Bendruomenės. Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 75907
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė
J.Basanavičiaus a.7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r.
Tel. 8 679 91049
Alksnėnų kaimo bendruomenė
Stirnėnų k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 678 85238; 8 631 09211
Alvito kaimo bendruomenė
Alvito g. 7, Alvito k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 12742
Antupių bendruomenė
Bačkiškių k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 682 42618
Bajorų kaimo bendruomenė
Basanavičiaus g. 54a, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 96773
Bartninkų bendruomenė „Aista“
Žalumynų g. 2, Bartninkų mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 610 42071
Bebrininkų kaimo bendruomenė
Bebrininkų k., Pilviškiu sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 611 61380
Daržininkų kaimo bendruomenė
Daržininkų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 698 56711
Čyčkų kaimo bendruomenė
Gluosnių 6, Čyčkų km., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 611 59614
Bendruomenė „Dailučių švyturiai“
Bokšto g. 9, Dailučių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 685 10563
Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė
Degučių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 614 08103
Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė
Aguonų g. 1B, Didžiųjų Šelvių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 11987
Geisteriškių kaimo bendruomenė
Geisteriškių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 84184
Kaimo bendruomenė „Giedruva“
Mokyklos g. 3, Giedrių k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 48943
Giedrių kaimo bendruomenė
Giedrių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 66383
Gižų kaimo bendruomenė
Liepų g. 1, Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 29570
Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė
Sūduvos g. 18, Gražiškių mstl., Gražiškių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 64062
Gudkaimio kaimo bendruomenė
Gudkaimio k., Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 40375
Karalių kaimo bendruomenė
Karalių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 618 59143
Karalkrėslio bendruomenė
Užbalių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 616 14058
Karklinių kaimo bendruomenė
Karklinių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 610 62089
Kataučiznos kaimo bendruomenė
Kataučiznos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 655 54619
Keturkaimio bendruomenė
Ateities g. 28, Lauckaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 620 54128
Keturvalakių bendruomenė
Keturvalakių mst., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 618 57053
Kisiniškių kaimo bendruomenė
Eglių g. 6, Kisiniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 650 97941
Kybartų bendruomenė
J.Basanavičiaus g. 82, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 85242
Kybeikių kaimo bendruomenė
Kybeikių k. Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 45645
Klampučių kaimo bendruomenė
Klampučių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 616 39869
Klausučių kaimo bendruomenė
Klausučių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 685 24406
Lakštučių kaimo bendruomenė
Mokyklos g. 3, Lakštučių k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 657 45983
Matlaukio kaimo bendruomenė
Matlaukio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 646 00534
Mažųjų Būdežerių bendruomenė
Mažųjų Būdežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 643 00013
Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 659 23759
Paežerių kaimo bendruomenė
Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sen.
Paežerių kaimo bendruomenė „Gulbinėlis“
Ežero g. 5., Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sen.
Tel. 8 611 51464
Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“
Pajevonio k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 656 74006
Pašeimenių kaimo bendruomenė
Pašeimenių k., Bartninkų sen. Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 88995
Patilčių kaimo bendruomenė
Mudrių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 671 13519
Patunkiškių kaimo bendruomenė
J.Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 75907
Piliakalnių kaimo bendruomenė
Kuosėnų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 650 98196
Pilviškių miestelio bendruomenė
Stoties g. 38, Pilviškių mst., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 670 62995
Pūstapėdžių kaimo bendruomenė
Pūstapėdžių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 682 11189
Ramoniškių kaimo bendruomenė
Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 652 73696
Serdokų kaimo bendruomenė             
Serdokų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 678 76244
Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“
Antupių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 699 77032
Slabadų bendruomenė
Šešupės g. 43, Slabadų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 618 59 881
Stirniškių kaimo bendruomenė
Stirniškių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 690 46320
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 616 75763
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių k., Virbalio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 658 51895
Šūklių kaimo bendruomenė
Šūklių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 682 15851
Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė
Teiberių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 612 56514
Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė
Vartų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 614 58267
Bendruomenė „Virbalio vartai“
Vilniaus g. 7, Virbalio m., Virbalio sav., Vilkaviškio r.
Tel. 8 611 49622
Vilkaviškio miesto bendruomenė
J.Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r.
Tel. 8 655 03232
Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė
Taikos g. 1, Vištyčio mstl., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 84567
Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto kaimo bendruomenė
Kaupiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 628 94497
Kaimo bendruomenė „Zanyla“
Parko g. 2, Būdviečių k., Pajevonio sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 652 74383
Žaliosios kaimo bendruomenė
Andriškių k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Tel. 8 615 33329; 8 616 57766