams ar kitiems […]

15 kovo, 2021

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė įregistravo Žuvininkystės įstatymo pataisas, kuriomis numatoma uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose ir visuose šalies […]

9 kovo, 2021

Vakar vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su dešimt naujai įsteigtų Regionų plėtros tarybų kolegijų pirmininkų. Susitikimo metu diskutuota dėl […]

9 kovo, 2021

Miškas teikia didžiulę svarbą tiek ekosistemai, tiek žmogui. Kartu tai – išties puiki investicija: miško pardavimas gali teikti didelę finansinę […]

5 kovo, 2021

Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija paskelbė viešą kreipimąsi į kitus Seimo narius ir visą visuomenę, kurioje ragina paisyti diskusijų […]