11 gruodžio, 2017

„Naują giesmę Tau sukursiu, kad Tavo namuose būtų gera ir jauku…“

Kauno arkivyskupijos kurija ne vieni metai parapijų bendradarbiams organizavo, vykdė mokymus – ugdymo seminarus ir rekolekcijas „Bažnyčios misijos džiaugsmai ir iššūkiai“.

Pasak sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, ,,tai laikas ne tik mokytis, bet pirmiausia išgyventi bendrystę, atnaujinti savo santykį su Dievu, suprasti, kad kiekvieno tarnystė Bažnyčioje yra dovana bendruomenei ir kiekvienas net ir mažiausiu darbu galime ne tik pasitarnauti artimui, bet ir ruošti vietą Jėzaus atėjimui, pakviesti, padėti ir palydėti žmones į susitikimą su Juo“. Susitikimų dalyviai tarp parapijų bendradarbių buvo vargonininkai ir chorų vadovai.

Per seminarų ciklą ,,Tau naują giesmę sukursiu“ Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kalbėjo, jog religinė muzika, giedojimas, kyla iš gilumos, religinio išgyvenimo, ji padeda žmonėms atiduoti garbę Dievui, dalyvauti liturgijoje, ją tinkamai išgyventi, tai ne bet koks muzikavimas – juo įsijungiama į liturgiją, atspindimi liturginių metų laikotarpiai, jų mintis bei nuotaika.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį į Vatikano II Susirinkimo Konstitucijos apie Šventąją Liturgiją ,,Sacrosantum. Concilium“ mokymą, pastebėjo, jog „per grožį, muziką vyksta lygiavertis Dievo slėpinio perteikimas“, giedojimas, bažnytinė muzika yra Bažnyčios grožio, jos narių bendrystės atspindys, muzika priartina Dievo patirtį, kurios žmogus savo viduje ilgisi, o jos tikslas – kad ji padėtų visiems drauge šlovinti Dievą.

Docentė Renata Marcinkutė Lesieur, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų katedros vedėja pasakojo, jog pirmųjų krikščionių giedojimas buvo teksto kalbėjimas per muziką, jie giedodavo švęsdami Eucharistiją mažomis bendruomenėmis iš liaudies muzikos kylančiomis intonacijomis. Vėliau kuriantis vienuolynams, atsiradus ir ištobulėjus grigališkajam choralui, žmonės nemokėjo lotyniškai, tad negalėjo kartu giedoti, todėl tam tikrais šventų Mišių momentais įterpdavo savo liaudiškas giesmes. Protestantų bažnyčioje pirmiausia pradėta mokyti žmones giedoti jų kalba. XX a. pr. tik po Vatikano II Susirinkimo katalikų bažnyčių liturgijoje giedama gimtąja kalba. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vargonavimo liturgijoje patirtimi dalijosi ne vien docentė Renata Marcinkutė Lesieur, bet ir parapijų vargonininkai, chorvedžiai, buvo aptartas liturginio giedojimo repertuaras, dalijamasi patirtimi, kaip yra nelengva į giedojimą pamaldose įtraukti vaikus, jaunimą, suaugusiuosius, – santūrus lietuvių būdas, gyvo tikėjimo stoka, neaktyvi tikinčiųjų bendruomenė mažai skatina žmones giedoti bažnyčiose.

Prasidėjus seminarų ciklui ,,Kad tavo namuose būtų gera ir jauku…“ parapijų vargonininkai, chorų vadovai apsilankė Kauno sakralinės muzikos mokykloje, jos direktorius kunigas dr. Vilius Sikorskas vedė mokymus tema ,,Gavėnios, Didžiojo Velykų Tridienio ir Velykų giedojimai“.

Darbo ir tarnystės patirtimi dalijosi Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, Kauno arkikatedros chorų „Cantate“ ir „Veritas“ vadovė, Kauno sakralinės muzikos mokyklos liturgijos ir meno vadovė, Kauno kunigų seminarijos giedojimo dėstytoja bei „Marijos radijo“ muzikos redaktorė. Seminare „Būti Bažnyčios tarnu – choras liturgijoje ir bendruomeninis giedojimas“ buvo aptarti Šventųjų Apeigų kongregacijos instrukcija apie muziką šventojoje liturgijoje ,,Musicam sacram“ ir Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimai apie bažnytinę muziką, liturginį giedojimą, choro vaidmenį. Pastebėta, kad grožio ir profesionalumo santykis liturginiame giedojime yra labai svarbus.

Sumanymas surengti dviejų metų mokymų ciklą, paremiant Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, katalikų šalpos organizacijai ,,Renovabis“, suteikė galimybių įvairių patirčių vargonininkams ir chorų vadovams, taip pat ir kitiems parapijų bendradarbiams atnaujinti žinias, patobulinti praktinius gebėjimus, pasidžiaugti sėkmėmis, patyrinėti nesėkmes, pagilinti asmeninio tikėjimo kelią.

Jolita Oržekauskaitė, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje vaikų ir jaunimo choro ,,Šiloja“ vadovė, Raseinių meno mokyklos Šiluvos skyriaus muzikos mokytoja, Raseinių r. Šiluvos gimnazijos muzikos mokytoja


6 sausio, 2023

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) ką tik baigėsi pirmasis, o sausio 10 d. jau prasideda antrais moksleiviams […]

Lyduvėnų tiltas
18 lapkričio, 2022

Raseinių rajone, Lyduvėnų miestelyje, baigti kultūros paminklo – Lyduvėnų geležinkelio tilto – tvarkybos darbai.  Ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio […]

Petras Girdzijauskas
10 lapkričio, 2022

Petras Girdzijauskas gimė 1932 m. lapkričio 10 d. Raseinių aps. Šimkaičių vlsč. Bulzgeniškių k. ūkininkų Jono ir Elenos Girdzijauskų šeimoje, […]

14 spalio, 2022

Minint kraštiečio rašytojo, dramaturgo, poeto Aleksandro Fromo-Gužučio 200-ąsias gimimo metines, Aušgirio kaime (Šimkaičių sen., Jurbarko r.), ant Siesarties upelio kranto, […]

4 spalio, 2022

Šiais metais bendradarbiavimas tarp VšĮ Šiluvos piligrimų centro ir VDU Katalikų teologijos fakulteto žengė dar vieną brandų žingsnį puoselėjant akademinės […]

Vaclovo Liubino nuotr.
13 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 12 d. Šiluvoje, Šilinių atlaiduose, buvo surengta Teisingumo saugojimo diena, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos, Prokuratūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, […]

Jono Pauliaus II piligrimų centras
22 rugpjūčio, 2022

Nenumaldomai artėjant dvasiškai, o taip pat ir kultūriškai bene ilgiausią tradiciją turintiems Šilinių atlaidams, verta pažvelgti į šiandien dialogą su […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

9 rugpjūčio, 2022

Sovietmečiu Šiluvos miestelis buvo paverstas į kolūkio gyvenvietę. Jame buvo draudžiami atlaidai ir kovojama su jų organizatoriais. Tačiau šiandien mažą, […]

7 rugpjūčio, 2022

Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį rinkosi tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Gyventojų […]

11 liepos, 2022

Dantų balinimas per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo viena populiariausių kosmetinių dantų procedūrų. Iš pradžių buvo tiesiog siekiama negyvų dantų spalvą […]

Šiluva KAI komanda
3 gegužės, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė ketina atnaujinti Šiluvos miestelio parką. Projekto imasi architektų, […]

Raseiniai
24 vasario, 2022

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė sieks atnaujinti net kelias savo teritorijas, o vienai […]

18 vasario, 2022

Vasario 16-ąją Nemakščiuose įvyko mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidarymo šventė, į kurią susirinko būrys svečių ir vietos gyventojų. Lietuvos valstybei […]

Raseinių centras
31 sausio, 2022

Dažnai vyrauja nuomonė, kad miesto centras atspindi ir patį miesto veidą. Modernūs ir tvarūs sprendimai miesto centre neretai įkvepia taip […]

Šiluvos piligrimų centro muziejinė ekspozicija / Rūtos Giniūnaitės nuotr.
22 spalio, 2021

Šiluvos šventovė džiaugiasi dar vienu šiais metais įvykdytu kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų projektu – ,,Antano Vivulskio Šiluvos Apsireiškimo koplyčios […]

19 spalio, 2021

Antradienio vakarą Vilniuje jau šešioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

23 rugsėjo, 2021

Mykolo Romerio universitete (MRU) įteikti aktyviausių Lietuvos bendruomenių 2021 m. konkurso laimėtojai.  Jau šeštą kartą surengtas respublikinis konkursas šiais metais […]

Foto Agnietė Čisler
16 rugsėjo, 2021

Kaip ir kasmet, rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvos šventovėje vyko didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, dar žinomi Šilinių vardu. Kiekviena […]

Prezidentūros nuotr.
3 rugsėjo, 2021

Penktadienį Diana Nausėdienė lankėsi Raseiniuose, kur duris atvėrė Maltiečių vaikų dienos centras. Sveikindama susirinkusiuosius pirmoji ponia pasidžiaugė, kad Maltos ordino […]