rugsėjo 28, 2017
Matuizose atidaroma nauja katilinė

UAB „Varėnos šiluma“ sėkmingai pastatė ir rugsėjo 29 d. atidarys Matuizų katilinę. Laimėjusi konkursą, naujos katilinės statybos darbus atliko AB „Montuotojas“ už bendrą 694 000 eurų sumą. Rangovas katilinę pastatė savo lėšomis, o UAB „Varėnos šiluma“ mokės už katilinę lygiomis dalimis 72 mėnesius nuo statybos darbų pabaigos. Šilumą gamins du biokuro katilai, kurie užtikrins patikimą vartotojų aprūpinimą šilumos energija. Iki šiol Matuizų gyventojams šiluma buvo tiekiama iš nepriklausomo reguliuojamo šilumos gamintojo UAB „Matuizų plytinė“. Dėl beveik 700 metrų ilgio šilumos tiekimo pasenusios trasos įmonė patirdavo didelius šilumos nuostolius. Pagal atliktus paskaičiavimus trasos atnaujinimas būtų kainavęs beveik tiek pat, kiek naujos katilinės statyba. Viską pasvėrus buvo nuspręsta statyti naują katilinę, kuri stovėtų pačioje gyvenvietėje.

Katilinės statybos klausimas nebuvo naujas, tačiau jos statybai ruoštasi netinkamai. Peržvelgus įmonės dokumentus, matosi, jog planai statyti katilinę Matuizų gyvenvietėje atsirado dar 2008 metais. 2013 metais parengta investicijų programa, kurioje numatyta statyti katilinę Matuizų gyvenvietėje. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-VII-964 1.2 punktu pritarta katilinės statybai Matuizų gyvenvietėje bei suderinta 3,5 mln. litų (1,014 mln. eurų) investicija jai statyti. 2014-2015 metais nupirktos dvi galimybių studijos dėl katilinės statybos bei planuojamo naudoti kuro katilinėje. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 metų sausio mėnesį įmonei buvo perduoti du sublokuoti Matuizų seniūnijos garažai. Perdavimo tikslas – katilinės priestato statyba prie seniūnijos pastato. Vasario 10 dieną kreiptasi į Valstybinę kainų ir energetikos komisiją (toliau – Kainų komisija) dėl leidimo investicijoms į Matuizų katilinę derinimo, tačiau dėl duomenų trūkumo prašymas grąžintas papildyti.

2015 m. pavasarį pasikeitė Varėnos rajono savivaldybės valdžia. Meru tapo Algis Kašėta, o administracijos direktoriumi Alvydas Verbickas. Birželio 10 d. paskirtas naujas UAB „Varėnos šiluma“ direktorius. Tą pačią dieną pakartotinai kreiptasi į Kainų komisiją, tačiau dėl netinkamų dokumentų bei juose išvardintų argumentų investicijos į Matuizų katilinę Kainų komisija vėl nederino. Norint pasiekti gerų rezultatų, reikėjo imtis ryžtingų veiksmų. Be papildomų išlaidų, įmonės darbuotojų pastangomis buvo išanalizuota Matuizų katilinės statybos galimybės, Kainų komisijai pateikti visi reikalingi argumentai, patikslinta statybai reikalinga lėšų suma, planuojamos pagaminti šilumos savikaina, patiriami nuostoliai ir katilinės atsipirkimo galimybės. Investicija Kainų komisijoje buvo suderinta 2015 m. gruodžio 7 dieną.

Pagal atliktus darbus iki 2015 m. sausio mėn., kai buvo perduoti du seniūnijos garažai, buvo nutarta, jog statiniai tinkami katilinės statybai. Tuo remiantis, 2016 metų sausio mėnesį UAB „Varėnos šiluma“ paskelbė konkursą katilinės statybai. Paskelbus konkursą, paaiškėjo, kad beveik visi atlikti veiksmai ir darbai, susiję su katilinės statyba Matuizų gyvenvietėje, yra niekiniai. Absurdiška, tačiau bendrajame Varėnos rajono plane katilinės statyba Matuizų gyvenvietėje nenumatyta, o 2004 m. parengtame Specialiajame Varėnos rajono šilumos ūkio plane katilinės statyba Matuizų gyvenvietėje įvardinta, kaip ekonomiškai blogiausias variantas, ir kaip alternatyva šilumos tiekimas numatytas iš UAB „Matuizų plytinė“. Ir vėliau planuose katilinės pastato numatyta nebuvo. Išaiškėjo ir kitai faktai, trukdantys naujos katilinės statybai. Visų pirma, prie Matuizų seniūnijos administracinio pastato galima pristatyti tik tokio dydžio ir galingumo katilinę, kuri reikalinga tik tam pastatui šildyti, tai yra tiekti šilumą gyvenvietei iš tokiu būdu pastatytos katilinės, negalima. Antra, žemės naudojimo paskirtis neleidžia statyti katilinės. Atsižvelgus į visas nurodytas aplinkybes, katilinės statyba Matuizų gyvenvietėje negalima.

Apie susidariusią situaciją iš karto buvo informuotas rajono meras Algis Kašėta bei savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Vadovų tarpininkavimu per labai trumpą laiką, netgi nestabdant paskelbto konkurso, o tik jį pratęsus bei pakoregavus, buvo atlikti visi reikalingi paruošiamieji darbai katilinės statybai. Suformuotas ir įregistruotas žemės sklypas, pakeista jo naudojimo paskirtis, leidžianti statyti atskirą katilinės pastatą, o ne priestatą prie seniūnijos. Dėl šios priežasties seniūnijos garažų perdavimas įmonei neteko prasmės. Prieš statant atskirą katilinės pastatą, buvo svarbu išgirsti ir vietinių gyventojų nuomonę, todėl suorganizuotas susitikimas, kuriame dalyvavo ir rajono meras Algis Kašėta. Gyventojai palaikė iškeltą iniciatyvą statyti atskirą katilinės pastatą. Žvelgiant iš ekonominės pusės, suderintas palankus atsiskaitymo už katilinės statybą būdas, t. y. konkursą laimėjęs generalinis rangovas katilinę pastato už savo lėšas, įmonė su juo atsiskaito lygiomis dalimis per 72 mėnesius nuo statybos darbų pabaigos. Didelis finansinis laimėjimas, jog vietoje anksčiau numatytos 1,014 mln. eurų sumos, katilinė pastatyta už 0,694 mln. eurų. Tai leido sutaupyti apie 0,32 mln. eurų.

Jau nuo šio šildymo sezono Matuizų gyvenvietėje šilumą tieks nauja biokuro katilinė. Kaina vietiniams gyventojams bus tokia pati kaip ir kitur, kur šilumą tiekia UAB „Varėnos šiluma“. Tai, kad Matuizose šiluma bus tiekiama ne iš UAB „Matuizų plytinė“, o iš atskiros katilinės leis per metus sutaupyti apie 30 tūkst. eurų. Sutaupomos lėšos po truputį kompensuos katilinės statybos išlaidas.

Varėnos rajono savivaldybės informacija

Share Button

birželio 10, 2019

Birželio 7 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje paskaitą „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas ir Sofija Smetonos“ skaitė atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Konstitucinio Teismo […]

birželio 4, 2019

Varėnos viešojoje bibliotekoje atidaryta kraštieties Ramunės Lovčytės-Vrubliauskienės pirmoji porcelianinių lėlių paroda „Audronė“. Ramunė gimė Krivilių kaime (Varėnos r.), baigusi Panočių […]

gegužės 29, 2019

Sugrįžimai… Kokie mieli, kokie svarbūs sugrįžimai į kalbą, žodį, poeziją, gamtą, žmogų, tėviškę. Sugrįžimai prie savo šaknų. Juk čia lietuvio […]

gegužės 18, 2019

Gegužės 16 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta varėniškio istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Tomo Balkelio knyga „Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m. […]

gegužės 16, 2019

Gegužei įpusėjus Pauosupės kaime prie vaikų poeto Anzelmo Matučio Drevės vyko jubiliejinė 20-oji moksleivių poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“, kurią […]

gegužės 9, 2019

Į Senosios Varėnos biblioteką atvyko  aktorius Dalius Skamarakas ir Birutė Švagždienė, poeto Anzelmo Matučio kūrybinio palikimo puoselėtoja, ilgametė „Poezijos pavasarėlių“ […]

balandžio 23, 2019

Balandžio 17 dieną „Keistuolių teatro“ aktorius Dalius Skamarakas atvyko į Merkinės biblioteką susitikti jaunaisiais skaitytojais – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos […]

balandžio 23, 2019

Varėnos viešojoje bibliotekoje lankėsi „Keistuolių teatro“ aktorius Dalius Skamarakas su nauja teatralizuotų skaitymų programa „Girios televizorius“ vaikų poeto Anzelmo Matučio […]

balandžio 18, 2019

Bibliotekos nuo seno siejamos su žiniomis, kultūra bei tobulėjimu. Keičiantis visuomenei, ji turi prisitaikyti prie naujų poreikių bei atrasti netradicinių […]

balandžio 16, 2019

Žilinų bibliotekoje svečiavosi dainuojamosios poezijos atlikėjas, rašytojas, žurnalistas, literatūrinės Jono Aisčio premijos laureatas, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ vadovas […]