Bendruomenės. Kupiškio rajono savivaldybė
Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Adomynės kaimo bendruomenė
A. Vilėniškio g. 4, Adomynė, Kupiškio r.
Tel. 8 611 29113
Alizavos bendruomenės centras
Biržų g. 23, Alizava, Kupiškio r.
Tel. 8 616 01908
Antašavos miestelio bendruomenė
Pergalės 3, Antašava, Kupiškio r.
Tel. 8 605 71083
Bakšėnų bendruomenė
Lauko g. 4, Bakšėnų k., Alizavos sen., Kupiškio r.
Tel. 8 656 54800
Kaimo bendruomenė „Miliūnai“
Ąžuolų g. 46, Miliūnų k., Kupiškio r.
Tel. 8 612 29954
Juodpėnų kaimo bendruomenė
Kazimiero Spaičio g. 7, Juodpėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.
Tel. 8 611 33175
Kaimo bendruomenė „Palėvenys“
Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r.
Tel. 8 650 95560
Kaimo bendruomenė „Valakai“
Aukštaičių a. 13, Subačiaus m., Kupiškio r.
 Tel. 8 682 52827
Kreipšių kaimo bendruomenė
Vėželių g. 9, Kreipšių k., Skapiškio sen., Kupiškio r.
 Tel. 8 315 34618
Lukonių kaimo bendruomenė
Lukonių k., Kupiškio r.
 Tel. 8 459 46 994
Migonių kaimo bendruomenė
Migoniai, Kupiškio r.
 
Tel. 8 689 57363
Naivių kaimo bendruomenė
Mokyklos g. 1, Naiviai, Skapiškio sen., Kupiškio r.
Tel. 8 610 61985
Noriūnų bendruomenė
Sodų g. 4a, Noriūnai, Kupiškio r.
Tel. 8 687 27136
Palėvenėlės kaimo bendruomenė
Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r.
Tel. 8 686 54508
Puponių kaimo bendruomenė
Juozo Baltušio g. 32, Puponių k., Noriūnų sen. Kupiškio r.
Tel. 8 676 60420
Rudilių kaimo bendruomenė
Morkūniškio g. 8, Rudilių k., Noriūnų sen.,
Kupiškio r.
 Tel. 8 680 29178
Salamiesčio bendruomenė
Biržų g. 42, Salamiesčio mstl., Alizavos sen., Kupiškio r.
Tel. 8 682 41973
Senojo Subačiaus bendruomenė
Šermukšnių g. 15, Subačius, Kupiškio r.
Tel. 8 676 83527
Skapiškio bendruomenė
Varpo a. 4, Skapiškio mstl., Kupiškio r.
Tel. 8 615 46934
Subačiaus bendruomenė
Aukštaičių a. 13, Subačius, Kupiškio r.
Tel. 8 611 23644

Šepetos kaimo bendruomenė

Liepų g. 2-4, Šepetos k. Kupiškio r.
Tel. 8 698 27538
Šimonių kaimo bendruomenė
Kupiškio g. 5, Šimonys, Kupiškio r.
Tel. 8 615 65442
Uoginių kaimo bendruomenė
Alyvų g. 8, Uoginių k. Kupiškio r.
Tel. 8 611 39328
Virbališkių kaimo bendruomenė
Lėvens g. 9, Virbališkių k. Kupiškio r.
Tel. 8 628 29149