vasario 19, 2015
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato informacija
Naujovė policijoje – bendruomenės pareigūnai

Kas yra bendruomenės pareigūnas? Ką jis gali papasakoti apie gyventojų saugumą? Kam skirta jo darbo diena? Į šiuos ir kitus klausimus atsakys Radviliškio rajono policijos komisariato  bendruomenės pareigūnai Lina Laužadienė  ir Aivaras Kardašius.

Bendras darbas – geri rezultatai

„Nusikaltimų prevencija ir kontrolė gali būti sėkminga, jeigu joje aktyviai dalyvauja ir teisėsaugos, ir savivaldybės institucijos, ir verslo bendruomenė, ir visuomeninės organizacijos, ir individualūs asmenys. Labai svarbu stiprinti gyventojų saugumą, skatinti savanorišką bendruomenių atstovų veiklą šioje srityje“, – sako Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Lina Laužadienė  ir Aivaras Kardašius. Šie pareigūnai visus metus betarpiškai bendraudami su rajono gyventojais kvietė juos burtis į saugios kaimynystės grupes bei padėti policijai išaiškinti teisės pažeidimus bei nusikalstamas veikas.

Bendruomenės pareigūnai artimai bendradarbiauja su rajono teritorijoje veikiančiomis vietos bendruomenėmis, mokyklomis. „Labai svarbu skatinti gyventojų, ypač jaunimo, nepakantumą teisės pažeidimams, nusikalstamumui, todėl prevenciškai lankomės ugdymo įstaigose, priemename mokiniams saugaus elgesio gatvėje principus, daug dėmesio skiriame įžeidimų ir šmeižto interneto erdvėje temai, diskutojame apie pozityvaus elgesio skatinimo teoriją, kuri teigia, kad svarbu atkreipti dėmesį į gerą elgesį, sėkmę, bet neakcentuoti netinkamo elgesio ir nesėkmių“, – apie savo veiklą pasakojo L. Laužadienė ir A. Kardašius.

Gyventojų saugumas – visų prioritetas

Pareigūnai, rūpindamiesi gyventojų bei jų turto saugumu, bendrauja su kaimiškųjų vietovių gyventojais, kaimiškųjų parapijų bažnyčių kunigais, visuomeninėmis organizacijomis ir kitais subjektais. Suorganizuota daugiau nei 60 susitikimų su bendruomenių atstovais. Pagrindinės problemos, kurios identifikuojamos kaimiškose bendruomenėse: nedarbas, skurdas, susvetimėjimas, nykstanti tradicinė vertybių sistema. Šie veiksniai turi įtakos socialinio bei ekonominio pobūdžio nusikaltimams.

Bendruomenės pareigūnai  susitikimuose su gyventojais diskutuoja apie nusikaltimų prevenciją, smurtą artimoje aplinkoje, saugaus eismo problemas. Didžiausią nerimą  gyventojams kelia smulkūs viešosios tvarkos taisyklių  pažeidimai, ypač susiję su gyventojų rimties taisyklių bei jose įtvirtintų reikalavimų nesilaikymu.

Aktyvūs ir neabejingi gyventojai – didžiausi policijos pagalbininkai

Bendruomenės pareigūnai kviečia gyventojus dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, stebėti aplinką: „Labai svarbu pastebėti ir laiku užkirsti kelią grėsmėms, kol dar nepadaryta žala asmens, visuomenės ar valstybės teisėtiems interesams. Jei norite sulaukti kuo efektyvesnės pagalbos iš policijos, patys būkite aktyvūs stebėtojai, teikite informaciją apie netvarką, viešosios tvarkos ir kitus teisės pažeidimus“. Susitikimuose su vietos bendruomenių nariais bendruomenės pareigūnai aptaria glaudesnio bendradarbiavimo galimybes viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimo kaimo teritorijoje, vagysčių, plėšimų, chuliganizmo ir kitų viešosios tvarkos teisės pažeidimų užkardymo srityse. Pareigūnai įsitikinę, kad tokio pobūdžio susitikimuose skatinamas pilietiškumas, pagarba bendruomenės nariui, sąžiningumui ir teisingumui.

Prevencinė programa „Saugus ūkis“

Radviliškio rajono teritorijoje 2014 metais pradėta vykdyti prevencinė programos ,,Saugus ūkis“. Jos iniciatoriai – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas, socialiniai partneriai: AB „LESTO“ Šiaulių regiono tinklo valdymo departamentas, Radviliškio miškų urėdija ir aštuoniolika Radviliškio rajono ūkininkų iš įvairių seniūnijų. Vykdomos prevencinės programos pagrindiniai tikslai – kurti ir puoselėti saugią aplinką įkurtoje saugaus ūkio teritorijoje, keistis informacija apie saugiame ūkyje bei šalia jo pastebėtus negatyvius reiškinius, pagal kompetenciją konsultuoti ir tarpininkauti susitariančioms šalims bendraujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, pasirenkant efektyviausius problemų sprendimo būdus.

Šventėse ir kasdienybėje – drauge

Tradiciškai jau keletą metų iš eilės Radviliškio policija organizuoja Saugių kaimynysčių sąskrydį, kuriame dalyvauja bendruomenių nariai, policijos rėmėjai, policijos pareigūnai, šauliai. Rajone yra įsteigtos 32 saugios kaimynystės grupės, kurios vienija daugiau nei 5 000 narių. Tokie renginiai – puiki galimybė gyventojams pasikeisti informacija, pasidalyti mintimis apie saugią kaimynystę.

Bendruomenės pareigūnai įsitikinę, kad intensyvus darbas su bendruomenėmis duos teigiamą rezultatą, nes bus išugdytas pilietiškas, aktyvus visuomenės narys, kuris jau kels klausimą  „Ar aš saugus? Ar saugi mano šeima, gyvenamoji teritorija?“  Parengta visuomenė į nusikalstamumą turi reaguoti taip, kad būtų apsaugomi ne tik asmeniniai, bet ir kitų žmonių interesai.

Bendruomenės pareigūnų pagrindinė veikla –  formuoti saugią aplinką, kartu su rajono valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis įgyvendinti veiksmingą nusikaltimų kontrolės ir prevencijos politiką, bendradarbiauti su bendruomenėmis. Bendruomenės pareigūnai Lina Laužadienė ir Aivaras Kardašius konsultuoja saugios gyvenamosios vietos aplinkos kūrimo klausimais, dalyvauja organizuojamuose prevenciniuose renginiuose, vykdo švietėjišką veiklą, skaito paskaitas nusikaltimų prevencijos temomis, informuoja apie policijos rėmėjų veiklą.

Share Button


sausio 23, 2020

Sausio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko susitikimas su rašytoju, poetu, menininku, scenarijų autoriumi ir […]

sausio 21, 2020

Išgirsti apie tai, kad, jauna šeima, kurioje žmona ir vyras, baigę prestižinį Vilniaus universitetą ir turėję neblogai apmokamus darbus sostinėje, […]

sausio 15, 2020

Sidabravo biblioteka prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją, lygiai 8 val. ryto, bibliotekos languose buvo […]

sausio 15, 2020

Sausio 7 d. knygos bičiulių grupės „Beržė” nariai susirinko į pirmąjį šiais metais susitikimą.  Danguolė  Dabašinskienė žurnale „Padubysio kronikos“ perskaitė […]

sausio 15, 2020

Sausio 13 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare ,,Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. Reagavimas į patyčias […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dieną Viešosios bibliotekos jaunieji lankytojai –  Radviliškio progimnazijos 1-osios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rasmutos Valčiukienės, dalyvavo susitikime su […]

sausio 14, 2020

Sausio 10 dienos popietę Žaislotekoje įvyko pažintinė valandėlė. Joje įspūdžiais iš Laplandijos dalijosi Vaižganto progimnazijos 5 klasės moksleivė Deimantė Dargytė. […]

sausio 7, 2020

Sausio 6 d. Šiauliuose kalėdinį laikotarpį vainikavo Trijų karalių eitynės. Tradicinis renginys subūrė šiauliečius bei miesto svečius kartu su Trimis […]

sausio 7, 2020

Sausio 6-ąją Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, dėstytojai ir darbuotojai rinkosi į S.V.A.K.O. apdovanojimus – tradicinį aukštosios mokyklos renginį, kuriame kasmet […]

sausio 3, 2020

Šiaulių regionas turtingas įvairiausiais turistiniais objektais: nuo garsiausio Kryžių kalno iki alpakų fermų. Regione galima mėgautis edukacinėmis programomis, pažinti kraštą […]