gegužės 16, 2016
Zina Černovienė, projekto „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje“ ryšiams su visuomene atstovė
Medijų galimybės, verslo poreikiai ir kuriantis jaunimas

Tęsiant „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje“ įgyvendinimą Zarasų viešojoje bibliotekoje, Dusetų Kazimiero Būgos, Salako ir Antalieptės padaliniuose vyko naujas ir įdomus etapas – informacinių leidybos produktų, susijusių su kultūriniu turizmu, kūrimas. Juos kūrė trisdešimt šeši 14-24 metų amžiaus jaunuoliai.

Jaunimas mokėsi

Vasario 18-20, 25-27 dienomis dalyvavę profesionalių lektorių Renatos ir Pauliaus Danielių vedamuose praktiniuose informacinio raštingumo mokymuose, jaunuoliai mokėsi dirbti su kompiuterinėmis programomis Corel Draw, Sony Vegas Pro ir Pinnacle Studio.

Įsitraukė verslas

Kovo 4 dieną bibliotekos medijų studijoje įvyko tikslinės grupės – Zarasų jaunimo ir Zarasų verslininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir projekto partnerių Zarasų meno mokyklos ir Zarasų jaunimo centro atstovai. Projekto autorė Zarasų bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolanta Lementauskienė susirinkusiesiems pristatė projekto tikslus, uždavinius, supažindino su jau įveiktais projekto etapais. Verslininkai, trumpai apibūdinę savo įmonių veiklas, išreiškė savo poreikius dėl informacinių produktų. Vieni norėjo naujų meniu, kiti – skrajučių, plakatų, vizitinių kortelių. Baldų gamintojo UAB „Akadas“ direktorius Karolis Vitas papasakojo, kad jų įmonė per metus po keletą kartų dalyvauja įvairiose parodose atstovaudama Zarasus ir Lietuvą, tai jis tikisi naujų idėjų katalogams ir skrajutėms. Jaunuoliai po vieną ir susiskirstę po kelis tarėsi kokius produktus kuriems verslininkams kurs.

Kūrybinis procesas įsibėgėjo

Zarasų jaunimo grupė, pasivadinusi „Dream team“ komanda, prieš informacinių produktų kūrimą apsilankė  pasirinktose verslo įmonėse ir susipažino su jų veiklomis – rinko informaciją, filmavo, fotografavo. Zarasų jaunimo komanda visą kovo mėnesį – 48 valandas, kūrė verslininkų pasirinktus informacinius produktus dirbdami su grafikos, garso ir vaizdo taikomosiomis kompiuterinėmis Corel Draw ir Sony Vegas Pro programomis konsultuojami bibliotekos darbuotojos Rasos Juršienės. Zarasų Meno mokykloje jaunuoliai tapė Zarasų vaizdus, Zarasų jaunimo centre repetavo naujus kūrinius, juos įrašinėjo su Cubase programine įranga.

Judrioji medijų studija keliauja po padalinius

Balandžio mėnesį kūrybinės veiklos persikėlė į Dusetas, Antalieptės ir Salako padalinius. Balandžio 5 dieną judrioji medijų studija įsikūrė Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje. Joje vyko Dusetų verslininkų ir tikslinės grupės – Dusetų jaunimo narių susitikimas, kuriame dalyvavo Donatas Kubilius, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorius ir projekto partnerė Zarasų meno mokyklos direktorė Sigita Keršienė.

Prieš kūrimą jaunuoliams teko apsilankyti įmonėse, kad susikurtų vaizdo medžiagą, susirinktų darbui reikalingą informaciją. Jaunimo grupės „Gangster‘s Paradise“ iš Dusetų, „Studentų stropuolių“ iš Salako ir „Tylioji“ komanda iš Antalieptės kūrybinėje veikloje praleido 40 valandų.  Konsultuojamos bibliotekos darbuotojų Danutės Kiltinavičienės, Donato Merkio ir projekto partnerių – Zarasų meno mokyklos direktorės Sigitos Keršienės ir  Zarasų jaunimo centro direktoriaus Romo Dobrovolskio, jaunimo grupės informacinių produktų kūrimo procese,  taikydamos mokymuose įgytus įgūdžius sukūrė 3 filmukus, 36 grafikos produktus  – plakatus, skrajutes, vizitines korteles, kalendorius.

Apie lūkesčius

Bibliotekos darbuotojai – Rasa Juršienė, Danutė Kiltinavičienė ir Donatas Merkys, mentoriavę jaunimo kūrybiniams užsiėmimams, paklausti, kokių rezultatų tikėjosi, vieningai atsakė, kad projekte dalyvavusių jaunimo grupių pasiekti rezultatai pranoko jų lūkesčius. Salako jaunimo grupė Danutę, Donatą ir mokymų lektorius nustebino savo stropumu, aktyvumu ir gausumu. Dusetų jaunimą Danutė pavadino savarankiškiausiu, Antalieptės grupę – tyliausia. Donatas mano, kad judriųjų medijų paslaugomis susidomės daugiau jaunuolių, verslininkai įvairiomis informacinėmis priemonėmis sužinoję apie jas, tikrai norės pasinaudoti informacijos produktų apie savo verslą kūrimui ir viešinimo sklaidai plėsti galimybėmis. Danutė pritarė, kad jaunimas naujovėms atviras, tik reikia jį sudominti, uždegti naujomis idėjomis.

Jaunimo grupės sukūrė verslininkų pasirinktus informacinius produktus, susijusius su kultūriniu turizmu, o ar jie pateisins verslininkų lūkesčius, sužinosime baigiamųjų šventinių renginių metu.

Projektas dalinai finansuojamas Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir LR Kultūros ministerijos lėšomis.

Share Button


lapkričio 12, 2019

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai „Norden“ organizuojama kasmetinė tradicinė šviesos ir knygos šventė, primenanti mums senąją pasakojimų tradiciją, suteikianti […]

lapkričio 12, 2019

Skubame skaitytojams pranešti džiugią žinią, kad Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Zarasų „Rotary“ klubas atidarė knygų lentyną. Simboliškame knygų […]

lapkričio 11, 2019

Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos auklėtiniai prisijungė prie penktus metus vykstančio tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“, kurį iš […]

lapkričio 11, 2019

Puiki penktadienio popietė: mažytis autobusiukas rieda Anykščių link. Projekto „Knygos šventė“ (literatūriniai tiltai Utenos regione), kurį remia Lietuvos kultūros taryba […]

lapkričio 8, 2019

„Kai prabyla gimtųjų kaimų vardai“ – literatų susitikimas, skirtas vietovardžių metams, vyko lapkričio 7 d. Panevėžio raj. Liūdynės kultūros centre. […]

lapkričio 6, 2019

Lapkričio 5 d. Zarasų viešojoje bibliotekoje su Zarasų moksleiviais ir gyventojais susitiko lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininkas, pulkininkas Darius Novickis. […]

spalio 29, 2019

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdo projektą „Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione)“. Į literatūros ir muzikos vakarą „Ateik, dovanosiu […]

spalio 23, 2019

Tęsiasi Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Knygos šventė (literatūriniai tiltai Utenos regione”) renginiai. Ką ir sakyti – pirmieji […]

spalio 23, 2019

Kunigas vikaras Miroslav ANUŠKEVIČ, aptarnaujantis Zarasų rajono Turmanto, Smalvų ir Tilžės parapijas, Smalvų bendruomenės namuose pasakojo gausiai susirinkusiems pėsčiomis įveiktos […]

spalio 21, 2019

Spalio 14 d. Dusetų K. Būgos bibliotekoje svečiavosi Danutė Narutienė – vyr. specialistė – maisto produktų inspektorė ir Daivydas Barzda […]