liepos 25, 2018
Nauja budinčių globotojų veikla Šakiuose

Šakių rajono savivaldybėje pasirašyta pirmoji paslaugų teikimo sutartis su šeima, kuri atliks budinčio globotojo darbą ir teiks socialinės priežiūros paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Šeima sėkmingai išklausė atestuotus globėjų rengimo mokymus ir gavo teigiamą išvadą dėl pasirengimo numatytai veiklai. Sutartį su budinčiu globotoju pasirašė BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu pavesta vykdyti Globos centro funkciją.

Budinčiais globotojais, gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui.

Budintis globotojas dirba pagal individualios veiklos pažymą, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. 

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą namų aplinkoje:
  1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
  2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių;
  3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.
Kaip informavo Šakių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė E. Macevičiūtė-Orentienė savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas atlygis budintiems globotojams:
    – vienkartinė išmoka vaiko globos vietai įsteigti – 400 Eur,
    – atlyginimas už vaiko priežiūrą – 2 MMA ( 800 Eur),
    – atlyginimas už vaiko iki 1 metų ir neįgalaus vaiko priežiūrą 
– 2,5 MMA (1000 Eur),
    – vaiko globos(rūpybos) išmokos ir priedai – 304 Eur,
    – vaiko išmoka pagal Išmokų vaikams įstatymą – 30,02 Eur,
    – pagalbos pinigai, mokami iš savivaldybės biudžeto – 76 Eur.

Vaiko laukimo periodu mokama 1 MMA (400 Eur) dydžio išmoka. Šeimai paskirtas globos koordinatorius, bus teikiama reikalinga konsultacinė pagalba. 

Pasak skyriaus vedėjos Leonoros Pocevičiūtės planuojama, jog Šakių rajono savivaldybėje gali reikti iki dviejų budinčių globotojų ir keleto socialinių globėjų. Rugsėjo mėnesį renkama nauja globėjų rengimo grupė. Išsamesnę informaciją galite gauti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, tel. 60767 arba Šakių socialinių paslaugų centre, tel. 52294.

Share Button


vasario 20, 2019

Nuo vasario 7 d. Zanavykų muziejuje veikia tautodailininko Zenono Skinkio medinių paveikslų paroda. Zenonas Skinkys kilęs iš Vilkaviškio r. Starkų […]

rugpjūčio 23, 2018

2014 m. Lietuvos muziejuose startavo renginių ciklas, kryptingai apžvelgiantis temas, vedusias Lietuvos valstybingumo link. Šiais metais, kultūros ir meno sklaidos […]

liepos 24, 2018

Šakių rajono neįgaliųjų dienos užimtumo centras prie Paluobių mokyklos daugiafunkcio centro švenčia 1 metų veiklos gimtadienį. Vieneri metai, laiko tarpas, […]

balandžio 25, 2018

Trečiadienio popietę buvo atidarytas Kriūkų (Šakių raj.) vaikų dienos centras. Atidarymo šventėje dalyvavo garbūs svečiai: Šakių rajono savivaldybes mero patarėja […]

kovo 28, 2018

Kovo 22 dieną Zanavykų muziejuje surengtas edukacinis renginys – Margučių margintojų šventė. Kiekvienas norintis galėjo ne tik apžiūrėti profesionalų margintus […]

kovo 6, 2018

Bendradarbiavimas su kolegomis, dalijimasis gerąja patirtimi dažniausiai duoda puikių rezultatų. Taip nutiko ir šįkart. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorei Dianai Jazukevičienei […]

vasario 19, 2018

Vasario 15 dieną Sintautų kultūros centre įvyko iškilmingas Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Jame dalyvavo […]

vasario 15, 2018

Prasidedant Atkurtos Lietuvos šimtmečio iškilmėms, kūrybos studija „Wide Wings“ pristato istoriją apie Raimundą Drevininkaitį. Daugiau nei prieš 20 metų veterinarijos […]

vasario 14, 2018

Vasario 13 dieną rajono savivaldybės posėdžių salėje Japonijos ambasadoriui p. Toyoei Shigeeda įteiktas „Aitvaro“ apdovanojimas už kultūrinę partnerystę 2017 metais. […]

vasario 13, 2018

Vasario 16-ąją Šakių Jaunimo kūrybos ir sporto centre rengiamas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas, kurio metu simboliniai „Aitvarai“ nusileis į […]