26 rugsėjo, 2016

Plun­gės ra­jo­no kai­mų ben­druo­me­nės tam­pa vis ak­ty­ves­nės, sten­gia­si gy­ven­ti įdo­miau, pra­smin­giau, gra­žiau. Rug­sė­jo 17-ąją Nar­vai­šiuo­se, prie tven­ki­nio, vy­ko iš­kil­min­gas po­il­sio […]

26 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 23 dieną Šilutėje vyko 2016 m. Žemaitijos zonos Lietuvos dziudo jaunučių žaidynės, kuriose labai sėkmingai pasirodė Plungės SRC dziudo […]

26 rugsėjo, 2016

Rug­sė­jo 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo gau­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: me­ras Vac­lo­vas An­dru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Sa­vi­val­dy­bės tur­to […]

24 rugsėjo, 2016

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos technologijų mokytojos Elenos Kulbokienės ir 8-9 klasių mokinių komandos vykdytas projektas „Handicrafting we know […]

23 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 22 dienos pavakarę gausus būrys plungiškių susirinko ant pačių rankomis sutvarkyto ir atsinaujinusio Pilalės piliakalnio Plungės mieste paminėti Baltų […]

23 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 20 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis susitiko su Plungės „Saulės“ gimnazijos gimnazistais ir jaunaisiais šauliais. Diskusija vyko […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 21 dieną Plungės „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos centre vyko susitikimas su Izraelio valstybės nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvai Amir Maimon. […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 21 d. Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje apsilankė Lietuvos moksleivių sąjungos Plungės mokinių savivaldų informavimo centro savanorės – regioninės jaunimo […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 17 – 18 d. Šiauliuose, Talkšos ežere, vyko Lietuvos moksleivių pirmenybės ir jaunimo taurės baidarių – kanojų irklavimo varžybos. […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 13 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje atidaryta personalinė Ievos Stumbraitės iliuminuotų miniatiūrų paroda, kurioje susipažinsite su rankraštinės knygos iliustravimo […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 21 d. – tarptautinę Taikos dieną, Plungėje lankėsi Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas. Ambasadorių pasitiko […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 18 d. Šilutės Liuteronų Bažnyčioje vyko 5-oji vokalinių ansamblių šventė ,,Muzikinė verdenė“, kurioje dalyvavo Plungės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis (vad. […]

22 rugsėjo, 2016

Po vasaros atostogų tęsiasi Plungės rajono mėgėjų sporto žaidynės. Rugsėjo 21 dieną penkios komandos susirinko į Plungės Technologijų ir verslo […]

22 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 20 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis dalyvavo naujų patalpų, skirtų Plungės pagyvenusių žmonių klubui „Pilnatis“, atidaryme. Klubas […]

22 rugsėjo, 2016

Plungės r. Platelių gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose projektuose bei konkursuose. Vienas jų – respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo […]

21 rugsėjo, 2016

Saulėtą rugsėjo 16 d. pavakarę plateliškiai dviračiais patraukė į Donato Abručio sodybą Mačiūkių kaime. Čia juos pasitiko pats Plungės bitininkų […]

20 rugsėjo, 2016

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Alsėdžių gimnazijoje (Plungės r.) pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis. Šį kartą – su Aleksandro Stulginskio universitetu. […]

20 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 16 d. Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto bazėje vyko Telšių apskrities Trečiųjų Amžiaus Universitetų spartakiada. Spartakiadoje dalyvavo Plungės, Rietavo, […]

20 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 16 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius dalyvavo Plungės jaunimo organizacijos NVO „Krantas“ […]

19 rugsėjo, 2016

Renginys „Sveikame kūne – sveika siela“ Grumbliuose (Plungės r.) šiemet organizuotas jau ketvirtus metus. Jo sumanytojas – Plungės rajoną puikiais […]

15 rugsėjo, 2016

Iš­kart po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­si­dė­jo šal­ta­sis ka­ras tarp JAV ir So­vie­tų Są­jun­gos. Anais lai­kais gra­žiau­sio Že­mai­ti­jos kam­pe­lio – Pla­te­lių […]

15 rugsėjo, 2016

Rug­sė­jo 2 die­ną Plungės rajono sa­vi­val­dy­bė­je Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai pri­sta­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės sau­gaus eis­mo prie­mo­nių ga­li­my­bių […]

15 rugsėjo, 2016

Sma­gu pa­si­džiaug­ti, kad dar vie­nas Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los vyk­dy­tas tarp­tau­ti­nis ,,eTwinning“ pro­jek­tas „Han­dic­raf­ting we know each ot­her“ (,,Per […]

14 rugsėjo, 2016

Plungės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ atidaryta pirma nauja mini futbolo aikštelė. Informacija apie sporto šventę Žemaitijos TV video medžiagoje: [youtube]GbuVYqO5uj0 [/youtube]

14 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 13 d. Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje atidaryta personalinė Ievos Stumbraitės iliuminuotų miniatiūrų paroda, kurioje susipažinsite su rankraštinės knygos iliustravimo […]

14 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 10 d. Plungės kultūros centre vyko Žemaitijos bitininkų konferencija. Informacija iš konferencijos Žemaitijos TV video medžiagoje: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J9T7VzLOnMg[/youtube]  

14 rugsėjo, 2016

Rugsėjo pradžioje Šiauliuose vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos „Medžioklės rago“ taurės varžybos. Jose dalyvavo 21 komanda. Plungės pirmoji komanda […]

13 rugsėjo, 2016

Paslaptingą rugsėjo 9-osios naktį nemiegoti kalvariškius ir miestelio svečius kvietė dar vienas Žemaičių Kalvarijos – mažosios kultūros sostinės – renginys […]

13 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 9 d. Plungės kultūros centre atidaryta dailininko Leonardo Černiausko tapybos paroda „Žemaitijos peizažas“, skirta paminėti dailininko kūrybinės veiklos 50-mečiui […]

12 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 6 d. Plungės sporto ir rekreacijos centras jau trečius metus iš eilės organizavo „Sporto mugę“. Pagrindinis jos tikslas – […]

12 rugsėjo, 2016

Šeštadienį Aleksandrave (Plungės r.) vyko vasariška Jurginų šventė. Moterų ansamblio atliekamos dainos liejosi į romantišką jurginų žiedų paletę. Vaikai piešė […]

9 rugsėjo, 2016

Prieš pat Visuotinę Lietuvos krepšinio mokyklų atvirų durų dieną Lietuvos krepšinio federacija suskaičiavo Lietuvos krepšinio mokyklų reitingą. Pasibaigus svarbiausioms praėjusio […]

8 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 3 dieną, šeštadienį, Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir kongresų rūmuose, vyko pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė, skirta Vietos bendruomenių metams. […]

6 rugsėjo, 2016

Rugpjūčio pabaigoje Plungėje vyko paplūdimio tinklinio rajono pirmenybės, kuriose dalyvavo daugiau nei 20 komandų. Akivaizdu, kad susidomėjimas tinkliniu Plungėje auga! […]

2 rugsėjo, 2016

Rug­pjū­čio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­kvie­tė su­si­tik­ti Žemaičių Kalvarijos de­ka­na­te šią va­sa­rą vys­ku­po nu­ro­dy­mu pa­rei­gas pra­dė­ju­sius […]

2 rugsėjo, 2016

Rugsėjo 1 d. atidarytas dar vienas universalus sporto aikštynas prie Plungės Senamiesčio mokyklos. Renovuotą aikštyną apžiūrėjo LR Vyriausybės vicekancleris, plungiškis […]

2 rugsėjo, 2016

Rugpjūčio 25 d. Plungės rajono savivaldybės meras Audriaus Klišonis pagerbė Europos krepšinio U16 čempionato sidabro laimėtojus, plungiškius: rinktinės trenerį Alfredą […]

2 rugsėjo, 2016

Rugpjūčio 26 d. Plungėje atidengtas paminklas pirmajai elektrinei paminėti. Informacija Žemaitijos TV video medžiagoje: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PH8ZCpdZ9Z4[/youtube]

2 rugsėjo, 2016

Tikriausiai nėra didesnės šventės, kuri būtų reikšminga kiekvienam piliečiui kaip Rugsėjo 1-oji. Alsėdžių gimnazija šiemet naujus mokslo metus pradeda ne […]

2 rugsėjo, 2016

Rugpjūčio 8-19 d. Plungės vaikų globos namai intensyviai vykdė projektą „Sveikame kūne – sveika siela“, finansuotą iš Plungės rajono savivaldybės […]

1 rugsėjo, 2016

Rug­pjū­čio 20 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės mies­to sta­dio­ne fut­bo­lo ve­te­ra­nai, pri­si­min­da­mi prieš 60 me­tų iš­ko­vo­tą is­to­ri­nę „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lę Lie­tu­vos […]

29 rugpjūčio, 2016

Sta­ne­liai – ne­di­de­lis kai­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jo gy­ven­to­jai tik­rai tu­ri kuo di­džiuo­tis – stip­ria ir vie­nin­ga ben­druo­me­ne. Sta­ne­liuo­se ben­druo­me­nės […]

29 rugpjūčio, 2016

Nugriaudėjus trims patrankos šūviams – už Lietuvą, didikus Oginskius ir plungiškius – rugpjūčio 27 dieną Plungėje prasidėjo XI tarptautinis Mykolo […]

29 rugpjūčio, 2016

– Esi gimęs ir augęs Plungėje. Ar galima teigti, kad šis miestas įaugęs į tavo širdį ir jo nekeistum į […]