NVO. Kazlų Rūdos savivaldybė

Jaunimo organizacijos, klubai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas”
Užbalių k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.
Tel. 8 627 67 286
Jaunimo klubas „Largo“
Kazliškių k., Kazlų Rūdos sav.
Tel. 8 616 32 892
El. p.: largo@largo.lt
Jaunimo organizacija „Darbas“, Kazlų Rūdos skyrius
Tel. 8 671 38978
El. p.: kazluruda.jod@gmail.com
http://www.jod.lt/skyriai/kazlu-ruda
Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivytės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius
V.Borisevičiaus g. 12-8, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 25522; 860709339
Lietuvos skautijos Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovė
M.Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Tel. 8 608 29551
Jaunųjų miško bičiulių sambūrio Kazlų Rūdos skyrius
Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 98921; 8 686 22384
Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąjūdis
Daukanto 28-25, Kazlų Rūda
Tel. 8 243 26237
Antanavo jaunimo klubas „Draugai“
Bagotosios g. 4-4, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
Tel. 8 636 11011
Asociacija „Jaunoji Sūduva“
Gedimino g. 1, 69401 Kazlu Ruda
Bagotosios jaunimo organizacija „Bigeris“
Šilo g. 55, Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen.
Tel. 8 616 00520
Lietuvos šaulių sąjungos padalinys „Šaulių organizacija“
Selemos k., Kazlų Rūdos sav.
Tel. 8 343 99337

 

Socialinės organizacijos

Sveikata

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Kazlų Rūdos bronchų astmos klubas „Lengvumas“
Kazlų Rūda
Tel. 8 612 43705
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kazlų Rūdos filialas
Atgimimo 1, Kazlų Rūda
Tel. 8 618 56901
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kazlų Rūdos Viltis”
K.Donelaičio g. 3-1, Kazlų Rūda
Tel. 8 622 40455
Kazlų Rūdos sav. neįgaliųjų draugija
Atgimimo g.1A, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 95029
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Kazlų Rūdos komitetas
Gedimino g. 1, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 95139

 

Labdaros ir paramos fondai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Labdaros ir paramos fondas „Tetraspin“
Liepų g. 5, Jankų k., Kazlų Rūda
A.Ramanauskienės paramos fondas „Kazlų Rūda-miško sala“
J.Basanavičiaus g. 35, Kazlų Rūda
Tel. 8 687 92006

 

Pilietinės iniciatyvos

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius
V.Borisevičiaus g 12-8, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 25522; 8 607 09339

 

Sporto organizacijos, klubai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Kovinės savigynos ir shindokai karate klubas „Akmangus“
P.Vaičaičio g. 1, Kazlų Rūda
Tel. 8 610 08805
Klubas „Autoslalomas“
S.Daukanto g. 19, Kazlų Rūda
Tel. 8 633 10040
Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras
Daukanto g.18, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 96387; 8655 17400

 

Su kultūra susijusios organizacijos

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Kazlų Rūdos literatų ir menininkų klubas „Girnų versmė“
S.Daukanto 19, Kazlų Rūda
Tel. 8 343 96424; 8 343 95117