Bendruomenės. Anykščių rajono savivaldybė
Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Andrioniškio bendruomenės centras
Anykščių g. 13,  Andrioniškio mstl., Anykščių r.
Tel. 8 655 92991
Akmenos kaimo bendruomenė
Akmenos k. 1, Viešintų sen., Anykščių r.
Tel 8 677 66358
 
Anykščių krašto Rubikiečių bendrija
Rubikių k., Anykščių r.
Tel. 8 601 75565
 
Anykščių krašto Varkujiečių bendrija
Varkujų k., Debeikių sen. Anykščių r.
Tel. 8 679 21981
Burbiškio kaimo bendruomenė
Burbiškio k. Anykščių pšt., Anykščių r.
Tel. 8 615 43319
Jackagalio kaimo bendruomenė
Jackagalio k., Troškūnų sen.Anykščių r.
Tel. 8 687 19858
Kurklių miestelio bendruomenė
Šviesos g. 15, Kurklių mstl. Anykščių r.
Tel. 8 613 62626
Mačionių kaimo bendruomenė
Mačionių k., Rubikių pšt., Anykščių r.
Tel. 8 678 36749
N. Elmininkų kaimo bendruomenė
N. Elmininkų k. Anykščių seniūnija, Anykščių r.
Tel. 8 621 89996
Skiemonių kaimo bendruomenė
Skiemonys, Anykščių r.
Tel. 8 687 69047
Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė
Katlėrių k. Skiemonių sen. Anykščių r.
Tel. 8 616 93653
 
Šerių kaimo bendruomenė
Gėlių g. 14, Šerių k. Kavarsko pšt., Anykščių r.
Tel. 8 672 27595
 Traupio bendruomenė
Nevėžio g. 66, Traupis, Anykščių r.
Tel. 8 686 55497
Troškūnų seniūnijos Kiaušagalio bendruomenė
Kiaušagalio k. Troškūnų sen. Anykščių r.
Tel. 8 612 73603
 
Viešintų bendruomenė
Laičių k. Viešintų pšt., Anykščių r.
Tel. 8 687 93570
Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė
Žiedo g. 19, Antrųjų svirnų kaimas, Kavarsko sen. Anykščių r.
Tel. 8 38 177158
Asociacija „Kartų ratas
Nepriklausomybės a. 10, Smėlynės km. Troškūnų sen. Anykščių r.
Tel. 8 616 11768
Ažuožerių kaimo bendruomenė
Ažuožerių k. Anykščių pšt., Anykščių r.
Tel. 8 652 41089
Budrių kaimo bendruomenė
Budrių k. Kavarsko sen., Anykščių r.
Tel. 8 682 12377
Būtėnų kaimo bendruomenė
Būtėnų g. 49, Būtėnų k., Svėdasų pšt., Anykščių r.
Tel. 838157211; 8 675 13454
Debeikiečių bendrija
J. Biliūno g. 44 Debeikiai Anykščių r.
Tel. 8 610 09542
Grikiapelių bendruomenės kultūros centras
Grikiapelių k., Svėdasų pšt., Anykščių r.
Tel. 8 698 85233
 
Janušavos kaimo bendruomenė
Kavarsko g. 44, Dauginčių k., Kavarsko sen., Anykščių r.
Tel. 8 686 26898
Kaimo bendruomenė „Elmininkiečių senolių kraštas“
Kaštonų g. 34, Elmininkų I k. Anykščių r.
Tel. 8 652 69014
Kaimo bendruomenė „Pagoja“
Parko g. 4, Kuniškių k., Anykščių sen., Anykščių r.
Tel. 8 610 39271
Kavarsko centrinė bendruomenė
P. Cvirkos g. 13, Kavarskas, Anykščių r.
Tel. 8 687 81862
Kurkliečių bendrija
Kurkliai, Kurklių sen., Anykščių r.
Tel. 8 37765424; 8 619 19505
Leliūnų kaimo bendruomenė
Leliūnų k., Debeikių sen., Anykščių r.
Tel. 8 620 51667
Levaniškių bendruomenė „Abipus Nevėžio“
Levaniškių k. Traupio sen. Anykščių r.
Tel. 8 610 77901
Mickūniečių bendrija
Mickūnų k. Debeikių sen. Anykščių r.
Tel. 8 52112399; 8 687 76652
Mitošiūnų kaimo bendruomenės centras
Mitošiūnų k., Troškūnų sen., Anykščių r.
Tel. 8 614 51439
 
Piktagalio kaimo bendruomenė
Piktagalio k. Anykščių sen. Anykščių r.
Tel. 8 685 38550
Anykščių rajono Raguvėlės kaimo bendruomenė
Konciapolio k., Troškūnų sen. Anykščių r.
Tel. 8 655 75577
Smėlynės kaimo bendruomenė
Smėlynės k. Troškūnų pšt., Anykščių r.
Tel. 8 381 54100
Staškuniškio kaimo bendruomenė
Staškūniškio k. Staškuniškio pšt., Kurklių sen., Anykščių r.
Tel. 8 682 98057; 8 612 56497
Storių kaimo bendruomenė
Šlavės g. 14, Storių k. Anykščių sen., Anykščių r.
Tel. 8 659 67331
Pirmininkė Daiva Pakalkienė
Surdegio kaimo bendruomenė
Rakutėnų k., Surdegio pšt. Anykščių r.
Tel. 8 613 78077
Svėdasų bendruomenė
B.Buivydaitės g. 3-4, Svėdasai, Anykščių r.
Tel. 8 698 03656
Šlavėnų kaimo bendruomenė
Puntuko g. 18, Šlavėnų k.  Anykščių r. 
Tel. 8 614 76719
Troškūnų bendruomenė
Nepriklausomybės a. 2, Troškūnai, Anykščių r.
Tel. 8 627 66848
Vašuokėnų kaimo bendruomenė
Vašuokėnų k., Troškūnų pšt. Anykščių r.
Tel. 8 38156293, 8 600 17173