Bendruomenės. Birštono savivaldybė
Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Birštono vienkiemio bendruomenė
Kimbirų g. 4, Birštono vienk., Birštono sav.
Tel. 8 601 72654
Matiešionių krašto bendruomenė
Puzonių k., Birštono sav.
Tel. 8 679 78510
Nemajūnų bendruomenės santalka
Bučiūnų k., Birštono sen., Birštono sav.
Tel. 8 656 39401
Siponių krašto bendruomenė
Martinonių k., Birštono sen., Birštono sav.
Tel. 8 603 93700