31 rugpjūčio, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija

Naujų mokslo metų tikslai aptarti ugdymo įstaigų vadovų susitikime

Kretingos muziejuje rugpjūčio 29 dieną surengtas tradicinis savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Prieš naujuosius mokslo metus pasikalbėti su Kretingos rajono savivaldybės vadovais ir svečiais iš Švietimo ir mokslo ministerijos apie laukiančias naujoves, aptarti šiandieninę švietimo situaciją ir naujus tikslus susirinko apie penkiasdešimt rajono ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų.

„Lietuvos švietimo sistemoje pasigendu aiškios vizijos, nacionalinio susitarimo dėl švietimo ir mokslo strateginių gairių. Pirmiausiai reikėtų remtis mokslo tyrimais, analizėmis, senųjų pedagogų gerąja patirtimi, jų siūlymais, įžvalgomis ir tik tuomet vykdyti pokyčius šioje, itin jautrioje švietimo srityje. Norėtųsi daugiau nuoseklumo, stabilumo ir užtikrintumo numatant kryptis mokslo kokybei gerinti, kad vaikas mokykloje įgytų ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, taip pat nemažiau svarbu yra išugdyti jaunimą kūrybingomis, motyvuotomis asmenybėmis, piliečiais, nebijančiais savarankiško gyvenimo iššūkių“, – pasitarime, į kurį šiemet buvo pakviesti ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Kretingos rajono susivienijimo atstovai, kalbėjo Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika. Švietimo įstaigų vadovams meras linkėjo kantrybės, ištvermės, sveikatos, gerų santykių kolektyvuose ir atsakingo požiūrio disponuojant lėšomis.

Rajono tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė susitikime akcentavo vaiko emocinio intelekto ir jo ugdymo svarbą. „Gaila, bet šeimų, savo atžaloms duodančių gerų emocijų impulsą, mažėja. Šiuolaikinis jaunimas per mažai skaito, o knygos juk teikia dvasinę ramybę, ugdo žmogų, kaip asmenybę, padeda tobulėti. Technologijos negali pakeisti vaiko taip laukiamo apkabinimo ar šilto, palaikančio žvilgsnio, todėl tikiu, kad kartu su savo kolektyvais rasite galimybių vaikų emocinio intelekto lavinimui skirti didesnį dėmesį – tai labai svarbu jam padedant lengviau integruotis į visuomenę“, – pabrėžė tarybos narė.

Esmines Švietimo įstatymo pataisas dėl smurto ir patyčių prevencijos mokyklose apžvelgė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Čeledinienė. „Remiantis tarptautinių tyrimų duomenimis, pagal patyčių dažnį Lietuva yra 42 vietoje iš 44 šalių. Patyčias mokyklose patiria apie 31 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, tačiau 46,3 proc. mokyklų šiai dienai neįgyvendina nė vienos smurto ir patyčių prevencinės programos. Todėl jau nuo rugsėjo 1 dienos kiekviena švietimo įstaiga privalės įgyvendinti bent vieną nuoseklią prevencinę programą, tiek smurtaujantiems ar smurtą patyrusiems mokiniams bei mokytojams privalės būti suteikta psichologinė pagalba, o pedagogai kas ketverius metus turės tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinio ir emocinio ugdymo srityje“, – sakė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, akcentavusi, kad mokykloms ministerija siūlo rinktis per 20 prevencinių programų.

Prevencinių programų praktinio įgyvendinimo ypatumus pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė Sandra Valantiejienė. Jos teigimu, prevencinės programos būna efektyvios tik tuomet, jeigu yra pasirenkamos ir vykdomos nuolat, visų mokyklos bendruomenės narių sutarimu: mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų specialistų.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pristatė mokinių skaičiaus rajone pokytį ir jo priežastis, spręstinas problemas ugdymo procese: ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimą, švietimo įstaigų aprūpinimą pažangia technologine įranga, pilietinių iniciatyvų rėmimą, savarankiškos veiklos skatinimą ir kt. Apžvelgdamas naujoves, kurios mokyklas pasitiks nuo rugsėjo 1-osios, A. Sungaila pažymėjo medijų ir informacinio raštingumo ugdymo stiprinimą, įvedamą pasirenkamąją nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programą vyresnių klasių mokiniams, naujas programas, pagal kurias lietuvių kalbos mokysis 1–10 klasių mokiniai, didesnį dėmesį pagalbai mokiniui.

Mokytojo kompetencijų, kvalifikacijos tobulinimo svarbą mokymosi pažangai savo pranešime akcentavo Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė.

Rajono mokinių ugdymosi pasiekimus pasitarime apžvelgė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė. „Gaila, bet mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai nedžiugina: nuo 2015 metų lietuvių kalbos rezultatai yra prastėjantys, lyginant su praėjusiais metais suprastėjo 5,6 proc., matematikos – 7,4 proc. Panašios tendencijos pastebimos rajono abiturientams laikant valstybinius brandos egzaminus. Fizikos ir matematikos egzaminų rezultatai aukštesni nei šalies vidurkiai, tačiau lietuvių kalbos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos – žemesni, chemijos ir biologijos atitinka šalies vidurkius“, – sakė D. Tranizienė. Jos manymu, pasiekimams gerinti reikėtų teikti kryptingą pagalbą mokytojams, mokant veiksmingai organizuoti ugdymo procesą, dirbti individualizuotai, pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius, telkiant dėmesį į gimtosios kalbos, socialinių mokslų mokymą, ir plėtoti mokytis padedančią neformaliojo švietimo veiklą.

Savivaldybės administracijos direktorius V. Domarkas savo pranešime akcentavo, kad šiais metais savivaldybės biudžeto asignavimuose išlaidos švietimui sudaro 15,9 mln. Eur arba 43 proc. viso savivaldybės biudžeto. Apžvelgęs atskiroms švietimo įstaigoms tenkantį finansavimą ugdymo procesui organizuoti ir valdyti bei poreikius, pastarųjų metų investicijas į mokyklų infrastruktūros gerinimą, administracijos direktorius įvardijo svarbiausią 2017–2018 metų tikslą, keliamą ugdymo įstaigų vadovams ir Švietimo skyriui, – racionalų aplinkos lėšų naudojimą, jas nukreipiant ugdymo kokybei gerinti, ir dėmesio sutelkimą į mokinių akademinių pasiekimų gerinimą.


13 balandžio, 2021

Balandžio 13 – gegužės 1 dienomis, nuo COVID-19 viruso pasiskiepiję Kauno miesto ir rajono senjorai, dovanų gaus kvietimą apsilankyti Lietuvos […]

9 kovo, 2021

Miškas teikia didžiulę svarbą tiek ekosistemai, tiek žmogui. Kartu tai – išties puiki investicija: miško pardavimas gali teikti didelę finansinę […]

4 kovo, 2021

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šiandien ir toliau tęsė darbus Salantuose. Vakar vakare galimai aptikus taršos šaltinį, šiandien kasinėjimai vyko valdoje. […]

13 sausio, 2021

Nuo senų senovės Aistmarių ir Kuršių marių žvejai žiemą stintas į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

14 spalio, 2020

Spalio 10 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pakvietė pėsčiųjų žygių entuziastus leistis į 17 kilometrų kelią, besidriekiantį […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

25 rugsėjo, 2020

Lietuvos statistikos departamentas išleido elektroninį leidinį „Lietuvos gyventojai“. Leidinyje pateikta statistinė informacija apie Lietuvos gyventojų gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

31 rugpjūčio, 2020

Sekmadienio pavakarę Vilniuje, S. Daukanto aikštėje priešais Prezidentūrą, finišavo ralis „Aplink Lietuvą 2020“, kurį nuo pat pirmojo, įvykusio 1931 m., […]

19 rugpjūčio, 2020

Žemės ūkio surašymas – didžiulis statistinis tyrimas, apimantis apie 160 tūkst. ūkininkų, šeimos ūkių, žemės ūkio bendrovių ir įmonių. Surinkę […]

23 liepos, 2020

Daugeliui kretingiškių šią vasarą teko atsisakyti arba stipriai koreguoti vasaros planus dėl pasaulinės pandemijos. Tačiau Kretingos kultūros įstaigos įrodė, jog […]

23 liepos, 2020

Sunku įsivaizduoti vaikams skirtą knygą, kurioje nebūtų iliustracijų, paveikslėlių. Pasaulinė paveikslėliais papuoštos knygos vaikams tradicija prasidėjo dar XVIII a. viduryje, […]

17 liepos, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad 2020-07-16 yra gauta informacija apie teigiamą COVID-19 testą, nustatytą 53 m. moteriai, gyv. Kėdainių […]

19 birželio, 2020

2020 m. birželio mėnesį paskelbti Lietuvos kultūros tarybos programai „Inovatyvių paslaugų kūrimas atminties institucijose“ skirto finansavimo rezultatai.  Šio konkurso 2 […]

18 birželio, 2020

Beveik 3 mėnesius Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos virtualioje erdvėje organizuoti kultūriniai renginiai, mokymai, paskaitos, švelnėjant Lietuvoje visuotinio […]

28 gegužės, 2020

Viename populiariame animaciniame filme apie lenktyninį automobilį rodoma stebuklinga alyva, kuria pateptos surūdijusio automobilio kėbulo dalys ima tviskėti. Realiame gyvenime […]

17 gegužės, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino rekomendacijas, kaip saugiai leisti laiką paplūdimiuose. Nuo šiol prie vandens telkinių lankytis bus galima nebe po […]

13 gegužės, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad jau aiškūs visų gegužės 9–10 d. prevenciškai dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) išsityrusių 1629 žmonių […]