20 spalio, 2015
Neringa Tuškevičienė / "Krašto naujienos"

„Mes jūsų nebijome, mere! Jūs melagė!” – tvirtino medikai

Į susitikimą žmonės rinkosi neskubėdami. Ir pradžioje atrodė, kad salė bus pustuštė. Bet pasirodo klydome. Labai gaila, kad susirgo ligoninės direktorė Laima Meškauskienė ir susitikime dalyvauti negalėjo. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad nė vieno žmogaus asmeniškai niekas nekvietė. Buvo paskelbta informacija ir atėjo tie, kas norėjo, kam rūpėjo. Atvyko Sveikatos apsaugos ministrės atstovė, Seimo vicepirmininko atstovė, LR Seimo narė, išrinkta mūsų rajone, Rita Tamašunienė, net trys buvę rajono merai: Vytas Šimonėlis, Kęstutis Pakalnis ir Vincas Jasiukevičius. Tarybos nariai: Elena Davidavičienė, Vidmantas Mateika. Ligoninės bendruomenė, Širvintų miesto bendruomenės nariai. Pavėlavusios atvyko Savivaldybės vadovės.

Daktarės Gulbinavičienės prašymu, susitikimui pirmininkavo Širvintų rajono svaivaldybės Tarybos narys Kęstutis Pakalnis.

Direktorės pavaduotoja medicinos reikalams Raimonda Gulbinavičienė papasakojo, kokia situacija yra ligoninėje. Apie iš savivaldybės pusės patiriamą  labai didelį spaudimą, apie nuolat ieškomus kažkokius drausmės pažeidimus, apie neteisėtus atliekamus darbo laiko patikrinimus. Pasirodo, ligoninės direktorė ne tik neišleidžiama į tobulinimosi kursus, posėdžius, neišleidžiama į komandiruotes. Šiuo metu yra net nesuteiktos jai įstatymų garantuotos kasmetinės atostogos. Įstaigos direktorė nuolat patiria reikalavimų spręsti klausimus dėl kai kurių darbuotojų  tolimesnio darbo (liepta vieną nepalankią merei darbuotoją atleisti), gydytojų atostogų, dėl vaikų ligų skyriaus uždarymo, dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetų darbo. Pasak pavaduotojos, kadangi nebuvo rasta, prie ko prisikabinti, ligoninėje buvo pradėtas neplaninis auditas. Daug nesutarimų kilo dėl ligoninės laboratorijos. Savivaldybė buvo informuota apie susidariusią situaciją ir gavo pasiūlymą, kaip padėtį ištaisyti, bet ligoninės direktorės Savivaldybė neišgirdo. Medikų bendruomenę neramina ne tik nuolat girdimos kalbos, bet ir pradėti merės ir jos komandos aktyvūs veiksmai dėl Širvintų ligoninės ateities. Ligoninės direktorė nėra informuojama, nesivežama kartu į pasitarimus sprendžiant ligoninės klausimus. Tik iš kolegų, kurie dirba ir Širvintų, ir Ukmergės ligoninėse dirbančių kolegų sužinota apie tai, kad merė jau vykdo derybas dėl ligoninių sujungimo. Medikams priekaištaujama, kad jie vadovaujasi „pliatkais“, tačiau Savivaldyėbs tinklalapyje apie susitikimą yra parašyta. Širvintų ligoninės direktorė Liama Meškauskienė išreiškė savo poziciją, kad Širvintoms reikalinga savarankiška ligoninė.

Buvęs Širvintų rajono svaivaldybės meras Vincas Jasiukevičius priminė, kad ir praėjusią kadenciją ligoninės klausimai buvo sprendžiami. „Jau tuomet ukmergiškiai rodė iniciatyvą  sujungti ligonines. Tačiau Savivaldybės pozicija buvo griežta – ligoninė bus savarankiška. Nes tai vienas žingsnis link nepriklausomybės praradimo. Jei šiandien atiduodam ligoninę, tai rytoj ir savivaldybės neteksime. Atėjusi valdžia daro labai didelę klaidą, jei taip pasielgs. Tikrai neleisime ir kelsime žmones kovai. Tarybos nariai turi būti labai principingi šiuo klausimu ir neleisti žlugdyti įstaigos, kuri įsteigta mūsų rajono žmonėms. Tikiu, kad Laima Meškauskienė pajėgi vadovauti ligoninei. Blogai, kad naujieji vadovai negirdi ligoninės direktorės .“

LR Seimo narė Rita Tamašunienė: „Aš matau, kaip visi rajonai pasisako už tai, jog savivaldybės vienas iš savarankiškumo požymių yra turėti ligoninę savo teritorijoje. Kaip ir policiją, švietimo tinklą. Be abejo, laikai keičiasi, o su jais ir reikalavimai. Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo kalbama apie Širvintų poliklinikos ir ligoninės sujungimą, siekiant sumažinti kaštus. Šiame pasitarime dalyvavo mūsų rajono vadovės.“ Seimo narė pasakojo, kad su geriatrijos skyriaus įkūrimu Širvintų ligoninėje, pagražės ir pamodernės vidaus ligų skyrius. Todėl rajono gyventojams iš to bus tik geriau. Juo labiau, kad apie paslaugų spektrą galima galvoti ir jį plėsti. Svarbiausia – išsaugoti ligoninę savarankišką. Sveikatos apsaugos ministrė žada atvykti į Širvintas ir vietoje aiškintis situaciją.

Kęstutis Pakalnis tvirtino, kad sprendžiant ligoninės klausimą būtina išgirsti visuomenės nuomonę, kalbėtis su bendruomenėmis, su pačiais medikais.

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė pabrėžė, kad nebuvo kviesta (kalba netaisyta-red.past.): „Gerbiami ligoninės darbuotojai, dar tokio marazmo man neteko girdėti. Jūs nepykit, atleiskit man, apie Širvintų ligoninės uždarymą nebuvo niekados net kalbos. Nebuvo jokios kalbos net apie jokį susijungimą nei su Ukmerge, nei su Vilnium.  Dabar aš turiu kaip faktą ligoninės direktorės prašymą su originaliu parašu. Tą, ką jinai atnešė mums pasiūlyti. Jinai atnešė ir mum pasiūlė uždaryti vaikų ligoninės skyrių. Čia yra pateikta jos vizija. Aš noriu, kad jūs visi perskaitytumėte. Čia pateikta vizija, kad Širvintų ligoninė turi prisijungti prie Santariškių. Aš tikrai nenoriu prie nieko jungtis. Darysiu viską, kad ligoninę išlaikyti savarankišką savivaldybės įstaigą. <…> Man net buvo nemalonu skaityti tokį direktorės raštą. Jos noras, kad mūsų ligoninės neliktų, o liktų tik senelių namai. <…> Tol, kol aš čia būsiu keturis metus, Širvintų ligoninė nebus uždaryta. Daugiau neturiu apie ką kalbėti. <…> Su gydytoja Meškauskiene buvo kalbėta, kad jai turbūt yra persunkus šitas darbas ir mes su ligoninės direktore išspręsim šituos klausimus. <…>  (iš salės pasigirsta pastaba, kad savivaldybės tinklalapyje rašoma kitaip) Jei jūs vadovaujatės internetu, tai ir vadovaukitės… <…> Ukmergėje buvo kalbama, kad jei žmonėm reiktų ten nuvykti, tai kaip sudėlioti autobusų maršrutus. Kalbėjom, kad galėtų būti viena diena Širvintų žmonėms Ukmergėje.“

Medikų komentarai iš salės: „Merė pasakė netiesą. Direktorė vaikų skyriaus nenori uždaryti. Toks spaudimas yra iš savivaldybės.“ R. Gulbinavičienė paaiškino, kad uždarius vaikų skyrių reikės mokėti personalui išeitines pašalpas. Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė – Četrauskienė pašoko iš vietos pribėgo prie ligoninės direktorės pavaduotojos ir kišdama popierius puolė aiškinti, kad savivaldybė gavo tokį raštą iš L. Meškauskienės. Taip, tiesa, kad toks raštas yra, bet medikai tvirtina žiną, jog jį pasirašyti jų vadovė buvo priversta.

Ilgametė ligoninės gydytoja Jūratė Šiukštienė: „Atėjo kitas restruktūrizavimo etapas. Ir ministerijos nurodymu būsime priversti uždaryti rajoninių ligoninių vaikų skyrius dėl vaikų skaičiaus mažėjimo. Lygiai taip pat, kaip uždarinėjamos kaimų mokyklėlės.  Nėra nieko nuostabaus. Bet tam turi ateiti laikas. Per komiteto posėdį tikrai buvo priekaištaujama, kam neuždarome vaikų skyriaus. Kodėl neuždarome? Visiem protaujantiems aišku. Nes nėra potvarkio ir nėra iš ko mokėti žmonėms išeitines. Kol nėra restruktūrizacijos plano, tol  nieko negalime daryti.“

Papildyta

Tarybos narys Vidmantas Mateika: Stengiuosi dalyvauti visuose komitetuose, į kuriuos esu kviečiamas. Aš nenoriu nė vieno žmogaus ginti, kuris nusižengė ar nenusižengė. Buvo pristatyta ligoninės vizija ir situacija Tarybos nariams. Gerbiama daktare, tai, ką jūs kalbėjote, ligoninės direktorė išsakė komitetų metu. Būtent, kad yra lėšų trūkumas. Į kiekvieną situaciją reikėtų pažvelgti draugiškai ir bandyti išeiti iš tos padėties. Taip, mes žinom, kad mažėja finansavimas, mažėja žmonių, kurie naudojasi ta paslauga. Taip, yra sudėtinga situacija. Mes privalome nesibarti, o priimti teisingus sprendimus. Negalim kirsdinti galvos tam žmogui, kuris Širvintose dar galvoja ir mąsto. Gerbiama direktorė turėjo viziją ir ją pristatė. Pristatė, kad galima gauti finansavimo iš paslaugų seneliams. Ne dėl to, kad kažkas labai ypatingai nori geriatrijos skyriaus, o tam, kad būtų gautas finansavimas. Būtina išanalizuoti ir tik tada galvoti, ar šitas žmogus tinka šiose pareigose, ar netinka. Aš nenoriu stot nei jos pusėn, nei prieš ją. Noriu turėti teisingą informaciją, kuri šiuo metu yra ligoninėje. Taip, tokia informacija man kaip Tarybos nariui nėra prieinama, bet aš manau, kad mes po truputį įsigilinsim į situaciją ir žinosime tikrąją esmę. Akcentuosiu tai, kad mes turime išklausyti žmones, jų pasiūlymus ir kartu priimti sprendimus, naudingus mūsų Širvintų rajonui.“ Tarybos narys atkreipė dėmesį, kad rajono įstaigų vadovai ateina į komitetų posėdžius labai sutrikę ir išsigandę, ko anksčiau nebūdavo.

Ingrida Baltušytė – Četrauskienė: „ Direktorė ateina, teikia vieną informaciją, o čia teikiama kita informacija.“

Kęstutis Pakalnis: „Jeigu vadovas ateina bijodamas, jau yra problema. Pamenu, mūsų kadencijoj, kai buvo sprendžiamas klausimas susijęs su medicinos įstaigom, niekada nevažiuodavau vienas. Visada vyko gydytojas A. Lidžius (tuometinis ligoninės vadovas – red.past.), kiti Tarybos nariai ir net ne Tarybos nariai. Klausimą sprendė suburta darbo grupė ir viskas buvo viešinama. Šiandien nėra joks pasiteisinimas, kad daug tiesos ar netiesos. Mes informacijos juk ir negavom. Mūsų merė tris mėnesius neduoda atsakaitos dėl pinigų. Taip pat negalime sakyti, kad įstaigos vadovė yra kalta arba nekalta. Šiandien kalti prie sienos vienos ar kitos pusės nėra reikalo. Labai prašau visų  nesispjaudyti ir nesimėtyti kaltinimais.

Papildyta

Širvintų rajono savivaldybės merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė: „Kažkaip gaunasi politikuotas susitikimas. Geriausia, kada gydytojai gydo, mokytojai moko, o politikai politikuoja. Tai būtų labai gerai, jei taip ir būtų. Čia susirinkusi įvairi publika ir aš tikrai norėčiau kalbėti konkrečiai, kadangi antra kadencija esu Šeimos ir socialinio komiteto pirmininkė ir stebėtojų grupės pirmininkė. Čia turiu visus protokolus ir galiu juos pacituoti, kad būtų aiškesnė situacija žmonėms, kurie čia susirinko. Nespręskit iš to, ką kalba, kokie gandai paleidžiami, kas parašoma spaudoje. <…> Mes galime žiūrėti į dokumentus, kas parašyta. Turiu tokį VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų tarybos posėdžio protokolą, 2015-09-15. Kalba apie vaikų ligų skyrių. <…> Direktorė pasakė – cituoju – kad nori sumažinti vaikų ligų skyrių, jį prjungiant prie vidaus ligų skyriaus, taip išsaugant pagalbą vaikams, sumažinti budinčių vaikų skyriaus daktarų skaičių,  kad buvo susirinkimas su vaikų ligų gydytojais. Tačiau vaikų ligų gydytojai paprieštaravo, kad nesaugu dienos metu teikti gydymo paslaugas, o vakare paleisti vaikus namo. Per daug didelė rizika ir susimaišys su suaugusiųjų ligonių srautais. Tokiu atveju gresia infekcinių ligų protrūkis ne tik vaikų, bet ir suaugusių tarpe. Nes tiek vienus, tiek kitus aptarnautų tas pats personalas. Gydytojai atsisakė teikti siūlomas paslaugas. Todėl steigėjui – Savivaldybei – siūloma visiškai uždaryti vaikų ligų skyrių nuo du tūkstančiai šešioliktų nol pirmo, nol pirmo.<…> Va tokia citata yra iš protokolo. Man atrodo čia aišku, kas ir ką siūlė. (Komentarai iš salės, kad kalbama ne apie vaikų skyrių, o apie viską ligoninę – red.past.) Aš dar pabaigsiu, tada galėsime diskutuoti.  Dėl vaikų ligų skyriaus informavau todėl, kad informacija pateikiama klaidingai, kai sakoma, kad vaikų ligų skyrių uždaryti nori steigėjas. Iš protokolo aišku, kad taip nėra. Priešinama ir aiškinama, kad jau visi slaugytojai bus išvaryti, tada bus prijungiama prie Ukmergės. Aš suprantu, kad žurnalistė gal nevisai taip suprato žodžius, nes tada aš buvau pasakiusi, kad nėra tokios savivaldybės vizijos dabar uždaryti ar sujungti. (Savivaldybės tinklalapyje parašyta, jog tarėtės – „Krašto naujienų“ pastaba salėje) Taip, mes tarėmės. Yra klausimas, ar mes negalim tartis?  Tai jei mes dabar su Vilnium tarsimės, vėl bus problema? (Su visuomene pirma tarkitės, – „Krašto naujienų“ pastaba salėje). Mes negalim neišnagrinėję jums pasakyt: turim tą, tą, tą…“

K. Pakalnis: „Jūs su direktore važiuokit ir nekils tokių problemų.“

I. Baltušytė – Četrauskienė: „Gerbiami gydytojai ir politikai, minėtame pasitarime su Ukmerge jūs nedalyvavote. Dalyvavo merė, viscemerė, aš ir pavaduotoja  (komentaras iš salės: tai ir blogai, kad nebuvo pakviesta ligoninės vadovė).

I. Vasiliauskienė: „Tai buvo pirminė informacija ir pradinis pokalbis.“

K. Pakalnis: „Bet Ukmergės vadovai sugebėjo pasikviesti medikų atstovų. Ir dar buvo nusistebėta, kodėl nėra Širvintų ligoninės atstovų..“

I. Vasiliauskienė: „Iš kur jūs žinote? Tai jum net dalyvaut nereikia ir taip žinote.“

Netrukus bus daugiau

Krasto-naujienu-logo


LGGRTC nuotr.
4 lapkričio, 2022

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), bendradarbiaudamas su Širvintų rajono Gelvonų ir Musninkų miestelių bendruomenėmis, įrengė informacinus stendus „Ukmergės apskrities Gelvonų valsčiaus […]

2 rugpjūčio, 2022

Širvintų miesto teritorija nuo Totorių g. palei Širvintos upės pakrantę iki Zibalų g. tilto, tai – natūralios gamtos teritorija mieste. Mieste, […]

9 birželio, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti komanda „Septynių vėjų kontora“ rengiasi prikelti Širvintų rajono savivaldybėje esančio Musninkų […]

5 gegužės, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį kartu su Lenkijos ir Latvijos Prezidentais Andrzejumi Duda ir Egilu Levitu bei energetikos komisare […]

Kernavė
28 balandžio, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Širvintų rajono savivaldybė ketina atnaujinti teritoriją Kernavėje. Šios užduoties imasi trys […]

Širvintos
28 balandžio, 2022

Septintus metus Širvintų rajonui vadovaujanti merė Živilė Pinskuvienė su savo komanda iš pradžių išsikėlė viziją, kaip keisis Širvintos. Pirminė idėja […]

Lukoševičiūtės šeima / Žamblė nuotr.
29 kovo, 2022

TV projektų prodiuserė, žurnalistė, dainų tekstų autorė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė užaugo mieste, bet visada svajojo ištrūkti iš miestietiško šurmulio. „Kiek save […]

Širvintos viršelis
7 vasario, 2022

Širvintos upė, tekanti per Širvintų miestą, ne vienus metus traukia žvejus ir mėgstančiuosius pasivaikščioti. Vis dėlto kraštovaizdžio architektės Sandra Kanapeckaitė […]

Trakų pilis
20 sausio, 2022

Seimas priėmė Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos gyvenamosioms vietovėms galės būti suteikiamas ne tik kurorto […]

10 sausio, 2022

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 79 gaisrų ir atliko 75 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus […]

8 lapkričio, 2021

Lapkričio 6 d. Širvintų kultūros centre vyko respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių konkursinis sambūris „Iš aplinkui“, kuriame dalyvavo geriausi šokėjai, […]

1 spalio, 2021

Kernavėje vietoje buvusios Juozo Šiaučiūno pradinės mokyklos įkurtas Širvintų krašto kovų už laisvę muziejus. Širvintų rajono savivaldybės užsakymu UAB „Maspro“ siekė […]

26 liepos, 2021

Liepos 24-25 dienomis Širvintose nuvilnijo miesto 546-ojo gimtadienio šventiniai renginiai. Kartu su širvintiškiais miesto gimtadienį švęsti susirinko ir daugybė svečių […]

8 kovo, 2021

Prasidėjus atlydžiui ir staiga ištirpus daugiau nei metro storio sniego sluoksniui bei įmirkus gruntui, Kernavės piliakalnio II, vad. Mindaugo sostu […]

5 vasario, 2021

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė savo socialinio tinklo paskyroje facebook pasidalino nuogąstavimais apie tai, kad tarnybos skelbia realybės neatitinkančią statistiką, […]

30 lapkričio, 2020

Sekmadienį Širvintos sužibo šiltomis auksinėmis šviesomis: nušvito miesto centras, pagrindinės gatvės, tiltai, skverai, pėsčiųjų takai bei pagrindinė puošmena – žaliaskarė […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

1 spalio, 2020

Širvintose rugsėjo 30 dieną atidarytu baseinu, 3 pirtimis, vaikų zona, burbuline vonia ir kitais vandens malonumais visi lankytojai – tiek širvintiškiai, […]

25 rugsėjo, 2020

Lietuvos statistikos departamentas išleido elektroninį leidinį „Lietuvos gyventojai“. Leidinyje pateikta statistinė informacija apie Lietuvos gyventojų gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę […]