31 rugpjūčio, 2017
Kretingos rajono savivaldybės informacija

Naujų mokslo metų tikslai aptarti ugdymo įstaigų vadovų susitikime

Kretingos muziejuje rugpjūčio 29 dieną surengtas tradicinis savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas. Prieš naujuosius mokslo metus pasikalbėti su Kretingos rajono savivaldybės vadovais ir svečiais iš Švietimo ir mokslo ministerijos apie laukiančias naujoves, aptarti šiandieninę švietimo situaciją ir naujus tikslus susirinko apie penkiasdešimt rajono ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų.

„Lietuvos švietimo sistemoje pasigendu aiškios vizijos, nacionalinio susitarimo dėl švietimo ir mokslo strateginių gairių. Pirmiausiai reikėtų remtis mokslo tyrimais, analizėmis, senųjų pedagogų gerąja patirtimi, jų siūlymais, įžvalgomis ir tik tuomet vykdyti pokyčius šioje, itin jautrioje švietimo srityje. Norėtųsi daugiau nuoseklumo, stabilumo ir užtikrintumo numatant kryptis mokslo kokybei gerinti, kad vaikas mokykloje įgytų ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, taip pat nemažiau svarbu yra išugdyti jaunimą kūrybingomis, motyvuotomis asmenybėmis, piliečiais, nebijančiais savarankiško gyvenimo iššūkių“, – pasitarime, į kurį šiemet buvo pakviesti ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Kretingos rajono susivienijimo atstovai, kalbėjo Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika. Švietimo įstaigų vadovams meras linkėjo kantrybės, ištvermės, sveikatos, gerų santykių kolektyvuose ir atsakingo požiūrio disponuojant lėšomis.

Rajono tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė susitikime akcentavo vaiko emocinio intelekto ir jo ugdymo svarbą. „Gaila, bet šeimų, savo atžaloms duodančių gerų emocijų impulsą, mažėja. Šiuolaikinis jaunimas per mažai skaito, o knygos juk teikia dvasinę ramybę, ugdo žmogų, kaip asmenybę, padeda tobulėti. Technologijos negali pakeisti vaiko taip laukiamo apkabinimo ar šilto, palaikančio žvilgsnio, todėl tikiu, kad kartu su savo kolektyvais rasite galimybių vaikų emocinio intelekto lavinimui skirti didesnį dėmesį – tai labai svarbu jam padedant lengviau integruotis į visuomenę“, – pabrėžė tarybos narė.

Esmines Švietimo įstatymo pataisas dėl smurto ir patyčių prevencijos mokyklose apžvelgė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Čeledinienė. „Remiantis tarptautinių tyrimų duomenimis, pagal patyčių dažnį Lietuva yra 42 vietoje iš 44 šalių. Patyčias mokyklose patiria apie 31 proc. berniukų ir 26 proc. mergaičių, tačiau 46,3 proc. mokyklų šiai dienai neįgyvendina nė vienos smurto ir patyčių prevencinės programos. Todėl jau nuo rugsėjo 1 dienos kiekviena švietimo įstaiga privalės įgyvendinti bent vieną nuoseklią prevencinę programą, tiek smurtaujantiems ar smurtą patyrusiems mokiniams bei mokytojams privalės būti suteikta psichologinė pagalba, o pedagogai kas ketverius metus turės tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinio ir emocinio ugdymo srityje“, – sakė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, akcentavusi, kad mokykloms ministerija siūlo rinktis per 20 prevencinių programų.

Prevencinių programų praktinio įgyvendinimo ypatumus pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė Sandra Valantiejienė. Jos teigimu, prevencinės programos būna efektyvios tik tuomet, jeigu yra pasirenkamos ir vykdomos nuolat, visų mokyklos bendruomenės narių sutarimu: mokinių, tėvų, mokytojų ir kitų specialistų.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pristatė mokinių skaičiaus rajone pokytį ir jo priežastis, spręstinas problemas ugdymo procese: ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimą, švietimo įstaigų aprūpinimą pažangia technologine įranga, pilietinių iniciatyvų rėmimą, savarankiškos veiklos skatinimą ir kt. Apžvelgdamas naujoves, kurios mokyklas pasitiks nuo rugsėjo 1-osios, A. Sungaila pažymėjo medijų ir informacinio raštingumo ugdymo stiprinimą, įvedamą pasirenkamąją nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programą vyresnių klasių mokiniams, naujas programas, pagal kurias lietuvių kalbos mokysis 1–10 klasių mokiniai, didesnį dėmesį pagalbai mokiniui.

Mokytojo kompetencijų, kvalifikacijos tobulinimo svarbą mokymosi pažangai savo pranešime akcentavo Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė.

Rajono mokinių ugdymosi pasiekimus pasitarime apžvelgė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė. „Gaila, bet mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai nedžiugina: nuo 2015 metų lietuvių kalbos rezultatai yra prastėjantys, lyginant su praėjusiais metais suprastėjo 5,6 proc., matematikos – 7,4 proc. Panašios tendencijos pastebimos rajono abiturientams laikant valstybinius brandos egzaminus. Fizikos ir matematikos egzaminų rezultatai aukštesni nei šalies vidurkiai, tačiau lietuvių kalbos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos – žemesni, chemijos ir biologijos atitinka šalies vidurkius“, – sakė D. Tranizienė. Jos manymu, pasiekimams gerinti reikėtų teikti kryptingą pagalbą mokytojams, mokant veiksmingai organizuoti ugdymo procesą, dirbti individualizuotai, pagal kiekvieno vaiko mokymosi galias ir poreikius, telkiant dėmesį į gimtosios kalbos, socialinių mokslų mokymą, ir plėtoti mokytis padedančią neformaliojo švietimo veiklą.

Savivaldybės administracijos direktorius V. Domarkas savo pranešime akcentavo, kad šiais metais savivaldybės biudžeto asignavimuose išlaidos švietimui sudaro 15,9 mln. Eur arba 43 proc. viso savivaldybės biudžeto. Apžvelgęs atskiroms švietimo įstaigoms tenkantį finansavimą ugdymo procesui organizuoti ir valdyti bei poreikius, pastarųjų metų investicijas į mokyklų infrastruktūros gerinimą, administracijos direktorius įvardijo svarbiausią 2017–2018 metų tikslą, keliamą ugdymo įstaigų vadovams ir Švietimo skyriui, – racionalų aplinkos lėšų naudojimą, jas nukreipiant ugdymo kokybei gerinti, ir dėmesio sutelkimą į mokinių akademinių pasiekimų gerinimą.


1997-aisiais, bibliotekos 60-mečio iškilmių metu, M. Valančiaus labdaros ir paramos fondo įkūrėjas Vytautas Vaičekauskas įteikia bibliotekos direktorei Aldonai Kerpytei dovaną bibliotekos vardo suteikimo proga – vyskupo M. Valančiaus portretą, kuris ligi šiol puošia bibliotekos Kraštotyros ir informacijos skyrių.
7 lapkričio, 2022

Šiemet sukanka 25-eri, kai Kretingos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus vardas. Vyskupas Motiejus Valančius (1801–1875), gimęs […]

21 rugsėjo, 2022

Klaipėdos regiono ugniagesiai gelbėtojai, įgyvendindami projektą LT-RU-2-074 HQ-RESPOND, praėjusią savaitę surengė didelio masto Neringos miškų gesinimo pratybas. Projektas įgyvendinamas pagal […]

12 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Klaipėdos regione. Susitikime […]

4 liepos, 2022

Lietuvoje vyraujant smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams, vis garsiau kalbama apie tai, kaip stiprinti jų konkurencingumą. Vienas tokių būdų – jungtis […]

6 balandžio, 2022

Balandžio 5 d. Kretingoje prasidėjo 4 dienas truksiančios mokomosios pratybos, kurių metu ugniagesiai gelbėtojai tobulins įgūdžius iš sugriuvusių pastatų gelbėjant […]

31 kovo, 2022

Šeštadienį Kretingoje buvo išdalinti Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos apdovanojimai „Tegyvuoja teatras“. Tai svarbiausias metinis apdovanojimas […]

K. Kymantaitės vardo prizas įteiktas Vilniaus kultūros centro teatro studijai „Elementorius“ / Rengėjų nuotr
29 kovo, 2022

Kovo 26-ąją į Kretingos r. kultūros centrą būrį teatralų sukvietė iškilmingas renginys – teatralizuota šventė „Tegyvuoja teatras“, skirta Tarptautinei teatro […]

21 lapkričio, 2021

Kretingos muziejuje trumpam vieši svečiai iš tolimos praeities – archeologijos ekspoziciją papildė keturi nepaprasti manekenai. Jie vaizduoja rytiniame Baltijos pajūryje […]

Jolanta Klietkute prie serbento
16 spalio, 2021

Vienuolynai nuo seno garsėjo auginamais vaistažolių sodeliais, vienuoliai vaistiniais augalais gydė žmones. Vienas iš labiausiai žinomas tokių iškilių vaistinių augalų […]

19 rugpjūčio, 2021

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje jau trečius metus iš eilės organizuojamas Hario Poterio knygų serijos gerbėjams skirtas renginys, […]

19 birželio, 2021

Dar 2019 metais Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykęs išskirtinio grožio renginys „Baltoji vakarienė“, pritraukęs per šimtą Kretingos […]

13 balandžio, 2021

Balandžio 13 – gegužės 1 dienomis, nuo COVID-19 viruso pasiskiepiję Kauno miesto ir rajono senjorai, dovanų gaus kvietimą apsilankyti Lietuvos […]

9 kovo, 2021

Miškas teikia didžiulę svarbą tiek ekosistemai, tiek žmogui. Kartu tai – išties puiki investicija: miško pardavimas gali teikti didelę finansinę […]

4 kovo, 2021

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šiandien ir toliau tęsė darbus Salantuose. Vakar vakare galimai aptikus taršos šaltinį, šiandien kasinėjimai vyko valdoje. […]

13 sausio, 2021

Nuo senų senovės Aistmarių ir Kuršių marių žvejai žiemą stintas į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

14 spalio, 2020

Spalio 10 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka pakvietė pėsčiųjų žygių entuziastus leistis į 17 kilometrų kelią, besidriekiantį […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]

25 rugsėjo, 2020

Lietuvos statistikos departamentas išleido elektroninį leidinį „Lietuvos gyventojai“. Leidinyje pateikta statistinė informacija apie Lietuvos gyventojų gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę […]