24 rugsėjo, 2021

Naudingos patirtys Turine

Įgyvendinant projektą „Sociokultūrinės atskirties mažinimas Ignalinos rajone, remiantis Italijos patirtimi“, 2021 m. rugsėjo 7 – 10 dienomis konsorciumo narių Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Ignalinos trečiojo amžiaus universiteto atstovų grupė dalyvavo Turino (Italija) mieste Erasmus+ priimančiosios organizacijos HumaCapiAct surengtuose kursuose.

Kursų Turine tikslas – susipažinti su savivaldybių, bibliotekų bei trečiojo amžiaus universitetų bendradarbiavimu Italijoje ir pritaikyti galimas naujas iniciatyvas Ignalinos rajono įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose, mažinant vyresnių žmonių sociokultūrinę atskirtį.

Kursų metu sužinota, kokie santykiai šiaurės Italijoje yra tarp bibliotekų, savivaldybių ir trečiojo amžiaus universitetų, tarp vietos bendruomenių, kitų suaugusiųjų švietimo įstaigų, gerinant kultūros, švietimo pasiekiamumą vyresnio amžiaus žmonėms, kaip sprendžiama pagyvenusių žmonių socialinė ir kultūrinė  atskirtis, organizuojamos edukacijos, mokymosi visą gyvenimą veiklos bibliotekose, nevyriausybinėse organizacijose.

Paskaitas apie socialinę integraciją ir savanorystę skaitė „Auser“ Turine visuomeninės organizacijos prezidentas ir Sermig visuomeninės organizacijos atstovas.

Italija yra viena iš lyderiaujančių valstybių pagal savanorių skaičių įvairiose asociacijose. „AUSER“ yra savanorių asociacija, veikianti pagyvenusių žmonių labui. Visoje Italijoje ši organizacija jungia 25000 savanorių ir 45000 senolių. „AUSER Torino“ yra didžiulio „Auser“ nacionalinio tinklo dalis. Ji veikia pasitelkdama savanorišką darbą ir bendradarbiavimą su savivaldybėmis, socialinėmis tarnybomis, bibliotekomis ir kt.

Pagrindinės 2 asociacijos Turine kryptys yra socialinė pagalba ir įtraukimas į veiklas. Šioje asociacijoje gali savanoriauti tiek jaunimas, tiek pensinio amžiaus žmonės. Savanoriai dažniausiai yra tie, kurie patys neseniai išėję į pensiją.

„AUSER Torino“ tikslas yra pasiekti pagyvenusių žmonių gerovę, rūpinantis  sveikata, socialumu, siekiant suteikti ypatingą vertę oriam pagyvenusių žmonių gyvenimui.

Teikiamos įvairios paslaugos: lengva pagalba namuose, sergančių pacientų vežimas į gydymo įstaigas, laisvalaikio praleidimo vietas. Organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai, šokių, gimnastikos ir kiti užsiėmimai, skatinamas bendravimas. Asociacijos savanorių padedami už nedidelį mokestį senjorai gali išvykti atostogų, prie jūros. Yra skatinamas bendravimas, mažinant vienišumą. Gražus pavyzdys – senjoras savanoris vedasi vakarienės į restoraną vienišą asociacijos narį, kurio materialinė padėtis yra gana sudėtinga. Vakarienės išlaidas kompensuoja organizacija.

Palyginus Italijos šiaurės ir pietų regionus, visur galioja tie patys įstatymai, todėl situacija skirtis neturėtų. Bet realybėje yra kiek kitaip. Šiaurės Italija yra ekonomiškai bei finansiškai stipresnė, turi daugiau aktyvių savanorių, surenka daugiau lėšų ir tuo pačiu gauna daugiau paslaugų ir naudos visuomenei.

Bendradarbiaudami su bibliotekomis savanoriai padeda organizuojant renginius, jie yra kaip tarpininkai, kurie palydi senjorus į biblioteką pasiskolinti knygų arba dalyvauti renginiuose.

Sermig – organizacija įkurta 1964 metais Turine. Per ilgą laiką jos veikla apima vis daugiau pasaulio šalių.  150 valstybių įgyvendinti net  3000 projektų.

Sermig organizacijos tikslas yra tenkinti Italijos ir kitų pasaulio šalių pažeidžiamiausių žmonių pagrindinius poreikius. Sudaryti palankias sąlygas tiems žmonėms socialiai vystytis dalijantis materialiniais, dvasiniais, kultūriniais ir darbo ištekliais. Jų veikla yra labai plati, paremta savanoryste, projektine veikla, aukomis. Centre teikiamos priėmimo paslaugos, naktinė prieglauda sunkumų patiriančioms moterims ir vyrams, sveikatos priežiūros paslaugos nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms, gyvenamasis būstas žmonėms, norintiems pakeisti savo gyvenimą, socialinių sektorių paslaugos. Čia dirba 70 medikų savanorių.

Teikiama pagalba vaikams, patyrusiems smurtą, apleistą būseną. Projektai įgyvendinami neturtingose šalyse, teikiama skubi pagalba, skirta padėti stichinių nelaimių, bado ištiktiems žmonėms, vykdomos taikos palaikymo misijos karo zonose.

Užtikrinus pagrindinius gyvybinius žmonių poreikius, organizuojami kultūriniai renginiai, mokymai, dalijimosi savaitės asmenims ir grupėms, diskusijos pagrindinėmis egzistavimo, švietimo taikai, kultūroms temomis.

Viena kursų diena buvo skirta bibliotekų veiklai Italijoje. Susipažinome su  viena iš 16 bibliotekų Turine, Turino viešąja biblioteka, kuri ką tik šventė 150 metų jubiliejų. Ši biblioteka specializuojasi Turino kraštotyros srityje, saugo įspūdingą rankraščių, retų spaudinių kolekciją. Kitos bibliotekos, filialai be teikiamų įprastų bibliotekinių paslaugų,  specializuojasi kurioje nors vienoje, tik jai būdingoje srityje:  poezijos skaitymuose, muzikos, dailės ir kitose.

Italijos bibliotekose vyksta daug socialinių bei edukacinių projektinių veiklų, kuriose bibliotekos yra veiklų organizatoriai ir koordinatoriai. Jos suteikia erdvę, priemones užsiėmimams, kuriuos veda profesionalūs savo srities žinovai mokytojai ar lektoriai.

Analizuojant Italijos bibliotekų administracinį valdymą bei finansavimą, dėmesį atkreipė aktyvus bankų dalyvavimas, skiriant lėšas bibliotekų veikloms, paramą visuomeninėms ir kitoms kultūros organizacijoms. 

Bibliotekose taip pat, kaip ir visuomeninėse organizacijose, gausu savanorių. Žmonės, išėję į pensiją, turintys potencialo, norintys nuveikti kažką naudingo visuomenei ir sau, įsitraukia į savanoriškas veiklas bibliotekose. Jie patys ateina ir siūlo savo paslaugas. Vyksta interviu, analizuojami jų įgūdžiai, turima patirtis, profesija. Sprendžiama, kokioje srityje jie galėtų pasireikšti, kokius mokymus vesti, kur jų savanoriška veikla būtų prasminga ir reikšminga. Jie gali tapti mokytojais, gidais, vedančiais nemokamus užsiėmimus bei ekskursijas ir kt. Padeda suvesti socialinę atskirtį jaučiančius pagyvenusius žmones pabūti kartu, bendrauti bibliotekoje ir už jos ribų.

Paskaitas skaičiusi pranešėja pristatė Italijos ir Turino Trečiojo amžiaus universitetus, jų istorinę raidą, kryptis. Pirmasis Trečiojo amžiaus universitetas UniTre Torino Turine  įkurtas 1975 metais. Taigi, jų patirtis yra didesnė šioje srityje.

Šiandien UNITRE yra socialinio rėmimo asociacija, turinti beveik 80 000 narių, paskirstytų maždaug 350-je  biurų Italijoje. Trečiojo amžiaus universitetas yra atviras visiems, nereikia jokios kvalifikacijos. Minimalus amžius yra 30 metų. Universitete kiekviena pamoka trunka 45 minutes, po to – 15 minučių pertrauka ir po pertraukos – dar 60 minučių informacijos. Užsiėmimų temos: menas ir muzika, teises pagrindai, ekonomika, filosofija, literatūra, kalbos (prancūzų, anglų, rusų, vokiečių, japonų), psichologija ir pedagogika, istorija, informatika.

Užsiėmimus veda kvalifikuoti specialistai, kuriuos samdo universiteto administracija. Šalia nario mokesčio, trečiojo amžiaus universiteto studentai moka pasirinktų kursų mokestį. Mokymų kursas trunka 2 metus.

Finansavimą Italijos Trečiojo amžiaus universitetai gauna iš valstybės, įvairių fondų, bankų, verslininkų, nario ir kursų dalyvio mokesčių.

Kultūra, kurią skatina ši asociacija, visų pirma yra skirta žmogaus laisvam augimui, dalijantis vertybėmis ir puoselėjant geriausius istorijos, meno, sporto, tradicijų, vietinio ir viso pasaulio pavyzdžius bei stimulus, padedančius išlaisvinti  kūrybiškumą.

Visas kursų dienas mus lydėjo žodžiai „geranoriškumas“, „savirealizacija“, „bendravimas“, „bendradarbiavimas“, „savanorystė“, „parama“. Pasisėmėme patirties, gavome žinių apie tai, kaip savanoriškas profesionalus darbas ir pagalba gali keisti situaciją.  Sociokultūrinę atskirtį patiriantys  žmonės  savanorių dėka gauna ne tik galimybes tenkinti svarbiausius gyvybinius poreikius, bet ir keisti požiūrį į gyvenimą, nuostatas, būti įkvėptais bendrystei, kultūriniam gyvenimui, saviraiškai.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, direktoriaus pavaduotoja Vida Sekonienė

 


Elena Aleknaitė-Samulienė 2019 metais / asmeninio archyvo nuotr.
3 gruodžio, 2021

Pokalbiui Elena (aplinkinių vadinama Alyte) pakvietė į tvarkingą, šiltai pakūrentą savo pirkią Maksiūnų kaime (Ignalinos r.). Akį patraukė ant stalo […]

Bronis Ropė / EP archyvo nuotr.
3 gruodžio, 2021

Ką jau ką, o laisvę bet kam ir bet kada pakelti taurelę dabartinė valdžia tikrai gina atkakliai. Vyriausybė pritarė valdančiųjų […]

2 gruodžio, 2021

Ketvirtadienį, gruodžio 2 d., prasidėjo 35-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Pirmąją vizito dieną popiežiaus laukė du susitikimai: sostinės Nikosijos katalikų […]

1 gruodžio, 2021

Lietuvos ir Prancūzijos vadovai aptarė dvišalius santykius, NATO ir ES darbotvarkes, įtemptą padėtį pasienyje su Baltarusija, bendrą saugumo situaciją Europoje. […]

30 lapkričio, 2021

Beveik mėnesį trunkantis Advento laikas paženklintas prasmingu tamsiausių dienų šviesos gimimo laukimu.  Tai susikaupimo, apsivalymo ir apmąstymų metas bekeliaujant link […]

29 lapkričio, 2021

Šiais laikais sunku įsivaizduoti įmonę ar įstaigą, neturinčią interneto svetainės. Net juokaujama, kad jei tavęs nėra internete – tavęs nėra […]

29 lapkričio, 2021

Sekmadienį pradėjome gyventi apie svarbiausius dalykus pamąstyti kviečiantį Advento laikotarpį. Ta proga Ignalinos rajono kultūros centre organizuota edukacija ,,Vaško kumelaitė […]

29 lapkričio, 2021

Lapkričio 25 dieną Maltoje oficialiai atidarytas Lietuvos garbės konsulatas, prisidėsiantis prie efektyvesnio Lietuvos atstovavimo šalyje bei ilgalaikių santykių plėtros verslo, […]

27 lapkričio, 2021

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka – vienas svarbiausių krašto kultūros ir šviesos nešėjų – savo mielus skaitytojus, bičiulius ir garbius […]

26 lapkričio, 2021

Nors garsiausi impresionizmo atstovai daugiausia kūrė Prancūzijoje, norint pamatyti labiausiai vertinamus jų darbus, tektų aplankyti net 15 galerijų ir muziejų […]

Seeds for the Future dalyviai Briuselyje
26 lapkričio, 2021

Šių metų lapkričio 17–20 d. tarptautinės technologijų programos „Seeds for the Future“ dalyviai lankėsi Briuselyje, kur susitiko su informacinių ir […]

16 lapkričio, 2021

Mažėjantis šalies gyventojų skaičius lėmė, kad per du dešimtmečius mokyklų sumažėjo daugiau kaip per pusę. Dalyje jų šiuo metu mokosi […]

Aidas Daniūnas ir Laurynas Narušis apdovanojimų ceremonija
16 lapkričio, 2021

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame IBF (International Bowling Federation) pasaulio superčempionate lietuvių boulingo pora – Laurynas Narušis ir Aidas Daniūnas […]

13 lapkričio, 2021

Vokietijos Bavarijos žemių sostinės Miuncheno valdžia siūlo priimti migrantus, įstrigusius Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, penktadienį pranešė lenkų televizija „Polsat“. Miuncheno […]

Reuters nuotr.
13 lapkričio, 2021

Austrijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos bei Lenkijos vidaus reikalų ministrai pasirašė laišką, kuriuo siekia atkreipti nevyriausybinių organizacijų dėmesį į situaciją Baltarusijos […]

13 lapkričio, 2021

Lapkričio 12 dieną Ignalinos rajono kultūros centre pristatyta Lietuvos spaudos fotografų darbų paroda. Tai kelios dešimtys geriausių darbų, Lietuvos spaudos […]

Prezidentūros nuotr.
13 lapkričio, 2021

Penktadienio popietę Diana Nausėdienė sakė sveikinimo žodį Vilniuje vykstančios Europos tėvų asociacijos (EPA) Generalinės asamblėjos dalyviams. Lapkričio 12-13 dienomis Vilniuje vyksta […]

Europos sveikatos draudimo kortelė / BNS nuotr.
11 lapkričio, 2021

Gavę Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) gyventojai neretai neatkreipia dėmesio arba pamiršta, kad naudotis šia kortele gali tik apdraustieji privalomuoju […]

Iš kairės Aidas Daniūnas ir Laurynas Narušis Apollo4bowling nuotr.
11 lapkričio, 2021

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame IBF (International Bowling Federation) pasaulio superčempionate lietuvių boulingo pora – Laurynas Narušis ir Aidas Daniūnas […]

9 lapkričio, 2021

Reaguodama į sudėtingą padėtį Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui įvesti nepaprastąją padėtį nuo lapkričio 10 […]