liepos 25, 2018
Nauja budinčių globotojų veikla Šakiuose

Šakių rajono savivaldybėje pasirašyta pirmoji paslaugų teikimo sutartis su šeima, kuri atliks budinčio globotojo darbą ir teiks socialinės priežiūros paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams. Šeima sėkmingai išklausė atestuotus globėjų rengimo mokymus ir gavo teigiamą išvadą dėl pasirengimo numatytai veiklai. Sutartį su budinčiu globotoju pasirašė BĮ Šakių socialinių paslaugų centras, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu pavesta vykdyti Globos centro funkciją.

Budinčiais globotojais, gali tapti asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus budinčiam globotojui.

Budintis globotojas dirba pagal individualios veiklos pažymą, vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. 

Budintis globotojas vykdo vaiko priežiūrą namų aplinkoje:
  1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
  2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių;
  3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.
Kaip informavo Šakių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė E. Macevičiūtė-Orentienė savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas atlygis budintiems globotojams:
    – vienkartinė išmoka vaiko globos vietai įsteigti – 400 Eur,
    – atlyginimas už vaiko priežiūrą – 2 MMA ( 800 Eur),
    – atlyginimas už vaiko iki 1 metų ir neįgalaus vaiko priežiūrą 
– 2,5 MMA (1000 Eur),
    – vaiko globos(rūpybos) išmokos ir priedai – 304 Eur,
    – vaiko išmoka pagal Išmokų vaikams įstatymą – 30,02 Eur,
    – pagalbos pinigai, mokami iš savivaldybės biudžeto – 76 Eur.

Vaiko laukimo periodu mokama 1 MMA (400 Eur) dydžio išmoka. Šeimai paskirtas globos koordinatorius, bus teikiama reikalinga konsultacinė pagalba. 

Pasak skyriaus vedėjos Leonoros Pocevičiūtės planuojama, jog Šakių rajono savivaldybėje gali reikti iki dviejų budinčių globotojų ir keleto socialinių globėjų. Rugsėjo mėnesį renkama nauja globėjų rengimo grupė. Išsamesnę informaciją galite gauti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, tel. 60767 arba Šakių socialinių paslaugų centre, tel. 52294.

Share Button


balandžio 27, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

kovo 5, 2020

Marijampolės apskrityje mažąja kultūros sostine tapę Lekėčiai – miškų apsuptas miestelis Šakių rajono savivaldybės teritorijos rytuose. Net ir miestelio herbe […]

vasario 18, 2020

Sekmadienį Marijampolės savivaldybėje, Liudvinave apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai. Nugalėtojai Kalvarijos vaikų ir jaunimo […]

gruodžio 16, 2019

Lapkričio 22 dieną Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčioje kun. Jordanas Kazlauskas aukojo šv. Mišias už šio krašto mokytoją, Sūduvos švietėją, […]

gruodžio 11, 2019

Lapkričio 22 dieną Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje Griškabūdžio ir Barzdų klebonas kun. Vytautas Mazirskas, Paluobių ir Braziūkų klebonas kun. Andrius […]

gruodžio 4, 2019

Sukako 70 metų nuo mokytojo ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Tauro […]

lapkričio 27, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

vasario 20, 2019

Nuo vasario 7 d. Zanavykų muziejuje veikia tautodailininko Zenono Skinkio medinių paveikslų paroda. Zenonas Skinkys kilęs iš Vilkaviškio r. Starkų […]

rugpjūčio 23, 2018

2014 m. Lietuvos muziejuose startavo renginių ciklas, kryptingai apžvelgiantis temas, vedusias Lietuvos valstybingumo link. Šiais metais, kultūros ir meno sklaidos […]

liepos 24, 2018

Šakių rajono neįgaliųjų dienos užimtumo centras prie Paluobių mokyklos daugiafunkcio centro švenčia 1 metų veiklos gimtadienį. Vieneri metai, laiko tarpas, […]