26 sausio, 2016
Rūta Sadauskaitė, Raseinių rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Metodinės veiklos refleksija: geriausi mūsų darbai

„Patys geriausi mūsų darbai yra tie, kuriuos dirbame gera valia ir su įgimtu polinkiu“, – teigė prancūzų rašytojas, filosofas ir teisininkas Šarlis Monteskjė. Sutikime: tuomet, kai žmogus dirba noriai ir jausdamas vidinę būtinybę atlikti gerai, iš tiesų dažniausiai sulaukia siekiamo rezultato. Tad kiek tokių darbų atlikta? Koks ryšys tarp mokytojų, siekiančių stiprinti profesines kompetencijas, ir jų mokinių rezultatų? Žvilgtelkime į 2015 m. antro pusmečio lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narių veiklas, siekdami įsivertinti atliktus darbus.

Atsižvelgdami į švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės pakeistus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 2015-2016 metų prioritetus, remdamiesi rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos planu, mokytojai aktyviai bendravo ir bendradarbiavo horizontaliuoju lygmeniu. Ir tai natūralu. Juk kiekvienas mokytojas, žinodamas ugdytinių poreikius ir lūkesčius, jautė vidinę vertybinę nuostatą nuolat tobulinti savo veiklą. Ką šiuo aspektu lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai vykdė? Raseinių Šaltinio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Neringa Viršilienė organizavo dvi integruotas pamokas: lietuvių kalbos ir kūno kultūros – Jūkainiuose, lietuvių kalbos ir etnokultūros – Krašto istorijos muziejuje, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkai vedė atviras pamokas kolegoms (Dalia Černeckytė, Gienė Parnarauskienė, Rūta Sadauskaitė), o Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai pakvietė mokinius į „Naktinius skaitymus“ (Laimutė Jaščepaitė, Rasa Mažeikienė, Renata Skužinskaitė). Kadangi kvalifikacijos tobulinimo formų įvairovė tiesiogiai siejasi ir stiprina pedagogo norą tobulintis, surengta Šiluvos gimnazijoje metodinė diena „Edukacinių erdvių panaudojimas lietuvių kalbos pamokose“. Jos organizatorės – Regina Užumeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Regina Šilvienė bei Rasa Norkienė, lietuvių kalbos mokytojos. Malonu, jog tos dienos metodines veiklas papildė Onos Sinkevičienės, ilgametės lietuvių kalbos mokytojos, virtuozės, atvira pamoka bei paskaita – ekskursija miestelio edukacinėse erdvėse. Apskritai 2015 m. lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio veiklos išsiplėtė (straipsnius pedagoginėmis temomis rašė Jūratė Ambrazienė, Zita Andrijaitienė, Birutė Barodicienė, Dalia Garšvienė, Regina Jankauskienė, Rūta Sadauskaitė, Vitalija Šilerienė, Neringa Viršilienė), peržengė rajono lygmenį: Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elena Vaitkuvienė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Marytė Karpienė surengė metodinę dieną „Kūrybiška pamoka kūrybingam mokiniui“ savo gimnazijos ir Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytojams, o Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Laima Butvilienė pakvietė Jurbarko rajono lituanistus į seminarą „Rašinys 5-8 klasėse. Rengimas, rašymas, analizė, vertinimas“. Taigi metodinio būrelio nariai dalyvaudami įvairiose edukacinėse aplinkose ne tik stiprino profesines kompetencijas, bet ir nuoširdžiai dalijosi pedagoginės veiklos sėkme.

Kita vertus, mokytojų kompetencijų ugdymas, stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas natūraliai derėjo su mokinių pasiekimų gerinimu bei kūrybiškumo ugdymu (ši kryptis – vienas iš Raseinių rajono švietimo centro prioritetų 2015-2016 m. m.). Pavyzdžiui, žymiems mūsų krašto rašytojams atminti Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė pirmąkart surengė bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mokinių konferenciją „Raseinių krašto kūrėjai: Maironis ir Juozas Aputis“, o lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vergina Strelkauskienė kartu su Raseinių rajono švietimo centru, kaip ir kasmet, organizavo rajoninę dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo šventę – konkursą, skirtą Maironio 153-osioms gimimo metinėms paminėti. Vėliau Zita Andrijaitienė ir Daiva Vaičaitienė, Ariogalos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, pakvietė į rajono jauniesiems kūrėjams skirtą renginį „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu…“ Taigi šios veiklos suteikė galimybę ne tik pasidomėti savo krašto kūrėjų gyvenimu, bet ir patiems mokiniams kūrybišku žodžiu pasidalyti.

O kaip įsivertinti mokinių pasiekimai? Turbūt objektyviausia medžiaga – tai Nacionalinio egzaminų centro parengta informacija apie bendrojo ugdymo mokyklų 2015 metų brandos egzaminų rezultatus. Kokius duomenis išvydome 2015 m. gruodžio mėnesį pateiktoje analizėje? Manau, jog išties džiuginančius: Raseinių rajono abiturientų, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE, rezultatai aukštesniuoju lygmeniu (nuo 86 iki 100) yra ketvirti visų šalies savivaldybių kontekste. Palyginkime: aukštesnįjį lygmenį pasiekė Neringos miesto savivaldybės 18 proc. kandidatų (laikė 11 mokinių), Vilniaus miesto savivaldybės – 17,12 proc. kandidatų (laikė 4030 mokinių), Kazlų Rūdos – 14,81 proc. (laikė 81 mokinys), Raseinių rajono savivaldybės – 14,64 proc. kandidatų (laikė 239 mokiniai). Beje, jeigu įvertintume laikiusiųjų VBE kandidatų santykį su pasiekimais, rezultatas dar būtų šiek tiek geresnis mūsų savivaldybės naudai. (Rajone pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pamokas ugdymo procesui, patarimais, kaip ruošti abiturientus egzaminui, dalijosi lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisijos narės: Jūratė Ambrazienė, Elena Vaitkuvienė ir Rūta Sadauskaitė). Taigi belieka pacituoti Horacijų: „Gyvenimas nieko neduoda be darbo“.

Tiesa ir ta, kad darbo patirtimi, rūpesčiais ir pasiekimais dalytis dažniausiai lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai rinkdavosi į Raseinių rajono švietimo centrą – įstaigą, kurios edukacinės erdvės, nuolat originaliai atnaujinamos direktorės Silvos Morkevičienės iniciatyva, kuria malonią jauseną, o šioje aplinkoje pedagogų telkimas bendrai veiklai, gerosios patirties sklaidai neatsiejamas ir nuo lituanistus kuruojančios metodininkės Nijolės Vežbavičienės motyvuojančių žodžių. Taigi, kai mokytojui kyla klausimas, ką toliau daryti, verta prisiminti Jozefo Hofmilerio, vokiečių rašytojo, žodžius: „Pats trumpiausias atsakymas – veikti.“


1 birželio, 2023

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena pareigą ginti mažųjų interesus ne tik realiame, bet ir virtualiame […]

31 gegužės, 2023

Saulėtą gegužės 24 dienos popietę Panevėžio gamtos mokykloje skambėjo dainos, kvepėjo kava, žolelių arbata, šurmuliavo jaunieji kūrėjai. Trisdešimt antrą kartą […]

30 gegužės, 2023

Gegužės 29 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Molėtų rajono savivaldybe. Universiteto rektorius prof. Romualdas […]

29 gegužės, 2023

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vykdoma kolegijų pertvarka sulaukė kritikos iš kolegijų pusės. Jų teigimu, siūlomi optimizavimo projektai neatitinka […]

Atminimo lenta A. Sniadeckiui / ŠMSM nuotr.
24 gegužės, 2023

Šiandien Vilniuje atidengta atminimo lenta, skirta pirmojo Lietuvoje ir Lenkijoje chemijos vadovėlio autoriui, biochemijos pagrindų pasaulyje kūrėjui, medikui, publicistui, švietėjui, […]

Ieva ir Kostas Knokneriai
23 gegužės, 2023

Susipažinus su Marijampolės rajone, Gudelių seniūnijoje, ūkį kuriančia jauna sutuoktinių pora Ieva ir Kostu Knokneriais, klausimų, ar ūkininkui šiandien reikalingas […]

22 gegužės, 2023

Gegužės 18-osios vakarą Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko progimnazijos gabiausiųjų mokinių apdovanojimų vakaras-koncertas  „Skrydis svajonės link“.  Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniai 2022-2023 mokslo […]

LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas ir vyriausiasis VDI inspektorius Jonas Gricius, VDI nuotr.
22 gegužės, 2023

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), vienijanti daugiau nei 11 tūkst. pedagogų, pradeda bendradarbiavimo projektą su Valstybine […]

Seimo narė Asta Kubilienė, Džojos Barysaitės nuotr.
22 gegužės, 2023

Pagaliau po beveik 5 metų diskusijų ir darbo Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymosi įstatymas išvydo dienos šviesą. Buvau viena […]

16 gegužės, 2023

2021 m. tarp mokslininkų ir inžinierių Lietuvoje 52 proc. buvo moterys – tai didžiausias skaičius visoje Europos Sąjungoje (ES), skelbia […]

16 gegužės, 2023

Lietuva pagal ketvirtokų skaitymo gebėjimus patenka į sėkmingiausių šalių dešimtuką, rodo šiandien visame pasaulyje skelbiamo tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo PIRLS […]

Smaragdinis blizgiavabalis
15 gegužės, 2023

Pastebėjote medyje ryškiai žalią objektą? Nelupkite, nenutraukite ir negadinkite – tai viso labo feromoninė gaudyklė, skirta uosiams pavojingo invazinio vabalo […]

11 gegužės, 2023

Ateinančiais mokslo metais 21 miškininkystės studijas Vytauto Didžiojo universitete ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje pasirinkęs pirmakursis gaus skatinamąsias […]

10 gegužės, 2023

Trečiadienį paskelbti šalies gimnazijų ir aukštųjų mokyklų reitingai. Atrankinių ir neatrankinių mokyklų reitinguose lyderių pozicijas išlaikė Vilniaus ir Klaipėdos licėjus. […]

Pauliaus Luko Tamošiūno nuotr.
9 gegužės, 2023

Savaitgalį baigėsi Rygoje vykusi Europos praktinė gamtos mokslų olimpiada, kurioje Lietuvai atstovavusios dvi mokinių komandos apdovanotos sidabro medaliais. Sidabro medaliais […]

9 gegužės, 2023

Numatoma, kad jau šį rudenį suaugusieji galės mokytis, tobulinti kvalifikaciją naudodamiesi vieno langelio principu veiksiančia skaitmenine švietimo platforma – Individualių […]

8 gegužės, 2023

VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g. 3-2, Telšiai) veikia akademinio piešimo darbų paroda „Archyvai I“.  Parodoje eksponuojami kūriniai iš VDA Telšių […]

Jungtinių Tautų apdovanojimas / organizatorių nuotr.
8 gegužės, 2023

„Parsivežame pirmą kartą mūsų regionui skirtą Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) apdovanojimą! Kauno rajono savivaldybėje įgyvendintas mokyklų viešojo ir privataus sektorių […]

Studijuok Kaune_spaudos konferencija, G. Jovaiša
8 gegužės, 2023

Keturios Kauno aukštosios mokyklos ir ekonominės plėtros agentūra „Kaunas IN“ pasirašė susitarimą, kuriuo suvienijo jėgas kviesdamos būsimus studentus įgyti išsilavinimą […]

Briuselio Europos mokykla
4 gegužės, 2023

Tapti pradinių klasių mokytoja Monika svajojo nuo pat mažumės – jau tuomet ji mokydavo savo pusseseres, taisydavo jų sąsiuvinius ir […]