23 gegužės, 2017
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės informacija

Orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se rei­kė­jo ži­nių apie Plun­gę

Ge­gu­žės 18-to­sios va­ka­rą po Plun­gė­s miesto parką ga­lima buvo iš­vys­ti en­tu­zias­tin­gai bė­gio­jan­čias ko­man­das su už­duo­ti­mis ran­ko­se. Prie ak­ci­jos „Do­va­no­ju Plun­gei“, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, pri­si­jun­gė Kau­no mies­to savi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir pa­do­va­no­jo plun­giš­kiams ak­ty­vų, in­for­ma­ty­vų ir ži­nių apie Plun­gę rei­ka­lau­jan­tį orien­ta­ci­nį žai­di­mą „Ne­pa­mirš­ta­ma Plun­gės is­to­ri­ja“. Žai­di­me da­ly­va­vo 9 ko­man­dos, o jį or­ga­ni­za­vo Orien­ta­ci­nis.lt pro­jek­to va­do­vas iš Vil­niaus Al­gir­das Šim­kū­nas.

Ar ži­no­jo­te, kad Plun­gė­je gi­mė žmo­gus, at­li­kęs pir­mą­ją pla­ni­nę šir­dies ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je? Ar gir­dė­jo­te, kad pir­mo­ji te­le­fo­no li­ni­ja bu­vo nu­ties­ta iš Rie­ta­vo į Plun­gę? Ar ži­no­jo­te, kad vi­sai ša­lia Plun­gės įsi­žie­bė pir­mo­ji elek­tros lem­pu­tė Lie­tu­vo­je? Tai tik ma­ža da­le­lė pa­sa­ko­ji­mų, ku­riuos bu­vo ga­li­ma at­ras­ti orien­ta­ci­nių žai­di­mų me­tu. Ko­man­doms rei­kė­jo ne tik ži­nių apie Plun­gę, bet ir lo­gi­nio mąs­ty­mo at­sa­ky­mams su­ras­ti.

Žai­di­mas bu­vo skir­tas pa­mi­nė­ti ne­rū­ky­mo mė­ne­sį – ge­gu­žę. Tai ne­bu­vo spor­ti­nės grei­čio var­žy­bos, ta­čiau pir­mie­siems įvei­ku­siems tra­są Plun­gės rajono savivaldybės me­ras Audrius Klišonis įstei­gė at­mi­ni­mo do­va­nė­lę, o Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius davė startą šio žaidimo pradžiai.


18 gegužės, 2022

Gegužės 11-16 dienomis Plungės kultūros centre vyko tarptautinis jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija ,,Mažoji Melpomenė“. Šį, didelio mąsto, dalyvių […]

30 balandžio, 2022

Smulkiojoje lietuvių tautosakoje užkoduotas mūsų senolių ryšys su gamta. Paukščiai žmones lydi visą gyvenimą, o jų čiulbėjimas džiugina nuo aušros […]

20 balandžio, 2022

Šeštadienį, Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio poilsio ir rekreacijos take, Plungės bendruomenė įrengė sporto klubą po atviru dangumi iš […]

14 balandžio, 2022

Balandžio 13 d. 18 val. Plungės kultūros centre įvyko vienas iš penkių Lietuvoje surengtų Ukrainos Nacionalinio kamerinio orkestro ,,Kyiv Soloists“ […]

Andrius Tamošauskas
7 balandžio, 2022

Balandžio 6-osios vakare, 22.29 val., buvo gautas pranešimas, kad Plungės rajone, Alsėdžių seniūnijoje, Irkinių kaime, miške dega namas. Tuo metu […]

29 kovo, 2022

Plungės kultūros centras kovo 24-25 dienomis organizavo respublikinį vaikų teatrų festivalį ,,Vaikiško teatro pavasaris“. Festivalio metu žaismingus spektaklius pristatė Plungės […]

30 gruodžio, 2021

Gruodžio 25 dieną Plungės kultūros centras tradiciškai plungiškiams ir miesto svečiams dovanojo kupiną stebuklingų akimirkų teatralizuotą koncertą ,,Kalėdų rytą“. Šventę […]

30 gruodžio, 2021

Daugiau nei 35-erius metus Plungės kultūros centras plungiškius ir miesto svečius pakviečia į kasmet stebinančios, profesionalios, išskirtinės šventinės programos pristatymą […]

Laureatai su ministru
7 gruodžio, 2021

Gruodžio 6 d. Vilniaus rotušėje iškilmingos  ceremonijos metu buvo įteikti didžiausios šalies kultūros bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos – […]

6 gruodžio, 2021

Gruodžio 3 dieną Plungėje, Senamiesčio aikštėje, po žaižaruojančia girliandų skraiste, buvo įžiebta Kalėdų eglė. Akivaizdu, kad tiek šį savaitgalį, tiek […]

30 lapkričio, 2021

Profesionali, išskirtinė, unikali, muzikali ir užburianti saksofono muzika lapkričio 27 dieną karaliavo Plungės kultūros centre, IV-ojo Nacionalinio Petro Vyšniausko saksofonininkų […]

29 lapkričio, 2021

Šiandieną, (lapkričio 29 d.) Lietuvos Nacionalinis kultūros centras ,,paskelbė kas du metus rengiamo“ respublikinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso ,,Šimtakojis“ […]

L.Pakalniškytės nuotr.
24 lapkričio, 2021

Plungės turizmo informacijos centras šiemet įgyvendino projektą „Vitaminas P`aveldas vaikams“, kurį iš dalies finansavo Kultūros paveldo departamentas. Projekto veiklos buvo […]

16 lapkričio, 2021

Lapkričio 14 d. Plungės kultūros centras pirmą kartą organizavo žemaičių krašto dainų ir šokių festivalį – konkursą ,,Sosėtėkem Plungie“. Nuostabioje […]

11 lapkričio, 2021

Lapkričio 6 d. Plungės kultūros centro ,,Eglės baleto studija”, vadovė Eglė Norkevičiūtė, dalyvavo tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio konkurse ,,Allegro […]

2 rugpjūčio, 2021

Liepos 30 – rugpjūčio 1 dienomis Plungėje vyko XVII-asis respublikinis pučiamųjų orkestrų festivalis ir miesto šventė. Plungės kultūros centro kas […]

29 birželio, 2021

Net trylikos bendradarbystės centrų „Spiečius“ tinklas visoje Lietuvoje vasarą atveria duris kiekvienam, norinčiam keliauti po Lietuvą ir tuo pačiu darbuotis […]

22 birželio, 2021

Plungės turizmo informacijos centras meta smagų iššūkį plungiškiams ir ne tik… Kviečiame smagiai ir turiningai praleisti laiką žaidžiant ir tapti […]

Senos damos vizitas_D. Stankevičius
18 birželio, 2021

Liepos 1 d. 18 val. Plungės kultūros centras kviečia į pirmąjį šių metų projekto ,,Penki profesionalaus teatro vakarai Plungėje“ spektaklį […]

R. Dačkus nuotr.
23 balandžio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsdamas darbo dienas regionuose penktadienį lankėsi Telšių regione, domėjosi, kaip viešosios erdvės pritaikytos žmonėms su […]