NVO. Pagėgių savivaldybė

Jaunimo organizacijos, klubai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Asociacija „Indigo jaunimas“
Mokyklos g. 4-10, Pagėgiai
Jaunimo organizacija „Darbas“
Pagėgiai
Tel. 8 656 99468
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Pagėgių skyrius
Pagėgiai
Tel. 8 690 06328

 

Socialinės organizacijos

Sveikata

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” Pagėgių padalinys
Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgiai
Tel. 8 643 94047
Pagėgių savivaldybės diabeto klubas „Rambynas”
Birutės g. 4-2, Pagėgiai
Tel. 8 687 31872
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija, Pagėgių komitetas
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 618 52138
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija
Vilniaus g.46, Pagėgiai
Tel. 8 441 68465
Anoniminių alkoholikų grupė „Stiprybės šaltinis“
Vytauto g. 18, Pagėgiai
Tel. 8 612 87227
Anoniminių alkoholikų grupė „Viltis gyventi“
Vilniaus g. 40-5A, Pagėgiai
Tel. 8 698 55063

 

Labdaros ir paramos fondai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Pagėgių Evangelikų Liuteronų Parapijos Labdaros Organizacija „Pagėgių Sandora“
Vilniaus g. 1, Pagėgiai
Tel. 8 441 57311; 8 656 15013
K.Komskio paramos ir labdaros fondas
Žukų km., Pagėgių sav.

 

Sporto organizacijos

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Vilkyškių sporto klubas „Jūra”
Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 682 42332
Stoniškių sporto klubas „Kamana”
Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 615 82049
Natkiškių sporto klubas „Aitvaras”
Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 656 15103
Pagėgių sporto klubas „Ąžuolas”
Vilniaus g. 22A – 1, Pagėgiai
Tel. 8 686 65687
Futbolo ir krepšinio sporto klubas „Pagėgiai“
Vilniaus g. 22A-1, Pagėgiai
Tel. 8 686 65687

 

Su kultūra susijusios organizacijos

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Pagėgių krašto literatų sambūris
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 56040
Pagėgių suaugusių švietimo namai
Trakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 656 15126

 

Medžiotojų ir žvejų klubai

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Medžiotojų klubas „Santaka”
Vilkyškiai, Pagėgių sav.
Tel. 8 650 80323
Medžiotojų klubas „Rambynas”
Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 441 57040; 8 685 57820
Medžiotojų klubas „Gėgė“
Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 616 11844
Žukų medžiotojų būrelis
Žukų k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 6569 7797; 8 682 34864
Žvejų mėgėjų būrelis „Ešerys”
Pagėgių k., Pagėgių sen., Pagėgiai
Tel. 8 697 56663

 

Kitos organizacijos

Pavadinimas, adresas
Kontaktai
Pagėgių bendrija „Vaivorykštė”
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 56040
Pagėgių daugiavaikių šeimų draugija „Pilnatis”
Vytauto g. 18, Pagėgiai
Tel. 8 686 18128
Pagėgių moterų klubas „Femina“
Vytauto g. 18, Pagėgiai
Tel. 8 600 62663
Lietuvos judėjimo „Černobilis” Pagėgių komitetas
Aušros g. 14, Panemunės m., Pagėgiai
Tel. 8 658 36272
Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacija
Būbliškės k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 699 15003
Pagėgių krašto draugija „Sandūra”
Mokyklos g. 13, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.
Tel. 8 656 31890
Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija
Šilgalių k., Pagėgių sav.
Tel. 8 663 60408; 8 699 39075