6 balandžio, 2022
Lolita Kaminskienė

Naujoji turizmo plėtros strategija arba kaip į svečius Utena kvies turistus 2022–2026 metais

Jūratė Brasiūnienė

Kovo 24 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo  patvirtinta Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija 2022–2026 metams. Apie ją kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialiste Jūrate Brasiūniene.

Gerbiama Jūrate, kokios priežastys paskatino parengti naująją strategiją?

Atsakymas paprastas: esame perspektyvus turizmo plėtros kraštas, o sėkmingai plėtrai reikalingas kryptingas planavimas – strategija. Turizmo strategai, vertindami turizmo išteklius Lietuvoje, išskyrė šešis šalies prioritetinius turizmo plėtros regionus. Į vieną iš jų – Rytų Aukštaitijos regioną Utenos rajonas kartu su Anykščių, Ignalinos, Molėtų bei Zarasų rajonais buvo įtrauktas Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programoje. Akcentuota, kad šioje teritorijoje geros galimybės plėtoti taip vadinamą žaliąjį arba ekologinį turizmą. Tai reiškia turizmo kryptį, kada panaudojami gamtos ir vietos kultūros ištekliai, nedarant neigiamo poveikio aplinkai, bet suteikiant vietos gyventojams socialinės ir ekonominės veiklos galimybių.

Siekis tapti regioniniu traukos centru, kuriame sudarytos sąlygos ir turizmui plėtoti jau įtvirtintas Utenos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2018–2024 m.

Kaip žinote, COVID-19 pandemija bene labiausia paveikė turizmo sritį. Keitėsi keliavimo įpročiai, drastiškai sumažėjo užsienio turistų skaičius, populiarėjo įvairios kelionės gamtoje, objektų po atviru dangumi lankymas, atsirado naujų turizmo produktų ir paslaugų poreikis. Šiandien ekonomika patiria naują šoką dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Žinoma, dar sunku įvertinti susidariusios geopolitinės situacijos poveikį turizmo sektoriui. Tačiau pandemijos metu gautos pamokos paskatino kūrybiškai reaguoti į pokyčius ir ieškoti išeičių. Todėl tikimės, kad ši strategija  sutelks pajėgumus tvariam turizmo vystymui.

Rengiant strategijos projektą, buvo atlikta išsami aplinkos analizė: apžvelgti aktualūs tarptautiniai, nacionaliniai, regiono, vietos teisės aktai bei rajono turizmo potencialas, išanalizuoti statistiniai turizmo rodikliai, o taip pat elektroniniu būdu organizuota visuomenės apklausa, kuria siekta išsiaiškinti viešąją nuomonę, ką Utenos rajone turistai galėtų pamatyti išskirtinio, kokių pramogų, paslaugų rajone trūksta ir kokias idėjas gyventojai galėtų pasiūlyti dėl turizmo plėtros rajone.

Kokius pageidavimus išsakė Utenos rajono gyventojai?

Utenos gyventojų nuomone, rajonui reikia daugiau pramogų, dviračių ir pasivaikščiojimo takų, paspirtukų, dviračių, riedžių ir panašių transporto priemonių nuomos punktų. Orientacija į sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimą nurodyta tiek pramogų, paslaugų, tiek infrastruktūros kūrimo srityse. Kai kurie apklausiamieji nurodė konceptualesnio „Utena – laimės miestas“ rinkodaros vystymo poreikį. Tad atsižvelgus į gyventojų pageidavimus ir įvertinus turizmo plėtrai palankius ir nepalankius tiek vidinius, tiek išorinius veiksnius, analizėje nustatyta, kad rajone perspektyvios gamtinio, kultūrinio-pažintinio, sporto, gastronominio, lėtojo turizmo vystymo kryptys. Ženklių galimybių vystyti turizmą rajone suteikia bendradarbiavimas su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis pristatant turizmo išteklius, siūlant paslaugų paketus, dėmesys kultūros paveldo aktualizavimui, turizmo infrastruktūros kūrimui ir rinkodarai Lietuvos bei užsienio rinkose.

Strategijoje yra suformuluota ir minimo laikotarpio – 2022–2026 m. – vizija, prioritetai, kryptys…

Vizija yra strateginio planavimo pamatas, nes joje yra suformuluojami siekiai ateičiai. Naujojoje strategijoje viziją sudaro dvi dalys: siekiai Utenos rajonui ir siekiai Utenos miestui. Šios teritorijos turizmo požiūriu yra skirtingos – skiriasi tiek jų įvaizdis, tiek potencialas. Todėl siekiamybė Utenos rajonui – atviras patyrimui darnaus poilsio kraštas, kuriame tvariai vystoma gamta, puoselėjama kultūra ir skatinamas aktyvus laisvalaikis. Vadinasi, bus siekiama atskleisti Utenos rajono savastį ir unikalumą, sudaryti sąlygas vietos gyventojams bei turistams atrasti, išbandyti kažką naujo, pažinti mūsų kraštą per aktyvias patirtis, akcentuojamas dėmesys istorijos, tradicijų puoselėjimui, aktyvaus laisvalaikio populiarinimui. Taip pat bus siekiama, kad turizmo poreikiams pritaikant kultūros ir gamtos išteklius, būtų tarpusavyje derinamos trys sritys: ekonominė ir socialinė gerovė bei aplinkos apsauga.

Pagal Utenos miesto viziją, Utena – laimės miestas, kuriame tarpusavy dera pramonė, gamta ir  kultūra. Toliau vystant laimės miesto koncepciją, sudėliojami pagrindiniai miesto akcentai: bendruomeniškumo puoselėjimas, socialinė, emocinė ir fizinė gerovė, puikios sąlygas kokybiškai ilsėtis, džiaugtis miesto istorija, kultūra, gamta. Miestas patrauklus tiek uteniškiams, tiek svečiams.

Strategijoje turizmo plėtra skirstoma į kultūrinio-pažintinio, industrinio, gamtinio (ekoturizmo) ir sporto turizmo vystymo kryptis. Šiame dokumente patvirtinti 3 turizmo plėtros prioritetai: turizmo paslaugų įvairovės ir infrastruktūros plėtra, turistinio potencialo ir žinomumo didinimas ir ekonominio konkurencingumo skatinimas. Pagal šiuos prioritetus nustatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai, suplanuotos priemonės strateginių uždavinių įgyvendinimui, numatyti vykdytojai bei strategijos įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės sistema.

Kokios lėšos bus pasitelktos, įgyvendinant strategiją? 

Nustatytų tikslų realizavimui gali būti naudojamos ES paramos ir kitų užsienio fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų, privačios lėšos. Kadangi strategija glaudžiai siejasi su kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, todėl jų finansavimo šaltiniai taip pat yra tinkami turizmo plėtros veiklai paremti.

Kaip manote, ar Utenai aktualus turizmo plėtros klausimas? Ir kaip Utena ir Utenos rajonas yra atpažįstami Lietuvoje bei pasaulyje?

Kaip jau kalbėjome, pripažinta, kad Utenos rajonas yra patrauklus turizmo vystymui ir priskirtas Rytų Aukštaitijos prioritetiniam turizmo plėtros regionui. Šis regionas turistams ir poilsio gamtoje mėgėjams gerai žinomas kaip ,,1002 ežerų kraštas“. 2019 m. tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2019“ bendras regiono turizmo informacijos centrų stendas „Ežerų kraštas“ surinko daugiausia portalo DELFI skaitytojų balsų ir užėmė 1-ąją vietą. 2020 m. Ežerų krašto turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas Regioninės plėtros departamento organizuotame originalių idėjų ir iniciatyvų konkurse pripažintas kaip labiausiai Utenos regioną stiprinanti ir garsinanti iniciatyva. Taigi, Utenos rajonas yra turizmą vystančių rajonų draugijoje, kurioje bendradarbiaujant galima pasiekti puikių rezultatų.

Kalbant apie Uteną, tai miestas, kuris pelnytai didžiuojasi savo pramone. Todėl klausimai apie turizmą Utenoje dažnai sukelia diskusijas. Tačiau nereikia pamiršti, kad Utena yra viso Utenos regiono ekonominis centras. Taip pat verta prisiminti, kad miestas turi ilgą, įdomią istoriją, išskirtinę legendą, įspūdingą kraštovaizdį, gausų būrį čia gimusių ir kūrusių įžymių žmonių. Didžiuojamės, kad Utena yra vienas iš seniausių Lietuvos vietovardžių, o šiuolaikiniame pasaulyje jį plačiai garsina bendravardė japoniškosios animacijos herojė. Dabartinę miesto vietą žymi atgimstantis dvaras ,,slapukas“ – tikras atradimas net patiems uteniškiams, o senoji pašto stotis žymi moderniausio XIX a. Europoje kelio Sankt Peterburgas–Varšuva vidurį ir reikšmingai susieja Uteną su Europos istorija ir progresu. 2013 m. Utena priėmė Laimės miesto titulą, todėl siekiama, kad būtent taip miestas būtų tituluojamas ir atpažįstamas visur. Turime pagrindą vystyti industrinį turizmą, kuris nėra išplėtotas Lietuvoje. Tai leidžia aktualizuoti miesto išteklius turizmo tikslams, kurti naujus ir vystyti esamus turistų ir lankytojų traukos centrus. Esu įsitikinusi, kad nėra žemėje krašto, kuris neįdomus pažinti ir nevertas aplankyti, yra tik ne iki galo pažinimui atsivėrusios vietos, o juk tokios ir yra pačios vertingiausios! Kaip jau sakiau, pramonė yra Utenos pasididžiavimas ir nors dominuojantis pramoninio miesto įvaizdis palieka mažiau erdvės turistinei Utenai, tai skatina kūrybiškai naudoti turimą potencialą, vis plačiau atveriant galimybę atrasti ir kitokią Uteną, pažinti jos slėpinius.


27 birželio, 2022

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) per šių metų vasarą atliks valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 167 […]

27 birželio, 2022

Plytelės grindims yra ne tik svarbus interjero elementas – nuo jų kokybės ir tinkamumo namams priklauso, kaip ilgai pavyks džiaugtis […]

Saulius Galatiltis
23 birželio, 2022

Šalies pelno mokesčio lyderių sąraše – naujas vardas. 2020 m. vasarą veiklą pradėjusi UAB Bifinity už praėjusius metus sumokėjo 27 […]

Algirdas Pekšys / Sorainen nuotr.
21 birželio, 2022

Sutariama, kad norint į šalį pritraukti ir joje išlaikyti tarptautinius verslus, vien tik mokestinių ir kitų lengvatų nepakanka – būtini […]

Honkongas
21 birželio, 2022

Išmaniosios technologijos vis plačiau plinta kasdieniame mūsų gyvenime. Mes ne tik nešiojamės išmaniuosius prietaisus ant riešo, kišenėje ir rankinėje, bet […]

21 birželio, 2022

Sukurti sėkmingą ir pelningą verslą yra sudėtinga užduotis. Todėl nepavykus verslui reikia nenusivilti, o tiesiog parduoti verslą ir vaikytis kitų […]

21 birželio, 2022

Norite parduoti seną automobilį? Tuomet turite du variantus – arba ilgai ir nuobodžiai jį pardavinėti ir galiausiai sumažinti kainą, jog […]

Lietuvoje paskutiniu skambučiu užbaigta taksofonų era / J. Auškelio nuotr.
20 birželio, 2022

Daugiau nei 100 metų Lietuvoje veikę taksofonai iškeliauja į istoriją. Birželio 20-ąją Vilniaus autobusų stotyje išjungtas paskutinis taksofonas šalyje. Viena […]

EP narys Bronis Ropė
17 birželio, 2022

Pradėjo veikti nauja Europos Komisijos valdoma Kohesio atviros ir nemokamos prieigos platforma https://kohesio.ec.europa.eu/ , skirta pamatyti sanglaudos politikos pasiekimus. „Gyventojai man […]

16 birželio, 2022

Mažiau nei per dvejus metus Nemuno saloje pastatytas olimpinio dydžio baseinas su SPA zona ir sporto klubui skirta erdve oficialiai […]

G. Mičiūnienės nuotr.
15 birželio, 2022

Utenos kraštotyros muziejus gali didžiuotis turėdamas puikią A. ir M. Miškinių literatūrinę–etnografinę sodybą Juknėnuose. Besibaigiant mokslo metams, du kartus į […]

ESDK / BNS nuotr.
14 birželio, 2022

Ūmiai sutrikusi sveikata ar trauma keliaujant – įvykiai, nuo kurių niekas negali apsidrausti. Tačiau privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai gali […]

LTG Cargo
14 birželio, 2022

Krovinių vežimo bendrovės „LTG Cargo“ dukterinė bendrovė „LTG Cargo Ukraine“ atnaujina veiklą Ukrainoje. Šis sprendimas priimtas įvertinus reikšmingai išaugusį verslo klientų […]

EP narys Bronis Ropė
14 birželio, 2022

Europos Komisija iš ES sanglaudos asignavimo lėšų, skirtų Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui, vietoje Lietuvos Vyriausybės prašytų 679 mln. eurų, […]

13 birželio, 2022

Kiekvienas žinome, jog gyvenimas yra pilnas netikėtumų, su kuriais galime susidurti visai netikėtai, o naujovės apie Lietuvos ūkį gali mus […]

9 birželio, 2022

Šiandien prasideda prekyba Lietuvos pašto kartu su „Laisvės TV“ išleistais asmeniniais pašto ženklais, skirtais Ukrainai dovanojamam bepiločiam orlaiviui „Bayraktar“. Ta […]

9 birželio, 2022

Lietuvoje darbą jau rado 11,5 tūkst. nuo karo Ukrainoje pabėgusių žmonių. Tai sudaro daugiau nei trečdalį į Lietuvą atvykusių darbingo […]

7 birželio, 2022

Benzinas ir dyzelinas jau nuo seno laikomi didžiausiais konkurentais. Dažniausiai yra žinomas faktas, kad automobilio varikliai gali būti dyzeliniai arba […]

6 birželio, 2022

Penkis mėnesius ir šešias dienas šiemet dirbome tam, kad sumokėtume visus valstybei priklausančius mokesčius. Šiandien Lietuvoje minima Laisvės nuo mokesčių […]

„Wolt“ generalinis direktorius Miki Kuusi
2 birželio, 2022

JAV maisto pristatymo milžinė „DoorDash“ (NYSE: DASH) šiandien, birželio 1-ąją Lietuvos laiku, paskelbė užbaigusi „Wolt Enterprises Oy“ („Wolt“) įsigijimo procesą. […]