27 sausio, 2020
Giedrė Mičiūnienė

Noras padėti turėtų tapti šviesiausia epidemija

„Praeitis nėra tik praeitis: buvusių įvykių pasekmės tęsiasi dabartyje. Ateitis irgi nėra vien tik tai, kas dar bus: ji kuriama čia ir dabar – sakęs kunigas Kęstutis Palikša. Dar, rodos, ne tokioje gilioje praeityje Turmanto seniūnijoje vienas prie kito buvo Bieliūniškių ir Sauliakalnio kaimai… Deja, jie likę tik prisiminimuose, nes jau keli dešimtmečiai, kai melioracijos gniaužtų viskas išlyginta – buvusiame Sauliakalnio kaime (čia gyveno Janinos seneliai) dar likę keli ąžuolai ir liepos, kurie lyg liudininkai byloja, kad čia virė gyvenimas – kiekvienoje gryčioje krykštavo būreliai vaikų, buvo auginami gyvuliai, dirbama žemė… Šių kaimų gyventojai šventadieniais eidavę  į Smalvų bažnytėlę, o vaikai kulniuodavę į Lupenkos mokyklą. Bet laikas negailestingai viską išbraukė – atlikus melioraciją, gyventojų dauguma persikėlė į Smalvas. Iš pradžių gyvenimas čia virte virė. Bet štai dabar mokyklų jau nei Smalvose, nei Lupenkoje nebelikę… Bieliūniškyje, kuriame buvusi ir Lietuvos policininkų būstinė, gimė ir gyveno Janina. Ir nesvarbu, kad mažytėje trobelytėje glaudėsi didelė šeimyna, tačiau čia visada buvo ypatinga pagarba ir meilė Žmogui.

Janina Balsytė, baigusi Zarasuose vidurinę mokyklą, nuo 1967 metų pradėjo dirbti apskaitininke tuometiniame M.Melnikaitės kolūkyje. Kadangi reikėjo ir žinių, ir diplomo neakivaizdžiai mokėsi ir baigė Vilniaus žemės ūkio technikume buhalterinę apskaitą. Kolūkyje išdirbusi 13 metų,  nuo 1980 metų pradėjo dirbti Zarasų Dujų ūkyje – čia ir dirbo iki pensijos.

Rankdarbiai – nuo pat vaikystės mėgiamas Janinos  užsiėmimas: nors tuo metu nebuvo nei virbalų, nei siūlų – megzti tekę ir ant ištiesintų geležinių virbų, ant medinių pagaliukų… Rankdarbiams ji ir dabar skiria visą savo laiką – štai pernai žiemą turėdama laiko pasiuvo ir vąšeliu apnėrė užtiesalus visiems Smalvų bažnyčios altoriams. Bendruomenės nariai spėjo pakuždėti, kad Smalvų bažnyčioje Kalėdų eglė buvo papuošta Janinos nertais trispalviais burbulais, o Beatliejus – nuostabiais angeliukais ir snaigutėmis.

Džiugu, kad Janinos žinios ir prisiminimai papildė Smalvų bažnyčios istoriją: 20 amžiaus pradžioje jos senelis Vincentas Dumbrava (Mamos Tėvas) nusipirko Sauliakalny žemės ir pradėjo zakristijonauti Smalvų bažnyčioje. Jis nemokėjo lenkų kalbos (tose apylinkėse buvo daug šnekančių lenkiškai).

Gal tikėjimas ir perduotas iš prasmingos senelio tarnystės ir gyvenimo: be Bažnyčios Janina savo gyvenimo neįsivaizduojanti – nuo pat mažens į ją sekmadieniais skubėdavo su visa šeima. Nors padėti niekada ir anksčiau neatsisakydavo, nes bažnyčią tvarkiusios moterys buvo vyresnio amžiaus,  nuo 2009 metų ji tvarko Smalvų bažnyčią – plauna drabužius, pasodina gėlių, pina vainikus („kai buvo kunigo Povilo Klezio primicijos, vainikus  teko pinti iki 3 val. nakties – vėlokai buvo sumąstyta“, – šypsosi Janina, – ir priduria, kad galbūt todėl ir įstrigo atmintin).

„Laikas, skirtas Bažnyčiai, tikrai buvo naudingas: Dievulis visada mane globojo – niekada neturėjau didesnių konfliktų ar nesutarimų“ – džiaugiasi Janina, kad rimtesnių sveikatos problemų neturinti, o ir lūžusi koja sėkmingai sugijo. Šiemet Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Bažnyčioje Sutvirtinimo sakramentą teikęs vyskupas Darius Trijonis įteikė padėką už tarnystę bažnyčiai. Šis įvertinimas Janinai labai svarbus, kaip ir kanauninko Stanislovo Krumpliausko įteikta padėka (teikė kraštiečiams), kai 2009 metais buvo šventinamas Angelas, iškilęs Smalvų viduryje, kad globotų ir saugotų kaimą.

Su didele pagarba Janina kalba apie Smalvose kunigavusius – Marijoną Savicką – prisimena, kaip visa Smalvų bendruomenė gailėjo, kad jį perkėlė į Mielagėnus. Jam kunigaujant buvo grąžintas Bažnyčiai priklausęs klebonijos pastatas, atliktas remontas. Šis kunigas (kaip ir kunigas Julius Baltušis) net pagiedoti į laidotuves ateidavęs, dabar jau a.a.kunigas Alfonsas Merkys buvęs uždaresnis, tačiau be galo nuoširdus ir dvasingas. Janina sako, kad sekmadienių visada laukianti, nes Smalvos dabar turi du nuostabius kunigus, aptarnaujančius ir Visagino parapiją: vikarą Miroslav Anuškevič ir kleboną Vidmantą Rudoką. Bažnyčioje suburtas Vilmantės Valiūnienės chorelis, kuris mielai gieda per Šv. Mišias.

 Janina visada mėgusi keliauti – aplankiusi Užkaukazę ir Užkarpatę, Archangelsko sritį, Bulgariją, Lenkiją. Buvusi ir Šventojoje žemėje. Čia įspūdžiai patys giliausi: viskas tiesiog nepakartojama.

„Galima taip smarkiai glausti prie krūtinės praeitį, kad glėbyje nebelieka vietos dabarčiai“ – teigė skaitytojams Jan Glidewell, amerikiečių žurnalistas. Iš tiesų Janina nenuilstanti bendruomenės narė: visada mielai talkinanti ten, kur tik prireikia jos pagalbos. Daug gražių žodžių apie Janiną išgirdau ir iš bendruomenės narių. „Senatvėje laikas ėmė bėgti kažkaip greičiau: pirmadienio rytas – ir jau penktadienio vakaras.  Gyvenimas visada suteikia džiaugsmo, kai gali padėti kitiems. Niekada neatsisakau pagelbėti, kai kviečia, kai prašo“, – kalba Janina ir priduria, – kad tiesiog jaučianti pareigą, nes atsakinga ne tik už save – atsakinga ir už šalia esantį.“  Janina savo šeimos nesukūrė, tačiau visada rūpinosi brolio vaikais – kartus su brolio šeima ir gyvenanti Smalvose, padedanti. Ypatingai džiaugiasi, kad nė vienas nuo tikėjimo  nenusisukęs.

Prancūzų rašytoja Žorž Sand akcentavo, kad „Gyvenimas užkrečiamas – kaip ir liga“… Taip norėtųsi, kad mokėjimas džiaugtis gyvenimu  ir begalinis noras – padėti – taptų šviesiausia  mūsų tautos epidemija…


TIC nuotr.
5 birželio, 2023

Birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dienos šventėje Laisvės aikštėje Ignalinos rajono turizmo informacijos centras surengė smagią ir įdomią pažintinę emocijų kelionę […]

29 gegužės, 2023

„Pakėliau raibą gegulės plunksną – beržynas užkukavo. Pakėliau pilką vieversio plunksną – arimas užgiedojo. O kai pakėliau vargų kryželį – […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
22 gegužės, 2023

Gegužės 20 d. Utenos r. Užpalių seniūnijoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga vyko Lietuvos laisvės kovotojų žuvimo […]

Inesos Dumbravienės nuotr.
11 gegužės, 2023

Kasmet Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka suburia vaikus, jaunimą, mokyklų bendruomenes ir miesto gyventojus švęsti Europos dieną, kuri minima gegužės […]

8 gegužės, 2023

Gegužės 6 dieną Palūšės ,,Žvejo krante“ bendruomenę ir bičiulius subūrė jaukus ir saulėtas vasaros sezono atidarymo renginukas. Kaip sakė jį […]

Inesos Dumbravienės nuotr.
2 gegužės, 2023

Balandžio 26 dieną Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje paskaitą „Zarasai prieš 500 metų“ skaitė mokslininkas Stephen Christopher Rowell, Lietuvos istorijos […]

Vitos Juškėnienės nuotr.
27 balandžio, 2023

Nesuklysime zarasietę Danguolę Martinkienę pavadinę Stiklo karoliukų karaliene. Prieš porą metų Skaitytojų aptarnavimo skyriaus stiklo vitrinoje galėjome grožėtis jos biserio […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
25 balandžio, 2023

2023 m. balandžio 16 d. Zarasuose buvo paminėtos prof. Augustino Voldemaro (1883-1942), gyvenusio tremtyje Zarasuose,  140 – osios gimimo bei […]

24 balandžio, 2023

Tęsiame pažintinės informacijos ciklą ,,Aukštaitijos turtai Utenos krašte“, skirtą Aukštaitijos metams. Pagrindinės Utenos gatvės istoriją pasakoja Jūratė Brasiūnienė, Utenos rajono savivaldybės […]

24 balandžio, 2023

Balandžio 22 dieną Linkmenyse (Ignalinos r.) vyko tradicinis pirmosios Lietuvos Respublikos pasienio policijos vaikų, vaikaičių ir provaikaičių susitikimas ,,Vasario 16-osios […]

21 balandžio, 2023

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka tęsia renginių ciklą ,,Prisėskim ant suolelio ir pasikalbėkim“. Šįkart, prisimenant praėjusią Teatro dieną,  šiltam pokalbiui […]

Laimutis Ragaišis
20 balandžio, 2023

Balandžio 19 dieną vykusiame pirmajame iškilmingame Ignalinos rajono savivaldybės dešimtosios kadencijos (2023-2027 m.) tarybos posėdyje buvo priimtos tarybos narių, mero […]

14 balandžio, 2023

Keli kilometrai iki Didžiasalio, pasukus dešinėn, keliukas nuveda į labai unikalų, vienintelį tokį Ignalinos rajone ir tikrai retą Lietuvoje, kupetinį […]

12 balandžio, 2023

Pagal senuosius papročius pačios didžiausios linksmybės prasideda antrąją šventų Velykų dieną. Ignalinoje ta proga tradiciškai rengiama respublikinė liaudiškos muzikos šventė […]

5 balandžio, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atsižvelgdama į viešojoje erdvėje pateiktą informaciją, atliko atsitiktine tvarka atrinktų 23 savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių […]

31 kovo, 2023

Į respublikinę gamtos mokslų žinių konkursą – viktoriną „Žinau – sakau 2023“, kuri vyko Zarasų profesinėje mokykloje sugužėjo 5 komandos: […]

30 kovo, 2023

Kovo 28 dieną Ignalina sutiko lauktą viešnią rašytoją Aldoną Ruseckaitę. Ignalinos viešojoje bibliotekoje surengtas šiltas susitikimas ir naujausios jos knygos […]

30 kovo, 2023

Kovo 27-ąją Ignalinos miesto gyventoja Vilhelmina Lukšienė pasveikinta 90-ojo jubiliejaus proga. Ramių ir malonių dienų, stiprios sveikatos ir šviesių minčių […]

28 kovo, 2023

Prasidėjo Ignalinos rajono savivaldybėje esančių lankytinų vietų ir kultūros paveldo objektų ženklinimo įrengimo projekto darbai. Projekto tikslas – pagerinti informacijos […]

17 kovo, 2023

Lyg jausdamas pavasario alsavimą, Zarasų viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje sužaliavo Poezijos medis. Poezijos diena minima kovo mėnesio 21 dieną […]