NVO. Birštono savivaldybė
Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Birštono kraštiečių klubas
Birutės g. 10A, Birštonas
Tel. 8 686 01144
Birštono parapijos Caritas
Birutės g. 10A, Birštonas
Tel. 8 319 56375
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija
Birutės g. 4, Birštonas
Tel. 8 319 65747
Birštono vietos veiklos grupė
Birštono g. 14, Birštonas
Tel. 8 687 79463
Birštono jaunimo klubas
Birutės g. 10A, Birštonas
Tel. 8 642 12645
Birštono sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“
Birutės g. 10A, LT-59217 Birštonas
Tel. 8 674 48879
„Bočiai“, Lietuvos pensininkų sąjungos Birštono miesto bendrija
Žvėrinčiaus g. 29, Birštonas
Tel. 8 686 71618
Onkologinių Ligonių Klubas „Viltis Gyventi“
Birutės g. 10A, LT-59217 Birštonas
Tel. 8 656 98161
Diabeto klubas „Versmė“
B.Sruogos g. 9, Birštonas
Tel. 8 687 21 261
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
Jaunimo g. 2, Birštonas
Tel. 8 699 56201