spalio 5, 2017
Mokytojų dienos proga pagerbti Radviliškio rajono pedagogai

Radviliškio miesto kultūros centre Tarptautinės mokytojų dienos proga vykusiame renginyje padėkos ir gražiausi žodžiai buvo skirti rajono pedagogams. Gausiai į šventinį renginį susirinkę mokytojai  ovacijomis sveikino savo kolegas, šios šventės proga apdovanotus padėkomis, Padėkos ženklais ir ženkleliais už nuopelnus švietimui.

Radviliškio „Gražinos“ pagrindinės mokyklos choreografijos mokytoją metodininkę Valeriją Jurgauskienę  už ilgametę ir sėkmingą pedagoginę veiklą aukščiausią rajono savivaldybės apdovanojimo proga pasveikino ir  savo padėką jai pareiškė LR Seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis.

V. Jurgauskienė – kūrybinga, iniciatyvi, atvira naujovėms, gebanti realizuoti savo planus ir idėjas mokytoja, kurios veikla ne kartą įvertinta įvairių apskrities, rajono institucijų bei organizacijų padėkos raštais, jos ugdytiniai aktyviai dalyvavo ir pasiekė gerų rezultatų rajono ir šalies „Valso“, „Patrepsynės“ konkursuose, šokių studijose bei meniniuose renginiuose. 1995 metais Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje meninio ugdymo mokytoja dirbti pradėjusi pedagogė supranta vaikų norus ir jausmus, skatina reikšti savo emocijas šokant, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui kurti ir prisiimti atsakomybę už savo indėlį kolektyvinėje veikloje. Mokytojos organizuojama ir vykdoma veikla mokykloje bei rajone pasižymi originalumu ir išskirtinumu. Ji – aktyvi mokyklos bei miesto bendruomenės narė, iniciatyvi kolegė, mokanti sudominti ir suburti bendraminčius įgyvendinant savo sumanymus bei kūrybines idėjas.

Padėkos ženklu už ilgametę ir sėkmingą vadybinę bei pedagoginę veiklą apdovanota ilgametė  Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stefa Jakaitienė, kurios veikla ne kartą įvertinta įvairių apskrities, rajono institucijų bei organizacijų padėkos raštais. Šiuo metu jau nebedirbančios gimnazijoje S. Jakaitienės kūrybinga bei rezultatyvi veikla leido užtikrinti ugdymo kokybę. Ji nuolat rūpinosi saugios estetinės aplinkos, gimnazijos kultūros puoselėjimu, siekė, kad gimnazijoje būtų sudarytos palankios sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas. Ji buvo tarptautinių projektų „Ekologinis moksleivių ugdymas“, „Kūrybinės partnerystės“ koordinatorė. Mokiniai bei jų tėvai, kolegos  S. Jakaitienę gerbė ir vertino už nuoširdų bendravimą ir nuolatinę pagalbą mokiniui.

Padėkos ženklas už ilgametę ir sėkmingą pedagoginę veiklą įteiktas ir Šeduvos gimnazijos muzikos mokytojui metodininkui Kęstučiui Meškauskui. Jis – vienintelio rajone pučiamųjų orkestro vadovas, nuo 1985 metų dirbantis Šeduvos gimnazijoje muzikos mokytoju. Jo vadovaujamas orkestras garbingai atstovauja ne tik Šeduvos gimnazijai, bet ir Radviliškio rajonui, aktyviai dalyvauja visose respublikinėse dainų šventėse, pasaulio lietuvių dainų šventėse bei moksleivių dainų šventėse. Pareigingas, atsakingas, darbštus, kūrybingas, veiklus, mylintis muziką mokytojas geba sutelkti mokinius bendram tikslui, organizuoti, parodyti ir pristatyti savo ir mokinių muzikinę veiklą. Nuo 2004 metų K. Meškausko vadovaujamas orkestras dalyvauja respublikiniame pučiamųjų orkestrų čempionate „Panevėžio garsas“, nuo 2011 metų –  „Vario audra“ orkestrų varžybose. Šiuose konkursuose ne kartą iškovotos pirmosios vietos ne tik džiugina orkestrantus ir jų vadovą, bet ir garsina Radviliškio kraštą. Šiais pasiekimais taip pat nuoširdžiai džiaugiasi visi Radviliškio rajono gyventojai.

Šventėje dalyvavęs LR Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas: dviem rajono pedagogams įteikė  LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko padėkos raštus. Už ilgametę rezultatyvią vadybinę bei pedagoginę ir visuomeninę veiklą apdovanotas buvęs ilgametis V. Kudirkos mokyklos vadovas Vytautas Matuzas, už sėkmingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą pagerbtas Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos informacinių technologijų mokytojas-metodininkas Vytautas Vaičaitis.

Septyniolikai rajono pedagogų išdalyti Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai. Už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą padėkota Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos kūno kultūros mokytojui Mindaugui Keniausiui, Pakalniškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Astai Varkulevičienei, Radviliškio jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Erikai Spietinienei, Vinco Kudirkos progimnazijos kūno kultūros mokytojui Dariui Kavaliauskui, šios progimnazijos matematikos mokytojai Virginijai Bartkevičienei, Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo mokytojai Jolitai Goštautienei, Radviliškio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Neringai Kestenienei, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiajai pedagogei Linai Žičkienei bei Alksniupių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai Virginai Krugelienei.

Už inovatyvią ir kokybišką pedagoginę veiklą, garsinančią mokyklą bei rajoną Lietuvoje padėkos raštas įteiktas Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Dainai Janušonienei, už nuoširdžią, rezultatyvią pedagoginę veiklą – Pociūnėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Romai Buivydienei ir Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyresniajai auklėtojai Irinai Onaitienei.

Už sėkmingą ir kūrybingą pedagoginę veiklą bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje padėkos įteiktos Radviliškio muzikos mokyklos saksofono vyresniajam mokytojui Donatui Baltučiui, už sėkmingą vadybinę ir pedagoginę veiklą – Radviliškio muzikos mokyklos direktorei Aurelijai Stončiuvienei, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą ir įstaigos garsinimą Lietuvoje – Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ pagalbos mokiniui specialistei (logopedei) Jolantai Grigaliūnienei, už aktyvią, kūrybingą, atsakingą pedagoginę veiklą, stiprinant ugdytinių saugumą ir sveikatą – lopšelio-darželio „Eglutė“ judesio korekcijos vyresniajai mokytojai Jolantai Terminienei, už sėkmingą ilgametę vadybinę ir pedagoginę veiklą – „Žvaigždutės“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojai ugdymui Elvyrai Koriznienei.

Kūrybinės, profesinės sėkmės, ištvermės, stiprybės bei sveikatos rajono pedagogams palinkėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja  Genovaitė Juodeikienė. Ji rajono pedagogams įteikė Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštus. Už rezultatyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą apdovanotos Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pedagogės Ilma Andriušaitienė bei Rūta Jankauskienė, už sėkmingą pedagoginę ir vadybinę veiklą – Šeduvos gimnazijos vadovas Laimutis Škleinikas, už sėkmingą ir rezultatyvią vadybinę ir pedagoginę veiklą – Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos direktorius Vytautas Jarašiūnas, už rezultatyvų ir nuoširdų pedagoginį darbą – šios gimnazijos anglų kalbos mokytojai Stasė Mažučiūnienė, už nuoširdžią ir kūrybingą pedagoginę bei visuomeninę veiklą – Sidabravo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Daubarienė, už aktyvią ir rezultatyvią pedagoginę veiklą – Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Rasa Jasiulienė, už nuoširdžią ir kūrybišką pedagoginę bei metodinę veiklą – Vaižganto progimnazijos dailės mokytoja Irina Kareivienė, už sėkmingą, kūrybingą vaikų muzikinį ugdymą ir nuoširdų bendradarbiavimą – Šeduvos lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja Vilma Digimienė.

Vienuolika rajono pedagogų pasipuošė ženkleliais „Už nuopelnus švietimui“. Juos nusipelniusiems pedagogams įteikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. Ženkleliai įteikti Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Jurgitai Plukienei, Baisogalos gimnazijos technologijų mokytojai Angelei Ladukienei, Šeduvos gimnazijos anglų kalbos mokytojai Salomėjai Krencienei, Sidabravo gimnazijos kūno kultūros mokytojai Vitai Masėnienei, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai Gražinai Lipeikienei, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos tikybos vyresniajai mokytojai Audronei Pylipaitei, Gražinos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojai ekspertei Salvinijai Vaičiūnienei, Alksniupių pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresniajai mokytojai Gražinai Podžiūnienei, Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytojai Ingridai Kasperavičiūtei, Vinco Kudirkos progimnazijos šokio mokytojai Linai Lesickienei ir Baisogalos mokyklos-darželio pradinių klasių mokytojai Daivai Volskytei.

Pedagogams profesinės šventės proga muzikinę dovaną-koncertą „O mielas drauge“ įteikė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro artistai.

Daugiau akimirkų iš šventės galite pamatyti čia.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Share Button


rugsėjo 21, 2020

Atvira ir patraukli erdvė šiandien pristatyta Baisogalos gyventojams –  jie pakviesti į centrinės Baisogalos miestelio dalies pristatymą. Septynios kalvelės, supiltos […]

rugsėjo 18, 2020

Linai lietuvių tradicijoje buvo ypatingas augalas. Be jo nebuvo įsivaizduojama nei kasdiena, nei šventės. Linininkystė ir audimo amatas apsuptas gausių […]

rugsėjo 18, 2020

Radviliškio rajono savivaldybėje sušauktas Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kuriame aptarta su COVID-19 ligos plitimu rajone susijusi esama […]

rugsėjo 17, 2020

Rugsėjo 15-ąją Radviliškio viešojoje bibliotekoje paskelbti fotokonkurso „Žemės žaizdos“ rezultatai ir atidaryta jo dalyvių darbų paroda. Šį konkursą biblioteka organizavo, […]

rugsėjo 14, 2020

„Neprailgo tie metai. Visą gyvenimą kartu buvom, koja kojon ėjom, ir dabar šiandien čia drauge atvažiavom. O vestuves smagiai atšventėm […]

rugsėjo 14, 2020

Istorijos šaltinių teigimu, popieriaus karpinių menas gimė Rytų šalyse, vėliau paplito po visą pasaulį. Lietuvoje popieriaus karpiniais pradėta užsiiminėti XVI […]

rugsėjo 14, 2020

Rugsėjo 11 dieną į Eibariškių parko pristatymo visuomenei šventės šurmulį įsiliejo Radviliškio viešosios bibliotekos kolektyvas. Nuotaikingas pasakos „Pagrandukas“ pristatymas vyko […]

rugsėjo 11, 2020

Rugsėjo 8 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijos patalpose duris atvėrė  atnaujintas Kosminio modeliavimo muziejus. Šventės svečius priėmė ir apie pasiekimus kosminio […]

rugsėjo 10, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

rugsėjo 9, 2020

Anicetui Savickui, ilgamečiam Radviliškio rajono savivaldybės  švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriaus vadovui, už žymų indėlį plėtojant ir skleidžiant […]

rugsėjo 3, 2020

Rugpjūčio paskutinį šeštadienį Šniūraičiuose vyko Radviliškio seniūnijos bendruomenių Gėlių šventė „Sustok, akimirka žavinga“, kurioje dalyvavo Šniūraičių, Kutiškių, Miežaičių, Daugėlaičių ir […]

rugsėjo 2, 2020

2020 metų rugpjūčio 30 dieną Baisogalos priestočio bendruomenė IMANTAI sukvietė gausų būrį svečių į Miško gatvę, kurios pradžioje buvo įrengta […]

rugsėjo 2, 2020

Šeduviai 5-ąjį kartą rinkosi į Mėlynajį šeimų pikniką. Visi pasipuošę mėlyna spalva, nešini pintinėmis skubėjo į miesto parką, kur jų […]

rugsėjo 2, 2020

Rudenišką, bet saulėtą antradienio rytą Radviliškio miesto centre ir prie mokyklų šurmuliavo daug šventiškai nusiteikusių žmonių. Šiais metais šventė Mokslo […]

rugsėjo 1, 2020

Rugpjūčio 31 dieną Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius pakvietė savo skaitytojus – būsimuosius pirmokus – į rytmetį „Iš bibliotekos – […]

rugpjūčio 31, 2020

Sekmadienio pavakarę Vilniuje, S. Daukanto aikštėje priešais Prezidentūrą, finišavo ralis „Aplink Lietuvą 2020“, kurį nuo pat pirmojo, įvykusio 1931 m., […]

rugpjūčio 27, 2020

Kiekvienais metais Radviliškio rajono pedagogų dėmesio sulaukia ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų akademija“ (toliau – MA). Šios programos tikslas – […]

rugpjūčio 27, 2020

Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, Alksniupių parke (Radviliškio r.) įvyko profesionalų ir mėgėjų meno festivalio „BendruoMENIŠKAS 2020“ baigiamasis renginys „BendruoMENIŠKA naktis“. […]

rugpjūčio 26, 2020

Rugpjūčio 21 d. šventiškai paminėtas Beinoravos bibliotekos 50 – ties metų jubiliejus „Sugrįžkime savos istorijos takais…“. Į šventę atvyko Radviliškio […]

rugpjūčio 26, 2020

Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, prie Radviliškio miesto kultūros centro vyko atminimo renginys, skirtas paminėti Baltijos kelio metines. Renginyje dalyvavo Radviliškio […]